Belépés
A zöld filozófiája.
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
Hamvas B.:A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke - olyan mélyen van, hogy oda
könny nem ér le...
A zöld filozófiája...
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
a szeretet...
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke olyan mélyen van, hogy oda
könny nem ér le ...
a szeretet....
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
A zöld filozófiája..
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
Fiaim, Unokáim horoszkópja
... Saját vonzerejére a napokban bizton számíthat.

Szűz
Önben a közösségi szell1em most nagyon magas fokon áll.
Szívesen vesz másokat a védelmébe. Meglátja a dolgok mé-
lyebb összefüggéseit, és irányt mutat az eltévelygőknek.

Mérleg
A Hold a Mérlegben jár. Most összeszedetten gondolko-
dik, pontosan fogalmaz. Ma eredményesen intézhet hiva...
Hamvas Béla:A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke - olyan mélyen van, hogy oda
könny nem ér le...
A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke olyan mélyen van, hogy oda
könny nem ér le s...
Regénytrilógiám
...


Pató Selam

Köztes létek és
újraszületések

avagy darma és karma

(misztikus regény-trilógia)


2008.

I. kötetLaura Donna

avagy az elveszett jövő


ELSŐ KÖNYV
I.

A félhold-alakú csarnokba, a köríves falán földtől-...
Hogya György
... te­nye­ré­ből

TI­TOK

Is­tent is­me­rem.
Az Ör­dö­göt is­me­rem.
De ki va­gyok én?

ESÉLY­TE­LE­NÜL

A ba­rát­ság bo­rát áhí­tot­ta
Mely mé­lyebb min­den ér­zés­nél
A se­ké­lyes élet
Mint egy elsőbálozó lány
ké­je­sen vi­ho­rá­szott
az esély­te­len­sé­gen

VÁ­LASZ­TÁS

— Én hal...
A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzés fölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke olyan mélyen van, hogy oda
könny nem ér le ...
Hamvas Béla: A zöld filozófiája
... és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke - olyan mélyen van, hogy oda
könny nem ér le soha: a Bo...
Hamvas Béla: A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
Gyógyító hangok
... vizs­gá­lan­dó te­rü­let elé tart­juk.) Most be­kap­csol­juk az au­to­ma­ti­kus hang­pro­gra­mot, vagy ha hang­szert al­kal­ma­zunk, fél­han­gok­ként ha­la­dunk fel­fe­lé a hang­szer leg­mé­lyebb hang­já­tól in­dul­va, és egyidejű­leg vizs­gál­juk a kér­dé­ses test­te­rü­le­tet. A bio­in­di­ká­tor vál­to­zat­lanul füg­gő­le­ge­sen leng, va­gyis jel­zi a za­var­zó­nát.

|...
Fájdalom
... ezerszer,
Hogy boldogok lehessünk egyetlen egyszer."

Shakespeare

Minden könnycsepp ő érte születik,
S miután arcomon lefolyik ...
Hamvas Béla-A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
Hamvas Béla-A zöld filozófiája
... van
lelkekkel, és minden léleknek megvan a
maga nagy szava.
Az Első Lélek az érzésfölötti érzés-
ben él, abban az örömben és gyönyörű-
ségben, amely a legelső, s amely mé-
lyebb, mint a szeretet, mélyebb, mint a
szenvedés, mélyebb, mint a tudás, a
szépség, a hatalom, mélyebb, mint a
béke — olyan mélyen van, hogy oda
könny nem...
1 2 
Címkék: Hamvas, Hamvas Béla, Hogya György, Hamvas Béla-A, Első Lélek, Pató Selam, Laura Donna, ELSŐ KÖNYV, zöld filozófiája, érzésfölötti érzés-, napokban bizton, közösségi szell1em, elveszett jövő, köríves falán, ba­rát­ság bo­rát, se­ké­lyes élet, elsőbálozó lány, érzés fölötti, au­to­ma­ti­kus hang­pro­gra­mot, hang­szer leg­mé­lyebb, kér­dé­ses test­te­rü­le­tet, bio­in­di­ká­tor vál­to­zat­lanul, azeletigazsagai, regénytrilógiám, újraszületések, összeszedetten, eltévelygőknek, összefüggéseit, érzésfölötti, eredményesen, filozófiája, shakespeare, vonzerejére, horoszkópja, könnycsepp, elsőbálozó, mérlegben, csarnokba, szenvedés, misztikus, lelkekkel, elveszett, számíthat, közösségi, lehessünk, védelmébe, születik, gyönyörű, szeretet, léleknek, intézhet, napokban, egyidejű, szívesen, meglátja, fogalmaz, pontosan, gondolko, gyógyító, trilógia, lefolyik, egyetlen, boldogok, fájdalom, ezerszer, legelső, mélyebb, hatalom, szépség, másokat, örömben,
© 2013 TVN.HU Kft.