Belépés
Vasorrú és a gólya
... fűződik hozzá. A vas feltalálása kiszorította a bronzeszközöket a gyakorlati életből, de a vallási szertartásokban óvakodtak használni, mert féltek, hogy az új divattal megharagítják az isteneket.
Ebből eredhet, hogy ókori görög szentélyekbe tilos volt vasat bevinni, a jeruzsálemi templom építésénél nem volt szabad vaseszközöket felhasználni, egyes római rítusok pedig egyene...
Ez nagyon érdekes
... a szép világnak, amelyben az emberek
természetesen gondolkodtak, hitték és tudták, hogy ők maguk is részei a természetnek, cseppek a mindenségből, Istenből, vagyis maguk is istenek.
Őseinknek csodálatos kozmikus hitük volt, nem földi dolgokban, hanem
kozmikus csodákban gondolkodtak, hiszen még emlékeztek rá, hogy honnan
kapták a fényt, és a feladatot, ho...
Péntek 13 a szerencsétlen nap
... szerint harmonikus: ennyi órája van nappalnak és éjszakának egyaránt, s az év is ugyanennyi hónapból áll. A pogány mitológia egyik története 12 istenségről szól, akik békésen lakomáznak az istenek palotájában. Amikor azonban felbukkan Loki, a 13. konfliktus támad, s Baldur, az istenek kedvence meghal.

A péntektől is már réges-régen félnek az emberek, mert szerencsétlen ...
Mindenszentek
... Keleten már 380-ban megtartották, és az összes vértanúra
emlékeztek ezen a napon.

A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben
megkapta a pogány istenek tiszteletére
épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes
Vértanúk tiszteletére.

III. Gergely pápa (731-741) a -Szent Szűznek, minden apo...
Mindenszentek
... Keleten már 380-ban megtartották, és az összes vértanúra
emlékeztek ezen a napon.

A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa vezette be, aki 609-ben
megkapta a pogány istenek tiszteletére
épült római Pantheont, és május 13-án felszentelte Mária és az Összes
Vértanúk tiszteletére.

III. Gergely pápa (731-741) a -Szent Szűznek, minden apo...
Nincs Cím
... népmesék segítségével rekonstruálható mitológiai világképben központi helyet foglal el az égig érő fa vagy tetejetlen fa (VILÁGFA) képzete, amely összeköti az eget és a földet, vagyis az istenek felső világát és az emberek életének színterét, gyökerei pedig a föld alatti világba nyúlnak (ill. a tövénél tátongó lyukon lehet lejutni a sötét, föld alatti világba). Ezt a hatalmas fát ...
őstöri
... «részint hadi szerszámokkal, részint éhséggel, részint árulással.» Assurakhiddin hiába hívta segítségül Assyria isteneit; süket fülekre talált, mert elérkezett az az idő, mikor ez isteneknek is arra a sorsra kellett jutniok, melyre annyiszor kárhoztatták más nemzetek isteneit. «Ímé én te ellened megyek, ezt mondja a Seregeknek Ura, hogy megégetvén füstbe bocsássa...
Mekka
... a Napot. Hitvilágukat jó és rossz démonok népesítették be. A Kába ekkor még pogány szentély volt, a Fekete Kő pedig kultikus tárgy, amely Arábiából idevonzotta a zarándokokat. A pogány istenek és bálványok imádói azért csókolták meg a követ, hogy magukba szívják az erejét. A szokást, mely ettől kezdve Allah tiszteletét szolgálta, Mohamed is szentesítette.
Sok történet szól a ...
Hiszek egy farkasemberben...
... farkasokról szóló mese, monda tartja magát népszerűségben a farkasokról a mai világban is. Görögországban a farkasember egyik őse Lükaion árkádiai király. Egyszer kíváncsi lett, hogy az istenek valóban mindentudóak-e; megöletett egy hadifoglyot vagy túszt (mások szerint egy gyermeket, megint mások szerint farkast), és a húsát feltálalta a lakomán. Zeusz azonnal porig égette villám...
Egy másik történet szerint ...
... titokban párokat adott össze, ellenszegülve ezzel Claudius császár törvényének, amely átmenetileg megtiltotta a házasságkötéseket.
Valentint bebörtönözték, mert megtagadta a pogány istenek imádását. A börtönben barátságot kötött a börtönőr lányával. A legenda szerint imájával gyógyította meg a lányt, és kivégzésének napján üzenetet írt neki, amit így írt alá: "A Te Val...
Ki is volt Valentin?
... párokat adott őssze,
ellenszegűlve ezzel Claudius császár tőrvényének,
amely átmenetíleg megtiltotta a házasságkőtést.
- Valentint bebőrtőnőzték, mert megtagadta a pogány istenek ímádását.
A bőrtőnben barátságot kőtőtt a bőrtőnőr lányával.
A legenda szerint ímájával gyógyította meg a lányt,
és kivégzésének napján űzenetet írt neki,
amit így írt a...
Tudás, hit, hiszékenység (1. r
... kimenetelt vetíti előre: kedvező vagy kedvezőtlen előjelnek tekintik, még ha százszor csalódnak is benne. Ha meg valami szokatlan dolgot látnak, ámulatba esnek, és csodának hiszik, amely az istenek vagy egy legfőbb istenség haragját jelzi. (�)
Azt látjuk tehát, hogy elsősorban azok válnak mindenfajta babona rabjaivá, akik mértéktelen módon vágyódnak bizonytalan dolgokr...
udás, hit, hiszékenység (2. ré
... �De melyik istenhit fogadható el saját jogán? Az Ószövetség Istenébe, Jahvéba vetett hit, az Újszövetség Istenébe az Atyába, vagy a Fiúba (Krisztusba) vetett hit? Talán a hinduista Istenek közül Sivába, Visnuba, Brahmába, vagy Khrisnába vetett hit? Esetleg az indián Manituba, vagy az iszlám Allahba vetett hit? Hogy döntsük el? Vagy egyszerűen csak fogadjuk el azt, amibe bel...
Léteznek-e tündérek ???
... ural. Az év egy bizonyos napján előbújnak, de általában nem láthatják őket az emberek, csak azok, akik szépen tudnak zenélni. A monda szerint a tündérek hozták magukkal a hárfát még amikor istenek voltak, de mivel táncolni jobban szerettek, mint zenélni, így a zene tudományát később az emberekre hagyták.

A Balkán tündérei

Az itt élő tündérek betegségeket, és...
Őseink egyistenhitéről
... istennevek? - Ezt a kérdést teszi föl Endrey Antal (1998) is, hiszen valamennyi ókori nép, de a körülöttünk élő germánok és szlávok pogány istenségeiről is tudunk. A válasz egyszerű: mert ilyen istenek soha nem voltak. A magyarság ősei - mint említettük - egyistenhitűek voltak.

Szent Jeromos Biblia fordító írja 403-ban, hogy a hunok zsoltárokat tanultak. A Hitvalló The...
Őseink egyistenhitéről
... kérdést teszi föl Endrey Antal (1998) is, hiszen valamennyi ókori nép, de a
körülöttünk élő germánok és szlávok pogány istenségeiről is tudunk. A válasz
egyszerű: mert ilyen istenek soha nem voltak. A magyarság ősei - mint említettük -
egyistenhitűek voltak.

Szent Jeromos Biblia fordító írja 403-ban, hogy a hunok zsoltárokat tanultak. A
Hitvall...
Pünkösd, a lélek ünnepe
... tulajdonított neki. Latin neve a görög paeonia szóból származik. Paeonia nemcsak a virág neve, belőle képezték többek között a kórház és a gyógyító szavakat is. Róla kapta nevét a homéroszi istenek orvosa, Paieón, aki e virággal Hádészt, az alvilág urát gyógyította ki Héraklésztől kapott sebéből. A virágot régi nevén bazsarózsaként is ismerik. Mint keresztény jelkép, a tövis nélkü...
A magyar ősköltészet emlékei
... népmesék segítségével rekonstruálható mitológiai világképben központi helyet foglal el az égig érő fa vagy tetejetlen fa (VILÁGFA) képzete, amely összeköti az eget és a földet, vagyis az istenek felső világát és az emberek életének színterét, gyökerei pedig a föld alatti világba nyúlnak (ill. a tövénél tátongó lyukon lehet lejutni a sötét, föld alatti világba). Ezt a hatalmas fát ...
Kaffka Margit - Pogány imádság
POGÁNY IMÁDSÁG

Nagy Istenek! Elég, elég a csendből!
A béke megfullaszt, - beteg vagyok.
Hát nincs viharszél, hogy szembekacagjam?
Itt minden hallgat, minden mosolyog.

Vitorlatépetten, tajtékos árban
Hogy szállnak a boldog, szabad hajók!
Szörnyű, - hogy itt zátonyra jutva várjam,
Míg rámfut a repkény, besző a pók.

Nagy...
A tizennégy segítőszent
... hogy a tizennégy segítőszent a mennyei segítő kéz ujjperceit személyesítette meg.
Nincs ebben semmi szokatlan, a régi görögök is megszemélyesítették a Nagy Istennő ujjait (daktülosz-istenek).

Most köznapi nyelvre fordított litániájukból idézzük a legjellegzetesebb részletet:

Szent György, te az üldözöttek bátor védelmezője, hatalmas pártfogó a hit ellen...
1 2 3 ....18 19 ..27 28 ..35 36 37 
Címkék: Nincs Cím, Kaffka Margit, Seregeknek Ura, Fekete Kő, Ószövetség Istenébe, Újszövetség Istenébe, Endrey Antal, Szent Jeromos Biblia, Hitvalló The, POGÁNY IMÁDSÁG, Nagy Istenek, Nagy Istennő, Szent György, másik történet, lélek ünnepe, magyar ősköltészet, tizennégy segítőszent, gyakorlati életből, vallási szertartásokban, jeruzsálemi templom, szép világnak, pogány mitológia, istenek palotájában, istenek kedvence, összes vértanúra, nyugati egyház, pogány istenek, -Szent Szűznek, istenek felső, emberek életének, föld alatti, tövénél tátongó, sorsra kellett, farkasember egyik, istenek valóban, hadifoglyot vagy, húsát feltálalta, börtönben barátságot, legenda szerint, bőrtőnben barátságot, bőrtőnőr lányával, istenek vagy, legfőbb istenség, hinduista Istenek, indián Manituba, iszlám Allahba, bizonyos napján, monda szerint, tündérek hozták, zene tudományát, emberekre hagyták, kérdést teszi, válasz egyszerű, magyarság ősei, hunok zsoltárokat, görög paeonia, virág neve, gyógyító szavakat, homéroszi istenek, alvilág urát,
© 2013 TVN.HU Kft.