Belépés
+ Kegyesrendi Atyák.
... szabadságharc vihara a magyar piarista rendet is megtépázta. 1848 őszén a rend vezetői elbocsátották az összes növendéket, majd 1850 és 1852 között az osztrák kormányzat tiltotta meg novíciusok fölvételét. Ugyancsak a kormányzat vette el a rendtől a budai iskolát 1851-ben, majd a kalocsait az érsek adta át a jezsuitáknak 1860-ban. A breznóbányai (1857), korponai (1874) és beszterc...
32 késszúrással ölték meg Bren
... számára meghatározó és elérendő cél: "Élek, de már nem én élek, hanem Krisztus él bennem" (Gal 2,20).

1950. augusztus 19-én Brenner János 18 társával együtt magára öltötte a novíciusok fehér ruháját. Ekkor kapta az Anasztáz szerzetesi nevet. A nyugodt szerzetesi élet nem tartott sokáig. A szerzetesrendeket feloszlatták, s a ciszterciek néhány hét múlva elhagyták Zircet...
Szécsényi ferencesek
Készülnek az elkövetkező 675 évre a szécsényi ferencesek

Bár Szécsény napjainkra álmos kisvárossá vált, egykor az ország sorsát meghatározó események színhelye és családok otthona volt. Hajdani fénykora a ferences rendház és templom építésével kezdődött. Ugyan a város dicső évei a múltba nyúlnak, a szerzetesek mindmáig a jelen részei maradtak.
A rendház kapuja sz...
Athos
A szent hegy halála.

Görög-Macedóniában, a világtól elzárva, mint egy meseország áll a szenthegy, Athos, amelyen a középkorban zárdatelepítéseket alapítottak s amely ma is állam az államban és politikai függetlenséggel bír.
Ez a szerzetes gyülekezet, mely Athosban telepedett le, sok ezer kézirattal s a leggazdagabb könyvtárral bír, mely értékes felvilágosításokat a...
Megszületett K. Szt. József
... (1600-1648) további áskálódásának és rágalmainak az lett az eredménye, hogy 1646. március 16-án X. Ince pápa a piarista rendet ismét fogadalmak nélküli kongregációvá fokozta le. Megtiltotta a novíciusok fölvételét is, de azt nem, hogy a közösség tagjai tovább folytassák az iskolai tanítást.

Kalazancius szelíden tűrte élete főművének megsemmisülését és az ószövetsé...
Keresztes Szent Pál
... felülvizsgálására összehívott bizottság ellenben negatív eredményre jutott, és túlzó szigora miatt elutasították az új rend engedélyezését. E nemleges válasz következtében az orbetellói novíciusok nagy része elhagyta a társaságot.

1741. május 15-én XIV. Benedek pápa, miután a vizsgáló bizottság enyhített a szabályzat követelményein, végre jóváhagyta Pál alapítását mint ...
Boldog Szádok és társai
... Vazul; klerikusok: Dávid, Áron, Benedek, Onofrius, Domonkos, Mihály, Mátyás, Mór, Timóteus; fogadalmas tanulók: Jordán, Felicián, Márk, János, Gerváz, Kristóf, Donát, Medárd, Bálint; novíciusok: Dániel, Tóbiás, Makár, Rafael, Izaias; Cirill szabó, Jeremiás cipész, Tamás orgonista.

Tiszteletüket VII. Pius pápa 1807-ben hagyta jóvá. Ünnepüket a domonkos rendben június 2-...
Manuéla Negrító, avagy...
Kedves Olvasók!
Mivel rendkívül elfoglalt vagyok ezekben az időkben, azonban nem szeretnék megfeledkezni mindazokról, akik szíves érdeklődésükkel rendszeresen megtisztelnek, hosszabb lélegzetű, könnyed nyári olvasmányként ezúttal közzéteszem egy néhány évvel ezelőtt íródott kisregényemet. Fogadjátok szeretettel!

Divius Lux MM. 2008.
Szerzői jogtulajdonnal védve...
Kalazanci Szent József
... (1600-1648) további áskálódásának és rágalmainak az lett az eredménye, hogy 1646. március 16-án X. Ince pápa a piarista rendet ismét fogadalmak nélküli kongregációvá fokozta le. Megtiltotta a novíciusok fölvételét is, de azt nem, hogy a közösség tagjai tovább folytassák az iskolai tanítást.

Kalazancius szelíden tűrte élete főművének megsemmisülését és az ószövetsé...
Hogyan lesznek a tények antisz
... tag, és szemmeltarthassa a rendhez való hűségét. Az Illuminátus Rend szervezete a piramishoz hasonlóan épült fel. Valamennyi beavatottnak két kezdő novícius volt alárendelve. Ezek a novíciusok csak neki tettek jelentést. A Rendnek saját titkos rendőrsége is volt, amely mindenkit megölt, aki kísérletet tett a hatóságok tájékoztatására a folyamatban levő összeesküvésről.

...
Keresztes Szent Pál
... felülvizsgálására összehívott bizottság ellenben negatív eredményre jutott, és túlzó szigora miatt elutasították az új rend engedélyezését. E nemleges válasz következtében az orbetellói novíciusok nagy része elhagyta a társaságot.

1741. május 15-én XIV. Benedek pápa, miután a vizsgáló bizottság enyhített a szabályzat követelményein, végre jóváhagyta Pál alapítását mint ...
Boldog Szádok és tsai
... Vazul; klerikusok: Dávid, Áron, Benedek, Onofrius, Domonkos, Mihály, Mátyás, Mór, Timóteus; fogadalmas tanulók: Jordán, Felicián, Márk, János, Gerváz, Kristóf, Donát, Medárd, Bálint; novíciusok: Dániel, Tóbiás, Makár, Rafael, Izaias; Cirill szabó, Jeremiás cipész, Tamás orgonista.

Tiszteletüket VII. Pius pápa 1807-ben hagyta jóvá. Ünnepüket a domonkos rendben június 2-á...
A láthatatlan ember 53.

GÁRDONYI GÉZA

A LÁTHATATLAN EMBER

TÖRTÉNELMI REGÉNY

53

Bolond az, aki kétségbeesik. Íme, énreám hány alakban tört a halál. Hol az üstökömet ragadta meg, hol a lábamat, hol a mellemet, belém is bújt - s mégis itt vagyok.
...
ASSISI SZENT FERENCKis Virágai
...
Fordította: Tormay Cécile

ASSISI SZENT FERENC KIS VIRÁGAI
Fioretti di Sancto Francesco

Jeltelen írás

Ennek a könyvnek a levelei között virágok vannak, melyek Krisztus dicsőséges Szegénykéjének, az assisibeli Szent Ferencnek járta nyomán nyílottak ki a földön és hétszáz esztendő óta sohase hervadtak el.
Hétszáz év előtt...
Tormay : Az ősi küldött 3.1/1
...
Az ősi küldött
Harmadik rész
A fehér barát
(Budapest, 1937.)

Ki zörget odakinn?
Senki sem felelt és a zörgetőkalapács sem mozdult többé a kapun.
Mióta az eltévedt lovas közelért, az erdős gerinc kis tisztásain szétszórt kunyhók bujkáltak elő a gyöngülő világosságból. Valami árva hegyi falucska lehetett a hely. A fák között már e...
Keresztes Szent Pál
... felülvizsgálására összehívott bizottság ellenben negatív eredményre jutott, és túlzó szigora miatt elutasították az új rend engedélyezését. E nemleges válasz következtében az orbetellói novíciusok nagy része elhagyta a társaságot.

1741. május 15-én XIV. Benedek pápa, miután a vizsgáló bizottság enyhített a szabályzat követelményein, végre jóváhagyta Pál alapítását mint ...
szeretettel
... a boldogtalan emberiségnek a Megváltót. Ő térden állva hallgatta végig a misét, verte a mellét, mély bűntudattal, élvezte, hogy fájnak a térdei, s minden, ami körülvette, a homályos novíciusok valami különös jelképpé váltak szemében. Apja lelke üdvéért mindennap három Miatyánkot és három Üdvözlégyet mondott el.

A papoknál lerakta az érettségit. Anyja, tekintve, hogy gyö...
Ikkjú Szódzsun.....Ikkyū Sōjun versei
... emberként - Fordította - Oravecz Imre_________(#42)- Juhászné Szunyogh Mária
Ikkjú búcsúverse - Fordította -Terebess Gábor _________(#6)- Juhászné Szunyogh Mária
Ikkjúnak a novíciusok - Fordította - Oravecz Imre________(#68)- Juhászné Szunyogh Mária
Jószó* remetelakának felirata - Fordította - Oravecz Imre__(#51)- Juhászné Szunyogh Mária
Jön a hatalmas árvíz -...
Keresztes Szent Pál
... felülvizsgálására összehívott bizottság ellenben negatív eredményre jutott, és túlzó szigora miatt elutasították az új rend engedélyezését. E nemleges válasz következtében az orbetellói novíciusok nagy része elhagyta a társaságot.

1741. május 15-én XIV. Benedek pápa, miután a vizsgáló bizottság enyhített a szabályzat követelményein, végre jóváhagyta Pál alapítását mint ...
I. Ferenc pápa - Jorge Mario Bergoglio portré
... az argentín fővárosban, Buenos Airesben irodalmat és pszichológiát tanult. 1968- december 13-án szentelte pappá Ramón José Castellano.
Ezt követően San Miguelben oktatott és a novíciusok lelki vezetője lett.Kiváló vezetői képességeiről ismerték. 1973-ban ezért a jezsuita rend vezetőjévé, provinciálisává választották, s a pozíciót 1979-ig töltötte be. 1980-ban a San Miguel sz...
1 2 
Címkék: Kegyesrendi Atyák, Megszületett, Keresztes Szent Pál, Boldog Szádok, Manuéla Negrító, Kalazanci Szent József, ASSISI SZENT FERENCKis Virágai, Ikkjú Szódzsun, Jorge Mario Bergoglio, Brenner János, Tiszteletüket VII, Kedves Olvasók, Divius Lux MM, Illuminátus Rend, GÁRDONYI GÉZA, LÁTHATATLAN EMBER, TÖRTÉNELMI REGÉNY, Tormay Cécile, ASSISI SZENT FERENC KIS VIRÁGAI, Sancto Francesco, Szent Ferencnek, Oravecz Imre, Juhászné Szunyogh Mária, Buenos Airesben, Ramón José Castellano, tények antisz, láthatatlan ember, magyar piarista, rend vezetői, összes növendéket, osztrák kormányzat, kormányzat vette, budai iskolát, érsek adta, jezsuitáknak 1860-ban, novíciusok fehér, nyugodt szerzetesi, szerzetesrendeket feloszlatták, ciszterciek néhány, szécsényi ferencesek, ország sorsát, ferences rendház, város dicső, múltba nyúlnak, szerzetesek mindmáig, jelen részei, rendház kapuja, szent hegy, világtól elzárva, szerzetes gyülekezet, leggazdagabb könyvtárral, piarista rendet, novíciusok fölvételét, közösség tagjai,
© 2013 TVN.HU Kft.