Belépés
A házasság
Kitartani egymás mellett egy életen át szinte emberfeletti vállalkozás. A sikerhez Isten segítsége is szükséges.

Karsay Eszter református lelkész gondolatai:

A keresztény egyház esküvője előtt a lelkész és a házasulandók jegyes oktatás keretein belül találkoznak - meséli Karsay Eszter református lelkész. Sok esetben nem keresztény családból érkeznek a felek, í...
A kereszténységről
... fogalmazta meg.
1534.-ben Angliában is hitújításra került sor, aminek első lépéseként VIII. Henrik király magát nyilvánította az angol államegyház fejének. Az új anglikán egyház református vonásokat vett fel, megtartotta, pl. a püspöki egyházszervezetét.
Ezen kihívásokra a katolikus egyház belső reformokkal válaszolt, és az ellenreformáció kibontakoztatásával válaszolt...
Beszélgetés Tímár Ágnessel
... a Krisztus-hitben fog
feloldódni. Én nem kívánok belemenni dogmatikai különbségek vitájába,
teljesen mindegy, messzemenően nem arról van már szó. Aki beleszületett
egy református családba, református hitbe, egy református ifjúsági
közösségben nőtt fel, annak a hitnek a struktúrája kötelezi őt. És nem
lenne szabad abból kimozdítani akarni, maradjon meg benn...
Beszélgetés Tőkés Lászlóval
Elhangzott 2007 február 28-án a "Református félórában"

Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Minden műsor után nagyon
örülünk a kedves telefonálóknak. Azoknak is, akik rendszeresen, a
legkülönfélébb okokból azt mondják, már megint politizáltak. Most
kérem, ők figyeljenek. Kérdezzük meg együtt: amikor a parlamentben
komolyan felmerül az a kér...
Nők a lélek szolgálatában
... egyházban pap ma is csak férfi lehet, lelkipásztori munkatársként nők is részt vállalnak a pasztorációs feladatokban. Az evangélikus egyházban ma minden harmadik evangélikus lelkész nő, és a reformátusok közt is számos lelkésznő szolgál.
Lelkésznek, lelkigondozónak lenni hivatás. Mint az orvosé, tanáré, ügyvédé. Ezt is lehet jól, és sajnos lehet rosszul is végezni. Egyre töb...
Egyház és politika
... gyakorlása lelki torzulásokkal jár, a korlátlan
hatalom önkényuralmat és diktátorokat szül.

Nemcsak a politikában, de még az egyházban is.
Nem véletlenül korlátozta a református egyház a megválasztott
tisztségviselők mandátumát két ciklusra.
A politikai élet kiegyensúlyozottsága, a szakadások megelőzése, az egység
megőrzése és népünk jövendője é...
Hazafiság
... hazaszeretetüket nem tudják összhangban
megélni. Valaki ezt így fogalmazta: különböző csoportok vannak az
egyházban. A két szélső pont, hogy az egyik azt vallja magáról: ő
magyar református keresztyén, a másik, hogy ő keresztyén református, és
magyar. A fontossági sorrend az emberekben más és más. Nem könnyű a
kiegyensúlyozottságot megtalálnunk.
Az el...
Makkai Sándor püspöki szolgála
... kövessünk: mindenütt, mindenben komolyan venni, életre-halálra komolyan venni Krisztus evangéliumát. Jövendőnk kulcsává lett az, hogy becsületbeli dolognak tudjuk-e tartani és bizonyítani református keresztyén voltunkat."
Irodalmi munkássága ebből az időből: Erdélyi református problémák, Protestáns Szemle/1931.; Ágendáskönyv; A mi istentiszteletünk; Erdélyi Református Anyasze...
Cursillo
Tavaly és idén volt szerencsém elvégezni egy-egy háromnapos katolikus és református cursillot.A Kossuth Rádió,Református félóra című, augusztus 8-ai adásában szó esik a cursilloról is. Ha a cikk elolvasása után valakinek kedve lesz belekóstolni a cursilloba,akkor jelezze nekem,szívesen küldök jelentkezési lapot:

Fekete Ágnes: Számos esetben érezzük, hogy hitünk nem el...
A reformáció elterjedése
... egyház 2000 gyülekezettel 1559. az első zsinaton a kálvini hit- és egyház igazgatási elveket fogadta el. Anglia, Skócia, Hollandia, É.-Amerika, Cseh-, Morva-, lengyel- és Magyarország református egyházai, amelyek ezt követően a kálvini hitelvek szerint alakultak.

A 16. század közepére a lutheri tanok a német lakosság közvetítésével a reformáció Magyarországo...
A református keresztyén állásp

Kálvin János

A református keresztyén álláspont

A református keresztyénség kezdettől fogva a feltétlenül szabad szövegválasztás elve mellett foglalt állást a régi egyház perikopa-kényszerével szemben. Ez a szabadság azonban arra vonatkozott, hogy a régi egyház kiszabdalt Szent...
A nemzeti érdek támogatása az
A nemzeti érdek támogatása az egyház számára jó ügy

Tőkés László független EP-jelölt, református püspök a politikai csatározás demagógiájáról, az ismétlődő egyházellenességről, és a romániai magyarság önrendelkezési reménységeiről

- 2007-ben az Európa parlamenti választás kampánya sok bizonytalanságot, kételyt, megválaszolatlan kérdéseket sorakoztat fel az e...
Veszélyes szcientológia !
A Református Egyház Félórája 2007. november 14.

Fekete Ágnes: Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest hallják.
Szinte nem telik el mostanában 1 óra, hogy valami szörnyű hír el ne érjen: Kirúgták, kiderült, hogy beteg, meghalt és így tovább. Nagyon nehéz ez az ősz. Mintha rémülten nyújtogatnánk ki kezünket a vízből kapaszkodókat keresv...
A reformáció másnapjára...
... Pista.

PROTESTÁNSOK

Ezt a szerény írásomat a nemrég lezajlott Reformáció Napja kapcsán szedegettem össze. Forrásul az 1945-60 közötti kommunista és vallásos lapokat, jelesül a Reformátusok Lapját, az Evangélikus Életet és az Élővíz című lapokat ütöttem föl.

Ha az ember mozaikszerűen maga elé helyezi ezeket a lapokat, fekete csillogással tárulnak fe...
Elhunyt Szabó Magda
... született Debrecenben. Szülővárosában érettségizett 1935-ben, majd 1940-ben a debreceni Tisza István Egyetemen kapott latin-magyar szakos tanári és bölcsészdoktori diplomát. A helyi Református Leányiskolában, majd Hódmezővásárhelyen tanított 1945-ig, amikor a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa lett. 1949-ben megkapta a Baumgarten-díjat, de Révai József utasítására m...
Megfosztanák palástjától
... ifj. Hegedűst
MTI
| 2007. 12. 15., 20:12 | Frissítve: 12 órája
Ifjabb Hegedűs Lorántnak meg kell válnia lelkészi hivatásától, mondta
Horváth György, a Magyarországi Református Egyház ügyésze szombaton az
MTI-nek a lelkész ellen indult egyházi per jövő pénteki első fokú
bírósági tárgyalása kapcsán.

Az ügyész közölte, hogy a tárgyaláson kér...
Megtörni a villámokat Ifjú Heg
... térben és időben kívánnak ítéletet mondani."

E gondolatokkal kezdődött a Szabadság téri Hazatérés Templomában ifjú Hegedűs Lóránttal a beszélgetésünk, annak okán, hogy a református gyülekezet lelkésze körül úgymond ismételten felforrósodott a légkör, bár ez a légkör soha nem is volt langyos. A régi dicsőséget idézi, s a magyar álmokat legalább nevében megtestesítő Haza...
Napi ige és gondolat
A Tiszavasvári Református Egyházközség hírlevele:

(http://refegyhaztvasvari.shp.hu)

*****2008. február 20. szerdaezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban...
Lelkiismeretvizsgálat
... kereszténység társadalmi tanításainak megnyilvánulásai a katolikus egyház enciklikái, amelyekben aktuális kérdésekben foglaltak és foglalnak ma is állást emelte ki Semjén Zsolt a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézete, a hódmezővásárhelyi Emlékpont és a Barankovics Alapítvány Látleletek 2008 tavasza című közös konferenciáján.
Pokorni: Törvényjavaslatot terv...
Napi ige és gondolat
A Tiszavasvári Református Egyházközség hírlevele:

(http://refegyhaztvasvari.shp.hu)

*****

2008. március 17. hétfő

Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. (Filippi 2:13)Isten nem egy tétlen valaki. Szüntelen munkálkodik. Teszi ezt a világban, az eg...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Beszélgetés Tímár Ágnessel, Beszélgetés Tőkés Lászlóval, Makkai Sándor, Elhunyt Szabó Magda, Ifjú Heg, Karsay Eszter, Fekete Ágnest, Protestáns Szemle, Erdélyi Református Anyasze, Kossuth Rádió, Fekete Ágnes, Kálvin János, Tőkés László, Református Egyház Félórája, Reformáció Napja, Reformátusok Lapját, Evangélikus Életet, Tisza István Egyetemen, Református Leányiskolában, Közoktatásügyi Minisztérium, Révai József, Ifjabb Hegedűs Lorántnak, Horváth György, Magyarországi Református Egyház, Hazatérés Templomában, Hegedűs Lóránttal, Tiszavasvári Református Egyházközség, Semjén Zsolt, Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézete, Barankovics Alapítvány Látleletek, lélek szolgálatában, reformáció elterjedése, református keresztyén, nemzeti érdek, reformáció másnapjára, villámokat Ifjú, sikerhez Isten, keresztény egyház, házasulandók jegyes, angol államegyház, püspöki egyházszervezetét, katolikus egyház, református családba, református ifjúsági, struktúrája kötelezi,
© 2013 TVN.HU Kft.