Belépés
Magyar kérdés, magyar válasz
... mindig kitört egy nemzeti létünket hangsúlyosan kifejező szabadságharc. A Wesselényi- féle összeesküvés, mint a modern ellenállás kezdete, a Rákóczi-szabadságharc, 1848-49, a habsburg abszolutizmus ellen, 1956 a kommunizmus ellen, és 2006a globalizmus ellen.

Az expanziós fenyegetés a középkori magyar állam feldarabolása óta folyamatosan érzékelhető, ezért 1541 óta a mi...
Megöl a disznófejű Nagyúr
... bankárok már jóelőre kiszemeltek eszközül a régi, évezredes világrend elsöpréséhez, hogy helyében az új világrendet megteremthessék. Ezt a Nagy Péter és Nagy Katalin felvilágosult abszolutizmusa és nyugati stílű reformjai után ismét keleti stílű és kevésbé felvilágosult abszolutizmusba roskadt, hatalmas birodalmat akkor kezdte megérinteni a francia forradalom utószele, amikor Napo...
Civil Jogász Bizottság büntető
... anyagi és eljárásjogi törvények egyértelművé teszik a Magyar Köztársaság mindenkori miniszterelnökének politikai felelősségét, hatalmának politikai akarata joghatalmi érvényesítésének abszolutizmusát, dominanciáját."

II.
"A rendőrhatóság jogszabályban előírt kötelezettsége ellenére tömegtájékoztatási eszközök útján nem adott előzetes tájékoztatást arról, hogy a g...
SWIFT Gulliver utazásai
... kegyetlenség (kivégezzék-e óriás vendégüket, avagy csupán megvakítsák és halálra éheztessék).


A harmadik és a negyedik utazás
Brobdingnagban, az ún. felvilágosult abszolutizmus államában a királyi bölcsesség már jelentős szerepet játszik. Gulliver harmadik útján a felvilágosodás vezéreszméje, a racionalizmus egyértelműen a középpontba kerül, de sajátos, szat...
Ezen a napon történt
Ezen a napon történt: július 28. Névnap: Szabolcs, Leó
/Múlt-kor/

1347 I. Nagy Lajos Kassának Buda város kiváltságait adományozza

1358 A brassói kereskedők kiváltságot kapnak
I. (Nagy) Lajos király város- és kereskedelempolitikájába jól illeszkedett a Brassó városának adományozott privilégium. Ennek értelméb...
Árpádok Országa
BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 1/5

ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI
BEVEZETÉS
A TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA
HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK?
Jugria
A finn-magyar rokonítás
Új távlatok /1800-1849/
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Következzék a S...
A Disznófejű nagyúr 6.
... bankárok már jóelőre kiszemeltek eszközül a régi, évezredes világrend elsöpréséhez, hogy helyében az új világrendet megteremthessék. Ezt a Nagy Péter és Nagy Katalin felvilágosult abszolutizmusa és nyugati stílű reformjai után ismét keleti stílű és kevésbé felvilágosult abszolutizmusba roskadt, hatalmas birodalmat akkor kezdte megérinteni a francia forradalom utószele, amikor Napo...
A barokk stílusról
... megfigyelése, az empíria hangsúlyozása, a szellem mozgékonysága a század komolyságát jelzik.
A rokokó jelentőségét közvetve az is bizonyítja, hogy mit rombolt le a késő barokk abszolutizmus építményéből, és hogyan készítette elő a felvilágosodás korának művészetét.


Szobrászat
Világi műfajok Franciaországban

A Napkirály udvarának művészete vég...
Mi történt a szülinapomon?
... német-római császár
[2004.09.13. 12:06] Ezen a napon
A 48 éves korában elhunyt II. József, német-római császár mindössze 10 éven át uralkodott önállóan. A felvilágosult abszolutizmus képviselőjének számít. Célja egy egységes, központosított, német nyelvű birodalom létrehozása volt. Bár az uralkodása idején hozott reformok az iskolaügyben és a jobbágyok helyzetének javít...
Mi történt a szülinapomon?
... népies dal szelleméhez. Az opera erénye a kiváló hangulatteremtés, a színes és sokrétű hangszerelés. 1861-re az elnyomatás legsötétebb éveit követő és akkorra még csak alig enyhülő abszolutizmus a műnek rendkívüli politikai aktualitást adott, mert a nézők lelkesedése hazafias hitvallássá is lett. 1884-ben az új Operaház megnyitó előadásán a mű első felvonását adták elő. A Bánk bán...
Szabadkőművesség, forradalmak
... meg ezeket az agyrémeket; azzal a feladattal, hogy azokat a ,,felvilágosult és nemes szellemek" absztrakt spekulációiból sajátosan forradalmi erőkké alakítsa át. Ezt az abszolutizmus által teremtett, már említett pszichológiai és társadalmi előzmények körültekintő felhasználása tette lehetővé.

Fay érdeme, hogy kiemelte azt a szerepet, amelyet e vonatkozásban ...
Mi történt a szülinapomon?
... mindegyik bizottság előtt kötelesek voltak megjelenni, beszámolni. (Ez a nehézkes rendszer azért született, mert a magyarok semmiféle közös parlamentet nem akartak elfogadni.) Az abszolutizmus kori államadósságok Magyarországot "szorosan jogilag nem terhelhetik", de "a helyzetnél fogva, politikai tekintetből", továbbá "méltányosságból" részt vállalt a törlesztésből. A kereskedelmi...
Endrey : A disznófejű nagyúr
ENDREY ANTAL : A DISZNÓFEJŰ NAGYÚR

A WALL STREET VILÁGURALMI TÖREKVÉSEI ÉS HAZÁNK

TARTALOMJEGYZÉK:

Előszó
A MINDENHATÓ PÉNZ
A ROTHSCHILDOK
A SZABADKŐMŰVES KAPCSOLAT
A KOMMUNISTA LIDÉRC KIKEL
A DOLLÁR ELTÉRÍTÉSE
KIÉPÜL AZ ADÓSSÁGHÁLÓ
A HÁLÓ MŰKÖDÉSBE LÉP
HAZÁNK AZ ADÓSOK BÖRTÖNÉBEN
A SZOVJET KOLOSSZUS H...
Mi történt a szülinapomon?
... Nepies szelleméhez. Az opera kiváló erénye a hangulatteremtés, a színes és Sokrétű hangszerelés. 1861-re az elnyomatás legsötétebb éveit követő és akkorra még csak alig enyhülő abszolutizmus a műnek rendkívüli Politikai aktualitást Adott, mert a nézők lelkesedése hazafias hitvallássá is lett. 1884-ben az új Operaház megnyitó előadásán a mű első felvonását adták elő. A Bánk b...
A MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI
... azonban mind jobban elhalkultak. Csak Széchenyit kínozza döblingi magányában is a zsidóság elszaporodásának sötét gondja. A bécsi zsidó bankárok és kapitalisták közbenjárására az abszolutizmus ideje alatt a zsidóság jogi és gazdasági helyzete fokozatosan egyre kedvezőbbre fordult. Az alkotmányosság helyreállítása után az Andrássy Eötvös kormány egyik legelső feladatának a zsidók e...
Szálasi Ferenc - A Cél 4. rész
... rendek vagy rendszerek, amelyeket a liberalizmus épített meg, ezek tényleg mind meg fognak semmisülni, mint ahogy a liberalizmus társadalmi rendjének gyakorlati megvalósításánál az abszolutizmus megsemmisült, mint ahogy a bolsevizmus társadalmi rendjének megépítésénél a cárizmus semmisült meg, és mint ahogy eddig és ezután is minden egyes új társadalmi rend megépítése alkalmából a...
Szálasi Ferenc-A Cél 3.rész
... anyagelvűségnek ez a hosszú, évezredeken át tartó hatalma és uralma az ókorban az imperializmuson, a középkorban az univerzalizmuson és a feudalizmuson, az újkorban ennek kezdetén az abszolutizmuson, majd későbben a liberalizmuson nyugodott; hogy az újkor kimenetelében elérje a kapitalizmusban és az általa kiépített plutokrata önkényuralomban csúcsteljesítményét. Az évezredek...
Szálasi Ferenc - A Cél 2. rész
...

ALAPTERV ÉS KÖVETELÉSEK

"Adok, hogy adj! Aki nem ad, nem kap!" NAP

1. Akarjuk és követeljük az Ősföld állami, nemzeti, népi, erkölcsi, szellemi, társadalmi, politikai, gazdasági és államvédelmi megújhodását, újjáépítését, átszervezését, szervesen kapcsolódó egységes irányítását.

I. Cikkely.
2. Akarjuk és követeljük a Trianoni par...
Koós Kálmán -Voltunk, vagyunk1
... éppen ezért támogatói.

A liberalizmus gondolatát, filozófiáját a franciák teremtették! meg a XVIII. században, mintegy a Lajos királyok féktelen népnyúzása, elnyomása, abszolutizmusa következményeként. Eredménye a francia forradalom lett, amelyet azonban tizennégy esztendővel megelőzött az ugyancsak a liberalizmus jegyében kitört amerikai szabadságharc. Jellege abban té...
Perneczky Béla: Koreszméink
...
Perneczky Béla: Koreszméink

ELŐSZÓ.

Szemlefolyóiratoknál szokásos, hogy a borítéklapon minden
számban bemutatják írótársaikat,
akiknek cikkét, tanulmányát az a szám tartalmazza.
Ennek a szokásnak megvan az az előnye,
hogy a szerző állásának, foglalkozásának közlése, esetleg működési és
érdeklődési körének megjelölése, a s...
1 2 
Címkék: Civil Jogász Bizottság, SWIFT Gulliver, Árpádok Országa, MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI, Szálasi Ferenc, Szálasi Ferenc-A Cél, Koós Kálmán, Perneczky Béla, Nagy Péter, Nagy Katalin, Magyar Köztársaság, Nagy Lajos Kassának Buda, BAKAY KORNÉL, ÁRPÁDOK ORSZÁGA, ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI, TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA, HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK, KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI, ENDREY ANTAL, DISZNÓFEJŰ NAGYÚR, WALL STREET VILÁGURALMI TÖREKVÉSEI ÉS HAZÁNK, MINDENHATÓ PÉNZ, SZABADKŐMŰVES KAPCSOLAT, KOMMUNISTA LIDÉRC KIKEL, DOLLÁR ELTÉRÍTÉSE, KIÉPÜL AZ ADÓSSÁGHÁLÓ, HÁLÓ MŰKÖDÉSBE LÉP, HAZÁNK AZ ADÓSOK BÖRTÖNÉBEN, SZOVJET KOLOSSZUS, Csak Széchenyit, Andrássy Eötvös, ALAPTERV ÉS KÖVETELÉSEK, disznófejű Nagyúr, napon történt, barokk stílusról, disznófejű nagyúr, nemzeti létünket, modern ellenállás, habsburg abszolutizmus, kommunizmus ellen, expanziós fenyegetés, középkori magyar, francia forradalom, rendőrhatóság jogszabályban, negyedik utazás, királyi bölcsesség, felvilágosodás vezéreszméje,
© 2013 TVN.HU Kft.