Belépés
A magyar ház mágikus titka
A ház bejárata
A magyar ház a Világmindenség kicsinyített mása, hármas egysége a Teremtés hármasságát jelképezi, ily módon az egész ház szentség, a benne lakó család temploma. A régi házak ajtaja alacsony volt, aki belépett rajta, mindenképpen fejet hajtott és levette kalapját, hiszen egy templomba az ember tisztelettel lép be. A ház másik neve, hajlék, amelyben egyértelműen m...
A magyar ház mágikus titkai
... folyamatosan veszít jelentőségéből, a panel lakásokban egész picik a konyhák. A kínai feng shui azt tanácsolja, hogy a konyha ne legyen szem előtt, mert akkor a vendégeket folyton etetni kell. A magyar vendégszeretet pedig éppen arról híres, hogy a vendégeket megvendégelik. Nálunk a megvendégelés azt jelenti, hogy kitesszük a lelkünket a vendégért, szívvel - lélekkel fogadjuk , me...
Ez nagyon érdekes
... volt, amit a négyéves kisgyermek éppúgy megértett,
mint a nyolcvan éves idős ember. Nem voltak még teológiai intézetek, hiszen
minden érthető volt, a természetes hitet nem kellett magyarázni.
Az ősi tudás, a tiszta szellem készen érkezett a Földre, tolmácsolói - elődeink
- azt a feladatot kapták, hogy vigyék szét ezt a kultúrát, a fényt, és népesítsék
be b...
A szellemgyógyász
... próbatételek sorozata volt az életem. És kemény tanulásé, hiszen az abszolút materialista emberből fokozatosan váltam mássá, azzá, ami ma vagyok. Tamásiban születtem, és most Somorján élek. A magyar nyelv nagyon kifejező, képi nyelv, és erős szimbólumokkal operál: ha Tamásnak, a kételkedőnek a falujából eljutottam Szűz Mária városába, akkor valaminek történnie kellett. Ez nem véle...
Nese
... Ezeknél a népeknél azonban a medicin man varázslóvá válása lényegében más: hiányzik a samanizmust jellemző kiválasztottság és kényszer mo...
Ébredj magyar...
ÉBREDJ MAGYAR MÉLY ÁLMODBÓL
KÉTEZER ÉVES FÁJDALMADBÓL
MELY ELVESZÍTETTE DICSŐ MÚLTODAT
MELY ELVETTE NAGY TUDÁSODAT
MUTASD MEG, HOGY MEG VAGY
CSINÁLD RÉGI DOLGAIDAT
TANÍTSD, VEZESD AZ EMBERISÉGET
BUZDÍTSD ÉS ADJ SEGÍTSÉGET
A VESZENDŐ, BETEG NÉPEKNEK
ADJ ERŐT AZ ELVESZETT LELKEKNEK!
MUTASD MEG AZ ÉGI TUDOMÁNYT
A NAGY Ő...
Bocsár Táltos sorai
A Táltosok

A Táltos, gyógyító, tanító és a nemzettudat fenntartója. Táltosai a magyar nemzetnek ma is vannak. Sámánok és mágusok a földön több helyen találhatók, tevékenységük is jól behatárolható, de más szellemi jelenlétet, illetve tudást képviselnek, mint a magyar Táltos. A Táltos egy bizonyos szellemi vonulat képviselője. A magyar nép valaha is élt népeinek, szellem...
Nincs Cím
MAGYAR MITOLÓGIA

A magyar néphit, a népmesék, a mondák, az archaikus népi imák és ráolvasások, valamint a népművészet és a népszokások alapján rekonstruálható mitológiai elképzelések rendszere. Hasonlóan más európai népekhez (pl. a szlávokhoz), a magyarban sem maradtak fenn kimondottan mítosznak tekinthető szövegek, de a rendelkezésre álló töredékes adatok segítségével m...
Luca széke..
...
A Luca-széke

Ősi magyar karácsonyi, illetve közvetlen Karácsony előtti szokásaink egyike a székfaragás. Nem is székről, inkább egy lócáról van szó, melyet Karácsony előtt 13 nappal, Luca napján kell elkezdeni faragni - némely helyen 9 -, helyesen 13-féle fából, de a keményebbekből. /Innen is lehet a mondás, hogy: "Kemény fából faragták...."/

Ha jobban me...
Ősi ünnepünk
... számon tartják és ünneplik a kelta Yule-t, a téli napfordulót, amikor a negatív mélypont, a leghosszabb éjszaka után rövidülni kezdenek a nappalok és újra győz a fény. A legalább oly ősi magyar nép szintén ünnepelte más neveken e dátumot, s ma már újra akad pár ezer ősmagyar hitű, kinek a Karácsonyhoz hasonló jelentőséggel bír december 21-e, vagyis Nagyboldogasszony napja.
|...
Nagyanyám nyilván rasszista
...
Bayer Zsolt:
Nagyanyám nyilván rasszista
Magyar Nemzet

Van énnekem egy nagymamám, kilencvenkét (92) esztendős, a Jóisten éltesse. Budán, a Táltos utcában lakik ez az én nagymamám, írtam már róla sokat, mert szeretem. Amúgy valószínűleg azért élt meg ilyen szép kort, mert a harmadik emeleten lakik úgy hatvan éve, és nincsen lift a házban. Nagymama pedig eb...
Pogány újévi köszöntő
... kupa!

Ezzel köszönt rátok egy rongyos,

világgá űzött árva kobzos

utolsó Koppány-unoka!

Borra nem telt. Így hát kupámat

megtöltöttem bús magyar vérrel.

Hozzátok szólok emberek!

Héj, testvéreim, emberek

öt világrészen szerte-széjjel!

Ím alvadt vérrel telt kupámat

e rút világ...
Yotengrit jóslat
Yotengrit - jóslat

Az alábbiakban olvasható jóslatot hét magyar táltos kapta 1946-47 körül Lápkumánja táltos szellemétől. Maga az idézet pedig Máté Imrének, a rábaközi táltos hagyományok őrzőjének Yotengrit című könyvéből származik (második kötet).
A jóslatban igen találó leírást kapunk az elmúlt ötven év eseményeiről. Magában foglalja az 53-as berlini felkelést, a...
Őseink szent állatai
... lényege, hogy a születendő utódokat már előre magasztalja, és fényes jövő jósoljon egy még nem létező dinasztiának.
2. A turul második szerepe a honfoglalás legendájában van. E szerint a magyarok fejedelme még a levédiai tartózkodásuk idején azt álmodta, hogy hatalmas sasok támadták meg az állataikat és kezdték széttépni azokat. Az emberek megkísérelték megtámadni őket, de n...
A három testőr Nagybányáról
... fele!

Bogdán Kálmán:
A HÁROM TESTŐR NAGYBÁNYÁRÓL

Az úr 1936. esztendejében a kisantant hadserege nagy válságba került, ugyanis akkor vonultam be katonának. Mivel magyarországi diplomával rendelkeztem, nem volt önkéntességi jogom-a magyarországi érettségi bizonyítványt nem fogadták el, ezért sokadmagammal a legkényelmesebb, egyben legköltségesebb feg...
Elsüllyedt világok nyomában
... Quetzal-coatl.

Az emberek szívesen hisznek abban, hogy nagyszerű lények leszármazottai. A különböző népek mítoszai olykor meghökkentő elemeket tartalmaznak az emberiség eredetét, s a tudását magyarázó történetekben. Az arizónai hopi indiánok például emlegetnek egy, a Csendes-óceánba merült kontinenst, amelyet Kasskarának hívnak. Ebből, amikor elsüllyedt, csak a Húsvét-s...
Krúdy Gyula:Felhők
... táltosok és hittérítők, a Don mellől jött harcos keleti fejedelmek és furulyázó pásztornépek szavaiból keletkezett.Szerelmes költők és névtelen történetírók tollán és lantján át jöttek az új magyar szavak, mint korai ősszel elszállnak a virágok pelyhei a hegytetőkről, elgurul az őserdei makk, útra kél a pókháló. Az első költők leszedegették a süvegjük mellől a pókhálót, és szép m...
Gárdonyi Géza:Magyar sors
Gárdonyi Géza: MAGYAR SORS


A fejedelem haldoklott. Az ágyánál ott állt egyetlen fiacskája, a tízéves Zoltán. Ott térdelt, zokogott a felesége. S ott állt a három vezér a hét közül: Lél, Bölcs és Botond.
Bizony húsz éve már, hogy Lebediában örök szövetségek ittak a nagy Álmossal egymásnak véréből. Azóta Álmos is elköltözött e földi világból. A vezérek is egye...
Gyógyító sámánok
... lelkedet, és meggyógyulsz. Így is lett. A férfi soha többé nem nyúlt kábítószerhez.

A sámánista gyógymódok az indiánok körében és az ázsiai népeknél napjainkig fennmaradtak. A magyar népi gyógyászatból a civilizáció ugyan igyekezett kiirtani, de azért a nyomai itt-ott fellelhetők. Az erdélyi asszonyok például még a közelmúltban is alkalmazták az ősi gyógyító technikáka...
Ősmagyarok Hitvilága(1)
DR.KISZELY ISTVÁN : AZ ŐSMAGYAROK HITVILÁGA

Az ősmagyarok vallása, a kereszténység előtti hitvilága nagyrészt ismeretlen, csak egységet nem alkotó mozaikokban maradt fenn. Az ősi belső-ázsiai vallási világkép a magyar nép mentalitásában még ma is ott él, töredékei megtalálhatók a néphit, a népmese és a népszokások körében. Maga a "mitológia" szó eredeti jelentése "titko...
1 2 3 .........63 64 .....95 96 .....126 127 128 
Címkék: Bocsár Táltos, Nincs Cím, Krúdy Gyula, Gárdonyi Géza, Ősmagyarok Hitvilága, Szűz Mária, ÉBREDJ MAGYAR MÉLY ÁLMODBÓL, KÉTEZER ÉVES FÁJDALMADBÓL, MELY ELVESZÍTETTE DICSŐ MÚLTODAT, MELY ELVETTE NAGY TUDÁSODAT, MUTASD MEG, HOGY MEG VAGY, CSINÁLD RÉGI DOLGAIDAT, VEZESD AZ EMBERISÉGET, BUZDÍTSD ÉS ADJ SEGÍTSÉGET, BETEG NÉPEKNEK, ERŐT AZ ELVESZETT LELKEKNEK, MUTASD MEG AZ ÉGI TUDOMÁNYT, NAGY, MAGYAR MITOLÓGIA, Bayer Zsolt, Magyar Nemzet, Máté Imrének, Bogdán Kálmán, HÁROM TESTŐR NAGYBÁNYÁRÓL, MAGYAR SORS, Azóta Álmos, KISZELY ISTVÁN, ŐSMAGYAROK HITVILÁGA, három testőr, benne lakó, régi házak, ember tisztelettel, panel lakásokban, kínai feng, vendégeket folyton, magyar vendégszeretet, vendégeket megvendégelik, négyéves kisgyermek, nyolcvan éves, természetes hitet, tiszta szellem, feladatot kapták, abszolút materialista, magyar nyelv, falujából eljutottam, népeknél azonban, samanizmust jellemző, nemzettudat fenntartója, magyar nemzetnek, földön több, magyar Táltos, bizonyos szellemi, magyar néphit,
© 2013 TVN.HU Kft.