Belépés
Ősmagyarok Hitvilága(1)
... épült; a vérrokonságot tartották a létező legszorosabb kapcsolatnak ember és ember között. A rokonok úgy érezték, hogy a vér titokzatos ereje fűzi össze őket eltéphetetlen szálakkal. Összetartozásuk tudatát a közös ős tartotta ébren, akit ezért tiszteletben részesítettek. Amikor a pontos leszármazás már elhomályosodott, az ős jelképpé, totemmé változott. A leszármazottak valamenny...
Ősmagyarok hitvilága
... épült; a vérrokonságot tartották a létező legszorosabb kapcsolatnak ember és ember között. A rokonok úgy érezték, hogy a vér titokzatos ereje fűzi össze őket eltéphetetlen szálakkal. Összetartozásuk tudatát a közös ős tartotta ébren, akit ezért tiszteletben részesítettek. Amikor a pontos leszármazás már elhomályosodott, az ős jelképpé, totemmé változott. A leszármazottak valamenny...
Ősmagyarok hitvilága
... épült; a vérrokonságot tartották a létező legszorosabb kapcsolatnak ember és ember között. A rokonok úgy érezték, hogy a vér titokzatos ereje fűzi össze őket eltéphetetlen szálakkal. Összetartozásuk tudatát a közös ős tartotta ébren, akit ezért tiszteletben részesítettek. Amikor a pontos leszármazás már elhomályosodott, az ős jelképpé, totemmé változott. A leszármazottak valamenny...
Az emberi kapcsolatokról
... tudunk elfogadni is. Az áldozathozatal érzése, a mérlegelés: ki jár jobban?; az elfogadást megakadályozó félelem vagy gőg; -ezek jelzik és egyben okozzák egy kapcsolat válságát, az összetartozás érzésének apályát
,,Az felnőtt ember, aki el tudja viselni érzelmeinek sokféleségét és ellentmondásait."
Az ember része a világnak, az egyetemes törvények rá is vonatk...
Popper Péter gondolatai
... tudunk elfogadni is. Az áldozathozatal érzése, a mérlegelés: ki jár jobban?; az elfogadást megakadályozó félelem vagy gőg; - ezek jelzik és egyben okozzák egy kapcsolat válságát, az összetartozás érzésének apályát.

"Az a felnőtt ember, aki el tudja viselni érzelmeinek sokféleségét és ellentmondásait."

Gondolati háttér: Az ember része a világnak, az egyetemes ...
A magyar ellenességre: 3.
... 3. Miért nevezi Ön lekicsinylően a vérszerződést "pogány rítus"-nak? Jézus maga is egyfajta vérszerződést kötött apostolaival Fénybe távozása előestéjén. A vérségi összetartozás a legszorosabb kötelék a világon, s mivel a Teremtő szándékának lenyomata ez, a legszentebb kötelék is egyben. Ezt hirdetjük, amikor a család, a nemzetség és a nemzet szentségéről értekezünk. Amikor a ró...
XVI. lap: Oltalom
... anyát és gyermekét együtt mutatja.
Elvont értelemben a gondoskodás, az oltalmazás, a szeretet, az égi gondviselés lapja; míg emberi szempontból a feltétlen bizalom, az érzelmi összetartozás, a vérségi kötelék és szeretet által megteremtett magabiztosság szimbóluma.

Fordított helyzetben sebezhetőséget, gondoskodás hiányt és az érzelmi kapcsolatok nélkülözése miatt ...
Titkos tanítások
... akiknek más a vérmérsékletük, a természetük, sőt lelki fejlettségük színvonala is. De valahol a mélyben, a zavaros, boldogtalan felszín alatt valami titkos egységtudat, szeretet, vagy összetartozás érzés mégis működik! Ezt vétek megbontani! (...)
Ezt az összetartozást nem az dönti el, hogy miféle veszedelmes drámákat élnek át, nem is a templomi örök hűség Isten előtt - hanem...
A hun-magyar testvériség
... céljaira önkényesen összegyűjtött, parányi töredék. És még ebből a rendelkezésünkre álló, igencsak szűkös válogatásból is napnál is világosabban bizonyítást nyer, hogy a hun-magyar összetartozás és közeli rokonság, sőt a közös múltra visszatekintő, közös történelmünket hirdető ősi magyar néphagyomány, ezen belül legkivált a nimródi tradícióból táplálkozó Csodaszarvas-monda nem kés...
támadások az ősmagyar hitvilág
... magyarok.


3. Miért nevezi Ön lekicsinylően a vérszerződést ,,pogány rítus"-nak? Jézus maga is egyfajta vérszerződést kötött apostolaival Fénybe távozása előestéjén. A vérségi összetartozás a legszorosabb kötelék a világon, s mivel a Teremtő szándékának lenyomata ez, a legszentebb kötelék is egyben. Ezt hirdetjük, amikor a család, a nemzetség és a nem...
Világkormány lesz ?
..."Akár tetszik, akár nem, világkormány lesz!"

James Warburg bankár 1950. február 17-én a szenátus egyik bizottsága előtt makacs elszántsággal vágta az őt meghallgatók képébe: "Akár tetszik Önöknek, akár nem, világkormány lesz! A kérdés csak az, hogy szépszerével vagy erőszakkal."

Cecil Rhodes öröksége:

a "Round Table" hálóz...
A magyar nacionalizmus gyökere
... kiterjesztése a Kárpátok határáig. (...) És mi hozta létre Európát? A kereszténység volt az, amely a népekben a közös hit, a közös erkölcs, vagyis a közös értékek révén az egyetemes összetartozás tudatát felébresztette és megőrizte. Európát a krisztusi gondolat mintázta ki a római birodalom zűrzavarából... A kereszténység, amely az ókori világ romjain új kultúrát teremtett, Európa...
Hogyan lesznek a tények antisz
... vágyainkra és hozzánk közelálló néhány személy iránti vonzalomra korlátoz minket. Az a feladatunk, hogy kiszabadítsuk magunkat ebből a börtönből, mégpedig úgy, hogy kiszélesítsük összetartozási érzésünket, hogy az valamennyi élőlényre és a természet egészére, a maga szépségében kiterjedjen. Senki nem képes ezt teljesen végrehajtani, de a megvalósítására való törekvés önmagában is ...
A MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI
... keletbalti, a néger és a mongoloid, a szemita és az északi faji vonásokat. S bár ezeket az egymástól egészein távol álló faji elemeket zárt egységbe kényszerítette a népi és vallási összetartozás, de nem olvasztotta és élettani ismereteink szerint nem is olvaszthatja teljes faji és vérségi egységbe. Ezért néznek oly idegenül és ellenszenvvel az európai népek az askenázi zsidóságra...
Adolf Hitler - Harcom -1. rész
... Mert az úgynevezett liberális zsidóság csak azért utasította vissza a cionistákat, mert zsidóságukat hangsúlyozó kiállásukat ügyetlennek, sőt veszedelmesnek tartotta. Belső összetartozásukon azonban ez mit sem változtatott.
A liberális és cionista zsidóság közötti látszatharc belső undorral töltött el, hiszen ez a harc teljes egészében valótlan, hazug, és így m...
Adolf Hitler - Harcom 4.rész
Adolf Hitler - Harcom 4.rész

II. Az állam

A polgári világ már 1920-21-ben szemére vetette mozgalmunknak, hogy elveti a mai államot. Ezért a különböző irányzatok pártpolitikai rablólovagjai jogosultnak érezték magukat arra, hogy ahol csak tehették, elnyomjak az új világnézetnek e fiatal, kényelmetlen hirdetőjét. Közben természetesen szándékosan elf...
Szálasi Ferenc - A Cél 1. rész
...
Tartalom

Szerkesztői-kiadói előszó
Ungvári Gyula: Szálasi Ferenc életművének megítélése

A hungarizmus eszmerendjének alaptételei 1938. július 6. előtti alapvetésben
Cél és követelések
Hitvallás
Alapterv és követelések
Végszózat

ÚT ÉS CÉL
Előszó
I. Hungarizmus = Pax Hungaria
II. A Hungarizmus erkölcsi ...
Korszakváltás a világtörténele
... kisközösségeknek - a természetes emberi közösségeknek, a vérségi kapcsolaton alapuló családnak, a nagyobb családnak: a nemzetnek, az elsődleges vallási és nyelvi-történelmi-kulturális összetartozásnak - adtak elsőbbséget. A szocialisták viszont az egyénekkel szemben a társadalom egészének, mint kollektív entitásnak kívánták biztosítani a népfelség elvéből következő politikai jogok...
dr. Padányi Viktor: Vérbulcsu
... megakadályozására. Gyakorlati alapja tehát ugyancsak van az: ősi szokásnak, van azonban egy súlyos hátránya: kihangsúlyozza a törzsi különállást és ezzel megakadályozza a nemzeti összetartozás élményének kialakulását. Így minden törzs egy kis nemzet, minden törzsi terület egy kis ország és a magyar nemzet maga igazában nem egyéb egy nyelvet beszélő törzsi egységek egymás mellett e...
Amiért élnünk érdemes
... nemzeti vallásúak!) is maradtunk. Mert bárhogy is vágytunk a nyugatiak kegyére, sohasem feledtük keleti kapcsolatainkat. A sumér-kaldeus-szabir-pártus-türk-szi ttya-hun-avar-magyar összetartozás és folytonosság révén az alig 2000 éves keresztény műveltség mellett mi egy másféle, sokkal régibb kultúrát, világnézetet, szellemet, gazdasági-társadalmi irányvonalat is képviselünk Európa...
1 2 3 
Címkék: Ősmagyarok Hitvilága, Popper Péter, MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI, Adolf Hitler, Szálasi Ferenc, Padányi Viktor, James Warburg, Cecil Rhodes, Round Table, Ungvári Gyula, emberi kapcsolatokról, magyar ellenességre, hun-magyar testvériség, ősmagyar hitvilág, magyar nacionalizmus, tények antisz, vérrokonságot tartották, létező legszorosabb, pontos leszármazás, leszármazottak valamenny, áldozathozatal érzése, elfogadást megakadályozó, kapcsolat válságát, összetartozás érzésének, felnőtt ember, ember része, egyetemes törvények, vérségi összetartozás, legszorosabb kötelék, legszentebb kötelék, nemzet szentségéről, feltétlen bizalom, érzelmi összetartozás, vérségi kötelék, érzelmi kapcsolatok, templomi örök, rendelkezésünkre álló, hun-magyar összetartozás, közös múltra, nimródi tradícióból, vérszerződést &#8222, szenátus egyik, kérdés csak, kereszténység volt, közös erkölcs, közös értékek, egyetemes összetartozás, krisztusi gondolat, római birodalom, ókori világ, valamennyi élőlényre, természet egészére,
© 2013 TVN.HU Kft.