Belépés
Az "Elnöki bulvàr" cimü c
... margòjàra!

A 168 òràban /10 szàm.màrc 6.àn/ Mészàros Tamàsnak nagyon csipi a szemét,hogy Orbàn volt az egyetlen miniszterelnök a vilàgon aki egyben igazolt labdarugò is. Ebböl a borzasztò tényböl vezeti le a tovàbbiakban a bulvàrosodàs minden formàjàt.
Egy dolgot azon...
Magyarország újrafelosztása
... újrafelosztásaElőre bocsátom, hogy most ,,kapitális baromságokat" fogok leírni.

Hogy miért? Egyrészt, mert ha már az ország (és persze a glo­bali­zált világ) mindenkori-mai ve­zetőinek ,,van joguk" reggeltől estig, (mi több, éjjel is!) kapitális baromságokat mondani, nyilatkozni, s főleg cselekedni, akkor miért ne lenne nek...
Magyarország újrafelosztása
... újrafelosztásaElőre bocsátom, hogy most ,,kapitális baromságokat" fogok leírni.

Hogy miért? Egyrészt, mert ha már az ország (és persze a glo­bali­zált világ) mindenkori-mai ve­zetőinek ,,van joguk" reggeltől estig, (mi több, éjjel is!) kapitális baromságokat mondani, nyilatkozni, s főleg cselekedni, akkor miért ne lenne nek...
A szív.........
... milyen nagy:

azt hiss...
Szép idézet....
...
Ghandi:
...
barátságról,szeretetről
... ...
Pusztainé Jutkától-)
... align="center"
style="padding-bottom: 6px;" class="idezet" >colspan="3"

style="padding-bottom: 16px;" >class="cim"Igaz barát


Igaz barát egy van a világon,


Aki
meghallgatja minden bánatom.


Figyelmesen
meghallgatja,
x
... le­het poszt­mo­dern és én ilyen­kor
a ha­szon­ta­lan­ság fá­zi­sa­i­ba ke­rü­lök ahol ér­ték­ren­de­ket
ra­kos­ga­tok csak a ma­ga­mé­val nem bol­do­gu­lok ha köz­ben
fel is vil­la­nok elég ha én tu­dom hogy meg­újul­ni an­­nyi mint
a mi­ér­tek ha­da­it rej­te­kük­ből elő­búj­tat­ni
a kö­rön be­lül a leg­kön­­nyebb az ik­sze­dik hat­vá­nyon is
talp­r...
A-legmagasabb-éplet a világon.
...


...
Gyüre La­jos
... tud­ja,
Azt hi­szem, éj­jel meg­ha­rap.

Csak ne vol­na olyan hos­­szú
Az es­te, ég­ne pis­la fény,
Cir­pel­ne tü­csök, rág­na szú,

Vi­har tép­né az ab­la­kot,
Vil­lan­na né­ha a re­mény.
S meg­ér­ném még a hol­na­pot.

XIII
Kö­röt­tem rom­ló test és bűz,
Se­bek nyíl­nak, vér­vö­rös ró­zsák,
idült ve­rő­le­gény...
Százdi Sztakó Zsolt
... úgy emel­tél fel sza­bad­nak,
szép bék­lyó­i­dat mind rám rak­tad.


Vér­ző ég alatt

Az Is­ten ár­nyé­ka ta­kar,
a fel­hők most csat­to­gó szár­nyak.
Vil­lám lo­bog, s a menny­dör­gés
resz­ket­ni ta­nít­ja a fá­kat.

A szél üvölt. Erő­sza­kos
ke­ze az ab­la­kun­kat ráz­za.
Te­mes­sen el a sö­tét­ség?!
Szí­ved­n...
Magyaros lecsó
... ka­ri­kák­ra vá­gott kol­bászt, és az­zal e­gyütt még négy­-öt
per­cig pá­rol­juk: Le­vesszük a fedőt kis­sé le­süt­jük, majd hoz­zá­ad­juk ...
barát
...
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... átlagos esztendben. VIII. Bonifác pápa, a szentévet meghir det egyházf hatalma csúcsára ért. R ó m a az alkalomnak k ö s z ö n h e t e n n e m c s a k elv ben, de a gyakorlatban is a keresztény világ középpontjává vált, a pápa h a t a l m a pedig messze túlterjedt n e m csak a város, de az Itália középs területét m a g á b a n foglaló egyházi állam határain is. Befolyása alá tar t...
Csako Agikatol koszonom....
... Ági
...
Ki volt erik satie?
... le­he­tett a vi­lág­gal. Írt min­den­fé­lét: kri­ti­ku­sok­ról, akik­re ha­ra­gu­dott, ze­ne­szer­ző­tár­sak­ról, akik­re sok­szor fél­té­keny volt, fan­taz­ma­gó­ri­ák­ról, a pá­ri­zsi élet vil­la­ná­sa­i­ról, a zenei világ fur­csa­sá­ga­i­ról, tár­sa­sá­gok­ról, es­er­nyő­i­ről. És sok­szor bo­lond­sá­gok­ról, mert Satie nem tar­to­zott a mód­sze­re­sen élő pol­gá­rok közé. Hó­b...
STEPHEN KING - Rémület a sivatagban 1.rész 4.fejezet
... pontját, egész pontosan az utolsót.
Az Ötparancsolatot egy hónapja kapta, nem Istentől, hanem Bill Harristől, amikor Jack Appleton irodájában ültek. Appleton egy évtizede volt Johnny Marinville kiadója. Eljött a parancso-latok átadására, de magába a beszélgetésbe csupán a végső fázisban avatkozott bele: addig csak ült az íróasztalánál, gyönyörűen manikűrözött ujjait zakójának...
STEPHEN KING - Rémület a sivatagban 2.rész 1.fejezet
... évben (amikor úgy tűnt, hogy a rádióban senki se játszik slágert a Bee Geesen kívül), a viharok előtti néma percekben, mikor fekete volt az ég, mozdulatlan a levegő, erősödött a mennydörgés, villámok nyársai döfködték a síkság kemény húsát - elfogta egy soha nem tapasztalt érzés. Szeme mintha krómfoglalatban izzott volna, a gyomra hul-lámzott, hímvesszője megtelt vérrel és keménye...
i
... CoelhoNem egy mon­dat, hanem kettő. Egye­dül. Vagyok. Egye­dül vol­tam már, édes­anyám pocak­já­ban is. Egye­dül vol­tam akkor, mikor fél­tem a sötét szo­bá­ban, hogy a panel­házba bele­csap a vil­lám. Aztán akkor is egye­dül vol­tam, mikor óvo­dá­ban meg­tet­szett Kati és később az isk...
1 2 3 
Címkék: Pusztainé Jutkától-, Gyüre La­jos, Százdi Sztakó Zsolt, Csako Agikatol, STEPHEN KING, Bill Harristől, Jack Appleton, Johnny Marinville, egyetlen miniszterelnök, dolgot azon, glo­bali­zált világ, mi­ér­tek ha­da­it, kö­rön be­lül, ik­sze­dik hat­vá­nyon, fel­hők most, szél üvölt, ab­la­kun­kat ráz­za, fedőt kis­sé, szentévet meghir, keresztény világ, pedig messze, pá­ri­zsi élet, zenei világ, hónapja kapta, évtizede volt, parancso-latok átadására, beszélgetésbe csupán, végső fázisban, rádióban senki, viharok előtti, síkság kemény, gyomra hul-lámzott, sötét szo­bá­ban, panel­házba bele­csap, krómfoglalatban, ötparancsolatot, újrafelosztása, drcrmasnjbynoa, miniszterelnök, rwthkedbwozawu, középpontjává, íróasztalánál, beszélgetésbe, fnzbnznpklhot, magyarorszag, baromságokat, magyarország, holdkristaly, manikűrözött, meghallgatja, kepfeltoltes, sxlxmvefpzje, gyakorlatban, figyelmesen, szeretetről, hímvesszője, mennydörgés, barátságról, mozdulatlan, legmagasabb, nyilatkozni, mindenkori, cselekedni, sivatagban, gyönyörűen,
© 2013 TVN.HU Kft.