Belépés
Lovagok – legenda és val
... emberélet ezen értelmetlen pazarlásáról.

A lovagság alapvetően foglalkozási jellege a XII. század során társadalmi és morális dimenziókkal bővült. Ez a Cluny kolostorából kiinduló szerzetesi mozgalom befolyásának volt köszönhető, amely megkísérelte morális tartalommal felruházni a kor öldöklő háborúit. Így alakult ki fokozatosan az igazi miles Christi képe, Krisztus kat...
Szent Gellért püspök
...
(részlet)
Gellért, Csanád első püspöke (+1046). Előkelő velencei család sarjadéka. Hét éves korában súlyosan megbetegedett. Szülei egyetlen gyermeküket a kor jámbor szokása szerint szerzetesi ruhába öltöztették, vagyis Istennek és a bencés rend szentjeinek oltalmába ajánlották: oblátus, Istennek áldozott személy lett belőle. Szerzetesként Bolognában tanul, majd a velenc...
Szerelem.
... új kapcsolata előtt, akkor mégis igazat kellett adnia ennek a szemtelenkedő, kegyetlenkedő sorsának. Amikor például a mindkét nemhez vonzódó, fiatal fiút kapta, aki később egy ideig szerzetesi élettel is próbálkozott, ő már nem is tudott elképzelni magának más párt, mint magát Jézus Krisztust. Úgy érezte, hogy ő már annyira tiszta és annyira, de annyira felette áll a mindennapi mo...
Sivatagi atyák bölcs humora
Egy alexandriai püspök, aki nem szokta meg a szerzetesi szigort, arra kényszerült, hogy egy éjszakát az ennatoni kolostorban töltsön. Mielőtt leterítette volna a gyékényt a földre, hogy ráfeküdjön, három hangyát pillantott meg. Mindjárt értesítette is róla az egyik testvért. - Csak hangyákról van szó. Aztán döglöttek is - nyugtatta a testvér. A hajnali kelés után a püspök így panas...
Kolostor előtt...
... kiderült, fátyolos napfény terült a rétre. A nagy ének most ért a felhőkhöz.

Ez a világ jobbik képe, gondoltam. Egy anya ösztöne nélkül meg se láttam volna. Amíg a szilaj szerzetesi éneket hűtöttem magamban, az árvák egy vak lány köré szövetkeztek. Talán így tennének a felnőttek is, ha hagynák. De a próféták kardot várnak az égből, kardért könyörög az ének s a füst az o...
A dzsaina és a szikh vallás
... önmegtartóztató élet után végül elérte a megvilágosodást, és hetvenkét évesen hosszú böjt után halt meg. Egész életét annak szentelte, hogy lelki tapasztalatait terjessze Indiában, és hogy szerzetesi közösséget alapítson, amelyben szigorú fegyelem, önfegyelem és minden erőszak visszautasítása a legfőbb szabály.

A karmától való megszabadulás

A dzsaina vallás ...
A kulcskarika
... ember, még ha most úgy látszik is, hogy semmihez sem ért, minden ember, a legügyefogyottabbnak tűnő is az életre született, sőt: boldogságra született.
Eszembe jut a a pannonhalmi szerzetesi ebédlőben látható egyik kép. Egy kulcscsomót ábrázol, különféle kulcsok, felfűzve egy karikára. És ott a felírás:" Non omnia possumus omnes",magyarul:nem vagyunk mindannyian mindenre alk...
Beszélgetés Tímár Ágnessel
... lesz a sors.

Riporter: Oda-vissza a börtön és az otthon között?

Tímár Ágnes: Igen. És még jó, ha van közben vissza.

Riporter: A bűn annyi volt, hogy szerzetesi életet éltek.

Tímár Ágnes: Másodszor azért ítéltek el, mert teljesen gyanútlanul azt
feleltem arra a kérdésre, hogy mi különbség van a '61 előtti és mostani
életünk közö...
Betegek Világ napja. Febr.11.
... parancsait."
" A fiatalok segítsék az örege...
Tánc....
... fáradt ebbe a nyughatatlan életbe. Akkor felhagyva a vándorlással, belépett egy kolostorba. De miután az addigi életét légtornászként ugrálással, tánccal, cigánykerekezéssel töltötte, a szerzetesi élet idegen volt a számára. Egy imát sem tudott elmondani, sem egy zsoltárt elénekelni. Némán járt-kelt, és amikor látta, hogy mindenki imádkozik, és kórusban énekelnek a szerzetesek a s...
Az emberiség örök keresztje
... árnyékában burjánzó nézetkülönbségek Luther Márton fellépésével érték el tetőpontjukat. Luther számára a kereszt jegyében való élet azt jelentette, hogy az ember nem az életidegen ,,szerzetesi teológia" segítségével léphet be a kereszt követésének titokzatos világába. Úgy mondta: csak a kereszt és a szenvedés jelentheti ki bennünk a megfeszített, a rejtőzködő Istent. Az...
Magyar sorozatgyilkos.!!
... hírével, neki ugyan nem hiányoznak.
A közvélemény nyilván mellette állt, és még némi elégtételnek is tekintették, hogy a mester a csélcsap nej távozása után egyáltalán nem élt szerzetesi életet.
A környék legjobb partijának számító, jóképű és stabil egzisztenciájú férfi házában szép számmal fordultak meg a csinos, fiatal nők; igaz, egy-két alkalomnál többször egyiket s...
Nursiai Szt Benedek. Márc.21.
... ment ahol egy pap mellett szolgált és tanult is közben.
Egy cserépszita csodálatos összeforrasztása után szentként kezdték tisztelni, ezért elhagyta a várost, és egy barlangban élt szerzetesi életet.
Hírneve miatt Vicovaori sziklakolostorának lakói meghívták apátjuknak. Szigorúsága miatt meg akarták mérgezni. Egy csoda mentette meg. -Áldása keresztjelére széttört a méreg...
Szent Benedek
... a fő: Krisztus. A különféle kísértéseket legyőzve megérett arra, hogy a lelki élet tanítómestere legyen.

De e téren is tapasztalatokra volt szüksége. Vicovaro mellett egy szerzetesi közösség élén megkísérelte kolostori fegyelemre nevelni a maguk útján járókat. Ekkor megtanulta, mekkora veszélyei vannak a szerzetesi életnek, ha nincsenek a szabályai rögzítve. Visszatért...
Tibet: A szerzetesek élete
... szerzetes és apáca élt - a teljes lakosság mintegy tíz százalékát tették ki. Szinte minden családban volt egy felszentelt fiú vagy lány.

Hagyományosan a laikusok biztosították a szerzetesi közösségek anyagi ellátását, amiért cserébe útmutatást, tanácsot és ösztönzést, valamint szertartásokat és áldást kaptak. Indiában és Nepálban csaknem 200 kolostort és zárdát hoztak ...
Templomosok
... volt..

Nyilvánvaló, hogy Bernát nem azért küldte őket a Szentföldre, hogy az utat őrizzék. A zarándokút védelmét ígéretükhöz híven biztosították. Az út védelmétől eltekintve szerzetesi és nem lovagi életet élnek.
Később, amikor hivatalosan is elismerik a templomos rendet kijelölik a feladatát: a szent helyeket kell őrizniük.
A kilenc lovag nem csak ...
+ Kegyesrendi Atyák.
... Szabályozott Papjainak Rendje, röviden piaristák (olaszul scolopi, spanyolul escolapios, németül Piaristen). Régebbi magyar elnevezése: kegyes tanító rend vagy kegyesrend. Tagjai a szokásos szerzetesi fogadalmak mellett vállalják a gyermekek neveléséről való különleges gondoskodást. Jelvénye (címere) egymásba fonódó M és A betű (Szűz Mária monogrammja), fölötte korona, alatta a gö...
Avalon(LEGENDÁJA)
... kibékítette a szemben álló feleket.

Az 1960-as évek ásatásai során régi faépületek maradványait fedezték tel a 150 m magas Tor tetején. De hogy ez a király lakóhelye volt-e vagy szerzetesi település, nem sikerült eldönteni. Ám bárki élt is ott, kényelmesen élt, a leletek között található fémből készült tûzhely és az állati csontok, marháé, ürüé, sertésé egyará...
A troyes-i zsinat
... regula kimondja, hogy a rend rendelkezhet földekkel, szabad emberekkel és jobbágyakkal, akik azt megművelik, lehetnek házai és az egyházi jövedelmekből is részesülhet.
Minden szerzetesi közösségében így volt, az apátok viszonylag szabadon rendelkezhetnek apátságuk vagyonával. A templomosoknál szó sincs erről. Senki nem rendelkezhet a rend javaival a káptalan megkérdezése ...
Apák napja....
... tartsák, az anyagi javakkal jól gazdálkodjanak.
- Mutasd meg nekik leendő házastársukat, akit te választottál nekik. Támogasd őket, hogy hivatásukra: a házasságra vagy a papi, szerzetesi életre mint szentségre készüljenek, és addig tiszta életet éljenek.
- Vigyázz gyerekeink családjára, hogy köztük is keresztény szellem uralkodjon, és unokáinkat vallásosan neveljék. ...
1 2 3 ............43 44 .......65 66 .......86 87 88 
Címkék: Szent Gellért, Beszélgetés Tímár Ágnessel, Betegek Világ, Nursiai Szt Benedek, Szent Benedek, Kegyesrendi Atyák, Szerzetesként Bolognában, Jézus Krisztust, Tímár Ágnes, Luther Márton, Szabályozott Papjainak Rendje, Szűz Mária, szikh vallás, emberiség örök, szerzetesek élete, troyes-i zsinat, lovagság alapvetően, igazi miles, bencés rend, mindkét nemhez, ideig szerzetesi, alexandriai püspök, szerzetesi szigort, ennatoni kolostorban, egyik testvért, hajnali kelés, nagy ének, világ jobbik, anya ösztöne, szilaj szerzetesi, próféták kardot, legfőbb szabály, karmától való, dzsaina vallás, életre született, kulcscsomót ábrázol, otthon között, fiatalok segítsék, nyughatatlan életbe, addigi életét, szerzetesi élet, zsoltárt elénekelni, kereszt jegyében, életidegen &#8222, kereszt követésének, szenvedés jelentheti, rejtőzködő Istent, közvélemény nyilván, környék legjobb, cserépszita csodálatos, csoda mentette, különféle kísértéseket, lelki élet, szerzetesi közösség, maguk útján, szerzetesi életnek,
© 2013 TVN.HU Kft.