Belépés
Igaz ember hitből él
Pál apostol római levelének első részében, a 17. versben olvassuk.
"Az igaz ember pedig hitből fog élni!"

Vannak családok és vannak élethelyzetek, amikor fel kell tenni újra és újra
azt a kérdést, hogy miből fog megélni a családunk, miből fogunk megélni mi,
miből fogjuk táplálni a gyermekeinket, miből is él az ember. Napról napra
számba vesszük azokat...
Reggeli templom.
... rakom.

A lecke.

Falát oszlopokkal emelem;
tűrjetek csak, jámbor oszlopok:
Ki a legtöbb terhet tűri lenn,
tartja leginkább a templomot.

Fenn tizenkét vén Apostolok
- bő redők és szent, komoly szinek
hirdetik, hogy nem okos dolog
bűnben halni meg.

Térdepelni intenek kemény
stációk;
áll a szószék, mag...
100 éves tankönyből
... és másutt ütik föl a sátor¬fájukat.
Halljátok csak, mit csinált nemrégiben is egyik alföldi város könnyen hivő sze-gény embereivel a magunkfajtájából támadt szocialista-apostol.
Sokszor mondogatta már nekik, hogy nemsokára eljön az az idő, midőn a gróf-juk földjét fölosztják közöttük. Mikor már jól megpuhította őket és elhitték minden szavát, pár hét mulva meg...
Mit ir...
... pedig egyszer, hogy amikor az imád...
Hit és hitetlenség
..."Hittél, mert láttál. Boldogok, akik nem látnak, mégis hisznek!" (Jn 20,24-29) Örök emberi problémánkra, a hit és hitetlenség kérdésére kapunk tanítást a János evangéliumból Tamás apostol személyén keresztül. Még a nem keresztények is a hitetlenségre asszociálnak, ha meghallják Tamás apostol nevét. Természetesen nem erről van szó. Tamás feltétlen híve volt Jézusnak, komoly missziós...
Egyetlen dolgom a Földön
... két személy létszerűen kimondja: "mi". Ebben a "mi"-ben végleges elkötelezettség jut kifejezésre: én Veled akarok lenni és azt szeretném, hogy te is velem légy.

Legszebben Pál apostol fogalmazta meg mi is a szeretet:
"Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is t...
Hasonlatok...
... Rómában fogadta az újdonsült királyt, Ante Paveliccsel pedig többórás magánbeszélgetést is folytatott.
Pavelic két hónappal később Stepinac érseket az Usztasa Hadsereg Legfőbb Tábori Apostoli Lelkipásztorának nevezte ki. 1941. június 28-án az érsek a felszentelési istentiszteleten e szavakkal áldotta meg Ante Pavelicet: ,,Mialatt mi szívélyesen üdvözöljük Önt, mint a Fü...
FáY Ferenc a költő
... Győző mellett, aki előszót is irt egyik kötetéhez, Gyöngyösi Ferenc méltatja műveit jelentősebben Határ Győző a következőket irja:"...megengedem, a magyar költészetnek kivan a tizenkét apostola, de meggyőződésem, hogy közülük egy Fáy Ferenc."
Az emigráció költészetének egyik legnagyobb alakjának tekintik és (a nemrég elhunyt) Faludy Györgyel tartják azonos szinten munkás...
A Mesekirály
... belsőhöz hasonlít, csak itt több az abla és a fény: rengeteg a falakon az aranyozás, a mozaik padló különböző állatokat és növényeket mintáz, a falakra festett képek pedig szenteket (a 12 apostolt, Krisztust és Máriát) továbbá nagy királyokat (köztük a mi I. Istvánunkat) és hősöket egyaránt ábrázolnak.

Az étkezőt tölgyfával burkolták, a falakon itt a nibelung monda megö...
Apostoli tanitás.
... épült,
s az ígéret szerint nem döntheti meg
sem bűn,
sem széthúzás,
sem Poklok Hatalma.

Vallom,
hogy az egy Keresztség
az Apostoli Egyház tagjává tesz,
megtisztít a bűntől,
és jogot ad a szentségek vételére.

Hiszem,
hogy mindnyájan összetartozunk Krisztusban,
üdvösségünk...
Júdás evangéliuma
... felelőtlenül
bármit tehetek a testemmel, mert úgyis mindegy. A Szentírás és Jézus Isten
akaratának testünkben való beteljesülését is fontosnak tartotta.
Jézus választotta ki Júdást is. A 12 apostol, akiket Jézus közvetlenül hívott el, egyik tagja.
Ő az, aki pénzt fogad el azért, hogy a Gecsemáné-kertben megmutassa a katonáknak,
hogy ki Jézus. Csókkal árul...
Villámkarrier
... rövidítő utak nélkül.

János három, kulcsfontosságú helyzetben is Jézus oldalán állt: az utolsó vacsorán, amikor Jézus előrevetítette a szenvedésének történetét; aztán egyedül az apostolok közül ott állt a kereszt alatt, ahol betetőződött ez a szenvedés; és végül jelen volt az üres sírboltnál, az örömteli reménnyel, hogy a Megfeszített feltámadott a halálból. Végig kelle...
Vadoc Rozsa
... Május. Rózsálló reggel. Remény, ígéret, harmat.
A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat.
Kószálni jött ma kedvem: apostolok lovára
kapok s vaktában érek egy messzi kis tanyára.A kakas még az ólben pitymallatot rikongat,
az égbe fúrt pacsirta fittyet hány éji gondnak,
dalától messze rebben bimbóról bá...
Isten helye, helyünk Istennél
... ,,megépíti házát".

A Szentírás végén azt olvassuk: ,,ĺme, az Isten sátra az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek..." (Jel 21,3). Péter apostol arra buzdít, hogy ,,ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá!" (1Pt,2,5). Jézus pedig biztatásként azt ígérte, hogy ,,az én Atyám házában sok hajlék van....
Mózes a polihisztor
... trónörököshöz méltó neveltetést kapott. A Biblia így ír Mózes egyetemi tanulmányiról: "Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben." (Apostolok cselekedetei 7. fejezet 22.vers) Azt is megtudhatjuk önéletrajzából, hogy 40 éven át tanult Egyiptom oktatási intézményeiben. Minden bizonnyal az orvosi egyetemen kötelező tananya...
Megtérésém
... hogy ezt csak úgy lehet rendezni, ahogy az út elején rendezte Isten: jövök, megvallom, és kérem a bocsánatát.
...
Amíg ebben a testben járunk, addig ismétlődnek a bűnök, de Pál a...
Szakmai- és művészi képzelőerő
... megkomponált pelikánt és fiókáit.
Talán felötlött benne egy korábban látott kép, témaábrázolás...
Talán éppen ez, a XV. század második feléből való, itáliai, aranyozott ezüstből készült Apostoli kereszt. A kereszt szárvégein, a fölső medallionban látható a pelikán domborműve.


(Esztergomo főszékesegyházi kincstár.)...
"Kezdjünk új korszakot!"
... és asszonyok védelmében,
amiért az orosz katonák lelőtték.
Ezt tette a zsidók védelmében életét áldozó Salkaházi Sára és ezt tette
Prohászka Ottokár püspök, Magyarország apostola és tanítója.
Az idei jubileumi esztendőben az erkölcsi megújulás évét hirdettük meg,
mert:
"Nemzetünk nagyon nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket."
Szá...
Hit.
... VII. Gergely pápa szabályozta azt oly módon, hogy négy vasárnapon, a karácsonyt megelőző négy hétben határozta meg az adventi időszakot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy Szent András apostol ünnepéhez (november 30-hoz) legközelebb eső vasárnap az advent első vasárnapja. Ekkor a templomokban és a vallásos családokban meggyújtják az adventi koszorú első gyertyáját.
Az ünnepek...
Karácsonyi elmélkedések
... Isten szava Pál apostol második korinthusi levelének 8 fejezetéből:

"Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus jótéteményét, hogy gazdag lévén szegénnyé
lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok!"

Azt mondtuk, hogy az ünnep lényege a változás. Pünkösdkor eljött a Lélek,
elkeseredett emberek lettek reménnyel teliek, és indultak a misszi...
1 2 3 .......174 175 ...261 262 ....347 348 349 
Címkék: Vadoc Rozsa, Legszebben Pál, Ante Paveliccsel, Usztasa Hadsereg Legfőbb Tábori Apostoli Lelkipásztorának, Ante Pavelicet, Gyöngyösi Ferenc, Határ Győző, Faludy Györgyel, Poklok Hatalma, Apostoli Egyház, Jézus Isten, Megtanították Mózest, Salkaházi Sára, Prohászka Ottokár, Szent András, Urunk Jézus Krisztus, igaz ember, legtöbb terhet, magunkfajtájából támadt, gróf-juk földjét, hitetlenségre asszociálnak, újdonsült királyt, felszentelési istentiszteleten, következőket irja, magyar költészetnek, tizenkét apostola, emigráció költészetének, nemrég elhunyt, mozaik padló, falakra festett, étkezőt tölgyfával, nibelung monda, ígéret szerint, szentségek vételére, utolsó vacsorán, szenvedésének történetét, apostolok közül, kereszt alatt, üres sírboltnál, örömteli reménnyel, szélbe fütyörészem, hajnalos vigalmat, ólben pitymallatot, égbe fúrt, egyiptomiak minden, orvosi egyetemen, testben járunk, korábban látott, kereszt szárvégein, fölső medallionban, pelikán domborműve, orosz katonák, zsidók védelmében,
© 2013 TVN.HU Kft.