Belépés
Sabrag mágus
... temettessen el embereket? Az istenhívő besenyő királyt családjával együtt lóhátra kötözve elevenen temettette el a keresztény Isten és kiirtatta a mágus papokat, főpapokat, táltosokat, aranyasszonyokat, gyógyítókat, vezetőket válogatás nélkül. Mert nem a szabadító, a szadista vatikáni Istent hitték a Teremtő Úristennek.

Van-e bizonyítéka a kereszténységnek, vagy bárkin...
Az ARVISÚRÁK összegyűjtése
Hej rege rejtem 55. Arvisura Kr.e. 3180-3165 Bátika rovása

ARANYASSZONYOK HŐSI KÜZDELME

A 360. medvetoros évben befejeződött sámánképzésen Misztag lett a pusztaszeri viaskodáson az első és az ifjúsági fősámán, aki Kumandi fősámán mellett a szükséges rovásokat végezte, mivel a kunok agg, gyengén látó főembere mellett foglalatoskodott. Ezért a szokásos kalando...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
ARVISURA.

AVAGY A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE.1.Az ARVISÚRÁK összegyűjtésével egy sajátos "mesemondó"; Paál Zoltán páratlan regevilágát szeretnénk a magyar néprajzkutatás számára megőrizni.

Miközben ezt a "regevilágot" tanulmányozod az az érzésed támad, hogy a másik történelem a mese, és ez az igazság. Másfél évez...
valódi tört. István és Gézáról
... küldött a keresz-telkedésre, s egyben meghívta Gelyzát és kíséretét a nagy nyugati vezető körök 973 húsvétján történő megbeszélésére.

Brúnó, megérkezvén Veszprémbe, az Aranyasszonyok nyári lakában megkeresztel­te Gelyzát István névre, s egyben a nyugati köröket a mainzi érsekség útján értesítet­te, hogy a következő tavaszon húsvét napján egy 12 főből álló küldöttség fog...
A HUNOK ARVISURÁJa 3-rész
... etetni.

A melegforrások világában a medvetor volt a legnagyobb ünnep. Ilyenkor az Encs folyótól kezdve Parajd-Barót vidékéig jöttek mindenünnen, nemcsak lakomázni, hanem az aranyasszonyok jelentései alapján megtárgyalni a lehetőségeket és a tennivalókat is. A mindennapi élet dolgaiban az asszonyoké és vezetőjüké a nagyasszonyé volt a döntő szó, de a medvetori ünnepeken ...
A HUNOK ARVISURÁJa 4-rész
...
Hej rege rejtem 55. Arvisura Kr.e. 3180-3165 Bátika rovása

ARANYASSZONYOK HŐSI KÜZDELME

A 360. medvetoros évben befejeződött sámánképzésen Misztag lett a pusztaszeri viaskodáson az első és az ifjúsági fősámán, aki Kumandi fősámán mellett a szükséges rovásokat végezte, mivel a kunok agg, gyengén látó főembere mellett foglalatoskodott. Ezért a szokásos ...
A HUNOK ARVISURÁJa 13-rész
... 535-538 Torda 535-538 Suprun 538-550 Szamos 538-556 Csát 550-590 II. Ilona 556-558 Bát 590-595 Baján 558-580 Boza-Györke 595-598 Alpár 580-600 Pozsáló 598-600

A vezető Aranyasszonyok: Bősárkány 410-452 Ilona-Gyilyó 500-503 Dunna asszony451-453 Hajnalka 503-510 Deédes 453-467 Torbágy 510-540 Szörényke 467-490 Ilja 540-588 Száva asszony 490-500 II. Ilona 568-575 Telena 57...
A HUNOK ARVISURÁJa 14-rész
... törzsszövetség megalakulásától kezdve a mindenkori fővezérnek állandó segítségére volt az Öregek Tanácsa. Tagjai főként az elaggott fővezérek, fősámánok, tárkányfejedelmek, lovasfejedelmek és aranyasszonyok legrátermettebb egyénei közül kerültek ki. A tanács legszűkebb körét minden birodalomban a fővezér, a fősámán, a főtárkány, a lovasfejedelem, és az aranyasszony, tehát a legfon...
A HUNOK ARVISURÁJa 16-rész
BUDA ÉS ATILLA

(A 273. Arvisurából)

Uruk-Dargin húsz évig harcolt azért, hogy unokaöccse, Hunyor elfoglalhassa az Ordosz-vidék fősámáni székhelyét. Amikor 20 éves korában a daliás Hunyor elfoglalta a Nagy-Süán után Ordosz kegyhelyet, a sorozatos gyilkosságok után nyugalmas 20 év következett. A 4440. medvetoros évben (Kr.u. 400) a birodalmi Nagy-Szalát megre...
A HUNOK ARVISURÁJa 17-rész
... a beavatottakkal lépjenek érintkezésbe, főként pedig figyeljék meg az Ibos napját, azaz a Nílus áradásának napját, ameIy megfigyeléssel a 24 hun törzsszövetség megalakulásától az aranyasszonyok havának tartalmát meghatározták. Ugyanis a bölcsek: Nippur, Babilón és Karnak megfigyelései szerint a Hórusz-Isten tisztelők ünnepi napjain megfigyelték a Szóthisz-csillag feljövetelét, ame...
A HUNOK ARVISURÁJa 18-rész
... tudta érni még a 85-95 évet is. A Mani-féle bibliások között akadt olyan is, aki a Pepi fáraó étrendjét követve megérte a századik évét. Ezeket aztán a társtalanság vitte el. Az aranyasszonyok feljegyzései szerint ebben az időben még elevenen élt a nyolcas szaporodási követelmény. Családonként 5-6 gyermek meg is maradt, felnőtté lett, közöttük átlagosan 26-46 közötti volt az életk...
A HUNOK ARVISURÁJa 20-rész
... Gömör esperességgel. Ez a rész mindig az uralkodó területének számított. A veszprémi püspökség megszervezése szerint Veszprém, Visegrád, Fehérvár és Kolon esperességével mindig az aranyasszonyoké, az uralkodónőké volt.

Az Istenanyának, Magyarország Aranyasszonyának ajánlották fel. Bár a pannonhalmi apátság is Veszprém területére esett, mégis mivel Géza-korabeli alapítás...
A HUNOK ARVISURÁJa 21-rész
... II. Ottó egy Brunó nevezetű püspököt küldött Gelyza megkeresztelésére, s egyben meghívta Gelyzát a nyugati vezető körök 973 húsvétján tartandó megbeszélésére. Brunó Veszprémben az Aranyasszonyok nyári lakában megkeresztelte Gelyzát István névre, az otthoniaknak pedig a mainzi érsekség útján megüzente, hogy a következő tavasz húsvétján egy 12 főből álló küldöttség fog a tervezett é...
A HUNOK ARVISURÁJa 22-rész
... épített nyári lakában tartózkodott, télen pedig a Budavár hegyének északi oldalán épített Kurtánvárában.

Állandó fejedelmi őrsége is itt állomásozott. Ide közelebb voltak az aranyasszonyok melegvizes forrásai, ahol betegségére keresett gyógyulást. Boron Berény nevű fiával küldte a kincseket Kurtánhoz. Kurtán a vég-gyepük vitéz fiatal harcosát Kurtánvár parancsnokává tet...
A valódi történet István és Gézáról
... püspököt küldött a keresz-telkedésre, s egyben meghívta Gelyzát és kíséretét a nagy nyugati vezető körök 973 húsvétján történő megbeszélésére.
Brúnó, megérkezvén Veszprémbe, az Aranyasszonyok nyári lakában megkeresztel­te Gelyzát István névre, s egyben a nyugati köröket a mainzi érsekség útján értesítet­te, hogy a következő tavaszon húsvét napján egy 12 főből álló küldöttség ...
1 
Címkék: HUNOK ARVISURÁJa, Teremtő Úristennek, Arvisura Kr, ARANYASSZONYOK HŐSI KÜZDELME, AVAGY MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, Paál Zoltán, Gelyzát István, Öregek Tanácsa, BUDA ÉS ATILLA, Magyarország Aranyasszonyának, Brunó Veszprémben, Boron Berény, valódi történet, istenhívő besenyő, keresztény Isten, mágus papokat, szadista vatikáni, pusztaszeri viaskodáson, ifjúsági fősámán, szükséges rovásokat, szokásos kalando, magyar néprajzkutatás, másik történelem, nagy nyugati, nyugati köröket, mainzi érsekség, következő tavaszon, melegforrások világában, medvetor volt, legnagyobb ünnep, aranyasszonyok jelentései, mindennapi élet, nagyasszonyé volt, medvetori ünnepeken, vezető Aranyasszonyok, mindenkori fővezérnek, elaggott fővezérek, tanács legszűkebb, daliás Hunyor, sorozatos gyilkosságok, birodalmi Nagy-Szalát, beavatottakkal lépjenek, aranyasszonyok havának, 85-95 évet, századik évét, társtalanság vitte, aranyasszonyok feljegyzései, nyolcas szaporodási, rész mindig, uralkodó területének, veszprémi püspökség,
© 2013 TVN.HU Kft.