Belépés
Írásbeli felvételi vizsga rend
... magyar város ismert a hagymatermesztéséről?

(A) Kuala Lumpur

(B) Nyócker

(C) Moszkva

(D) Makó

18. Matematika. Ha van három almája, akkor hány almája

van?

19. Melyik útnak a rövidítése a "Ferenc krt." kifejezés?

...
Az első becsengetésre várva...
... az első néhány hetet ne a papírboltok környékén töltené. Hiába vettek meg mindent augusztus utolsó napjaiban, szeptemberben derül ki, hogy kell még tisztasági csomag, két cipősdoboz a matematika- és a rajzfelszereléshez, betűtartó, na és persze ugyanolyan radír és hegyező, mint amilyen a padtárs tolltartójában van.

Bármennyire tetszetős is a kínálat - és bármennyi...
Magamnak
... gyűjtenek adatot (jelenleg évi 100 millió forint feletti forgalmazók kötelesek adatokat szolgáltatni).
Az adatokat késve küldők esetében is alkalmaznak becslést, ennek dokumentált, matematikai alapokon nyugvó, idősorokon alapuló, nyilvános módszertana van. A teljes becsült adatállomány az első részletes publikáció idején körülbelül 10 százalék. Ezt követően két alkalommal vég...
Felejteni tudnád anyanyelved?
Felejteni tudnád anyanyelved?

A magyar nyelv a régmúltba vezet. Nagyon sajátos módon fejlődött és szerkezete ama távoli időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett.Ez egy olyan nyelv,melynek logikája és matematikája, a feszített húr erejének kezelhetőségével és rugalmasságával bír. Az angol ember büszke lehet, hogy nyelve magán hordozza az em...
A “téglától” a múz
... vált. Egy olyan tárgyba szerelmesedett bele, amiben más csak építőkövet, építményt, munkát (téglavetés), technikát (téglaégetés), gyártípust (téglagyár), színt (téglaszín, téglavörös), matematikai képletet (téglalap), formát (tégla alakút) lát. Fodor József mérnök-tanár, s egyben múzeumigazgató nemcsak alapított, de meg is örökítette, leírta, közölte könyveiben a többéves kitartó ...
Vizsgakérdések :-)
... fissziós erőmű tervét.

KÉMIA:
Szubtrópusi körülmények között állítson elő szupravezetűt. Állítson elő kénessavat. Vágja ketté majd illessze össze újra. Mit lát?

MATEMATIKA:
Alkosson hiperkomlex számokból konkáv halmazt, amely a recipriverexkluzív (önmagán kívül bármely más számmal egyenlő) számok halmazának részhalmaza. Ábrázolja 4 vagy 5 dimenzió...
A környezet- és természetvédel
... alapszabályuk szerint maximum 100 tagja lehet a Római Klubnak.
Az első jelentés megírását (akárcsak a többiét) alapos kutatómunka előzte meg, melyben felhasználták a különféle matematikai modelleket is a várható és feltéte¬lezett események előrejelzésére. Meadows D. L. és munkatársai arra a következte¬ssre jutottak, hogy a világ korlátozott termőföld készlete nem les...
Emlékek a gimnáziumból
... gondom a biológiával - jórészt Darwin tanait bifláztuk -, mégis pótvizsgára utalt. Mi lesz most? - vetődött fel bennem a kérdés, hiszen itt van még az előre megbeszélt matematika! Nem volt más választásom, egész nyáron Darwinnal és az egyenletekkel foglalkoztam. Egy augusztusi forró délutánon a szóbeli pótvizsga biológiából két-három perc alatt lezajlott. Akkor s...
Kalandjáték készítés..
... jelentôséggel bírtak. A bűvös számok,alkímiai, asztrológiai jelképek, a népi babonában csökönyösen meglapuló számmisztika - mindezek talán egy történelem elôtti, összefüggô csillagászat és matematika darabokra hullott, törmelékes maradványai.
A szöveges kalandjátékoknak kezdetben még megvolt az az egyedülálló varázsuk, hogy az archaikus világnak erre az elveszített rendjére e...
Száztíz éve halt meg
... mértékben a világ legbecsesebb kitüntetésének alaptőkéjéhez.

Gyakran az a kérdés is felvetődik, Nobel vajon miért nem gondolt végrendelete megfogalmazásakor a királyi tudomány, a matematika képviselőire. Egyik életrajzírója, Manfred von Ardenne röppentette fel azt a legendát, hogy több mint harminc évvel fiatalabb házvezetőnője és élettársa, a bécsi Sophie Hess volt a l...
Mi is az az ascendens?
... Bak/Bak társa. Ha viszont napkelte után született, akkor már vagy a Halak, vagy a Kos tulajdonságokkal keveredik a Bak adottság.

Az Aszcendens pontjának kiszámítása bonyolult matematikai módszerrel történik, ugyanis ha valaki nemcsak a csillagokból kiolvasható jellemre kíváncsi, hanem arra is, hogy mi vár rá az elkövetkező években, akkor annak az Aszcendensét nagyon po...
Magyar helyesírás
... (keresztrím, Ómagyar Mária-siralom, stíluskeveredés), a nyelvtan (alárendelő összetett mondat, mutatószó, pontosvessző), a történelem (Barbarossa-terv, jogállamiság, kisbirtokrendszer), a matematika (függvénytranszformációt, komplex szám, össztérfoga), a fizika (energia-egyensúly, lengéscsillapító, mechanikai energia), az informatika (fájlátvitel, komputerizál, szoftvernyilvántart...
2006-ban sok fontos ember
... - Jeane J. Kirkpatrick (80), az Egyesült Államok első női ENSZ-nagykövete

december 8. - Surányi János (89) matematikus, akinek kezdeményezésére indult a speciális matematikai tagozatos oktatás

december 10. - Augusto Pinochet (91) volt chilei diktátor, később elnök, aki 1973 és 1990 között irányította vaskézzel a dél-amerikai országot
...
A spengleri jóslat
... organikus növekedés véget ér, és az anorganikus és ezért mértéktelen, minden határon túllépő burjánzás elkezdődik. És megjelennek a célszerűségben való tisztán szellemi tobzódás művi, matematikai, teljesen tájidegen képződményei is: a városépítész városai, amelyek minden civilizációban ugyanarra a sakktáblaszerű formára, a léleknélküliség szimbólumára törekszenek. Ezeket a szabály...
A doni katasztrófa
... befejeztem a gimnázium félbeszakadt 4. osztályát (utolsó éves

gimnazista voltam, amikor fogságba estem), és Tatabányán érettségiztem. Későbbelvégeztem a Pedagógiai Főiskolán a matematika-kémia szakot, és 1984 január

1-jével mentem nyugdíjba.


Bácskuti László - Tatabánya

Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége(VHBSZ) gyűjtemény 254/199...
50 éves az ötöslottó
... milliárd forintos nyeremény 1999-ben talált gazdára; az eddigi rekord 2003-ban 5 milliárd forint volt.

Az öttalálatosok száma évente általában öt és kilenc között mozog, annak a matematikai esélye, hogy mind az öt számot eltaláljuk, a számítások szerint csaknem 1:44 millióhoz. Ugyanakkor tavaly a november 25-i sorsoláson valaki két szelvénnyel is öt találatot ért el: az...
Fülöp tata
...
Imrével a matematikát erőltette, külön foglalkozott vele, mert szerinte született matematikus, aki sokra fogja vinni. Itt sem tévedett Tata, Imre nyolcadikos korában megnyerte az országos matematika első díját, de az orvosi pályát választotta.
Engem pedig olyan feladatokkal látott el, hogy például írjak, három oldalt a bernáthegyi kutyáról, vagy a Rozsályról. Volt olya...
Neumann János
... 1917/18-as tanévben elnyerte az V. osztály legjobb matematikusa címet, 1920-ban pedig az ország legjobb matematikus-diákja kituntetést. Mire leérettségizett, már matematikusnak számított. Matematikai tehetségét Rátz László fedezte fel. Egyetemi évei alatt Kürschák József, Fekete Mihály és Szegô Gábor segítették a matematika további megismerésében.
Fiatal korától
érdekl...
Matematikusként több volt
... bankár volt, akit a magyar ipar fejlesztésében játszott szerepéért Ferenc József császár nemesi rangra emelt. Logikusnak tűnt, hogy legidősebb fia, aki zsenge gyermekként nem mindennapi matematikai tehetségről tett tanúbizonyságot, utóda lesz a pályán.

Hazánk legnagyobb Jancsija

Az édesapja tízévesen be is íratja a világ akkor talán legjobb középfokú tanintéz...
(109 éve történt)
... Olyan fizikusok tartoztak közéjük, mint Eugene Wigner (saját álneve szerint Wigner ,,Jenő"), Edward (,,Ede") Teller, Leo (,,Leó") Szilárd, vagy a modern matematika géniusza, John von Neumann (Neumann ,,János"). Talán el is hitték volna róluk, hogy igazi magyarok, csakhogy Sherlock Holmes kiderítette: többségük nemcsak ugyanabból a városb...
1 2 3 ..............48 49 .......72 73 .......95 96 97 
Címkék: Neumann János, Kuala Lumpur, Fodor József, Római Klubnak, Meadows, Sophie Hess, Ómagyar Mária-siralom, Jeane, Egyesült Államok, Surányi János, Augusto Pinochet, Pedagógiai Főiskolán, Bácskuti László, Volt Hadifoglyok Bajtársi Szövetsége, Rátz László, Kürschák József, Fekete Mihály, Szegô Gábor, Ferenc József, Eugene Wigner, Sherlock Holmes, első becsengetésre, spengleri jóslat, doni katasztrófa, első néhány, papírboltok környékén, padtárs tolltartójában, kínálat &#8211, adatokat késve, teljes becsült, első részletes, magyar nyelv, régmúltba vezet, legtöbb európai, olyan nyelv, angol ember, olyan tárgyba, többéves kitartó, első jelentés, különféle matematikai, világ korlátozott, biológiával &#8211, előre megbeszélt, egyenletekkel foglalkoztam, augusztusi forró, szóbeli pótvizsga, bűvös számok, népi babonában, történelem elôtti, szöveges kalandjátékoknak, archaikus világnak, elveszített rendjére, világ legbecsesebb, királyi tudomány, matematika képviselőire, bécsi Sophie, csillagokból kiolvasható,
© 2013 TVN.HU Kft.