Belépés
A „terrorizmus” el
... vagyonunkat lopta és síbolta ki ellenérték nélkül nyugatra a négypárti bűnszövetkezet. Kérem, ezt jelenti az 1949. évi XX. törvény Magyarország számára. Ez az az Alkotmány, amelynek szentségéről és sérthetetlenségéről mind a négy párt büntetésekkel engedelmesen tartott gombnyomogató zsoldosai szemforgató áhítattal beszélnek nekünk, de amelyet rögtön felrúgnak, ha anyagi és hatalmi...
VI. Boldog Margit: a lelkiség
... alamizsnaadásokban, királyi igazságokban és imádságokban és egyéb jóságos mívelkedetekben magát foglalván, még ennek felette a testnek nyugodalmát elvévén, az éjet viseli álom nélkül. Kinek ő szentségéről bizonyságot tesznek mind e mai napig a gyógyulásoknak gyakorta való jótételi. Ismét meggondolja vala Szent Margit asszony Szent Erzsébetnek, az ő barátjának és szerelmes nénjének...
A magyar ellenességre: 3.
... összetartozás a legszorosabb kötelék a világon, s mivel a Teremtő szándékának lenyomata ez, a legszentebb kötelék is egyben. Ezt hirdetjük, amikor a család, a nemzetség és a nemzet szentségéről értekezünk. Amikor a római egyház előkészíti a szentségi házasságra készülő fiatalokat, ezt a szentséget erősen kihangsúlyozza, hiszen ebben férfi és nö "lesznek egy testté és vérré". A vér...
IV. Pius (224.)
... javaslatot, és a pápa fenntartotta a cölibátus intézményét. Meghatározták a püspöki joghatóságot, a papi fegyelem kérdéseiben pedig szigorú szabályokat hoztak. Megszületett a házasság szentségéről szóló zsinati törvény, és 1563. december 4-én a zsinat utolsó érdemi ülésén az egyház állást foglalt a purgatórium kérdésében, a szentek, ereklyék és képek tiszteletében, és a bűnbocsána...
támadások az ősmagyar hitvilág
... összetartozás a legszorosabb kötelék a világon, s mivel a Teremtő szándékának lenyomata ez, a legszentebb kötelék is egyben. Ezt hirdetjük, amikor a család, a nemzetség és a nemzet szentségéről értekezünk. Amikor a római egyház előkészíti a szentségi házasságra készülő fiatalokat, ezt a szentséget erősen kihangsúlyozza, hiszen ebben férfi és nő ,,lesznek egy testté és vérré&#...
Nyéki Vörös Mátyás
... rút árkától
A pokolnak megmentett,
Mennyország közt s e világ közt
Állandó frigyet vetett.

7. Mondj vég nélkül víg énekül
Néki szép dicséretet,
Szentségéről s kegyelméről
Tégy víg emlékezetet.

8. Minden ízem, tagom s részem
Szent Szűzet dícsérjétek,
Énekekkel és versekkel
Gyakran emlegessétek.

9. Nincs ...
MARSCHALKÓ Lajos
... milliárd márka kárt okozott és amíg a német javak visszaadását, - az amerikai zsidóság közbelépésére - még legutóbb is megtagadta az Egyesült Államok, megszegvén ezzel a magántulajdon "szentségéről" alkotott amerikai fogalmakat. A régi adósságokért, amelyek még a versaillesi békéből származnak, több mint 15 milliárdot kell kifizetni a németeknek. A Marshall-terv során 8,6 milliárd...
Ez az erkölcs?
... cikkeink
> A Jobbik és az orosz kapcsolat!
> Vona megtámadta a katolikus egyházatHogyan képes erre egy olyan párt két emblematikus figurája, amely párt eközben a család és a házasság szentségéről szónokol, és a haza ,,erkölcsi megtisztítását" tűzi zászlajára? A pornózó gárdistalány után íme egy még sokkolóbb botrány a Jobbik háza tájáról.

Morvai Kri...
A Szentháromság-ról
... nyerésben és egységben.

Az 1 Timóteus 6:16 ezt mondja:

Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik...

Nem csupán Isten szentségéről beszél, hanem kikutathatatlanságáról is. Az, hogy mi, Isten teremtményei nem tudjuk értelmünkkel felfogni Isten örök természetét, nem lehet érv a Szentháromság ellen. Isten más dimenzióban ...
szeretettel
NEGYEDIK KÖNYV
A Gorbeau-ház

I
Gorbeau mester

Negyven évvel ezelőtt a magányos sétáló, aki bemerészkedett a Salpêtrière[440] elátkozott tájékára, és a körúton át elment egészen az Italie-sorompóig, olyan vidékre érkezett, ahol - bátran el lehet mondani - vége volt Párizsnak. Nem volt ez pusztaság, hiszen voltak járókelők; nem volt mező, his...
Gárdonyi Géza: A lámpás 1894
... mindörökre."
Vállat vont. Beleböködött az ujjával a cseréppipájába. Látszott rajta, hogy unja ezt a témát.
"Csodálom," - szólott - "hogy katolikus tanító ilyen felfogással beszél a házasság szentségéről."
"Bocsánatot kérek, de ez az állapot olyan, mintha folyton az akasztófán lógna az ember, s nem tudja, mikor szorul a kötél egészen a torkára. Ezt Isten nem rendelhe...
szeretettel
... lappangott, s mivel én nagyon szerettem az emberek háta mögé látni, így szóltam a bakterhez:

- Magam is házasságot forgatok a fejemben, s így nagy jót tenne velem, ha a házasság szentségéről egyet-mást elbeszélne.

Láttam, hogy az ember arcán nyüzsögni kezdenek a gondolatok. A bajuszát megtörölte, a székben hátrább ült, s a hátát is jobban megvetette, mint aki...
szeretettel
HATODIK NOVELLA

Egy derék ember bizonyos talpraesett mondással
megszégyeníti a barátok gonosz képmutatását

Minekutána a hölgyek egy értelemmel dicsérték az őrgrófné derékségét, és ama talpraesett rendreutasítást, melyben Franciaország királyát részesítette, Emilia, ki Fiammetta m...
szeretettel
HATODIK NOVELLA

Gian di Procidát ott kapják kedvesénél, kit már annak előtte Frigyes királynak
ajándékoztak; akkor oszlophoz kötözik, hogy a leánnyal együtt megégessék;
mivel azonban Ruggieri dell'Oria felismeri, megmenekül és feleségül veszi a leányt

Mikor Neifile befejez...
Vagyonosodási módszerek
... felvásároltak mindent a nemzetközi rablólovagok . Népi demokráciából, demokráciába csöppentünk egy pillanat alatt, ahol ugyanazok, egészen másról beszéltek nekünk . A magántulajdon szentségéről papolt nekünk a vagyonunkat elkobzó elvtárs gyermeke, unokája, miközben értetlenül néztük a szemünk előtt lezajló dolgokat . A ,,kulák" földje spekulánsok kezére került, akiknek ...
A Ku Klux Klán története
... örökségét, valamint új elemekkel dúsította a gyűlölet ideológiáját. Elődjeihez hasonlóan ő is karitatív üzenetbe csomagolta a rasszista törekvéseket, így fennen szónokolt a család szentségéről és az elesettek oltalmazásáról, a hazafiságról és a gyermekek keresztényi neveléséről, de mindenek előtt a fehér faj totális felsőbbrendűségét hirdette. Roppant érdekes, sorsszerűnek tűnő kö...
Hogyan kezdjük a napunkat Istennel?
... Ő tekintetét, amit ránk függeszt, látva az emberek fiait. A menny a tisztaság helye, és nekünk imádságban látnunk kell Őt, mint szent Istent és dicsőítenünk Őt, mikor megemlékezünk szentségéről. A menny az Ő erejének alapja, és nekünk t kell éreznünk függőségünket Tőle, mint Attól, Akinek minden hatalom a kezében van. Amikor a mi Urunk Jézus imádkozott, akkor szemeit az egekre eme...
1 
Címkék: Boldog Margit, Nyéki Vörös Mátyás, MARSCHALKÓ Lajos, Gárdonyi Géza, Klux Klán, Szent Margit, Szent Erzsébetnek, Szent Szűzet, Egyesült Államok, Morvai Kri, NEGYEDIK KÖNYV, HATODIK NOVELLA, Mikor Neifile, Urunk Jézus, magyar ellenességre, ősmagyar hitvilág, lámpás 1894, napunkat Istennel, négypárti bűnszövetkezet, négy párt, testnek nyugodalmát, éjet viseli, gyógyulásoknak gyakorta, legszorosabb kötelék, legszentebb kötelék, nemzet szentségéről, római egyház, szentségi házasságra, szentséget erősen, pápa fenntartotta, cölibátus intézményét, püspöki joghatóságot, papi fegyelem, házasság szentségéről, zsinat utolsó, egyház állást, purgatórium kérdésében, pokolnak megmentett, német javak, amerikai zsidóság, régi adósságokért, versaillesi békéből, orosz kapcsolat, katolikus egyházatHogyan, olyan párt, haza &#8222, pornózó gárdistalány, magányos sétáló, állapot olyan, akasztófán lógna, kötél egészen, emberek háta, ember arcán, bajuszát megtörölte, székben hátrább, derék ember, barátok gonosz, értelemmel dicsérték,
© 2013 TVN.HU Kft.