Belépés
A vodka hatalma
... "Isten
*****".
11. Nem utalunk Júdásra, mint arra a "faszfej"-re.
12. A pápa szent, nincs kigolyózva, és nem nevezzük
"Keresztatyának".
13. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem a Fater, a Kiscsávó
és a Kriptaszökevény.
14. Júdás harminc ezüstpénzen adta el Jézust, és nem 2
fillérért, az Olajfák hegyén, és nem a kínai piacon.
Egyébként a b...
Reggeli templom.
... templom példázhatja még
az életet; mély értelme bús;
de ha nézed tarka, szép szinét,
örömökkel koszorúz.

Betetőzés.

Mélyén, ahol orgonája zeng,
a Szentlélek kék galambja leng.
(Ó Szentlélekisten, adj erőt,
segítsd meg a szegény verselőt!)

Közepén a mennyezet falát
kép borítja el:
feltámadás, mennybemenetel...
Templomban
... atyám,megtanulok keresztet vetni.
Másnap megy a cigány.A pap kérdezi től...
A Messiás jövendölések
... nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!" (Ésa. 9:6)

A Krisztus név a héber "Messiás" szó görög megfelelője. Jelentése: Szentlélekkel felkent uralkodó. Az Ószövetségben a királyokat, a papokat és a prófétákat olajjal szokták felkenni, ami a Szentlélek jelképe. Azt hangsúlyozták ezzel, hogy ne önkényesen, hanem Ist...
Boldogasszony Anyánk
... meg hazánk :
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Ó Atya Istennek kedves, szép leánya,
Krisztus Jézus Anyja, Szentlélek mátkája!
Magyarországról,
Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el
Szegény magyarokról!

Nyisd fel az egeket sok kiáltásunkra,
Anyai palástod fordítsd oltal...
hmmm elgondolkodtató :)
... fasza".

11. Nem utalunk Júdásra, mint arra a "faszfej"-re.

12. A pápa szent, nincs kigolyózva, és nem nevezzük "Keresztatyának".

13. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem a Fater, a Kiscsávó és a

Kriptaszökevény.

14. Júdás harminc ezüstpénzen adta el Jézust, és nem 2 fillérért, az Olajfák hegyén, és nem a kínai piacon.
...
Apostoli tanitás.
... Megnyilatkozása,
az Istentől való Isten,
a Képmás és Kimondás,
az egyszülött Fiú.

Hiszem,
hogy az Örök Ige
az Atya akaratából és a Szentlélek erejéből
Mária által
emberi természetet vett magára:
testet és lelket,
és időszámításunk fordulópontja körül
belépett az emberiség történelm...
Rázmány Csaba püspök
... anyaországi Csíksomlyó, fájdalmunk és bánatunk könnyekkel való lemosása, önrendelkezésünknek megtartása, mert csakis ez lehet fennmaradásunk biztonsága.
Trianon gyásza idén Pünkösdre, a Szentlélek eljövetelének napjára esik. Bár nem látom a kiutat e fájdalmas tragédiából, mégis reménykedem, hogy eljön a Szentlélek és megvilágosítja fájdalmában e nemzete értelmét, és e nemzet ...
Ístenrol
Az Úr angyala megjelenik Máriának

Galileának Názáret nevű kis városában egy istenfélő, szent szűz élt.
Mária volt a neve és egy jámbor ácsmesternek, Józsefnek volt jegyese. Mind a ketten Dávid király családjából származtak. Mária mindennél jobban szerette a jó Istent és igen sokat imádkozott. Hat hónappal Zakariás látomása után Isten elküldte Gábor főangyalt Máriá...
Az isteni Gyermek születése ut
... templomba, hogy a törvény rendelése szerint bemutassák s fölajánlják az Úrnak. A templomba jött ekkor egy istenfélő öregember: Simeon, aki igen ...
Szent I.intelme Imre Herceghez
... csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség
...Ha ugyanis a bölcsekkel jársz, bölcs leszel, ha a bolondokkal forgolódsz, társul adod magad hozzájuk, szól a Szentlélek Salamon által: "Aki jár a bölcsekkel, bölcsek barátja lesz, nem a bolondokhoz lesz hasonlatos." És Dávid zengi:
Jósággal közeledsz a jóhoz,
az igazhoz igaz vagy.
A tisztával...
A Dunabogdányi plébános esete
... NE FÉLJÜNK!!!!!!!!!

Az igazság kimondása 2006. október 23-i eseményekhez kapcsolódóan.
Jézus, amikor - a szenvedések óráján - a főpap előtt az egyik poroszló arcul ütötte így szólt: ,,Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem?" (Jn 18,23-24)

Kedves Testvérek!
...
A Vodka hatalma
... almafán, nem pedig az "Isten.
11. Nem utalunk Júdásra, mint arra a "faszfej"-re.
12. A pápa szent, nincs kigolyózva, és nem nevezzük "Keresztatyának".
13. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem a Fater, a Kiscsávó és a Kriptaszökevény.
14. Júdás harminc ezüstpénzen adta el Jézust, és nem 2 fillérért, az Olajfák hegyén, és
nem a kínai piacon. Egyébként a...
Nincs Cím
... más mód nincs rá! Az a
bűnbocsánat, amit mi olyan könnyen tudunk venni, a Golgota haláltusájába
került. Lehet, hogy a hit egyszerűségével elfogadjuk a bűnbocsánatot, a
Szentlélek ajándékát és megszentelődésünket, de elfelejtjük, milyen iszonyú
árat fizetett Isten azért, hogy mindez a mienk lehessen.
A bűnbocsánat a kegyelem isteni csodája. Jézus Krisztus ...
Lelkigyakorlatok
A jó és a rossz küzdelmében néha úgy tűnik, hogy a rossz diadalmaskodik. Mi hiszünk Isten szavának, és hisszük, hogy Isten diadalmaskodik, a jó legyőzi a rosszat. A Szentlélek erejében akarjuk bizalommal járni utunkat.
Hogy sikert érj el, az önfegyelem elengedhetetlen. Ha sikert akarunk elérni a világban, meg kell lennie bennünk az önbizalomnak és az önfeláldozásnak. Ha e há...
Megtérésém
... magára nézve is érvényesnek tartja, az megkapta a teljes bocsánatot minden addigi és azutáni bűnére. Ez olyan jó hír volt, hogy nagy örömmel telt meg a szívem.
...
Az is a Szentlélek munkája volt, hogy ezt teljes bizonyossággal hittem. Ő munkálja ám a hitet abban, aki hallgatja az igét, és törekszik változni. Lemond arról, hogy magát megjobbítja, és elfogadja az Ő felkín...
5
... megérte.
Aztán ma elszalasztottam egy alkalmat. Remélem az élet ezt elkiabál...
Ha valaki....
... magamtól szólok?" (Jn. 7:17 )


Az Istennel szembeni bizalmatlanság, ami a valóságban ellenségeskedés vele szemben, a meg nem újult szív természetes hajlama. A hitet a Szentlélek ébreszti, a hit pedig csak akkor nő, ha ápoljuk. Senki sem válhat erős hitűvé céltudatos erőfeszítések nélkül. A hitetlenség erősödik, ha tápláljuk. Ha valaki szívesebben foglalkozik kétel...
Egész évben
Hagyd, hogy az istállóban születet remény megmutassa neked, hogy az Úr
egy kisgyermeken át is képes megváltani a világot,
Karácsony szelleme egész évben melengesse lelkedet!
Béke és kegyelem kísérjen utadon az Atya a Fiú
és a Szentlélek Isten nevében.
...
Reggeli elmélkedés 2006.12.02
... elfelejtem azt, hogy Isten olyannak szeret, amilyen vagyok. Az adventi időszakhoz közeledve egy elmélkedni való témát kerestem magamnak, és valahogy ez a gondolat merült fel bennem. A Szentlélek mindig is megpróbálta a tudtomra adni, hogy Isten lankadatlanul, s önmagamért szeret.Azután tegnap délután, amikor otthon betegen és leverten hevertem, és letörten forgattam a Bibliámat, a...
1 2 3 .......270 271 ....406 407 ...540 541 542 
Címkék: Boldogasszony Anyánk, Rázmány Csaba, Szent, Imre Herceghez, Nincs Cím, Atya Istennek, Krisztus Jézus Anyja, Örök Ige, Galileának Názáret, Szentlélek Salamon, Kedves Testvérek, Jézus Krisztus, Szentlélek Isten, vodka hatalma, isteni Gyermek, pápa szent, kínai piacon, szegény verselőt, mennyezet falát, prófétákat olajjal, emberiség történelm, jámbor ácsmesternek, ketten Dávid, törvény rendelése, templomba jött, istenfélő öregember, bölcsekkel jársz, bolondokkal forgolódsz, bolondokhoz lesz, igazhoz igaz, igazság kimondása, szenvedések óráján, főpap előtt, egyik poroszló, mienk lehessen, kegyelem isteni, rossz küzdelmében, rossz diadalmaskodik, önfegyelem elengedhetetlen, teljes bocsánatot, hitet abban, valóságban ellenségeskedés, hitetlenség erősödik, istállóban születet, adventi időszakhoz, elmélkedni való, gondolat merült, tudtomra adni, lelkigyakorlatok, elszalasztottam, egyszerűségével, kriptaszökevény, magyarországról, elgondolkodtató, megnyilatkozása, szentlélekisten, ellenségeskedés, elengedhetetlen,
© 2013 TVN.HU Kft.