Belépés
Nincs Cím
... élet
vidám. Róma dicsősége azonban lehanyatlott, a városok
királynője Párizsnak engedte át koronáját, úgyhogy
a románoknak most már Párizs a mindenük, Párizs, Ró
ma dicsőségének legméltóbb örököse.
Mint minden román, a szép Bebascu herceg is folyton
Párizsról álmodozott, a fények városáról, ahol minden
nő gyönyörű, s mind csak arra vár, hogy szét...
A remény
... “core-jews"-nak, “(kemény)mag-zsidóknak" nevez, azokét, akik feltétlenül támogatják a judeo-mammonita, vagy judeo-amerikai uralmi törekvéseket.

Eme hosszú gondolatmenetet a legméltóbban talán a már többször idézett Israel Shamir szavaival lehet lezárni. Miután felsorolta az “X Civilizáció" jellemzőit, így folytatja:

&#...
11 ezer
... Róma dicsősége azonban lehanyatlott, a váro-
sok királynője Párizsnak engedte át koronáját, úgyhogy
a románoknak most már Párizs a mindenük, Párizs, Ró
ma dicsőségének legméltóbb örököse.

Mint minden román, a szép Bebascu herceg is foly-
ton Párizsról álmodozott, a fények városáról, ahol min-
den nő gyönyörű, s mind csak arra vár, hogy szé...
Komlós Aladár : Márai
KOMLÓS ALADÁR: MÁRAI

1935 / 1935. 1. szám

Mi magyarázza e tüntetően magános író egyre növekvő népszerűségét oly korban,
mikor csak azt a művészt akarják szóhoz engedni,
aki egy kollektivitás nevében beszél?
Márai fittyethány a kordivatnak...
Megjegyzés Iványi Sándorhoz
... sem teljes, hiszen Ravasz László és az evangélikus Ordas eleven cáfolata a Bereczkihez szóló idézetnek - méltó párjai voltak Kiss Roland és Péter János. Azt hiszem ezt a részt a legméltóbban a következő idézettel zárhatom: ,,Az orosz ortodox egyház még soha ilyen mélyen nem volt, hisz a Szent Szinódus tagjainak 60 %-a KGB ügynök volt, de ilyen magasan sem állt soha, mer...
Török Gyula
... tudomásul veszi, hogy jelentékeny új hang szólalt meg. Azonnal sokat várnak tőle és sohasem kell csalódni benne. Van még nyolc éve, és ezalatt megírja azt a négy regényt, amely Mikszáth legméltóbb folytatójává avatja, és egyenrangúnak az ugyanebben az időben induló Móricz Zsigmonddal. Irodalmi tragédia, hogy nem adatott több neki a szűkös harminc esztendőnél.

A porban c...
Winnetou I./3. rész
... Kleki Petrát nagy tisztelet övezte. Nagy fehér bölcsnek, az apacs nép nagy tanítómesterének tekintették. Egy ilyen halottat az egész törzs jelenlétében, ünnepélyesen kell eltemetni. És a legméltóbb temetés az lenne, ha gyilkosát ugyanakkor halálra kínoznák, és ujjonganának, hogy nem sokkal élte túl áldozatát.

- Ebben van valami - bólintott Sam. - Úgy beszél, mintha már ...
Zágoni Mikes Kelemen
... ablakot, az egerek és patkányok a papirost vacsorájukon elköltik. A bútorzat: egy kis faszék, az ágy a földre terítve, s a szobát egy cseréptálban való kevés szén melegíti. De nem o a legméltóbb a szánásra: a bujdosók közül tíznek sincs ily szállása, mint neki. Hát akinek fatábla sincs az ablakán s a hó behull a földre terített pokrócra, mit ok ágynak
neveznek! "Ilyen paloták...
Benjámin
A törzsek leosztása

Izrael nemzete eredetileg 12 törzsből állt, amelyek Jákob fiaitól származtak. Viszont nem sokkal azelőtt, hogy Izrael megáldotta fiait, egy jelentős esemény történt. Jákob (Izrael), halálához közeledve, először külön megáldotta József fiait, Efraimot és Manasszét, és magáénak fogadta, tulajdonította József e két fiát.

1Mózes 48:5 Azért teh...
Bali Nóra : ANGYALEMBEREK
... új korszak bibliájaként forgatják. Csodálat, elismerés, hatalom, és minden anyagi siker csak rád vár. Tessék! - és felém nyújtott egy csillogó aranyalmát. - Te vagy rá a legméltóbb.
Csábító volt a kép, amit felrajzolt, és képesnek éreztem magam rá, hogy meg is valósítsam. Azért az az alma kicsit gyanús volt, nem mertem nyúlni érte. Egyszer már ezen elbukott egy...
Kodály Zoltán születésnapjára
Kodály Zoltán élete és munkássága
(Kecskemét, 1882. december 16. - Budapest, 1967. március 6.)

,,Minden zeneszerző megírta életrajzát, kottában: csak tudjuk elolvasni. Igazabb képet kapunk róla, mint akár maga, akár mások által írt kötetes életrajzokból. De érteni kell a zene nyelvén",,A zenét tolmácsolni más nyelven valóban s...
Anonymus titkos közlései 1/2
... jelképével összefüggésben) a szellem, a 4 (a négy elem szimbólumából eredően) az anyag jelképes száma, ezért a 7, amely a szellem megnyilvánulása az anyagban, ebben a tekintetben is a legméltóbb misztikus szám arra, hogy a szellemi értéket anyagi megfoghatóságába emelő alkotó embert kifejezze. Anonymus a 7-re visszavezethető számú fejezetekben önmagáról ad számot.

Tehát...
A soproni zsidókapu III. rész
... Frédi.

Utána csendesség lett... és egy tele kád zsidógyerek.

VII. A királyválasztás.

Harc befejeztével leültünk haditanácsot tartani, hogyan büntessük meg legméltóbban a zsidólázadást?

Frédi örökrabságot javasolt, Rudi vízbefojtást. Az én javaslatom éhhalálra irányult, melyet annál helyénvalóbbnak tartottam, mert Goel is ezzel fenyegetet...
A Szegedi Gondolat
... megalapítását hirdeti (s melyet 1945 után a komcsik leszedettek, ám gondos kezeknek sikerült romlatlanul megóvni az enyészettől); valamint, hogy Horthy első köztéri szobrát éppen Szegeden, a legméltóbb településen, állítsák föl. Sajnos a "szocialista" és fideszes városvezetés (egyik kutya, másik eb!) egyelőre mereven elzárkózik mindkét követelésünktől. Sebaj, előbb kerülnek ők a s...
HERCZEG FERENC: AZ ÉLET KaPUJa
... koponyacsontja művészileg szebb és tökéletesebb építmény, mint a Pantheon. Ahhoz képest minden templomkupola csak gyerekes próbálkozás, nyers kontármunka. És ezért az istenség gondolatának legméltóbb temploma az emberi koponya marad.

- Te tehát szívesebben töretnéd össze a Pantheon kupoláját, mint a koldus koponyáját?

- Szívesebben.

A kardinális sz...
Zakar András:A sumér hitvilág1
Zakar András: A sumér hitvilág és a biblia - Kubínyi Tamás előadásában ajánlott olvasmány

Dr. Zakar András: A Sumér hitvilág és a Biblia 1.rész
Copyright (C) 1972 by Szatmári István
Kiadó: Szatmári István
P. O. BOX "H" Garfield, N. J. USA 07026
A KIADÓ ELŐSZAVA
BEVEZETÉS
ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK
I. A világ teremtése
II. ...
Vízöntő 01.21-02.19
... akaró mögött, mindenkire inkább gondolt volna, mint rá. Ha képes...
FÖLDES PÉTER: Anonymus titkos közlései 1/2
... FÖLDES PÉTER: Anonymus titkos közlései 1/2

Kulcsok
Mikor működött
Évszám az iniciáléban
FEJ- FEJ MELLETT
Anonymus és az ősgeszta
A GESZTA MINT TÖRTÉNETI MŰ
A HONFOGLALÁS KRÓNIKÁJA
A Gesta Hangarum és a chanson de Beste
HOGYAN KÖVETKEZTETHETÜNK SZERZŐNK KILÉTÉRE?
A GESZTA MINT PRÉDIKÁCIÓ
ÍGÉRET A KIRÁLYOK ÁLTAL /IV. BÉ...
Lajdi Péter - NÉHÁNY SZÓ JÉZUS URUNK SZÁRMAZÁSÁRÓL
... 3000-ben létezett a sumér-mahgarok országában. Hogy tisztában legyünk a mágusok kibenlétével, feltétlenül idéznünk kell Dio Chrysostomust, aki szerint " a mágusok olyan emberek, akik legméltóbbak az igazsághoz, az Istennel való érintkezésre képesek és az istenség lényének szolgálatához értenek, míg a nép, nem tudván a név jelentését, a varázslókat nevezi így."

...
szeretettel
... akartak meggyulladni. Szétnézett valami papír után, amivel alágyújtson. Megakadt a tekintete azon a levélen.

Valami homályos ösztön úgy nógatta, hogy ez az a papírrongy, ami legméltóbb arra, hogy hamuvá legyen; hanem aztán újból meg újból végigolvasva a tartalmát: az okos ész azt diktálta neki, hogy ez nem elégetni való, mert ebben nevek és adatok vannak, amik másokat i...
1 2 3 
Címkék: Nincs Cím, Komlós Aladár, Megjegyzés Iványi Sándorhoz, Török Gyula, Winnetou, Zágoni Mikes Kelemen, Bali Nóra, Kodály Zoltán, Szegedi Gondolat, HERCZEG FERENC, ÉLET KaPUJa, Zakar András, FÖLDES PÉTER, Lajdi Péter, NÉHÁNY SZÓ JÉZUS URUNK SZÁRMAZÁSÁRÓL, Israel Shamir, KOMLÓS ALADÁR, Ravasz László, Kiss Roland, Péter János, Szent Szinódus, Móricz Zsigmonddal, Kleki Petrát, Kubínyi Tamás, Szatmári István, KIADÓ ELŐSZAVA, ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK, FEJ- FEJ MELLETT, GESZTA MINT TÖRTÉNETI MŰ, HONFOGLALÁS KRÓNIKÁJA, Gesta Hangarum, HOGYAN KÖVETKEZTETHETÜNK SZERZŐNK KILÉTÉRE, GESZTA MINT PRÉDIKÁCIÓ, ÍGÉRET KIRÁLYOK ÁLTAL, soproni zsidókapu, sumér hitvilág1, románoknak most, szép Bebascu, fények városáról, legméltóbban talán, művészt akarják, kollektivitás nevében, evangélikus Ordas, következő idézettel, orosz ortodox, négy regényt, időben induló, szűkös harminc, ilyen halottat, egész törzs, legméltóbb temetés, papirost vacsorájukon, földre terítve, cseréptálban való, bujdosók közül, földre terített, törzsek leosztása,
© 2013 TVN.HU Kft.