Belépés
Orient expressz
... engedett szabadon.

Az első vonat útvonala - amely egészen 1888-ig változatlan maradt - a következő volt: Párizs-Strassburg-Stuttgart-München- Bécs-Pozsony-Budapest-Szeged-Temesvá r-Orsova-Bukarest-Ruszcsuk-Várna. A vonat eleinte mintegy 690 km-en keresztül haladt magyar területen, majd 1884-től, további vonalak elkészültével, 1048 km-re nőtt a magyarországi pályaszakasz h...
Koronázási ékszerek elrejtése
A koronázási ékszerek elrejtése

1849. augusztus 23-án Szemere Bertalan három segítőtársával együtt Orsova közelében elrejtette a magyar koronázási ékszereket. Az Allion-hegy aljában álló két fűzfa között elásott koronát, jogart, koronázási kardot, valamint palástot az osztrákok csak négy esztendővel később találták meg.

...
gróf Széchenyi István
... kiséretével saját hajóján szemleútra, hogy a Duna folyását tanulmányozza, s a szabályozás nehézségeiről saját tapasztalatai útján győződjék meg. Ez útnak, mely Pesttől Konstantinápolyig terjedt, Orsova, Galac, Konstantinápoly, hazatérőben Pozsarevác (hol Milos hercegnél időzött), Szendrő, Belgrád voltak nevezetesebb pontjai. Útközben Bujukderéből tudósította József főherceg nádort...
Tollas Tibor igazsága
... magyarosítását. Ismertté azonban nem a hivatalos, hanem az írói nevén vált. Atyai dédapjának fivére az a Kohlmann ezredes volt, aki az Al-Dunánál ezredével Kossuthék visszavonulását biztosította Orsova felé, édesanyja pedig a zsoltárfordító református prédikátor Gelei Katona István leszázmazottja. Szigorú, korai nyugdíjas, katonatiszt apa, melegszívű édesanya, három idősebb testvé...
Felújították a Rákóczi-kriptát
Felújították a kassai Rákóczi-kriptát

Már látogatható a felújított Rákóczi-kripta a kassai dómban. A rekonstrukciós munkálatokhoz szükséges pénzt az Európai Unió interregionális pályázatán nyert összegből, a szlovákiai város, valamint a sárospataki egyház és egy nonprofit szervezet anyagi hozzájárulásával teremtették elő.

II. Rákóczi Ferenc és az általa a...
Ezen a napon történt
... emelték. A szrednagorai felkelés hírére kis csapata élén átkelt a Dunán, de a törökökkel vívott első ütközetben elesett. 27 évet élt.

1878 Megnyitják a Temesvár - Karánsebes - Orsova közti vasútvonalat.
Ezáltal létrejön a vasúti összeköttetés Romániával.

1880 Thaly Kálmánt, a Rákóczi-kor nagy hatású és neves kutatóját az Akadémia rendes ta...
Ezen a napon történt
... Teréz volt.

1853 Orsovánál megtalálják a Szent Koronát
Világos után a menekülő Szemere Bertalan miniszterelnök, mielőtt elhagyta az országot, 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatta a koronát. A királyi hatalom, egyben az ország szentként tisztelt jelképe után a bécsi kormány már 1849 őszén nyomozni kezdett. Hosszú, sokáig eredménytelen kutatás után...
Történelmi arcképcsarnok (10)
AZ 1848-49-I SZABADSÁGHARC.
Több mint 200 csatánk volt az osztrákokkal, 10 az oroszokkal, 47 az oláhokkal / románokkal /, 19 a horvátokkal, 5 a tótokkal / szlovákokkal / és 70 a szerbekkel.

Kossuth Lajos (1802-1894.)
Amíg történelmet írnak, az 1848-49-i szabadságharcot nemzeti dicsőségünk gyanánt emlegetni fogják. Mikor a harc kitört, annak lelke, intéző szelle...
Meghalt I. László király
... beleegyezett az erőviszonyok ilyetén megváltozásába. A balkáni hadjáratot azonban a Bizánc által felbiztatott kunok betörése miatt meg kellett szakítani, a hazatérő Lászlónak a Temes folyónál, majd Orsova mellett sikerül a támadókat legyőzni, s a csatában életét vesztette a kunok vezére, Kapolcs is. Ezt követően betört Bizánc területére, és elfoglalta a Morva és a Drina folyók köz...
Mi történt a szülinapomon?
... 8.
Orsovánál megtalálják a Szent Koronát
[2004.08.13. 04:09] Ezen a napon
Világos után a menekülő Szemere Bertalan miniszterelnök, mielőtt elhagyta az országot, 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatta a koronát. A királyi hatalom, egyben az ország szentként tisztelt jelképe után a bécsi kormány már 1849 őszén nyomozni kezdett. Hosszú, sokáig eredménytelen kuta...
Először indult Orient Expressz
... expresszek közönsége. Az első öt évben 1883 és 1888 között a Párizs-Strassburg-Stuttgart-München- Bécs-Pozsony-Budapest-Szeged-Temesvá r-Orsova-Bukarest-Ruszcsuk-Várna útvonalon közlekedett az Orient expressz. A magyar szakaszon 689 km hosszban eleinte teljesen az Osztrák Vasúttársaság vonalain közlekedett, kele...
Erdély Domborzata
Erdély legalacsonyabb pontja Orsova mellett van (kb. 65 m tengerszint feletti magasságban).
Nyugati részén síkvidék húzódik.
Keletebbre az Erdélyi-szigethegység található. Változatos felépítésű hegyek alkotják és talán legszebb része a mészkőből álló Bihar-hegység.
Az Erdélyi-szigethegységtől keletre az Erdélyi-medence található, amelyet a földtörténeti harmadik k...
Mi történt a szülinapomon?
... szrednagorai felkelés hírére kis csapata élén átkelt a Dunán, de a törökökkel vívott első ütközetben elesett. 27 évet élt.

[25]1878. május 20.
Megnyitják a Temesvár - Karánsebes - Orsova közti vasútvonalat
[2004.05.21. 03:09] Ezen a napon
Az új vonalnak köszönhetően létrejön a vasúti összeköttetés Romániával.

[26]1880. május 20.
Thaly Kál...
Hajók a magasban
... Orsovára, Varga Endre sírjára? Nem elég, hogy a temetésén nem tudott ott lenni a rokonsága, de az is lehet, később sem látta a sírját földije. Ha eddig nem látta, ezután már nem is fogja látni. Orsova ugyanis, az, amit Varga Endre ismert, egy-két évtizede már víz alatt van templomával, temetőjével együtt.


...
Egyedül Vagyunk
Istóczy Győző, a magyar fajvédelem és antiszemitizmus múlt századi úttörőjének, a korát fél századdal megelőző nagy magyar elmének három leánya ma is él. Rákosszentmihályon laknak, a világtól visszavonultan, szerény anyagi viszonyok között, saját szorgalmukból, saját erejükből felépített villácskájukban.

Édesapjuktól a híres néven kívül egyebet nem örököltek. Bizony, ez ...
Mai napi évfordulók...
... 1846 - Megnyílik a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola.
* 1853 - Megtalálják a Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát.
* 1866 - Először születnek dokumentáltan hatosikrek. A boldog szülők James és Jennie Bushnell, Chicago-ból.
* 1893 - Angliában ...
Mi történt a szülinapomon ?
... 8.
Orsovánál megtalálják a Szent Koronát
[2004.08.13. 04:09] Ezen a napon
Világos után a menekülő Szemere Bertalan miniszterelnök, mielőtt elhagyta az országot, 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatta a koronát. A királyi hatalom, egyben az ország szentként tisztelt jelképe után a bécsi kormány már 1849 őszén nyomozni kezdett. Hosszú, sokáig eredménytelen kuta...
Szeptember 8. évfordulók mára
... 1846 - Megnyílik a Miskolci Nőnevelő Intézet, az első magyar felsőbb leányiskola.
* 1853 - Megtalálják a Szemere Bertalan miniszterelnök által 1849. augusztus 23-án Orsova mellett elásatott Szent Koronát.
* 1866 - Először születnek dokumentáltan hatosikrek. A boldog szülők James és Jennie Bushnell, Chicago-ból.
* 1893 - Angliában ...
Zágoni Mikes Kelemen
... Vidinbe, hol nagy ünnepléssel fogadják. Szomorú vigasságnak nevezi ezt az egész vállalkozás iránt bizalmatlankodó Mikes. A nyár folyamán megérkezett a nagyvezér, s Rákóczival együtt elmentek Orsova alá. Innét Rákóczi fölkelésre szólította a magyarokat. A szózatnak semmi visszhangja nem támadt. Ellenben Károly császár díjat tuzött ki Rákóczi fejére. Orsovát bevették, s ezzel vége i...
És ha ez most komoly, ha tényl
Rakovszky Zsuzsa
Egyezkedés.És ha ez most komoly, ha tényleg ez lesz,
amit a sűrülő
jelek, bár kétesen, előlegeznek,
egyértelmü idő?Ha a lehetséges világra dől, ha
kimoccantva a kő
jelen, ezer fakó lábán alóla
félmult nyüzsög elő,mi eddig fojtva lappangott, de hatni,...
1 2 3 4 
Címkék: Széchenyi István, Tollas Tibor, Meghalt, Orient Expressz, Erdély Domborzata, Egyedül Vagyunk, Zágoni Mikes Kelemen, Szemere Bertalan, Pesttől Konstantinápolyig, Útközben Bujukderéből, Gelei Katona István, Európai Unió, Rákóczi Ferenc, Thaly Kálmánt, Szent Koronát, Kossuth Lajos, Osztrák Vasúttársaság, Thaly Kál, Varga Endre, Istóczy Győző, Miskolci Nőnevelő Intézet, Jennie Bushnell, Innét Rákóczi, Ellenben Károly, Rakovszky Zsuzsa, napon történt, első vonat, következő volt, vonat eleinte, magyarországi pályaszakasz, koronázási ékszerek, magyar koronázási, osztrákok csak, szabályozás nehézségeiről, írói nevén, zsoltárfordító református, kassai Rákóczi-kriptát, felújított Rákóczi-kripta, kassai dómban, rekonstrukciós munkálatokhoz, szlovákiai város, sárospataki egyház, nonprofit szervezet, szrednagorai felkelés, törökökkel vívott, vasúti összeköttetés, menekülő Szemere, királyi hatalom, ország szentként, bécsi kormány, 1848-49-i szabadságharcot, harc kitört, erőviszonyok ilyetén, balkáni hadjáratot,
© 2013 TVN.HU Kft.