Belépés
A magyar ház mágikus titka
... újraszentelésével fejeztek be.

Házhoz kötődő hitrendszer

Nemcsak a hely,hanem az építkezés megkezdésének ideje is hatással van a néphit szerint az épület tartósságára, szerencsés voltára. Az ókorban bizonyos ünnepeken kezdték meg az építkezést. Az egész középkorban, sőt még jóval azután is, minden monumentális építkezés megkezdésénél beható csillagvizsgálatot...
Tüntetőket fenyeget a NBH
... különböző államellenes
cselekményekért börtönbe kerülhetnek.

A közlemény úgy fogalmaz:

"Az elmúlt hetekben történt demonstrációk - tekintet nélkül azok jogszerű
voltára - jellegüknél fogva alkalmasak arra, hogy azokat szélsőséges
személyek vagy csoportok jogellenes cselekmények" - akár államellenes
cselekmények - elkövetésére használják fe...
Az én 1956-om
...
Láttam még ott olyan keresztformájú kitüntetésfélét, amivel kapcsolatban Isonzót emlegette ,,nénikém".
Nem tudom már pontosan felidézni, csak az egész helyzet furcsa voltára emlékszem és arra, hogy eggyel több olyan információ birtokába jutottam, amit nem tudtam kötni semmihez.

* Természetesen, ezt nem akkor jegyeztem le, hanem sokkal később: negyv...
A Természet tiszteletéért
... Elkápráztató, amikor megtapasztaljuk, hogy minden egyes cselekedetünk a jó vagy a rossz végzete felé sodor minket (ezek azok az események, amelyek a környezeti jelenségek kedvező, vagy nem kedvező voltára is hatással vannak).

Ekkor az élőlény el kezd jelenteni számunkra valami olyat, amely egyedülálló, pótolhatatlan létező. A végső betetőzése ennek a folyamatnak, amiko...
Nincs Cím
... isteni csodája. Jézus Krisztus keresztje volt az
ára annak, hogy Isten megbocsáthassa a bűnt és mégis szent Isten maradhasson
Soha ne fogadj el olyan nézetet, amely Isten Atya-voltára hivatkozva
elhomályosítja a megváltást. A kijelentés azt mondja Istenről, hogy nem
bocsáthat meg, saját természetének mondana ellent, ha megtenné. Egyetlen
módon nyerhetünk ...
A szív sáncai és bástyái
... konfirmálva, hallgatjuk Isten Igéjét. Minek kell annyit a megtérést emlegetni?

Pál apostol nem úgy fogta fel a keresztséget, mint valami nyugtatószert, inkább annak elkötelező voltára mutat rá: ,,Nem tudjátok, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusra, az ő halálára keresztelkedtünk meg?" (Rm 6, 3). Tehát aki megkeresztelkedett, úgy éljen, mint aki...
Edward de Vere
... életrajzíró is elismer, az, hogy nagyon kevéssé ismerjük Shakspere életét, sokkal kevésbé, mint azt egy hasonlóan jelentős személyiség esetében elvárhatnánk. Magyarázatképpen az adatok csekély voltára néhányan így érvelnek: "Majdnem négyszáz évvel ezelőtt élt. Természetesen az általa írt és a róla szóló dokumentumok nagy része megsemmisült." Ez a nézet azonban alábecsüli azt az in...
Nem bedőlni ... alant a jogany
Olvasói levél :
******
Nézetem szerint a szadeszos Hankó-Faragó nevű emberi-állat, amikor bejelentette,
hogy a kormány elé terjesztik a 14. év felettiekkel kapcsolatos pornográf felvételek készítésének tiltására vonatkozó mindenféle törvények módosítását, valójában feladatot teljesít.
Két irányban lehet gondolkodni akár együtt, akár külön-külön:

1.)|...
Elfogadhatatlan Szilvásy dönté
... Alkotmány alapján esetről esetre kell meghatározni, hogy a gyermek mely alapjogot, milyen vonatkozásban gyakorolhat maga, illetve, hogy ki gyakorolja nevében és érdekében, illetve, hogy gyermek voltára és a 67. §-ra tekintettel az alapjog gyakorlásának egyes területeiről nem zárható-e ki teljesen. A gyermek alapjoggyakorlásának - s ezen belül a személyes joggyakorlásnak - lehetősé...
Feloldozva II.
... juttatnunk.

Ezt a felszólítását - Effata - az Úr minden szívbe és életbe bele akarja kiáltani. Először azonban tudatára kell ébrednünk a magunk nyomorúságos, megkötözött voltára. Fel kell ismernünk a magunk vétkes voltát, bűnös hajlamaink bilincseit, amiktől önerőnkből nem tudunk szabadulni. El kell jutnunk egy pontig, ahol már nincs tovább s a mélys...
Viszlát, éhezés!
... azt, hogy egy-egy falatot jól rágjunk meg, mielőtt lenyelnénk. Mint sok minden másban, ebben is jó érzéssel tapintottak rá egy nagyon lényeges dologra: a nyugodt, lassú étkezés egészséges voltára.

A stressz nemcsak az idegeinket borzolja fel, hanem az érzékeinket is összezavarja: többek közt éhessé tesz. Ennek magyarázata a kortizol nevű feszültséghormon hatásmechanizmu...
Elveszett és megtaláltatott 2.
... dacosságában megbántott. - Vétkeztem Isten és az emberek ellen - az ilyen vallomás nehezen jön ki ajkunkon; mintha torkunkat szorongatná valaki. A példázatbeli tékozló fiú ráébred méltatlan voltára s arra, hogy apját megbántotta, viszont éppen ez szorítja arra, hogy önmagát megalázva fenntartás nélkül elismerje bűnös voltát.

(Carl Eichhorn: Isten műhelyében)

...
Nagycsütörtök Jézus valóság...
...
Ministráns koromból még mindig csontjaimban érzem a templom hidegét és a víz illatát, a térdelő idős, őszhajú kanonokot, aki káplánjai lábát mosta, majd szárította.
A praktikusság emberi voltára is visszaemlékszem, és magamban elmosolyodom, amikor arra gondolok, hogy akkor milyen gondosan előmosott lábakat mosott a főpap, Jézus pedig tanítványainak az út porától valóba...
Toldi éneke Kilencedik
... hideg halottaknak;
Nyirkos volt a sírdomb a harmattól, melyet
Hűvös éj sírt arra örökösök helyett.
Fölnézet...
Feloldozva II.
... szóhoz juttatnunk.

Ezt a felszólítását - Effata - az Úr minden szívbe és életbe bele akarja kiáltani. Először azonban tudatára kell ébrednünk a magunk nyomorúságos, megkötözött voltára. Fel kell ismernünk a magunk vétkes voltát, bűnös hajlamaink bilincseit, amiktől önerőnkből nem tudunk szabadulni. El kell jutnunk egy pontig, ahol már nincs tovább s a mél...
A villamosenergia-rendszer az
... kapacitáshiányos helyzetben sem tudnak a termelők villamosenergia-árat emelni.

A közlemény szerint ez az esemény is rávilágított a régiónkbeli források és a magyarországi tartalékok szűkös voltára és az ellátásbiztonság garantálása szempontjából is értékes a hosszú távú megállapodások fontosságára. Több európai szolgáltató, illetve elemző társaság jelezte, hogy Európa-s...
Az állatorvosi ló
... MIDAS-konferencián". Mi ebben a felületes és át nem gondolt? Az utolsó magyar király fiát 95 éves korában gyermekként emlegetni kissé nevetséges és sértő, hiszen az olvasó az idős embert gyermeteg voltára gondolhat. Körültekintőbb szóhasználattal pl. ,,az utolsó magyar trónörökös" kifejezéssel el lehetett volna kerülni a gyermek kifejezést, amit a 14 éven felettie...
Hegyi Beszéd
... vonatkozik Jézusnak az ígérete, amit a hegyi beszédében mondott?
Amikor boldogoknak nevezi a sírókat olyanokra gondol akiknek a lelkét hatja át a sírás. Bűnösségünk szörnyű voltára való rádöbbenésből eredő sírásra. Amire csak Tőle kaphatunk vigaszt.
Ha valaki valamilyen élmény hatására fájdalmat és szomorúságot érez a lelkében az gyakran sírással mutatja ki ...
Vadon élő madarak védelmében
... Bizottság Ciprus és Szlovákia esetében állapította meg a legnagyobb hiányosságokat, míg a többi tagállam, így hazánk esetében is a kijelölés kisebb hiányosságaira, különbségeire, részleges voltára hívta fel a figyelmet.
A figyelmeztetett országok kormányzata köteles tudományosan alátámasztani és indokolni az SPA és IBA területek különbségeit, különös tekintettel a kijelölésb...
a megismerés eszköze? Névadás
... végeznek el.
3 Az egyik fenti..... kategóriába sem sorolható paradoxonok valódi ellentmondások, amelyek a valóságról alkotott kép, a paradoxon alapját képező rendszer, modell hibás voltára hívják fel a figyelmet. Ezek a leghasznosabbak, mivel többnyire a rendszer finomítását, továbbfejlesztését eredményezik, avagy kiemelnek a problémából. !

(3 .eszerint a paradoxo...
1 2 3 ..13 14 ..20 21 .25 26 27 
Címkék: Nincs Cím, Elfogadhatatlan Szilvásy, Feloldozva II, Nagycsütörtök Jézus, Hegyi Beszéd, Jézus Krisztus, Isten Atya-voltára, Isten Igéjét, Krisztus Jézusra, Vétkeztem Isten, Carl Eichhorn, Bizottság Ciprus, szív sáncai, megismerés eszköze, építkezés megkezdésének, néphit szerint, épület tartósságára, ókorban bizonyos, egész középkorban, elmúlt hetekben, egész helyzet, rossz végzete, környezeti jelenségek, végső betetőzése, megtérést emlegetni, hasonlóan jelentős, adatok csekély, róla szóló, nézet azonban, szadeszos Hankó-Faragó, gyermek mely, alapjog gyakorlásának, személyes joggyakorlásnak, magunk nyomorúságos, magunk vétkes, nagyon lényeges, stressz nemcsak, idegeinket borzolja, kortizol nevű, emberek ellen, ilyen vallomás, példázatbeli tékozló, templom hidegét, térdelő idős, praktikusság emberi, közlemény szerint, régiónkbeli források, magyarországi tartalékok, ellátásbiztonság garantálása, hosszú távú, utolsó magyar, idős embert, gyermek kifejezést, hegyi beszédében, sírókat olyanokra, lelkét hatja,
© 2013 TVN.HU Kft.