Belépés
3,3 millió éves gyerekcsont
Ki volt az ember legöregebb elődje?

Antropológusok Etiópiában ugyanolyan fajú gyermek jó állapotú csontvázára bukkantak, mint hhv amilyenhez a legendás tozott, amelyet szintén Etiópában találtak meg 1974-ben.
Az új lelet a legépebb emberelőd-maradvány, amelyet valaha is találtak.

A német Max Planck Intézet tudósai az első csontot az etiópiai Awash foly...
... nincs méltányosság ...

Rokkantaknak sincs méltányosság
,,Leparkoltam a Mester utcán. A mozgáskorlá- tozott igazolványomat elfelejtettem kitenni látható helyre. Mire visszamentünk már ott volt a büntető cédula 4500 forintról. - Azonnal vittük az igazolványt az irodájukba de azt mond...
Váltsunk kormányt, váltsunk el
... minden embert el lehet szédíteni, hogy majdnem mindent elhiggyen, ha sikerül neki beszuggerálni, hogy ezt majdnem mindenki más is elhiszi.
Hogyan lehetséges, hogy annyira korlá­tozott a felismerési képességünk, hogy erre a szörnyű vádra való tekintettel még az orrunk előtt fekvő dolgokat is figyelmen kívül hagy­juk és egyáltalán nem vagyunk abban a hely­zetben, hogy meg...
11 ezer
... bevágott a sistergős mennykő, er-
re szörnyen bevadult, és akkorát harapott Mony fülébe,

16


hogy egy darabja a szájában maradt. Lenyelte, éktelenül
visítozott, s fenségesen dobálta a valagát. Monyt, úgy
látszik, felizgatta, hogy patakokban folyik a füléből a vér,
mert még nagyobb tempóra vágott, s kis sem jött a pun-
cogó...
Woodoo és Vudu

Vudu. Kevés ennyire koherens és kiismerhetetlen vallás él ma a földön, mint a haiti népének ősvallása. Divat ma ez a szó. Dezodorok, ruha-márkák élnek ezzel a névvel, mégis a legtöbbünk fejében csak ködös képzetek élnek arról, mi is a vudu valójában?A woodoo-ról tömören, 3 mond...
A magyar királyi csendőrség lé
... ki.


A csendőrség szervezete a következőképpen nézett ki: csendőrkerület - csendőrszárny -csendőrszakasz - csendőrőrs. 1887-ben a kiépült szervezet - amely később még bővült, vál­tozott - hat kerületre, huszonöt szárnyra, hatvanhárom szakaszra és 916 őrsre oszlott. Ugyan­ekkor a csendőrség állományában 117 tiszt és 5385 fő legénységi állományú személy tel­jesített ...
Gyógyíthatsz
...
JOSÉ SILVA ÉS ROBERT B. STONE

GYÓGYÍTHATSZ
Jósé Silva autodidakta tudós, akit a gyógyítás művészetének fel¬tárásában soha nem korlátozott a tudományos kutatás hagyomá nyos gyakorlata. Világunk furcsaságait kutatva olyan igazságoka fedezett fel, melyeket végül is ma már a hagyományos laboratóri¬umi kutatás is igazol. Ez a köny...
Regénytrilógiám
... jelensége: el-változás... De hiszen elváltoztunk!
- Csacsiság! Ugyanazok maradtunk, akik voltunk! Ugya-núgy érzünk, gondolkodunk, cselekszünk -, élünk!
- Valami mégis megváltozott...
- Valami... Az időbeliség... Úgy tapasztalom, a már em-lített álmom óta, hogy bár megvan a múltam, amit már ugye senki nem törölhet el, és megvan a jelenem, ami a végtel...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
... 250. holdévben (kb. 19 év múlva) egy nagy lovas pusztán felépítették Hunnor városát. Hunnor város Mongólia déli részén a Hun-nor, a Hun-tó mellett feküdt. Később ez a terület sivataggá változott. Múlt az idő, évszázadok teltek el. Ezalatt a hunok folytatták vándorlásukat. A gazdagabbak Dabósa-Magyarka-Hunnor vonalának térségében telepedtek le, szegényebbjeik keletre vonultak a rok...
A HUNOK ARVISURÁJa 16-rész
BUDA ÉS ATILLA

(A 273. Arvisurából)

Uruk-Dargin húsz évig harcolt azért, hogy unokaöccse, Hunyor elfoglalhassa az Ordosz-vidék fősámáni székhelyét. Amikor 20 éves korában a daliás Hunyor elfoglalta a Nagy-Süán után Ordosz kegyhelyet, a sorozatos gyilkosságok után nyugalmas 20 év következett. A 4440. medvetoros évben (Kr.u. 400) a birodalmi Nagy-Szalát megre...
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... világ középpontjává vált, a pápa h a t a l m a pedig messze túlterjedt n e m csak a város, de az Itália középs területét m a g á b a n foglaló egyházi állam határain is. Befolyása alá tar tozott a pápai hbéres Szicíliai Királyság, egyházi fhatalmát E u r ó p a szinte m i n d e n országában igyekezett érvényesíteni. Boni fác azonban n e m érte be ennyivel: Skóciá tól Magyarországig...
szeretettel
...
RÉGI SZÉP ASSZONYOKKAL
“AZ ARANYKÉZ UTCAI SZÉP NAPOK"
BOLDOG ARANYIFJAK MÁJUSA PESTEN
MAGYAR URAK A POKOLBAN
A SZÁMOZATLAN FIÁKER REGÉNYE
MEGVÁLTOZOTT SZÍVEK
ASSZONY, AKI SZŐLŐFÜRT LETT
BESZÉD A LÁTHATATLAN EMBERHEZ
RÉGI MAGYARORSZÁG CSEMEGÉJE

ASSZONYOM,

a húsvét hangulata úgy közeleg e napokban, mint...
szeretettel
... gondolta. Eltette azötvenezer forintot, majd forró vizet engedett akádba. Noha reggel lefürdött, most mégis pisz-kosnak érezte magát.
Szia, Apai A legutóbbi levelem óta jócskánmegváltozott az életem. Azt hiszem, feln
ő
ttem. Mindenegyes nappal egy kicsit er
ő
sebb leszek, és minden egyesnappal kiölök egy kis érzelmet magamból. Már nemakarok megfelelni s...
szeretettel
... megcsókolgatták,végigsimogatták, de eleinte úgy t
ű
nt, ennéltöbbet senki sem akar t
ő
le, szépsége rejtelmeitsenki sem akarja felfedezni vagy birtokba venni.Aztán szinte varázsütésre minden megvál-tozott: megjelent a magas, fekete hajú, kék sze-m
ű
férfi, aki a vázákról mesélt neki, és bevezettea túlf
ű
tött erotika világába. Szofi átadta m...
szeretettel
... EPILÓGUS

Szofi tökéletesen rendezett küls
ő
vel, feszes háttalült a korzó egyik hangulatos kávézójában, éstekintete a kezében tartott piperetükörr
ő
l akávézó melletti, régiségkereskedésre emlékeztet
ő
árusbódékra siklott. Az egyik pultjánkandallódíszek, hamisít...
Nyirő József képviselő beszéde 1942. november 20-án
Nyirő József képviselő beszéde 1942. november 20-ánAz országgyűlés képviselőházának 310. ülése 1942. november 20-án, pénteken.

Elnök: Nyirő József képviselő urat illeti a szó.

Nyirő József: T. Ház!

Méltóztassék megengedni, hogy a nemzet nevelésügyi és a pro­pagandaügyi minisztérium költségvetésével kapcsolatosan elhangzott el...
A ZSIDÓK ÚTJA/1
... Keletkezése egy 1791-ből származó orosz tör­vényre vezethető vissza. Keleti határai a Duna és a Dnjeper voltak. 1831 óta a cári birodalom keretén belül Lengyelország is a Cserfához tar­tozott, amelyen túl a zsidók nem mehettek Oroszország belsejébe. A Cserta területen a keleti zsidók túlzsúfolódlak s ez egy évszázadon át odavezetett, hogy ott a zsidóság különleges arculata fejlőd...
STEPHEN KING - Rémület a sivatagban 3.rész 3.fejezet
... táró előtt, miközben azt beszélték, mit és hogy tegyenek. Ott ettek leterített abroszról, miközben odalent az aknában - bocsánat, a vágatban -, tőlük alig harminc méterre negyven ember sikoltozott a sötétben.
Mélyebben is lehettek bányaomlások, az emberek azt mesélték, úgy hangzott, mintha valami fingana vagy böfögne a föld mélyén, de a kínaiak még jól voltak - legalábbis élt...
A méz a természet ajándéka!
... gyarmati ültetvényükön is sikerült cukor­nádat termeszteniük. A cukor azonban továbbra is olyan drága volt, hogy fo­gyasztása elsősorban a nemesség és a gazdagabb polgárság kiváltságai közé tar­tozott.

És ma?

A cukor tehát a XII. századtól szép lassan kiszorította a mézet és "átvette a hatalmat" az édesítőszerek piacán. Sajnos...

Mai világunkban a ...
Titkok
... faragott díszekről. Ők jelképezték többek között a keresztény lélek elkárhozását; még az Odüsszeusz és a szirének eredetileg egészen mást példázó története is népszerű erkölcsi allegóriává változott. Alexandriai Clement Példabeszédek a Pogányokhoz című művében eléggé drámaian így fogalmazott: "Ne engedd, hogy egy asszony, lebegő uszályban, kifordítson énedből, hagyd ott énekét, me...
1 2 
Címkék: HUNOK ARVISURÁJa, Nyirő József, ZSIDÓK ÚTJA, STEPHEN KING, Antropológusok Etiópiában, Planck Intézet, JOSÉ SILVA ÉS ROBERT, Jósé Silva, BUDA ÉS ATILLA, Szicíliai Királyság, RÉGI SZÉP ASSZONYOKKAL, ARANYKÉZ UTCAI SZÉP NAPOK&#8221, BOLDOG ARANYIFJAK MÁJUSA PESTEN, MAGYAR URAK POKOLBAN, SZÁMOZATLAN FIÁKER REGÉNYE, MEGVÁLTOZOTT SZÍVEK, SZŐLŐFÜRT LETT, BESZÉD LÁTHATATLAN EMBERHEZ, RÉGI MAGYARORSZÁG CSEMEGÉJE, Apai, Alexandriai Clement Példabeszédek, magyar királyi, természet ajándéka, ember legöregebb, legendás tozott, első csontot, etiópiai Awash, mozgáskorlá- tozott, büntető cédula, felismerési képességünk, szörnyű vádra, orrunk előtt, sistergős mennykő, szájában maradt, haiti népének, legtöbbünk fejében, vudu valójában, woodoo-ról tömören, csendőrség szervezete, következőképpen nézett, kiépült szervezet, csendőrség állományában, gyógyítás művészetének, tudományos kutatás, hagyományos laboratóri&#172, nagy lovas, terület sivataggá, hunok folytatták, daliás Hunyor, sorozatos gyilkosságok,
© 2013 TVN.HU Kft.