Belépés
A győri téglák
... alkalmazták az utóbbi építőanyagot. Ahol letelepedtek várost építettek, ott felhasználták a téglákat és köveket. Kr. u. 1 század végére a rómaiak uralták az ismert világ 2/3-át. E birodalom Észak-keleti provinciája volt Pannónia, a mai Dunántúl. A Duna folyamát követő határ mentén erődöket, városokat és kikötőket emeltek. Ezek közül volt az egyik Arrabona a mai Győr. A város egy j...
Őseink szent állatai
ŐSEINK "SZENT" ÁLLATAI: A TURUL ÉS A GRIFF

A turul

A turul kétszer játszik szerepet őseink hiedelemvilágában.

1. "Az Úr megtestesülésének nyolcszáztizenkilencedik esztendejében - olvassuk Anonymusnál - Ügyek... nagyon sok idő múltán Magóg király nemzetségéből vezére volt Szkítiának, aki feleségül vette Dentu-mogyerben Önedbelia vezérének Emese ...
A magyarok őstörténete
... honfoglalás-, majd az Árpádok korában közel azonos százalékos előfordulást mutatnak a XX. századi előfordulásokkal. Ennek - a magyarságra egyedülálló jelenségnek - az oka részben a magyarság "keleti vitalitásában", részben pedig abban rejlik, hogy a besenyők, a jászok és a kunok révén az ország "keleti" utánpótlással bővült. A magyarságra jellemző embertani típusok a honfoglalás k...
A magyar nép őstörténete
... Tovuudordzsin Szandzsmiátiv tollából; a mongóliai írásjelek és a magyar írásjelek között 13 ugyanazon formában jelenik meg.
A türk rovásfeliratok legnagyobbikát az orhoni felíratok alkotják. A keleti türkök 630-ban Elteris kagán és kormányzója Tonjukuk vezetésével felszabadultak a kínai uralom alól. Elteris 691-ben bekövetkezett halála után, fia Bilge kagán uralkodott, kinek...
A magyar nép őstörténete
... folytatja: Szomszédaink lényegesen nem befolyásolták sem a régi, sem a mai magyar dallamvilág kialakulását, sőt valamennyien többé vagy kevésbé hatása alá kerültek. Így esett, hogy régi, a keleti örökséghez tartozó dallamaink feltünedeznek a tót, a horvát és a román gyűjteményekben. Különös ellenállást mutat a magyar zenei néphagyomány a német dallamokkal szemben. Ennek oka kétség...
Ősi magyar népi hangszerek(1)
DR:KISZELY ISTVÁN:ŐSI MAGYAR NÉPI HANGSZEREK EREDETE ÉS PÁRHUZAMAI

Az énekes zene mellett fontos megvizsgálni, hogy milyen kapcsolat van az európai és ázsiai, illetve a keleti népek és a magyar nép által használt hangszerek között. Az európai zenekultúra legtöbb hangszerének ázsiai eredetét az magyarázza, hogy a régi keleti kultúrák messze magasabb színvonalon álltak, mi...
Őseink szent állatai
... származó táltos állat alakú szellemét ábrázolja.

5. A szakrális fejedelem mint táltos ábrázolása és szerepköre. A magyar Árpád-házi pénzeken található emberfejű griffek párhuzamait a keleti puszták népeinek hagyatékaiban is megtaláljuk. A szakrális fejedelem ugyanis nemcsak arra volt hivatott, hogy népe oltalmazója legyen, hanem, mint az ősei és az Isten földi alakja, a...
Ősmagyarok háziállatai(1)
... alakúak voltak, jelezvén, hogy tulajdonosuk puha talpú csizmában (mokaszinban) járt. A kengyeleknek a ló felé forduló száruk meredekebb volt a külsőnél. Sarkantyút nem használtak, lovukat keleti módra térddel vagy sarokkal, s ha kellett lovaglókorbáccsal ösztökölték. Őseink lovain szügyelő nem volt. A kantárt veretekkel díszítették, patkóra nem volt szükség.
- A lovas temetke...
Őseink háziállatai(3)
... főként a zsombékos helyekre elkalandozott állatok kihajtására használták. A pásztorok szerint "olyan okos, mint az ember, meg is érti az embert, nemcsak beszél, hanem gondolkozik is". Ősi keleti fajta¸ első ábrázolása a sumer Eriduból (Abu Sahrainból) származik a Kr. előtti 3800-ból. Ősi sumer neve: puli. A hagyomány - és a kutatók szerint - a puli azonos az ősi tibet doggal vagy ...
Népművészetünk
... éghajlat ellen. Maga a "nemez" szó iráni (perzsa) eredetű és jelentése: "ver"; a nemezt készítésénél ugyanis összedöngölik, "összeverik", illetve kallálják (összegyúrják). A nemezelés legkeletibb határa a Kínai Nagy Fal, legnyugatibb a Kárpát-medence volt; sem Amerika, sem Afrika nem ismerte csak az eurázsiai sztyepvidéken élő népek használták. Olyan népek készítették, amelyekre a...
Ősmagyarok földművelése
... "kor burgonyája" néven emlegetik; a Tisza holt ágaiban ma is sok nő belőle.

- A zöldségfélék

A lencse (Lens culinaris L.), illetve főzeléklencse indiai, illetve közel-keleti, vagy nyugat-ázsiai eredetű, ahonnan korán Kisázsiába és a Kaukázusba került és még az újkőkorban eljutott a Kárpát-medencébe. A lencsebükkönnyel (Vicia sativa var. lentisperma) együtt a...
Őseink mesterségei
DR.KISZELY ISTVÁN:ŐSEINK MESTERSÉGEI

Mesterségeink nevei jóval honfoglalás kora előtti, nagyrészt török eredetűek (ács, szűcs, fazekas, fonó stb.) ebből, kézműveseink munkamódszereiből valamint előállított tárgyaik sajátosságaiból következik, hogy mindezen ismereteket nem útközben tanulták vagy a Kárpát-medencében "vették át", hanem őshazájukból hozták magukkal.
...
A magyar Szent Korona
... Szilveszter pápának, aki neki barátja volt. II. Szilveszter pápa (Gilbert) pedig ezt a koronát küldte el Szent Istvánnak 1000. karácsonyán. Szigeti István szerint a Szent Korona 310 táján Grúzia keleti részében készült. E logikusnak látszó feltevés mellett természetesen még igen sok más is létezik; Csapody Csaba egész egyszerű feltételezése pl., az; István volt olyan hatalmas és g...
Őseink egyistenhitéről
... történelemben említett igen rövid idő alatt bárki is áttéríthetett volna, még a nem létező tűzzel-vassal sem, egy tőle idegen, számára ismeretlen hitre. Szent István idején az történt, hogy a keleti kereszténységet ismerő magyarokat Rómához hű keresztényekké nevelték át az országba behozott római katolikus hittérítők. A változás nem olyan nagy, nem is okozott komoly megrázkódtatás...
Őseink egyistenhitéről
... említett igen rövid idő alatt bárki is áttéríthetett volna, még a nem
létező tűzzel-vassal sem, egy tőle idegen, számára ismeretlen hitre. Szent István
idején az történt, hogy a keleti kereszténységet ismerő magyarokat Rómához hű
keresztényekké nevelték át az országba behozott római katolikus hittérítők. A
változás nem olyan nagy, nem is okozott komoly megr...
Magyar múlt
... is - ezért fogadta be nagy örömmel és pompával Kötöny kún király népét is. Ezt a feltevést erősíti, hogy két és fél évszázaddal később Hunyadi Mátyás is erre készült: haza akarta hívni a keleti magyarokat, mind Baskíriából, mind a Kaukázusból.
Mind az Árpád-korban, mind a Hunyadiak korában elég erős volt az ország ahhoz, hogy véreit hazatelepítse és itthon törődjön velük. S a...
Ősi hun főváros Kínában
... származó név. A nyugati hunok megkülönböztetendők az ázsiai hunoktól, a hsziungnuktól, akik a kínai forrásokban szerepelnek mintegy ezer éven át. Hogy a különbség mekkora volt a nyugati és keleti (illetve a kínai források szerint az északi és déli) hunok között, azt igen nehéz megítélni.

Pár éve fedezték fel a hunok fővárosát


...
A magyarok Szentföldje
... A Nyugati
Beszkidek, a Fehér-Kárpátok, a Liptói-havasok, a Nagy- és Kis-Fátra, a
Magas-Tátra (2663 m), az Alacsony-Tátra, a Szepes-Gömöri-érchegység, az
Erdős-Kárpátok, a Keleti Beszkidek, a Máramarosi-, a Radnai-, a Kelemen-, a
Görgényi-havasok, a Hargita, a Kudzsiri-, a Fogarasi-, a Szebeni-havasok, a
Krassó-Szörényi-érchegység és a Verseczi-hegység vesz...
Erdély
... kultúr-produkciójának, de magának az erdélyi embernek is két jellemző tulajdonsága van. Az egyik, hogy az magyar, román, avagy szász, de a másik, hogy egyúttal erdélyi.

Így válik a bizánci görög-keleti templomból Kalotaszegen olyan román templom, melynek egyik legjellemzőbb típusa a türei fatemplom. A vajdahunyadi kb. XV. századi román templom még típusosan centrális g...
Végső kisemmizésünk és likvidá
... belépésével), s 1991-ben Maastrichtban vette fel az Európai Unió nevet. Ez utóbbi már minőségileg alapvetően más, mint a korábbi gazdasági-kereskedelmi társulások, s még inkább azzá válik a keleti bővítések után (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Málta, Ciprus, Észtország, Lettország, Litvánia, majd Románia és Bulgária).

Szó sincs itt egyenl...
1 2 3 7 8 .11 12 .14 15 16 
Címkék: Szent Korona, TURUL ÉS GRIFF, Dentu-mogyerben Önedbelia, Tovuudordzsin Szandzsmiátiv, KISZELY ISTVÁN, MAGYAR NÉPI HANGSZEREK EREDETE ÉS PÁRHUZAMAI, Kínai Nagy Fal, ŐSEINK MESTERSÉGEI, Szent Istvánnak, Szigeti István, Csapody Csaba, Szent István, Hunyadi Mátyás, Keleti Beszkidek, Európai Unió, győri téglák, magyarok őstörténete, magyar Szent, magyarok Szentföldje, utóbbi építőanyagot, rómaiak uralták, ismert világ, egyik Arrabona, turul kétszer, magyarságra egyedülálló, kunok révén, magyarságra jellemző, mongóliai írásjelek, magyar írásjelek, türk rovásfeliratok, orhoni felíratok, keleti türkök, kínai uralom, keleti örökséghez, román gyűjteményekben, magyar zenei, német dallamokkal, énekes zene, keleti népek, európai zenekultúra, régi keleti, szakrális fejedelem, magyar Árpád-házi, keleti puszták, kantárt veretekkel, lovas temetke, zsombékos helyekre, pásztorok szerint, sumer Eriduból, kutatók szerint, puli azonos, nemezt készítésénél, nemezelés legkeletibb, eurázsiai sztyepvidéken, újkőkorban eljutott,
© 2013 TVN.HU Kft.