Belépés
Érzelmek iskolája: szerelem Ma
Érzelmek iskolája: szerelem Manhattanben?
Na ne!

Valentin-napi történet következik. Készüljenek fel.
Az angol újságírónő New Yorkba érkezik. Vonzó és szel¬lemes, egyből össze is jön New York egyik legígéretesebb agg¬legényével. Tim negyvenkét éves, befektetési bankár, és úgy ötmillió dollárt keres évente. Két hétig csókolóznak, kézen fogva járnak, mígne...
A csakrák
... szerves részeként alkotóan segítsenek a fejlődés és szellemi kibontakozás irányába.
A mű a szerző közvetlen tapasztalatait és meglátásait tartalmazza, és bár sohasem igyekezett azokat valamilyen tekintély alapján elfogadtatni, mégis igen hasznosak lehetnek a különféle forrá-sokból származó esetleges tévedések helyesbítésében.
Ez a magyar kiadás az eredeti mű nyolcadik, 1...
Aktok 10.
... álmok

ő16

...
Gyógyíthatsz
... kifejti benne, illetve a könyv végén módszerének olyan speciális alkalmazásait is leírja, melyekkel még tanítványai közül sem mindenki ért egyet.
A Silva-féíe Agykontroll azonban nem egy vallás, hanem képességeink kifejlesztésének rendkívüli, tudományosan sok szempontból már ma is igazolt módszere. Nem kell tehát kritikátlanul, ,,dogmaként" kezelni a szerző minden szavát...
Energiaspirál
... tudtam haszn�lni a spir�lt mert folyt r�lam a v�z. Ismer�s�m tan�csolta, hogy sok az energi�m, az�rt van ilyen melegem. Fogjam meg valakinek a kez�t �s adjak �t neki. M�ris el�m �lt egy k�z�s ismer�s�nk, hogy adjak akkor neki �t. Mindk�...
Fájni fog
...
Epres suti
...

...
A magyar népek őstörténete 1
... írás is magyar írás.
ÉKJELEKKEL ÍRT MEZOPOTÁMIAI MAGYAR NYELVEMLÉKEK
TISZTA KÉPÍRÁSSAL ÍRT MAGYAR NYELVEMLÉKEK
A MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI HITVILÁGA
AZ ÚGYNEVEZETT TERMÉKENYSÉGI VALLÁS
A NAPKÖZPONTÚ VILÁGKÉP
HOL LAKTAK AZ ISTENEK?
MI TÖRTÉNIK A HALÁL UTÁN?
A TEMETKEZÉSI HELYEKRŐL
NÉHÁNY SZÓ A HALOTTAK KÖNYVÉRŐL
A MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI ÁL...
A magyar népek őstörténete 2
... kultúrnyelv és a magyar nyelv között szoros kapcsolat áll fenn. Ma már nem is jelenik meg a külföldön komoly történelmi tanulmány, amely a mezopotámiai nyelv tárgyalása során a magyar nyelvvel való egyezésre valamilyen formában rá ne mutatna. Megtaláljuk ezt az utalást az Egyesült Nemzetek kiadásában megjelent legújabb ókori történeti kézikönyvben is (91m. 635) és az irányzat alól...
szeretettel
... Caesart Prusiasért[1] és Napóleont Yvetot[2] királyáért. "Ez volt aztán a pompás királyocska!" Hajnaltól fogva masíroztak, megérték egy hosszú és nehéz nap estéjét; az első útszakaszt Mirabeau-val tették meg, a másodikat Robespierre-rel, a harmadikat Bonapartéval; halálosan kimerültek. Mindenki aludni szeretne.

Minden elernyedt önfeláldozás, minden elaggott hősiesség, m...
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... átren dezdését. 1301. j a n u á r 14-én, váratlanul elhunyt, megnyitva Károly eltt a lehet séget, hogy szerencsét próbáljon Magyar országon. Azzal a kortársak is tisztában voltak, hogy halálával lezárult egy kor szak, az Á r p á d o k - vagy ahogy akkoriban nevezték, Szent István nemzetségének h á r o m évszázadig t a r t ó uralma. H a m a r o san az is világossá vált, hogy az Á r...
Csako Agikatol koszonom....
...
Kedves Barátnőm/Barátom!


Nagyon kellemes tavaszi hétvégét kívánok! Köszönöm szépen az eddigi látogatásokat!


Sajnos beláthatatlan ideig nem tudok jönni, mivel gerincsérvem van és sokat kell pihennem, így előre is nagyon kellemes Húsvéti ünnepeket is kívánok sok szeretettel: Ági
...
szeretettel
... teli tüdővel fújják a húsvéti éneket. A jó emberek gyermekkori illatokat éreznek a fejük körül borongani, kalács és rezeda illata vegyül falusi folyók nefelejccsel szegélyezett partjának szagával, a kertekben cseresznyefa virágzik, mint egy japáni tollrajz, és az ünnepi délelőttnek olyan rozmaringszaga van, mint templomba menő fiatal nők friss fehérneműjének. A mezőkön a Szűz szár...
szeretettel
... tartozunk ezért felelőséggel,senki más."

,,Életünk legfontosabb dolgai nem rendkivüliek vagy grandiózusak.
A legfontosabbak azok a pillanatok,melyekben úgy érezzük,valaki megérintett."

,,Ne zsúfoljátok tele lelketeket haszontalan gondolatokkal.
Minek rágódni a múlton,elébe menni a jövönek?
Maradjatok a jelen pillanat ...
Beszámolók,sikertörténetek
... az
ASEA tudna nekem segíteni. Ő tudja, hogy nekem Szklerózis Multiplexem van. Végül sikerült meggyőznie és eldöntöttem, hogy kipróbálom az ASEA-t.
Szóval a termék megérkezett hozzám január 20-án, pénteken. Kinyitottam az üveget, és kiöntöttem az ajánlott adagot. Bevettem a számba, hogy megigyam és akkor klór szagát ére...
Nincs Cím
... hagyott holmi. Agyagos láda, fehér gipszfejek - ismerős frizurás dámák és közéletben szereplő férfiak arcmásai -, ócska edények, figurák; régi templomi lámpa, fémplakettek, csinált ódon patinával és szándékosan nagyolt, extravagáns ceruzavázlatok. Mennyi idegen, felületes portéka! - gondolta egy kis lelki elmélyedéssel, amint így előtte voltak. Együtt, ügyesen szétrakva jól dekorá...
Egy olyan világ­ban,
... hasz­ná­latra gyárt­juk a tár­gya­kat, egy kap­cso­lat vál­sá­gos pil­la­na­ta­i­ban könnyen fel­me­rül­het az a gon­do­lat, hogy új tár­sat keres­sünk magunk­nak. Aki már több­ször meg­tette ezt, való­színű­leg újra és újra rácso­dál­ko­zott arra, hogy új part­ne­rei hasonló ,,gyári hibák­kal“ ren­del­kez­nek, mint a régiek. Végül pedig arra a követ­kez­te­tésre jut­ha...
Botos László : Elhallgatások
... képességére rengeteg szót vettünk át az itt talált néptől. Így lettünk aztán keverék nép, idegen,társtalan, betolakodó nép Európában. Ezzel a nézettel mi magunk tagadjuk meg jóhazánkterületére való jogunkat, ugyanígy mondavilágunkat, a szkíta-magyar azonosságot is. Nemzetellenesteháta honfoglalás szó, mert történelmileg hamis, és mert hódítást, azaz más jó népek eltiprásának, leig...
Obrusánszky Borbála:A déli hunok kulturális öröksége
... megvilágításban

A korai kínai történeti forrásokból kiderül, hogy hunok nemcsak különleges államszervezet hoztak létre, hanem a világ akkori legnagyobb birodalmát irányították, amely jóval túlszárnyalja Nagy Sándorét, vagy a római birodalmat. Sőt, a hun birodalom tartósnak bizonyult, hiszen a legújabb publikációkból tudjuk, hogy a pusztai nép történelme valamikor a ...
magyar egyék neve
... neve?

A magyar megyék nevének eredeti jelentését nagyon kevesen ismerik.

Sok esetben olyan régi nevekről van szó, hogy a nyelvészek is tanácstalanok ezek etimológiájával kapcsolatban. Vagy több elmélet is magyaráz egy-egy nevet, a vitatkozó táborok között pedig kibékíthetetlen el...
1 2 
Címkék: Csako Agikatol, Nincs Cím, Botos László, Obrusánszky Borbála, Silva-féíe Agykontroll, ÉKJELEKKEL ÍRT MEZOPOTÁMIAI MAGYAR NYELVEMLÉKEK, TISZTA KÉPÍRÁSSAL ÍRT MAGYAR NYELVEMLÉKEK, MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI HITVILÁGA, ÚGYNEVEZETT TERMÉKENYSÉGI VALLÁS, NAPKÖZPONTÚ VILÁGKÉP, LAKTAK AZ ISTENEK, TÖRTÉNIK HALÁL UTÁN, TEMETKEZÉSI HELYEKRŐL, NÉHÁNY SZÓ HALOTTAK KÖNYVÉRŐL, MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI ÁL, Egyesült Nemzetek, Caesart Prusiasért, Napóleont Yvetot, Szent István, Kedves Barátnőm, Szklerózis Multiplexem, Nagy Sándorét, magyar népek, olyan világ­ban, déli hunok, angol újságírónő, szerző közvetlen, különféle forrá-sokból, magyar kiadás, könyv végén, szerző minden, magyar nyelv, külföldön komoly, mezopotámiai nyelv, magyar nyelvvel, irányzat alól, pompás királyocska, első útszakaszt, másodikat Robespierre-rel, harmadikat Bonapartéval, lehet séget, eddigi látogatásokat, húsvéti éneket, fejük körül, kertekben cseresznyefa, japáni tollrajz, ünnepi délelőttnek, legfontosabbak azok, jelen pillanat, ajánlott adagot,
© 2013 TVN.HU Kft.