Belépés
Viccek
... Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer megölni.
Egyiptom őslakói a múmiák.
Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
És akkor a költő megírta Szundi két apródja cimű versét.

14. - Télapó, Télapó! Hozz nekem egy kistestvért! - kéri a kislány.
- Jó, de előtte küldd el anyukádat! - válaszolja a Télapó.
...
Magamnak
... mi van a másik lelkében, nem tudhatom, hogy a másik mit miért csinál.

- Az élet hosszú távon igazságos?

- Nem az, miért lenne igazságos? A mélyen hívő költő, Pilinszky egy beszélgetés során egyszer azt mondta nekem, hogy: ,,Utállak benneteket, »pszi«-vel kezdődő foglalkozásúakat, mert tönkreteszitek az emberi életeket azzal, hogy ...
Az odaadó szeretetről
Pilinszky János: Az odaadó szeretetről...
Egy lírikus naplójából (1.rész)

Nem csak a tudós törekszik pontos ismeretre, hanem a költő is. Ennek a megismerésnek a neve: szeretet.
Oda akarom adni magamat valaminek, vagy valakinek. Szeretni akarom, hogy megismerhessem, és meg akarom ismerni a világot, hogy szerethessem.
Fel akarom fedezni és meg akarom s...
Valentin napi történet
..."Ma küldtek nekem egy szép verset. Rákeresetem a neten, ki is lehet a költő. Megnyitottam az első linket, és egy gyöngyszemre találtam. A blog tulajdonosának fotóival illusztrált költemények. Számomra ez maga a meseország. Ringatóztam hangulathullámzásának habjain, gyógyír volt lelkemnek. Teljesen elvarázsolt... Nincs dolgom, nem sürget az idő, lábadozom. Belefeledkezhettem az elém...
Emlékek a gimnáziumból
... festőművész (öngyilkos lett), Sáfrány Imre ((1928-1980) Maestró), a festőművész, aki írónak is kiváló volt, (elhunyt), Kovács Károly, aki Ács Károly néven a vajdasági magyar irodalom jeles költője és műfordítója (néhány évvel ezelőtt Németországba költözött), Kopeczky László, a népszerű Kópé, az utolérhetetlen és sajátos stílusú humorista, Vukovics Géza (Cagi) a sokoldalú és rendk...
Tett lett az ötlet
... környékbeliek és a távolabbi helyekről (Szabadka, Zombor, Zenta, Újvidék, Kishegyes stb.) az érdeklődők, némelykor "hazai elemózsiát" hozva a naptól ugyancsak lebarnult sírfeltáróknak. Jung Károly költő és néprajzkutató állandó vendége volt az ásatásoknak. Szekeres László sok munkája ellenére mindig türelmesen kalauzolta a vendégeket és válaszolt a kérdéseikre.

Csak a v...
sulis írások
... A víz 100 °C - on olvad.

- Mondj egy közlekedőedényt : sörösautó.

- Műelemzés : Az öreg halásznak már csak a csontváza maradt meg, mire a partra ért.

- A költő maga helyett a versét küldi a harcba.

- A királyvíz az amit a királyok isznak.

- Franciaországban káposztát és franciasalátát termesztenek.

- Ki volt Antigon...
A magyar nyelvről
... bűnös máris bocsánatot kap. Csak az kárhozik el, aki tunya, közönyös, konok, s nem törődik azzal, hogy vétkezik vagy vétkezhetik. ... Mindenekelőtt azt vetik ellenünk, hogy egyetlen alkotó költő és író többet használhat a nyelvnek, mint egy sereg tudós, aki tarsolyában hordozza a nyelv döntvénytárát. Ezt senki se tagadja." (Kosztolányi Dezső (1971). Nyelv és lélek. Budapest: Szépi...
A mártírok elherdált öröksége
... ötven esztendővel ezelőtt, november 7-én vetett véget egy
> szovjet tankból leadott géppuskasorzat végzett Gérecz Attilával, az
1956-os
> forradalom és szabadságharc mártír költőjével, akit akkor a Klauzál tér 9.
> szám alatti ház közelében temettek el. Korábban hét évig volt Rákosi
> börtönében, ahonnan a forradalom szabadította ki. Hetedik napja
> v...
Bölcseségek
... csak élni: az ember mindent lát, és látja mindennek az ellenkezőjét.

Mennyi ember meghal, mielőtt megismerkedett volna önmagával!

Az emberek háromnegyedében él egy költő, aki fiatalon meghal, míg az ember túléli.

A mostani nagy gyűlölet gyakran egyedüli jele az elmúlt nagy szerelemnek.

A harag malomkő, egy szempillantás alatt összezú...
Nagy Zoltán
... a hatvanegy éves korában, alig néhány hónappal az annyira várt felszabadulás után rablógyilkosság áldozatául esett ügyvéd a Nyugat első nemzedékének - szerintem - egyik legjelentékenyebb költője, egykor Babits Mihály és Tóth Árpád egyik legjobb barátja és úgy vélem, művészi rangban is csaknem egyenlő társa volt, akinek valamennyiüktől különböző hangját kezdettől fogva értékelték a...
önéletrajz
... 11 éves koráig még kisebb városban sem volt, ifjúságától mindhaláláig úgy tartotta nyilván magát, hogy a puszták paraszti népének fia. De már tizenhat éves korában úgy tűnt ki a legifjabb költők között a budapesti munkások irodalmi igényű köreiben, mint aki háborgó szabad verseiben szakítani kíván minden népies hagyománnyal. Az avantgardista költők, élükön magával Kassák Lajossal ...
Életműkatalógus egy "Magyar Va
... művészeti tevékenységet összefogó KUT elnökeként munkálkodott. Legközelebbi barátai között találjuk többek között alkotótársát, Kernstok Károlyt, de Ady Endrét is, akinek feleségét, Csinszkát a költő halála után egy évvel feleségül vette. Életében óriási változást a Rákosi-korszak hozott, amikor hirtelen megfagyott körülötte a levegő. A baloldali érzelmű művészt ugyanis megbélyege...
ismertetés
... darabokat őrzött meg a véletlen. A túl viharos évszázadokban elkallódott a korai évszázadok legtöbb magyar költeménye és ha maradt is számunkra egynéhány szép vers, nem maradt fenn egyetlenegy költői arculat sem. Még az esetleg megőrzött nevekhez sem tudunk művészegyéniséget társítani. A XVI. századtól kezdve azután olyan gazdagsággal árad a magyar költészet, amiből fel kell tétel...
Érdekességek költőkről, írókró
... 11 éves koráig még kisebb városban sem volt, ifjúságától mindhaláláig úgy tartotta nyilván magát, hogy a puszták paraszti népének fia. De már tizenhat éves korában úgy tűnt ki a legifjabb költők között a budapesti munkások irodalmi igényű köreiben, mint aki háborgó szabad verseiben szakítani kíván minden népies hagyománnyal. Az avantgardista költők, élükön magával Kassák Lajossal ...
Érdekességek költőkről,írókról
... fejű értékelése megállapította, hogy nagyságrendben csak nagy társai mögé sorolható, akkor elkezdődött lebecsülése, jelentőségéről egyre kevesebb szó esett, afféle egykor divatos vidéki pap-költőnek tekintették, aki kegyeletből kap helyet az antológiákban. S habár közben-közben egynéhány verse újból népszerű lesz, habár az értők tudják, hogy Tompa Mihály ennél sokkalta több és nag...
Érdekességek költőkről,írókról
SZÉP ERNŐ

(1884-1953)

Szép Ernő előbb népszerű költő volt, azután divatos színpadi szerző lett, regényei irodalmi szenzációknak számítottak, azután egy időre szinte teljesen megfeledkeztünk róla, és mostanában éppen újra felfedezzük mint a modern, abszurd irodalom hazai előfutárát. Ady Endre egyik legjobb barátja volt, de ugyanúgy tartozott Molnár Ferenc ...
Érdekességek költőkről,írókról
... született, a forradalom bukása után került az irodalom középpontjába. Babitsék is úgy tekintettek rájuk, mint az ő kezdeményeik folytatására; általában formakultúrájukon is érződik, hogy a Nyugat költőitől tanultak verselni, s Babitstól, Tóth Árpádtól; Kosztolányitól indulva találták meg saját hangjukat. Nem egy közülük művészi nagyságban felemelkedett a mesterekig. Költőként is, ...
Érdekességek költőkről,írókról
PETŐFI SÁNDOR

(1823-1849)

Aki magyarul azt mondja: költő - mindenekelőtt Petőfire gondol. Attól kezdve, hogy belépett az irodalomba, szüntelenül jelen van. Példaképp és mérce. Lehetett és lehet szolgaian utánozni, lehetett és lehet kerülni mindent, ami az ő modorára emlékeztet, de nem lehet megkerülni: aki magyarul verset ír, az valahogy viszonylik Petőfi...
Érdekességek költőkről,írókról
... adódtak. A szegény szülők lelkesedtek negyvennyolc emlékéért, Kossuthért, Petőfi költeményeiért. Volt Mórának egy tizenöt évvel idősebb bátyja, Móra István, aki tanítónak ment, de közben költő, néprajztudós volt, akinek verseit és cikkeit szívesen hozták a szegedi újságok; még színdarabot is írt serdülő leányok számára, amelyet bemutattak. Tehát ha nem is volt igazán híres költő, ...
1 2 3 ...............94 95 ........142 143 ........188 189 190 
Címkék: Nagy Zoltán, Magyar Va, Charta Libertatum, Julius Ceasart, Pilinszky János, Sáfrány Imre, Kovács Károly, Kopeczky László, Vukovics Géza, Jung Károly, Szekeres László, Kosztolányi Dezső, Gérecz Attilával, Babits Mihály, Tóth Árpád, Kassák Lajossal, Kernstok Károlyt, Tompa Mihály, SZÉP ERNŐ, Szép Ernő, Molnár Ferenc, Tóth Árpádtól, PETŐFI SÁNDOR, Volt Mórának, Móra István, odaadó szeretetről, magyar nyelvről, mártírok elherdált, bűnért senkit, márciusi Idusok, költő megírta, másik lelkében, élet hosszú, mélyen hívő, beszélgetés során, emberi életeket, lírikus naplójából, tudós törekszik, szép verset, első linket, gyöngyszemre találtam, blog tulajdonosának, vajdasági magyar, népszerű Kópé, távolabbi helyekről, naptól ugyancsak, öreg halásznak, csontváza maradt, költő maga, versét küldi, királyok isznak, sereg tudós, nyelv döntvénytárát, forradalom szabadította, ember mindent, emberek háromnegyedében, ember túléli, mostani nagy, elmúlt nagy, harag malomkő, szempillantás alatt, hatvanegy éves, annyira várt, puszták paraszti,
© 2013 TVN.HU Kft.