Belépés
Mezős Tamás A tégla alkalmazás
... államokban - Spanyolországban különösen Aragonban és Castiliában, illetve Itália területén - élt csak tovább a téglaépítészet hagyománya. Érdekes, hogy Angliában, ahol a római uralom az 5. század első évtizedében szűnt meg, az első ismét téglából készült épület, leszámítva a római tégla újra felhasználásával épülteket, csak a 11. században Clochesterben a Szt. Botolph ...
A téglagyártás története Vas
... múltjáról.
,,(Sárváron) szántáskor az Óvár és a régi római út helyén római tégla, kerámia és terra sigillata maradványokat ... találnak a gyűjtők. A fentiek is igazolják, hogy ez a vidék a római uralom idején kb. időszámítás szerint 469-ig lakott terület volt. Nagy valószínűséggel a Bassiana helynév Sárvár ősére utal.
A történelmi tapasztalatok bizonysága: tatárjárástól ...
A kereszténységről
... hitvilág színessége is érzékenyen érint.Isten minden nép életében fontos volt és marad mindörökké. Álljon itt néhány sor a kereszténységről.

Kereszténység

A római uralom alatt élő zsidóság Megváltót váró szellemi légkörében lépett fel i.sz. 30 körül, Palesztinában, a közeli Isten országát és a megváltást hirdetve Jézus, a keresztény vallás megalapítója.Az Új...
Két keresõ lélek
... Külső emberünk nem talál jólétet Jézusnál, sokkal inkább szomorúságot és szenvedést; tisztesség helyett gyalázatot. Nehéz ezt megérteni. Jézus korában a zsidók is inkább csak a római uralom alól szerettek volna megszabadulni s nem a bűn uralma alól.

De aki ezzel az égető kérdéssel jön: ,,ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem...?" - annak Jézus...
Őstörténelem
... Bunyevácz Zsuzsa:
Nimród nyomábanŐstörténetVilág királya, magyarok királyaA Biblia szerint Noénak három fia született: Sém, Hám és Jáfet. Hám fia volt Kús, aki "nemzé Nimródot", aki hatalmas "birodalmának kezdete volt Bábel, Erek, Akkád és Kálnék, a Sineár földén". Noha a ma sumíroknak nevezett nép által lakott birodalom egykori királya, Nimród, a magyar hagyományban mint ős...
Napirenden az Európát domináló
... menedékjogokat biztosítottunk a Dunától északra eső magyar megyékben a menekült szerbeknek hazatelepülésükig a szülőföldjükre a Dunától délre eső területekre, amikor az majd felszabadul az Ottomán uralom alól. Az orosz erőszakoskodások miatt a Balkánon azonban Szerbia nem a saját meghatározó alapkérdéseinek megoldásával foglalkozott, hanem nagyhatalmi vágyakat kezdett kergetni az ...
Jó szerencse semmi más
... személyiség és egyszerű állampolgár vett részt. Az ellenállás egyik formája volt, ahogy a kormány és az állampolgárok a lengyel menekültügyet kezelték. Szent-Iványi Domokos szerint ,,a náci uralom megdöntéséhez Magyarország már 1939-40-ben pozitív formában hozzájárult" azáltal, hogy lehetővé tette lengyel katonák tízezreinek Nyugatra szökését. Gondoljunk csak a le...
Korszakváltozásunk '07
... információrobbanást egy csapásra közvetítő,
zároló és uraló civilizációs Hatalom (a Civilizátum) ágense lett.

A posztmodern itthon

Ami Magyarországot illeti, a szovjet uralom alatti kommunista rendszer
öszeomlásakor négy, egymással páronként és összességében ellentétes
vonatkozásban lett a korszakváltozás egyik színhelye.

Kiderült, h...
A MAZSIHISZ honlapjáról
PROF. DR. BOKOR IMRE: KÉNYES TÉMA-ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN!
HORTHY ÉS A ZSIDÓKÉRDÉS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN
A MAZSIHISZ honlapjáról

TÁJÉKOZTATÁSUL, a hamisságok, tévhitek, az ármánykodás, rosszindulat felszámolására:

HORTHY ÉS A ZSIDÓKÉRDÉS A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

A Rákosi és Kádár korszakok "botcsinálta" politikusai, valamint történészei elsz...
Több turistát várnak Pécsre.
... erkélyén Liszt Ferenc szobra tekint a térre. A közeli vaskos körbástya, a XV.században épült BARBAKÁN /Esze Tamás u.2./. püspökvár védelmét szolgálta.


A 150 éves török uralom legjelentősebb magyarországi emlékei találhatók a városban: GÁZI KÁSZIM PASA DZSÁMIJA /Széchenyi tér/ városképet meghatározó, zöld kupolával, mohamedán ülőfülkével, szamárhátíves ablakokkal,...
Légy jomind halálig 8 része
... lenni, s az állami tisztviselők is mind a balkán fajokból kerültek ki, még nagyvezér is alig volt igazi török eredetű. Tehát ebben a korban voltaképpen a Balkán élte ki magát, mint török uralom s Európa ostora. De a magyarság, az mindig csak jégtörő és védőgát volt... De mi lesz a jövőben?... Az az egy bizonyos, hogy a múlt érdemeiért nem fogják fenntartani az országunkat... sem a...
Mária Terézia
... Esztergom környékén, a Pilisben, Szatmár vármegyében (a Rákóczi szabadságharc során kipusztult magyar lakosság helyébe), Baranyában, a Délvidéken és a Bánságban (e három utóbbi helyen a török uralom alatt kipusztult magyar lakosság helyére) telepítettek le. A Bánságot, bár a magyar korona része volt, császári megbízott igazgatta, itt egészen 1778-ig megtiltották a magyar lakosság ...
Az ókori Róma
... velük
 Brundisiumnál mégis Pompeius Magnus veri le őket végleg
5. Megnövekszik a győztes hadvezérek hatalma, a köztársaság tekintélye pedig tovább gyengül


Az egyeduralom létrejötte

I. Az első triumvirátus(3 férfi politikai szövetsége)
1. Spartacus leverése után Pompeius és Crassus egymásnak esik(hatalmi harc)
2. Eközben állan...
Bajor Gizi
... végzi, többek közt Gál Gyula, Csillag Teréz és Molnár László tanítványaként. Az első világháborút megelőző hetekben tartja a Színművészeti Akadémia a vizsgaelőadását, akkor Szigligeti Ede "Nőuralom" című vígjátékában, amelyben - ahogy a korabeli kritika emlegeti - "egy karcsú, fekete leányka" lép fel először és kelt feltűnést, akit Beyer Gizellának hívnak. Bánki Judit, Pécsi Blank...
+ Kegyesrendi Atyák.
... rendházat is államosították.
Lengyelországban az ország földarabolása nehezítette meg a rend működését, bár a rendtartományok igyekeztek követni a politikai határok változásait. Az orosz uralom alá került részeken 1832-ben bezárták az egyházi iskolákat, majd 1863-ban a szerzeteseket minden tevékenységtől is eltiltották, és sokukat Szibériába deportálták. 1873-ban azonban néhá...
II. Géza magyar király
... Nyugat-Balkánon mire működésbe lépett a francia-normann szövetség. II. Uros - aki I. Uros fia, Ilona anyakirályné és Belus bán tesvére, azaz Géza nagybátyja volt - fellázadt a bizánci uralom ellen. Géza csapatokat küldött megsegítésére. Szeptember végén Mánuel Szerbia ellen vonult, de nem tudta legyőzni a hegyek közé húzódó Urost, végül az időjárás miatt hazatért....
Messiási jövendölés
... nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, akik lakoznak a halál árnyékának földében, fény ragyog fel fölöttük! (...) Mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk. Az uralom az Ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!"

Ésa 42,13 "Íme az én szolgám, akit gyámolítok, az...
Kiért szólnak ma a harangok?
... feldarabolásának, elgyengítésének, a pánszláv álmok megvalósulásának ideje elérkezett. Magyarországon munkás- és katonaforradalom volt, s a puskák, gépfegyverek és kézigránátok erejével uralomra jutott baloldali pesti csőcselék vezetésével egy úgynevezett "proletárdiktatúra" kezdődött Kun Béla és mások rémuralma alatt. 34 nappal a párizsi békekonferencia megnyitása után 1919. febr...
Korfu
... minden fajtáját kipróbálni.
Fővárosa, Korfu város (Kerkyra) történelmileg hosszú és eseménydús múltra tekint vissza. Mint a legtöbb görög sziget, római, bizánci, velencei, francia, uralom alatt állt évekig, ezen uralkodó népek ittlétének nyomait őrzi a főváros épületeiben. A belváros velencei jellegű házai szűk sikátorokat alkotnak, az óriási főtér árkádos házsora francia min...
Az OrszágHÁZ nem eladó!
... születtek a határozatok.

Az országlakosok ezekhez hasonló gyűléséből igazi országgyűlés természetesen csak akkor lehet, ha már létezik az "ország" fogalma, vagyis a területi uralom olyan elképzelése, amelynek már nem kizárólag a király személye, hanem - vele együtt - egy olyan közösség a hordozója, amely több kisebb, politikai jogokkal rendelkező egységből épül fel. ...
1 2 3 ......25 26 ....38 39 ....50 51 52 
Címkék: Mezős Tamás, Mária Terézia, Bajor Gizi, Kegyesrendi Atyák, Szent-Iványi Domokos, BOKOR IMRE, KÉNYES TÉMA-ÚJ MEGVILÁGÍTÁSBAN, HORTHY ÉS ZSIDÓKÉRDÉS MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN, Liszt Ferenc, Esze Tamás, GÁZI KÁSZIM PASA DZSÁMIJA, Pompeius Magnus, Csillag Teréz, Molnár László, Színművészeti Akadémia, Szigligeti Ede, Beyer Gizellának, Bánki Judit, Pécsi Blank, Mánuel Szerbia, tégla alkalmazás, téglagyártás története, ókori Róma, téglaépítészet hagyománya, római uralom, első ismét, római tégla, régi római, történelmi tapasztalatok, közeli Isten, megváltást hirdetve, keresztény vallás, magyar hagyományban, menekült szerbeknek, majd felszabadul, orosz erőszakoskodások, saját meghatározó, ellenállás egyik, lengyel menekültügyet, náci uralom, csapásra közvetítő, posztmodern itthon, szovjet uralom, korszakváltozás egyik, közeli vaskos, állami tisztviselők, balkán fajokból, korban voltaképpen, mindig csak, múlt érdemeiért, török uralom, magyar korona, magyar lakosság, győztes hadvezérek, köztársaság tekintélye,
© 2013 TVN.HU Kft.