Belépés
Megváltott világ
... emberi beszéddel
Kis Jézust dicsérni szent karácsony éjjel.

A boci hoz puha szénát, megvetni Jézus ágyát:
- Állatok, emberek örüljetek, Jézusunk ma megszületett!

Ablak keresztfáján egy nagy pók szövöget. Urunk Jézusról mit mond ő is neked?
- A nap, a hold, s az égi csillag fénye, fátylamon át süssön, az új jövevényre!...
Karácsony igazi története
... újszülött kisdedét meg kell ölni. Ebből is világosan kitűnik, hogy bár szóbeszéd tárgya volt uralkodó politikai körökben, valójában senki sem tudta a helyet, ahol a KIRÁLYOK KIRÁLYA megszületett. Senki emberfia, kivéve a pásztorokat.
József és Mária elmenekültek Egyiptomba és nyolc évig éltek ott száműzetésben. Majd, amikor visszatértek a szülőföldjükre, félrevonult zárkózot...
Hit.
... meg / Kevélységét az ördögnek Fiad által jó Anya."
Juhász Gyulának két Betlehem című verse van. Az egyik a születés csodáját idézi: Betlehemben, a jászol szegénységében megszületett az ,,édes bambinó". Aztán arra emlékeztet, hogy már a komor ,,Sibillák" és a ,,szelíd Vergilius" is megígérték, megjövendölték eljövetelét a szegény rab népn...
Karácsony üzenete
Karácsony üzenete
2005. december 22. csütörtök 22:00 Duray.sk

Volt egyszer egy karácsony, amiről akkor még nem tudták, hogy az, de mi már csaknem két évezrede ünnepeljük. Megszületett Jézus a megváltó, akinek a földi megjelenését akkor még nagyon kevesen tudatosították, de voltak, akik mégis izgalomba jöttek emiatt, és félelmükben ölettek. Sejtjük, hogy miért gyilko...
Aprószentek. Dec.28.
... - Heródes mikor megtudta, hogy Betlehemben megszületett a Messiás, aki a zsidók királya lesz a jövendölések szerint , hogy elveszejtse az abban az időben született összes csecsemőt meggyilkoltatta.
Ezeket az ártatlan gyermekeket nevezik aprószenteknek, és dec.28.-án van az ünnepük.
- Józsefnak álmában egy angyal figyelmeztetést adott arra, hogy kerüljék el Heródes kör...
karácsony kozmikus szimbólumai
... - december 24-e és 25-e közötti éjszakán nagy, vidám körmenetben vitte végig a tömeg az utcákon Ízisz és a kis Hórusz szobrát, azt kiáltozva: ,,Örvendezzünk! Szült a Szűz! Megszületett a Világosság!" Mitrász ugyanezen az éjszakán született meg barlangjában. AS termékenység és általában a természet más keleti isteneinek is ekkor volt a születésnapja. Rómában a Mitr...
A kereszténységről
... katolikus egyház vallásossága, és kultúrája. Állandósult a szentmisék rendje, kiterebélyesedett a szentek kultusza, és véglegessé vált a katolikus ünnepek köre.
A XII. századtól megszületett a katolikus tudományosság fénykorát jelentő skolasztikus filozófia, és a szisztematikus kánonjog. Véglegessé vált az egyház felépítése, kialakult a működési mechanizmusa, létrejöttek a k...
Ha súgnak úgy könnyű.
... fiát?
Pistike ismét beledöfi a tűt.
- Jézusom! - ugrik fel ismét Mariska.
- Helyes a válasz - dicséri meg a tanár. - És azt is meg tudod mondani, mit mondott Éva Ádámnak, amikor megszületett a huszonharmadik gyerekük?
Pistike ismét megszúrja.
- Ha mégegyszer belém döföd azt a micsodát, letépem a mogyoróidat! - kiáltja a kislány.

...
Végtelen
... csöppség kora óta vele van. Még akkor költözött ide házvezetőnőnek, mikor Rebeka még meg sem volt. Maximilian bácsi lánya, Cornelia és a férje David ideköltöztek. Pár év elteltével megszületett Rebeka. Édes kis csöppség volt. Sosem bőgött, nagyon jól tűrte a fájdalmat. Igaz az édesanyja mindent elkövetett, hogy jól érezze magát a jövevény. Mikor három éves lett, el akarták vinni a...
Végtelen
... csöppség kora óta vele van. Még akkor költözött ide házvezetőnőnek, mikor Rebeka még meg sem volt. Maximilian bácsi lánya, Cornelia és a férje David ideköltöztek. Pár év elteltével megszületett Rebeka. Édes kis csöppség volt. Sosem bőgött, nagyon jól tűrte a fájdalmat. Igaz az édesanyja mindent elkövetett, hogy jól érezze magát a jövevény. Mikor három éves lett, el akarták vinni a...
Reggeli elmélkedés 2007.02.07
... közben izgalmunk egyre nőtt.A legközelebbi alkalommal, amikor találkoztunk, felemelte óriási ingét, hogy szemügyre vehessem növekedő "méreteit". Közeledett a várva várt időpont. Amikor megszületett a kisbaba, megvalósult, amire vártunk. Micsoda csodálatos beteljesedése ennek a hosszú várakozásnak! Isten réges rég, még Jézus születése előtt megígérte a Megváltót, és az Írás arról b...
Magyar ősvallás Ádámtól és ...
... vallásokat proto-kereszténységnek is nevezhetjük. A megígért és még eljövendő Megváltóba vetett hitüknél fogva keresztények, vagy legalább is "vágykeresztények" voltak, mielőtt még Jézus megszületett volna.

Az alapvonal az Ádámtól illetve a neki adott őskinyilatkoztatástól eredő töretlen vonal (#2 fent), amely bár napjainkra elveszti jelentőségét, a mi katolicizmusunk ...
Boldogasszony tisztelete
... Ábrahámmal kötött szerződéstől függetlenül és már annak létrejötte előtt is. Mint láttuk, ezek a népek, Ábrahámmal, a zsidóságősatyjával együtt, keresztény szelleműek voltak, mielőtt Jézus megszületett volna, vagy mielőtt Jézusról hallottak volna.

Általánosan elfogadott vélemény, hogy Isten Ábrahám illetve a zsidók kiválasztása előtt, és még azután is, nem hagyta magár...
Tűszúrás - vicc
... fiát?
Pistike ismét beledöfi a tűt.
- Jézusom! - ugrik fel ismét Mariska.
- Helyes a válasz - dicséri meg a tanár. - És azt is meg tudod mondani, mit mondott Éva Ádámnak, amikor megszületett a huszonharmadik gyerekük? Pistike ismét megszúrja.
- Ha mégegyszer belém döföd azt a micsodát, letépem a mogyoróidat! - kiáltja a kislány.
...
Hittanórán
... fiát?
Pistike ismét beledöfi a tűt.
- Jézusom! - ugrik fel ismét Mariska.
- Helyes a válasz - dicséri meg a tanár. - És azt is meg tudod...
2007. december 23. – Adv
... háromszor lát álmot. Angyal jelenik meg neki, aki megismerteti vele Isten szándékát. Így tudja meg, hogy kitől származik a Mária méhében megfogant gyermek (Mt 1,20-21), így értesül a megszületett Jézust fenyegető veszélyről (Mt 2,13), majd pedig ismét egy álomnak köszönhetően tér vissza családjával Egyiptomból Názáretbe (Mt 2,19-23). A mai evangéliumban József első álmáról, egy Jé...
2007. december 25. – Kar
... nekik.
Lk 2,15-20


Elmélkedés:

Felismerni a Megváltót
A pásztorok, akik karácsony éjjelén elsőként tudták meg az angyaloktól, hogy Betlehemben megszületett a kis Jézus, s akik elsőként érkeztek a betlehemi Gyermekhez, a hagyomány szerint nem jöttek üres kézzel. Ők nem tudtak olyan értékes ajándékokat hozni, mint a valamivel később érkező há...
2008. január 1. – Szűz M
... a békéért, s fohászkodunk azért, hogy Isten adja meg az igazi békét a világnak. Lelkünk belső békéjét pedig akkor leljük meg, ha szívünk Istenre talál. Ahogyan karácsony éjjelén a megszületett Jézust megtalálva azt éreztük, hogy békesség járja át lelkünket, ugyanúgy Őt keressük az esztendő és életünk minden napján, hogy nyugtalan szívünk Őbenne találja meg nyugalmát és békéjét. ...
2008. január 6. – Urunk
...2008. január 6. - Urunk megjelenése (Vízkereszt)

Evangélium

Amikor Heródes király idejében Jézus megszületett a judeai Betlehemben, íme, napkeletről bölcsek jöttek Jeruzsálembe, és tudakolták: ,,Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte." Meghallotta ezt Heródes király és megrémül...
Apor Vilmos
... kápolnájában, a Magyarok Nagyasszonya oltára előtt ravatalozták fel. Hogy majdan jobb időkben méltó nyugvóhelyét mégiscsak a székesegyház Héderváry-kápolnájában kapja meg, a gondolat már ekkor megszületett, úgyszintén, hogy ideiglenesen a karmeliták közeli templomának kriptájában kell pihennie.''

Dr. Weisz Andor törvényszéki bíró föl is ajánlotta erre a célra a maga sz...
1 2 3 .5 6 .8 9 10 11 12 
Címkék: Szűz, Apor Vilmos, Urunk Jézusról, KIRÁLYOK KIRÁLYA, Juhász Gyulának, Megszületett Jézus, Isten Ábrahám, Egyiptomból Názáretbe, Amikor Heródes, Magyarok Nagyasszonya, Weisz Andor, ördögnek Fiad, születés csodáját, jászol szegénységében, komor &#8222, földi megjelenését, zsidók királya, jövendölések szerint, időben született, ártatlan gyermekeket, angyal figyelmeztetést, utcákon Ízisz, éjszakán született, szentmisék rendje, szentek kultusza, katolikus ünnepek, katolikus tudományosság, szisztematikus kánonjog, egyház felépítése, működési mechanizmusa, huszonharmadik gyerekük, férje David, édesanyja mindent, legközelebbi alkalommal, várva várt, hosszú várakozásnak, neki adott, zsidók kiválasztása, megszületett Jézust, álomnak köszönhetően, betlehemi Gyermekhez, hagyomány szerint, valamivel később, igazi békét, judeai Betlehemben, zsidók újszülött, karmeliták közeli, kereszténységről, vágykeresztények, kereszténységnek, figyelmeztetést, katolicizmusunk, meggyilkoltatta, huszonharmadik, szisztematikus,
© 2013 TVN.HU Kft.