Belépés
A magyarok Szentföldje
... horvátból lett magyar
nagyúr, Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér a XVII. században is teljes
mértékben hitt az ősi mítoszban:
Az Úristen így szólt Mihály arkangyalhoz:
Szkítiából, azt mondom, kihoztam üket,
Miként Egiptusból az zsidó népeket
...
Tejjel, mézzel folyó szép Pannóniában
Megtelepítém üket Magyarországban.
Szöllösi Mihály 167...
Ki volt Móricz János?
... mondavilág még azokból az időkből őrzött meg, amikor a magyarság Kán Opoz vezetésével jajóra szállva áthajózott az Óperenciás tengeren (Csendes-óceán), hogy mint ,,az utolsók, akik Szkítiából jöttek", megérkezzenek a Kárpát-medencébe.
Ez a cikk olyan nagy hatást váltott ki, hogy még aznap délután egy franciskánus szerzetes felkereste Móriczot és közölte vele, hogy ...
Kiszely I.: Európa megálmodója
... történetüket, ahogy azt az adott hatalom elvárja. A széteső Római Birodalom idején egy idegen nép jelent meg Európa színpadán, amely alapjaiban kavarta fel a tespedésben lévő Európát. Szkítiából - valahonnan Keletről - egy Európában addig nem ismert megjelenésű, nyelvű, írású, harcművészetű és mentalitású népcsoport lépett elő. E népet egy nagy tehetségű, nagy szervezőképességű ve...
Árpádok Országa
... csak olyan hangról volt, ami némileg hasonlított az emberi beszédhez." (27) Valvasor hosszan idézi ugyan forrásait, ám véleményét is hangoztatja: "A hunok tulajdonképpen igazi eredete Szkítiából való és egy ázsiai tatár népből származnak. (28) Kezdetben a Kaukázus mögött éltek, "ahonnan sötét viharfelhőként hirtelen előtörtek és rátámadtak az európai Szkítiára és más országokra" (...
Attiláról - az igazság.
... történetüket, ahogy azt az adott hatalom elvárja. A széteső Római Birodalom idején egy idegen nép jelent meg Európa színpadán, amely alapjaiban kavarta fel a tespedésben lévő Európát. Szkítiából - valahonnan Keletről - egy Európában addig nem ismert megjelenésű, nyelvű, írású, harcművészetű és mentalitású népcsoport lépett elő. E népet egy nagy tehetségű, nagy szervezőképességű ve...
Európa megálmodója - Attila
... történetüket, ahogy azt az adott hatalom elvárja. A széteső Római Birodalom idején egy idegen nép jelent meg Európa színpadán, amely alapjaiban kavarta fel a tespedésben lévő Európát. Szkítiából - valahonnan Keletről - egy Európában addig nem ismert megjelenésű, nyelvű, írású, harcművészetű és mentalitású népcsoport lépett elő. E népet egy nagy tehetségű, nagy szervező...
Moricz János Ecuador,Peru,Amaz
... és mondavilág még azokból az időkből őrzött meg, amikor a magyarság Kán Opoz vezetésével jajóra szállva áthajózott az Óperenciás tengeren (Csendes-óceán), hogy mint ?az utolsók, akik Szkítiából jöttek?, megérkezzenek a Kárpát-medencébe.

Ez a cikk olyan nagy hatást váltott ki, hogy még aznap délután egy franciskánus szerzetes felkereste Móriczot és közölte vele, hogy dél...
Magyarul beszélô törzs Equador
... mondavilág még azokból az időkből őrzött meg, amikor a magyarság Kán Opoz vezetésével jajóra szállva áthajózott az Óperenciás tengeren (Csendes-óceán), hogy mint ,,az utolsók, akik Szkítiából jöttek", megérkezzenek a Kárpát-medencébe.

Ez a cikk olyan nagy hatást váltott ki, hogy még aznap délután egy franciskánus szerzetes felkereste Móriczot és közölte vele,...
A KORONA tika.folyt köv.....A Szent Korona készítésének ideje, helye és alkalma

- Átszerkesztett és kiegészített kivonat ,,A Magyarság jelképei" c. kötetből, ahol a képanyag és az irodalomjegyzék is meg...
A Történelem Hamisítások
...
Magyar Adorján: A Történelem Hamisítások Egyik Legnagyobbikáról


Manapság általános hiedelem, hogy a magyarok Ázsiából jöttek és hogy körülbelül 1000 évvel ezelőtt nomádokként vándoroltak Európába.
Ezt iskoláinkban is így tanítják. Ami azonban csak újabb kitalálás, amiről egyetlen régi feljegyzés sem tud semmit. Alapítója pedig, természetesen n...
Anonymus titkos közlései 2/2
... említése.

Térjünk azonban rá a sorrendben első, a 7. fejezetre. A geszta kezdetén olyanok a történeti körülmények, hogy nem könnyű a szerzőnek ide saját magára vonatkozó utalásokat belopnia. A Szkítiából való kijövetelt beszéli itt el, és arra céloz, hogy ősei az őshazából Álmos vezérletével kijöttek közé tartoztak, vagyis igen régi és tiszteletre méltó családból szárma...
Anonymus titkos közlései 1/2
... megmagyarázhatókká válnak-e az aritmozófikus számítás tükrében.

Anonymus szerint Attila pannóniai bejövetele 451-ben történt. Ez a számok összeadásával a szimbolikus 1-et adja. Álmos Szkítiából 884-ben indul Pannóniába; ez 2-re redukálható. Árpád 903-ban kezdi meg a honfoglalást, ami 3-ra vezethető vissza; a 3-as szám pedig a Szentlélek jelképeként, annak kegyelmét, pár...
Magyarhon
... több fontos körülményre emlékezik. Tud a szabír-magyarok több hullámban történő bevonulásáról; az első visszatérők két csoportjának egyesüléséről; és arról is, hogy az egyik csoport Szkítiából, azaz a heftalita Hun Birodalomból érkezett. Korozmia (Horezm) ugyanis a heftalita Hun Birodalom része volt, amely a türk támadás következtében ekkor szűnt meg létezni. Edemen népe tehát egy...
Európa megálmodója - Attila
... történetüket, ahogy azt az adott hatalom elvárja. A széteső Római Birodalom idején egy idegen nép jelent meg Európa színpadán, amely alapjaiban kavarta fel a tespedésben lévő Európát. Szkítiából - valahonnan Keletről - egy Európában addig nem ismert megjelenésű, nyelvű, írású, harcművészetű és mentalitású népcsoport lépett elő. E népet egy nagy tehetségű, nagy szervező...
Móricz János kutatásainak össz
... mondavilág még azokból az időkből őrzött meg, amikor a magyarság Kán Opoz vezetésével jajóra szállva áthajózott az Óperenciás tengeren (Csendes-óceán), hogy mint ,,az utolsók, akik Szkítiából jöttek", megérkezzenek a Kárpát-medencébe.

Ez a cikk olyan nagy hatást váltott ki, hogy még aznap délután egy franciskánus szerzetes felkereste Móriczot és közölte vele, hogy ...
... magyarság vallási életéről
... törzs, s talán egyes besenyő törzstöredékek. A hanyatlásban és a germánok katonai és zsidókeresztény ideológiai szorongattatásában lévő kárpát-medencei Avar Birodalom segélyhívására Szkítiából a Kárpáthazába visszatérő Hét Nép Szövetség egyesült a honvisszaszerzést követő időkben a Kárpát-medencében már régtől jelenlévő magyarajkú őspannon lakossággal, amely hol megfogyatkozva, ho...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
ARVISURA.

AVAGY A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE.1.Az ARVISÚRÁK összegyűjtésével egy sajátos "mesemondó"; Paál Zoltán páratlan regevilágát szeretnénk a magyar néprajzkutatás számára megőrizni.

Miközben ezt a "regevilágot" tanulmányozod az az érzésed támad, hogy a másik történelem a mese, és ez az igazság. Másfél évez...
A magyar népek őstörténete 4
... ennek az árja- kus egybe olvadó népességnek egyik része lehetett, amelyet lakóhelyéről a titokzatos Szkíta névvel is illettek.
Ebből a Kaspi- Oxus vidékén lévő őshazából, a "régi Szkítiából" nem csak az európai szkíta nép és ország származott, amelyről Herodotos beszél, hanem még két másik szkíta csoport is, nevezetesen az Altai éa Lauristáni csoport. Az Altai Szkítia a Tarim...
Őstörténeti csodabogár
... következőkről
tudósít, természetesen latin nyelven:
Azt mondják, hogy a magyarok is, akik a Duna partvidékén laknak, szkíta
nemzetségűek. Sokkal a hunok, gótok és longobárdok után távoztak
Szkítiából, és a Dunához érkeztek. A korábbi lakosok elűzése vagy leigázása
után királyságot alapítottak. A mi veronaink, akiről fentebb tettem említést,
a Don forr...
Historia HUNGARIA
... és mondavilág még azokból az időkből őrzött meg, amikor a magyarság Kán Opoz vezetésével jajóra szállva áthajózott az Óperenciás tengeren (Csendes-óceán), hogy mint "az utolsók, akik Szkítiából jöttek", megérkezzenek a Kárpát-medencébe.

Ez a cikk olyan nagy hatást váltott ki, hogy még aznap délután egy franciskánus szerzetes felkereste Móriczot és közölte vele, ho...
1 2 
Címkék: Móricz János, Kiszely, Árpádok Országa, Moricz János Ecuador, Történelem Hamisítások, Historia HUNGARIA, Zrínyi Miklós, Miként Egiptusból, Szöllösi Mihály, Római Birodalom, Szent Korona, Magyar Adorján, Történelem Hamisítások Egyik Legnagyobbikáról, Álmos Szkítiából, Avar Birodalom, AVAGY MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, Paál Zoltán, Kaspi- Oxus, Altai Szkítia, magyarok Szentföldje, magyar népek, zsidó népeket, időkből őrzött, cikk olyan, franciskánus szerzetes, adott hatalom, széteső Római, tespedésben lévő, nagy tehetségű, emberi beszédhez, hunok tulajdonképpen, ázsiai tatár, európai Szkítiára, magyarok Ázsiából, sorrendben első, geszta kezdetén, történeti körülmények, őshazából Álmos, aritmozófikus számítás, számok összeadásával, szimbolikus 1-et, 3-as szám, szabír-magyarok több, első visszatérők, egyik csoport, türk támadás, germánok katonai, honvisszaszerzést követő, magyar néprajzkutatás, másik történelem, titokzatos Szkíta, európai szkíta, korábbi lakosok, legnagyobbikáról, összegyűjtésével, magyarországban,
© 2013 TVN.HU Kft.