Belépés
Gyógyíthatsz
... problémájától.
RS. mellkasi fájdalommal kínlódott. Orvosa angina pectorist* diagnosztizált. Elmagyarázta a betegnek, hogy a panasz oka a szív verőereinek meszesedése, megkeményedése. Plakknak ne¬vezett lerakódás jött létre az artéria belső falán, emiatt pedig rom¬lott a szívizom vérellátása. Kevés koleszterint és zsírt, sok rostot tartalmazó étrendet, valamint mozgá...
Rudnay Egyed: Attila Trilogia3
... nevezték. Európa vadállatoknak olyan prédájává vált, melyben az emberek még azoknál is nagyobb veszélyt jelentettek, így minden és mindenki elől menekülő nomádokká váltak. Nem bírván állandó lakhelylyel, elfelejtették hogyan kell falakat emelni s barlangokban meg összetákolt odúkban laktak. Nagy Károly krónikásai megírják, hogy épületeit csak sárból meg fából emelte, s az egyetlen...
Energiaspirál
... haszn�lni a spir�lt mert folyt r�lam a v�z. Ismer�s�m tan�csolta, hogy sok az energi�m, az�rt van ilyen melegem. Fogjam meg valakinek a kez�t �s adjak �t neki. M�ris el�m �lt egy k�z�s ismer�s�nk, hogy adjak akkor neki �t. Mindk�t kezem...
A magyar népek őstörténete 1
... MEZOPOTÁMIAI MAGYAR NYELVEMLÉKEK
TISZTA KÉPÍRÁSSAL ÍRT MAGYAR NYELVEMLÉKEK
A MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI HITVILÁGA
AZ ÚGYNEVEZETT TERMÉKENYSÉGI VALLÁS
A NAPKÖZPONTÚ VILÁGKÉP
HOL LAKTAK AZ ISTENEK?
MI TÖRTÉNIK A HALÁL UTÁN?
A TEMETKEZÉSI HELYEKRŐL
NÉHÁNY SZÓ A HALOTTAK KÖNYVÉRŐL
A MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI ÁLLAMSZERVEZETE
A KIRÁLYI INTÉZMÉNY ÉS...
A magyar népek őstörténete 2
... hangok idővel a kiindulóponton felvett szájtartás következtében a többtagú szavakban a magánhangzók hangrendbe illeszkedéséhez hasonló változást szenvedtek: meglágyultak, vagyis ikerhangjuk alakját vették fel: a P-bői gyakran B lett, a T átváltozott D-vé és az eltolódás létrejött egyebütt is: >KG, >H; >NNY; >SSZ, >FV. Röviden szólva, a magyar nyelv történeti hangtana a nyelvészek ...
A magyar népek őstörténete 3
... úgyhogy az írásjelek pontosabb olvasása Ra-Má-Sa vagy még inkább UR-MÁ-Sa. Alátámasztja nézetünket az a tény is, hogy a hetita forrásokban a szóban forgó király nevét következetesen ~Ramás~ alakban találjuk. A nevet Mezopotámiában is úgy olvasták, mint mi mondjuk, mer ugyanez a trónnév ott is használatos volt és ábécésen így írják át: RI-MUS:- Ramás-.; RI-MS-IN: Ramás hon és NA-RA...
A magyar népek őstörténete 5
... megfelelően papnak szánta, elküldve öt a legközelebb eső papi kiképző intézetbe, az észak-egyiptomi Napvárosba (Honba vagy Heliopoliszba).

Mózes ott a divatos szemita irányzathoz csatlakozott, részt vett az Asszíriából sugalmazott forradalmi tervezgetésekben és belevetette magát az őslakosság ellen indított társadalmi és politikai hajszába. Ennek során a Deltában egy eg...
A magyar népek őstörténete 6
... keletre a Visztuláig és a Kárpátok ívéig érő közép-európai tájat a Duna és mellékfolyói uralják s ez a dunai Európa is szorosan összetartozó táj az ókorban és szintén a Régi Keletről kapta lakossága túlnyomó többségét, de főleg szárazföldi úton és sokkal korábban mint a nyugat- európai, azonfelül sok eredeti vonást mutat fel. A harmadik ókori történeti európai nagy táj Kelet-Európ...
Arvisura Vázlatok 101-163
... ki.)

Az első erdélyi látogató Kerka és csapata volt, őket Ordoszból küldték ide, a régi haza állapotát felmérni. Kerka 240 főt hagyott hátra a medves, bolhád és tarkós őslakóknál (a felsoroltak elődei itt élték túl a jégkort, barlanglakóként), míg Kerka 160 emberével visszament Ordoszba.

Kerka jelentését Deb Cen tárkány rótta le....
Teréz anya emlékére
... anya...
szeretettel
... magányában teremnek, midőn hajnalban a kávéházban már takarítani kezdenek; látomások, amelyek utcán, bálban, színházban történnek, midőn az oszlop mellett állunk félig elrejtve; emberi arcok, alakok és hangok, amelyek mellettünk elsuhannak, ismerősök, ismeretlenek; ostobák és okosak találkája, tolvajok és hamispénzverők gyülekezete, a becsületes ember, mint fehér holló, ellenben t...
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... é p p e n sikeresen m e g ersítette pozícióit. Udvari elkeli, akik Az 1300-as esztendben egy egyházi esemény, az els alkalommal meg rendezett római szentév híre tar totta izgalomban Európa lakosságát. A nyu gati keresztény egyház feje, VIII. Bonifác pápa 1300. február 22-én kibocsátott bul lájában bneik teljes bocsánatát ígér te mindazoknak, akik az elírt feltéte lek mellett felke...
Csako Agikatol koszonom....
... Ági
...
szeretettel
... mezőkön a Szűz szárítja ingét a napsugárban, és a hosszú ebédlőasztalnál a felvidéken van egy üres teríték a földön járó, vándor Jézus számára. Mások viszont, Faust módjára, a tündök¬lő ablakhoz állnak a serleggel húsvét reggelén, és elmélyedve gondolkoznak életen, halálon, elmúlt szerelmen, drága bűnökön, amelyek oly titkosan laknak a szív mélyében, mint az ó-velencei szelen...
szeretettel
... ehhez, mert itt már öltek orvost is. Régi étterem.
-- De én sietek, kérem! És mit tudja az ember, hogy mikor
jön az orvos? Kés nélkül mégsem mehetek éjjel haza.
-- Az orvos itt lakik a közelben, és a kocsmáros triciklin ment
érte. Ha szurkált uram, hát viselje a következményeket.
-- Hohó! Azért, mert magába szúrnak egy kést, még nincs
joga hozzá, hogy...
magyar egyék neve
... hinni.

...
barátoknak
...
herbert-fam@tvn.hu

...
Herbert Katicatol koszonom.....
...
Herbert Katicatol koszonom.....
... :Kató
...
1 2 
Címkék: Rudnay Egyed, Attila Trilogia3, Arvisura Vázlatok, Csako Agikatol, Herbert Katicatol, Nagy Károly, MEZOPOTÁMIAI MAGYAR NYELVEMLÉKEK, TISZTA KÉPÍRÁSSAL ÍRT MAGYAR NYELVEMLÉKEK, MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI HITVILÁGA, ÚGYNEVEZETT TERMÉKENYSÉGI VALLÁS, NAPKÖZPONTÚ VILÁGKÉP, LAKTAK AZ ISTENEK, TÖRTÉNIK HALÁL UTÁN, TEMETKEZÉSI HELYEKRŐL, NÉHÁNY SZÓ HALOTTAK KÖNYVÉRŐL, MAGYAR NÉPEK ŐSHAZAI ÁLLAMSZERVEZETE, KIRÁLYI INTÉZMÉNY ÉS, Régi Keletről, magyar népek, szív verőereinek, artéria belső, szívizom vérellátása, kiindulóponton felvett, többtagú szavakban, magánhangzók hangrendbe, eltolódás létrejött, magyar nyelv, írásjelek pontosabb, hetita forrásokban, szóban forgó, nevet Mezopotámiában, észak-egyiptomi Napvárosba, divatos szemita, őslakosság ellen, dunai Európa, nyugat- európai, harmadik ókori, régi haza, felsoroltak el&#245, oszlop mellett, becsületes ember, 1300-as esztendben, egyházi esemény, elírt feltéte, hosszú ebédlőasztalnál, üres teríték, földön járó, serleggel húsvét, szív mélyében,
© 2013 TVN.HU Kft.