Belépés
100 éves tankönyből
... próféták?
Hát egyik részük nagy Németországból vetődött ide a magyarság közé. Ezek közt a hamislelkü emberek közt akadt nem egy kapa-kaszakerülő, aki eljött ide hozzánk, fölzúdí¬totta a törvényes rend és állapot ellen azokat, akik elégedetlenked-tek a sorsukkal. Fizettetett magának a sok nap¬számostól hetenkint 20 fillért. Látta, hogy sok kicsiny sokra megy és...
Szelíd szeretet
... Ez esetben a ,,gyökér" nem valamiféle bókot jelent, hanem inkább...
- Nos, talán mellőzzük a szinonimákat - javasolta Apa. - Inkább kérdezzük meg Gergőt, mi indította erre a kirohanásra?
- Az mindegy! - siklott át a téma ezen aspektusán a kisfiú, és nyomban elvi álláspontra helyezkedett: - Velem nem szem-telenkedhet senki, legyen az fiú vagy ...
általános ismeretek az interne
... azonosítja.
21. Adja meg egy mondatban, mi a különbség a WWW és az internet között!
A WWW a world wide webet jelenti, ez egy internet-hozzáférési mód. Az egyszerűségével hódí-totta meg a felhasználókat, ennek köszönhető az Internet robbanásszerű elterjedése. Az ezt meg-előző, mára már részben kihalt hozzáférési módokat (pl. gopher, FTP, stb.) az informatikusok használj...
A gyilkos!
... érzett abban, hogy mások ájult kínokban, haldokolva hörögnek. Hogy ki volt tulajdonképpen ez a tébolyodott bestia, honnan jött, mit csinált, hogyan került a kommunisták közé és hogyan tartotta fenn magát, ezt fogjuk alább részletesen, hiteles adatok alapján felsorolni.

A VÁRADI FICSÚR

Szamuely Tibor mint egész jelentéktelen, kezdő újság író került Nagyvárad...
A varázshasználó főkaszt
... a Varázshasználók - a varázsló kivételével a Pszit csak a pyarroni módszer Mesterfokán alkal­mazzák. A varázslók az egyetlenek, akik maradéktalanul képesek kihasználni a Kyr-metódus nyúj­totta lehetőségeket.
Max. Mana-pont
A Varázshasználók mágikus hatalma a M.A.G.U.S.-ban szám­értékkel is mérhető. Arról árulkodik, hogy az illető egy­szerre maximum mekkora energiaigényű ...
Érzelmek iskolája: szerelem Ma
... mondani az építésznek, hogy ne keresztrudas korlátot tegyen az emeletre, mert a gyerekek fel fog¬nak mászni rá, leesnek, és kitörik a nyakukat - meséli az új¬ságírónő. - Arra számítottam, hogy Tim megkéri a kezemet. Vasárnap este Tim kiteszi a nőt a lakásánál, és a lelkére köti, hogy el ne felejtse a keddi vacsorát. Kedden felhívja és megkéri: tegyék át a vacsorát egy mási...
Illyés Gyula: Fanyűvő...:)))
... Annak az ára pedig maguknak mindenre elég lesz.

Mikor lejárt a három esztendő, a harmadik év végén kiment a gyerek megint a fához. Belekapaszkodott csak úgy egy kézzel. Úgy kirántotta a földből, mint a sárgarépát. Fölkapta a vállára, mint egy kéve rőzsét, és ballagott vele haza.

Mikor meglátták a falusiak, azt hitték, jön az egész erdő haza. Mert nem vágott l...
11 ezer
GUILLUAME APOLLINAIRE

TIZENEGYEZER
VESSZŐA mű eredeti címe:
Guiliaume Apollinaire:
Les onze nulle verges


Fordította:
Vargyas Zoltán


A versbetéteket fordította:
Somlyó György


Borítóterv:


Appel Béla


ISBN 963 85960 3 1
...
Gondolatok a tengerekről...
... ágyútüze nyomán május 24-én hajnalban. A csatahajók, cirkálók, rombolók, tenger-alattjárók és vízi repülők eszményien működtek össze. Az olasz keleti part lerombolása olyan alaposan megakasztotta hadseregük felvonulását, hogy a K. u. K. hadvezetésnek sikerült időt nyernie az Isonzó-vonal megerősítéséhez, és ezzel Trieszt, valamint Isztria tartására, az olasz határon ugyanis csak n...
A fehér lovon vett ország
... indult a Tisza folyása mentén délnek. Szemügyre vett mindent alaposan, s látta, hogy igazat mondtak az öregek: ez az ország valóban olyan gazdag, sőt talán még gazdagabb, mint ahogy a híre tartotta.
Harmadnapra elérkezett egy fényes városba, amelyben ennek a földnek az ura, Szvatopluk, a morvák királya lakott.
Küsid előadta, amivel megbízták, s elövezette a hó- fehé...
Mese
... Annak az ára pedig maguknak mindenre elég lesz.

Mikor lejárt a három esztendő, a harmadik év végén kiment a gyerek megint a fához. Belekapaszkodott csak úgy egy kézzel. Úgy kirántotta a földből, mint a sárgarépát. Fölkapta a vállára, mint egy kéve rőzsét, és ballagott vele haza.

Mikor meglátták a falusiak, azt hitték, jön az egész erdő haza. Mert nem vágott l...
Magyar utónevek- L
... 27., augusztus 11.), Lilian, Liliána, Lilianna, Lilibella, Lilien, Liliom
Lilla- női név, a Lívia é a Lídia régi magyar becézéséből alakult önálló névvé. Csokonai Vitéz Mihály szólí- totta így Julianna nevű múzsáját, a név a Lilla- dalok hatására terjedt el és vált népszerűvé.
február 12., 16., július 11.
Lina- női név, a Karolina név becenevéből önállósult.
...
Czike László: Az özvegy fia
... felvilágosult szabadkőműves ragály, ami az amerikai függetlenségi há­bo­rú és a francia forrada­lom győzelmét követően, Mazzini és Garibaldi révén hamar el­ter­jedt Magyar­országon is. El is borította a köznemesség, a "reform­ér­­tel­mi­ség" nagyobb hányadának az agyát, amikor Magyarország még messze nem állt készen a polgári átala­ku­lásra. Heckenast és Lan­derer segítségével (ny...
Gyilkos sorok
... váltással eme két producer képes volt egyezkedni az amerikai CBS televízióval; előtételként felállítva a saját "bűnügyi-rejtély regényíró és amatőr nyomozó" hősüket. Mely mintegy 12 éven át beváltotta az ígért hatást, hisz a sorozat vetítését siker koronázta.


Szereplők [szerkesztés]

Fő(bb) szereplők [szerkesztés]
Angela Lansbury...(1984-1996)...
Dióbél királyfi 9.
... volt a bécsi módiból, magyar gyerekeket akarok belőlük nevelni.
Szó ki nem mondhatja, mekkora volt az öregúr öröme, ahogy az unokáit az ölébe kapta. Hol az egyiket, hol a másikat szorította magához.
- Csak az a baj - nevetett boldogan -, hogy meg nem tudlak különböztetni benneteket egymás¬tól, olyan egyformák vagytok.
Magam is úgy eltátottam rájuk a számat csudá...
A titok 8.
... az elméd elkalandozzon, az élmény azonnal eltű-
nik. Én magam meg vagyok győződve arról, hogy amennyiben képesek vagyunk jelen lenni étkezé-
seinknél, és tökéletesen az étel nyújtotta örömteli élményekre összpontosítani, testünk maradéktala-
nul feldolgozza és beépíti mindazt, amit kell, és így az eredmény is tökéletes lesz.
A saját történetem vége annyi, hogy...
Az özvegy fia
... me...Részben elhamarkodottan alkottam véleményt - sajnos időhiány­ban szen­vedek: time is money -; csak a cikkíró végkövetkeztet­é­seit gondoltam át, és persze utasítottam el. Másrészt - őszintén szólva - kifejezetten ,,menekülök" az olyan depressziós gondolatok elolva­sása elől, amiket Stoffán György a cím szerinti cikkébe...
galagonya
... szíverősítő hatását. Igazán elismertté azonban egy XIX. századi ír orvos tette, aki meglepő eredményességgel kezelte vele a szív­betegséget. Mivel szívgyógyszerének receptjét igen nagy titokban tar­totta, csak az I 890-es években bekövetkezett halála után derült ki, hogy a csodás szer nem másból, mint galagonyabogyó-tinktúrából áll.

Hatása

A galagonya olyan g...
"Isten fia Asszonytól lett"
... magod között, és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod."

Gal 4,4 ,,Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsá­totta Isten az ő Fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett, hogy a törvény alatt levőket megváltsa..."

Ha felületesen olvassuk, észre sem vesszük, ho...
x
... az angyal lángoló

zuhanásáról. Ó! kétségbeesés, mely néma kiál-

tással térdre roskad.Egy halott látogat. A szívből zubog az önon-

totta vér, s a szemöldök fészkében kimondha-

tatlan tekintet ül; sötét találkozás. Te — bíbor

hold, mely fölkel itt az olajfa zöld árnyékában.

Utána —...
1 2 3 4 5 6 7 
Címkék: Illyés Gyula, Czike László, VÁRADI FICSÚR, Szamuely Tibor, GUILLUAME APOLLINAIRE, Guiliaume Apollinaire, Vargyas Zoltán, Somlyó György, Appel Béla, Csokonai Vitéz Mihály, Angela Lansbury&#8230, Stoffán György, varázshasználó főkaszt, fehér lovon, magyarság közé, hamislelkü emberek, törvényes rend, szinonimákat &#8211, téma ezen, internet között, world wide, egyszerűségével hódí-totta, informatikusok használj, tébolyodott bestia, kommunisták közé, varázsló kivételével, pyarroni módszer, illető egy­szerre, lelkére köti, keddi vacsorát, három esztendő, gyerek megint, kéve rőzsét, egész erdő, versbetéteket fordította, olasz keleti, olasz határon, ország valóban, híre tartotta, fényes városba, morvák királya, amerikai függetlenségi, francia forrada­lom, polgári átala­ku­lásra, ígért hatást, sorozat vetítését, bécsi módiból, öregúr öröme, ölébe kapta, másikat szorította, számat csudá, elméd elkalandozzon, élmény azonnal, étel nyújtotta, saját történetem, olyan depressziós, csodás szer, galagonya olyan,
© 2013 TVN.HU Kft.