Belépés
A közlekedés környezeti hatása
... okozhatja hazánkban, ha a Kárpát-medencének időjárását anticiklon határozza meg, mely száraz és napos időjárást, magas léghőmérsékletet és stagnáló légáramlást eredményez. A Földközi-tenger vidékére kölönösen jellemző a nyári időszakban a magas ózonkoncentráció. Az itteni éghajlatra jellemzők egyfelől a forró nyarak nagy légnyomással, gyenge szelekkel és erős napsugárzással, másfe...
Ístenrol
Az Úr angyala megjelenik Máriának

Galileának Názáret nevű kis városában egy istenfélő, szent szűz élt.
Mária volt a neve és egy jámbor ácsmesternek, Józsefnek volt jegyese. Mind a ketten Dávid király családjából származtak. Mária mindennél jobban szerette a jó Istent és igen sokat imádkozott. Hat hónappal Zakariás látomása után Isten elküldte Gábor főangyalt Máriá...
Dr.Kiszely István: A kunok
... legyőzése után Köten vezetésével az orosz fejedelmekhez fordulnak segítségért, de együttesen 1223-ban a Khalka folyó mellett vereséget szenvednek, aminek következtében a Havasalföld és Moldva vidékére szorulnak vissza; egy részük 1227-ben Bej-bars vezetésével felveszi a keresztény hitet. 1236-ban és 1238-ban a mongolok döntő csapást mérnek a kunokra, akik 1239-ben bekövetkezett új...
Megszületett Albrecht Dürer
... iringóval című műve, amely a nyugati művészet első igazi önarcképe. Valószínűleg menyasszonya számára festette, ugyanis az iringó a házastársi hűség jelképe volt. Feltehetőleg a Rajna középső vidékére és Németalföldre is eljutott.

1494 májusában visszatért Nürnbergbe, és július 7-én feleségül vette Agnes Freyt. 1494 őszén megtette első útját Velencébe. Az itáliai művész...
A magyar nép őstörténete
... elsősorban a mássalhangzós csoportjelekből fejlesztették ki a rovásírást, az első betűírást. Akármelyik kultúrterületről származtatjuk is a magyar írásbeliséget, kapcsolatai nem az Urál-vidékére, hanem az ókori magaskultúrák világába vezetnek. Az őshorezmi és "az ősi magyar írás" jeleinek nagyszámú egyezése arról tanúskodik, hogy a magyar írás jelkészlete már a Kr.előtti második é...
Velence története
... hitelét veszti, ha összevetjük a kevés rendelkezésre álló dokumentummal. Fönnmaradt például egy feljegyzés Pataviumból, ahonnan három tisztviselő látogatott az V. század elején Velence vidékére, hogy kereskedelmi bázist létesítsenek a Rialto-szigeteken. Ez nem arra utal, hogy Velence jól kiépült város lett volna már akkor is; valószínű, hogy a század első felében a lakosok még nem...
Ősmagyarok háziállatai(1)
... Fekete-tenger északi partvidékén, majd a szarvasmarha Kr.e. 6500 táján Thesszáliában. A ló háziasítása máig vitatott; általában a Kr.előtti IV. évezredre Perzsiába, a kelet-európai sztyep vidékére vagy akár Belső-Ázsiába teszik.
Magyarországon az első történeti állattani munkát Kubinyi Ferenc adta ki 1856-ban. Nagyobb mennyiségi történeti korokból származó állatcsont meghatár...
A finnugor elmélet megdöntése
... önkényesen azt az állítólagos magyar őstörténelmi tényt is kikövetkeztette, hogy a honfoglaló magyarok elődei a finnugor népek etnikai közösségéből való kiválás után az V. században a Kaukázus vidékére vándoroltak és vitték magukkal azt a nyelvörökséget, amelyet a finnugor őshaza területén örököltek. Ezért csak azok az ősmagyar szavak, amelyek a finnugor nyelvek szavaiból származt...
Amit a kévéról tudni kell
... magyar kávé szó az arab kahwa kifejezésre vezethető vissza, amely eredetileg bort jelentett. Egy másik feltevés szerint a kahwa kifejezés a kávécserje származási helyére, az etiópiai Kaffa vidékére utal.

3. A kávé felfedezése a leginkább elterjedt történet szerint a XIV. századra tehető, amikor is egy etióp kecskepásztor megfigyelte, hogy ha állatai egy bizonyos növény ...
A sziú indiánok 2.
Nem tudni hogy a sziúk ősei mikor és miért vándoroltak el az Ohio völgyéből, mígnem a Mississippit követve eljutottak annak forrásvidékére. Amikor elsőként 1650 táján írtak róluk, akkor a Mille Lacs és Leech Lake köré tömörültek a Mississippi forrásától, és néhány napi járásra a Felső-tótól. Életmódjuk rokon volt az erdővidéki népekével, valamint a későbbi dakotákéval; a férfiak ha...
A sziú indiánok 5.
... emberré, (wicasa wakan) tette. Élete során 63 haditettet hajtott végre, 22 alkalommal lopott lovakat, és 16 ellenséget ölt meg. 1865-ben harcosaival egyre többször tűzött össze a Powder-vidékére tolakodott amerikai katonákkal, s egy sikertelen támadást vezetett az újonnan létesített Rice-erőd ellen, a mai Észak-Dakotában. 1866-ban az északi titonok nagyfőnöke lett. A következő két...
Indián lófelszerelések 2.
NYERGEK 1.rész

Nyeregkészítés

A feketelábaknál a nyeregkészítés női munka volt. Ez némiképp specializált munka volt. Egyes idős nők annyira jártasak voltak ebben, hogy nemcsak családjuknak készítettek nyergeket, hanem kereskedelemre is, míg más asszonyok soha nem készítettek nyerget.

A nők voltak a nyeregkészítők a Wind River sosónikná...
2007. június 29. – Pénte
...2007. június 29. - Péntek, Szent Péter és Szent Pál apostolok
Evangélium

Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: ,,Kinek tartják az emberek az Emberfiát?"
Ezt válaszolták: ,,Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának." Ő tovább kérde...
Szépséges angolpark
... nádor kedvenc fája a platán volt

József nádor egyik kedvenc fája a platán volt. Bár nem ő hozta be az országba, de elterjesztésében neki volt komoly érdeme. Az ország számos vidékére innen vitték a facsemetéket, többek között a budapesti Városligetbe, a Margit-szigetre és az Andrássy útra.

Az Arborétum tervezését és kialakítását Tost Károly schönbrunni kerté...
2007. július 4. – Szerda
...2007. július 4. - Szerda
Evangélium

Amikor Jézus a Genezáreti-tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki se mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek: ,,Mi közünk hozzád, Isten Fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket?" Tő...
A finnugor-elmélet hazudik, We
... aholis a Maya (=Magya=Magyar) népként ismertek. (Néhány évtizede magyar utazók Közép-Amerikában az ottani indiánokkal magyarul beszélgettek.) Onnan tovább Egyiptom, a Tigris-Eufrátesz vidékére. Az ősi múltat rengeteg magyar városnév is őrzi világszerte. Az egyiptomiak magukat Atlantisz népe leszármazottainak tartották. Már akkor közvetlen kapcsolatunk volt a Kárpát-medencével, vag...
Magyar múltban-magyar jövő 2.
... vezérnemzete volt a MEGYER és NYÉK.
Elképzelhető viszont az is, hogy a NYÉK nemzet nem ÁLMOS, hanem ÁRPÁD házassága révén került szövetségbe a szabírokkal. Őseink által 839-ben az Al-Duna vidékére indított hadjáratnak már ÁLMOS volt a névleges vezetője. Később ugyanígy állhatott a 840 körül született ÁRPÁD a 862-es pannónia-hadjárat élén.

ÜGEK HALÁLA UTÁN álmos V...
HASZNOS TUDNIVALÓK 8
... CHRISTI
Ha hihetünk a legendának, a szomorúság szülte ezt a sápadt aranyfényben játszó fehérbort. A történet szerint ugyanis Lucifer a Paradicsomból való kiűzetéskor éppen ide, Campania vidékére pottyant le - mellesleg földtani szakértők szerint a Nápolyi-medence tényleg becsapódás következtében jött létre -, Krisztus pedig szörnyen elszomorodott azon, hogy ezt a gyönyörű vid...
Magyar Múltban magyar jövő 5.
... kulcsa a bolgár hadak kettészakítása volt. E feladat megoldása Levente vezetésével a Nyék és Jenő nemzet támadó alakulataira hárult. Bizánci hajók szállították a csapatokat az Al-Duna vidékére, ahol megütköztek, és kemény harcokat vívtak a bolgárokkal.
Leó császár azonban békét kötött Simeonnal, még mielőtt a harcok befejeződtek volna. Nem tudjuk, hogy milyen megfontolás vezé...
Álmos nagyfejedelem népe
... vezérnemzete volt a MEGYER és NYÉK.
Elképzelhető viszont az is, hogy a NYÉK nemzet nem ÁLMOS, hanem ÁRPÁD házassága révén került szövetségbe a szabírokkal. Őseink által 839-ben az Al-Duna vidékére indított hadjáratnak már ÁLMOS volt a névleges vezetője. Később ugyanígy állhatott a 840 körül született ÁRPÁD a 862-es pannónia-hadjárat élén.

ÜGEK HALÁLA UTÁN álmos V...
1 2 3 ....18 19 ..27 28 ..35 36 37 
Címkék: Kiszely István, Megszületett Albrecht Dürer, HASZNOS TUDNIVALÓK, Magyar Múltban, Galileának Názáret, Agnes Freyt, Kubinyi Ferenc, Mille Lacs, Leech Lake, Wind River, Szent Péter, Szent Pál, Jézus Fülöp Cezáreájának, Keresztelő Jánosnak, Tost Károly, Amikor Jézus, Isten Fia, ÜGEK HALÁLA UTÁN, közlekedés környezeti, finnugor elmélet, kévéról tudni, sziú indiánok, finnugor-elmélet hazudik, nyári időszakban, magas ózonkoncentráció, itteni éghajlatra, forró nyarak, jámbor ácsmesternek, ketten Dávid, orosz fejedelmekhez, részük 1227-ben, keresztény hitet, mongolok döntő, nyugati művészet, házastársi hűség, itáliai művész, mássalhangzós csoportjelekből, első betűírást, magyar írásbeliséget, ókori magaskultúrák, magyar írás, kevés rendelkezésre, feljegyzés Pataviumból, század első, kelet-európai sztyep, első történeti, állítólagos magyar, honfoglaló magyarok, finnugor népek, finnugor őshaza, ősmagyar szavak, finnugor nyelvek, arab kahwa, másik feltevés, kahwa kifejezés, kávécserje származási, etiópiai Kaffa,
© 2013 TVN.HU Kft.