Belépés
Ami megmarad..
... vigaszszavaid, lelkedben
a lángoló, szent hit,
s...
Apostoli tanitás.
... ismerünk,
és amit majd ezután fogunk felfedezni.
Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk.

Őt vallom a világmindenség Teremtőjének.

Hiszek Jézus Krisztusban:
a mi Urunkban,
akinek mindent átadott az Atya
az isteni lét Külön Világa mélyén,
aki nem Ő, de egyenlő vele
időtlenségben, hatalomban és dicsősé...
A gazdag fiú
... fogyasztok. Kevesebb volt a gondom, jobban aludtam és hozzátehetem: talán sokkal boldogabb voltam, mint mostanában - nem egyszer - vagyok.

Hol és miben található az igazi érték? Krisztusban és az Ő nagy üdvösségének a megismerésében, valamint abban az igazán maradandó gazdagságban, amelyet Ő minden benne hívőnek megad. A szívet ezen a világon semmi egyéb ki nem elégíthe...
Bölcseségek
... megtudja őrizni az ...
Hiszek hitetlenül Istenben
... és igazság,
Lekacagott szavak,
Óh, bár haltam volna meg akkor,
Ha lekacagtalak.

Szüzesség, jóság, bölcs derékség,
Óh, jaj, be kellettek.
Hiszek Krisztusban, Krisztust várok.
Beteg vagyok, beteg.

Meg-megállok, mint alvajáró
S eszmélni akarok
S szent káprázatokban előttem
Száz titok kavarog.

Minden t...
Advent
... régi utakon, s örökre elnyel az örvény. Meghallottad-e a kiáltást, hogy a kegyelem utolsó percei vannak fölötted, fordulj vissza az utolsó percben, s lépj rá az egyetlen útra, amit Krisztusban adott Isten minden nyomorultnak és összetörtnek. Krisztus sír fölötted. Krisztus itt áll az ajtód előtt. Ezen a szomorú adventen Ő jobban vár, mint te Őt. Krisztus bevonulását akarja tartani...
KATALIN-nap
... megrémült tömeg tiszteletet adott ,,a keresztények hatalmas Istenének'', s a császárné kérlelte urát, hogy hagyjon föl a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd a testőrtiszttel és a kétszáz katonával együtt lefejeztette, s kiadta a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.

A vesztőhelyen...
Az indiánfőnök
... (csatabárdját) a misszionárius lába elé tette:
- Indiánfőnök adni tomahawkját Jézus Krisztusnak - mondta, és ismét leült.
A misszionárius tovább prédikált Isten szeretetéről a Jézus Krisztusban, Fia odaajándékozásáról, akit elküldött számunkra, és aki most szent igényt támaszt az életünkre. Ismét fölkelt az öreg főnök és előrement. Levette a takarót a válláról és a követ...
Adventi elmélkedés
... alig felfogható és mégis igaz. Hitünk nagy titka ez. A régi írások, a Tibeti könyv, a Talmud, az Ószövetség is tele van az istenvárás gondolatával.Jézus Krisztusban személyében az Isten lett emberré. Isten jött el megváltani bennünket. Ilyen értelemben az advent a második eljövetelt is jelenti. Az a felismerés fogalmazódott meg bennem, mely sze...
Reggeli elmélkedés 2006.12.10
... hasonlóak. Itt az ideje, hogy megtapasztaljuk a valóságot, amelyet az angyal hirdetett. Itt az ideje, hogy elfogadjuk, és más...
Jókivánság
... elfedi

És hitet, mely mint a sasmadarak
Felfelé tart és az égbe száll
Melynek nincs nehéz, nincs" nem lehe...
Ki a legjobb barát?
... Ők nyerték a legtöbb áldást Krisztustól, ők értették meg legmélyebb tanításait.
Jézus egy...
Advent 3. hete evangélium
Ádvent 3. vasárnapja
Krisztusban szeretett Testvéreim!
A filadelfiai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél van a Dávid kulcsa, és amit kinyit, senki nem z árja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki: 8. Tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én...
dec. 24
Keresztyén Gyülekezet! Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!
Textus: Zsidókhoz írt levél 1,1-6

Évek óta foglalkoztat már a kérdés, hogy vajon mi hoz el bennünket a templomba karácsony szenteste? Talán nincs is semmilyen hasonló eseménye Pilisnek, ahol egyszerre ennyien lennénk együtt, mint a karácsony esti istentisztelet. Bár egy településen lakunk, mégis eg...
A Napi Ige
... dicsőségét, mint az Atya
egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János 1:14

Karácsony legfontosabb üzenete, hogy az Ige, Isten szava és igérete Jézus
Krisztusban testet öltött, emberré lett. A megfoghatatlan Isten, a hatalmas Úr egy
földi ember ábrázatát veszi fel, hogy megmutassa, hogy megértesse az Atya
dicsőségét! Látjuk-e, ér...
Újévi ima
... keresztyének szent nevedet áldják és magasztalják. Teremtő Istenünk! Hálát adunk az újesztendő lehetőségeiért és reményeiért. Láttasd meg velünk egy új élet kezdetének lehetőségét Jézus Krisztusban. Szólj hozzánk az evangélium üzenetén az üdvösség beszédével, hogy lelkesedve és örömmel végezzük el szolgálatunkat a Te dicsőítésedre. Szentlelkeddel világosítsd meg az előttünk lévő u...
Jókivánság
... elveszi

És hitet, mely mint a sas madarak
Fölfelé tart és égbe száll
Melynek nincs nehéz, nincs "nem lehet"
Ezt kívánom s ...
Bűnteher
... az egyik végét,mert ő az egészet magára veszi.
A szegény r...
Reggeli elmélkedés 2007.01.05
... engedték, elhatároztam, hogy követem a példáját. Rajtam a sor, hogy vigasztaljam és támogassam a többi rászoruló feleséget.A...
Győzelem
... GYŐZELEM.

Ha sohasem célod beszélgetésben saját személyedet vagy munkádat, sik...
1 2 3 ..........145 146 ......218 219 ......290 291 292 
Címkék: Napi Ige, Hiszek Jézus Krisztusban, Külön Világa, Hiszek Krisztusban, Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztusban, Keresztyén Gyülekezet, Teremtő Istenünk, legjobb barát, világmindenség Teremtőjének, igazi érték, igazán maradandó, szívet ezen, világon semmi, kegyelem utolsó, utolsó percben, egyetlen útra, ajtód előtt, szomorú adventen, keresztények hatalmas, császárné kérlelte, kétszáz katonával, misszionárius lába, misszionárius tovább, öreg főnök, régi írások, istenvárás gondolatával, második eljövetelt, angyal hirdetett, égbe száll, legtöbb áldást, filadelfiai gyülekezet, templomba karácsony, karácsony esti, településen lakunk, megfoghatatlan Isten, újesztendő lehetőségeiért, evangélium üzenetén, üdvösség beszédével, előttünk lévő, egyik végét, egészet magára, többi rászoruló, cselekedeteidről, egyszülöttjének, megtapasztaljuk, megismerésében, szolgálatunkat, világmindenség, lehetőségeiért, szentlelkeddel, beszélgetésben, megfoghatatlan, istentisztelet, testőrtiszttel, időtlenségben, fogalmazódott,
© 2013 TVN.HU Kft.