Belépés
Szeptember 28, Szent Vencel
... elmúltával a papot illeti. A tabáni (Buda) templom egyik mellékoltár...
A győri téglák
A győri téglák

A történelem folyamán az építőanyagoknak: fának, vályognak, sárnak, kőnek, és a téglának nagy jelentősége volt. Az ókorban a rómaiak alkalmazták az utóbbi építőanyagot. Ahol letelepedtek várost építettek, ott felhasználták a téglákat és köveket. Kr. u. 1 század végére a rómaiak uralták az ismert világ 2/3-át. E birodalom Észak-keleti provinciája volt Pann...
A “téglától” a múz
A "téglától" a múzeumig
Régi szólásunk szerint aki "táglát szapul" az oktalanságot művel, haszontalan vagy eredménytelen munkát végez. Ez a megállapítás nem igaz Fodor Józsefre, aki felismerte a "later" szépségét és annak gyűjtőjévé, őrzőjévé vált. Egy olyan tárgyba szerelmesedett bele, amiben más csak építőkövet, építményt, munkát (téglavetés), technikát (téglaégetés), gyárt...
A Dunabogdányi plébános esete
... NE FÉLJÜNK!!!!!!!!!

Az igazság kimondása 2006. október 23-i eseményekhez kapcsolódóan.
Jézus, amikor - a szenvedések óráján - a főpap előtt az egyik poroszló arcul ütötte így szólt: ,,Ha rosszul szóltam, bizonyítsd be a rosszat, de ha jól, miért ütsz engem?" (Jn 18,23-24)

Kedves Testvérek!
...
A szoknyás várkapitány
... ajánlatát: szabad elvonulás fejében feladta a várat. Csakhogy az uralkodó Zrínyi Ilonát hitszegő módon Bécsbe szállíttatta, gyermekeit, Ferencet és Juliannát először Bécsbe, majd a prágai jezsuita központba, a Clementinumba vitték, hogy szerzetest, illetve apácát neveljenek belőlük. Ám épp Caraffa akadályozta meg a galád tervet: megfenyegette az uralkodót, hogy egész Európában elt...
Érdekességek költőkről,írókról
MIKES KELEMEN

(1690-1761)

Az egész régi magyar irodalomban, a kezdetektől a XVIII. század végéig terjedő számos emberöltőben nincs még egy olyan vérbeli csevegő és olyan igazi, vérbeli szépprózaíró, mint Mikes Kelemen. És ennek a nagy csevegőnek sohasem akadt olyan társasága, ahol kicseveghette volna magát. Beszédvágyát öntötte ki szépprózájában, amelynek...
Földrengés
... nagyobb aktivitását megőrizte, és 1857-ig átlagosan 20 évenként egy-egy nagyobb épületkárokat okozó rengést generált. Valószínűleg ennek a földrengéssorozatnak hatására írta meg Grosszinger jezsuita pap az első magyar földrengés-katalógust. Szerencsére a forrás elcsendesedett, és csak kisebb rengések jelzik a felszín alatti erők munkálkodását. Az 1810-ben Mór környékén végbement r...
Magyar város neve Diadalíven
Melyik két magyar város neve található a párizsi Diadalíven?

Győr-Raab
Pozsony

1806. február 16-án I. Napóleon császár rendeletet adott ki, amelyben egy, a Grande Armée dicsőségét hirdető diadalív megépítéséről intézkedett. Ezt a grandiózus emlékművet Párizs egyik meghatározó jelképének és a császár ókori Róma iránti rajongása kifejezésének szánták (vö. A...
Beszélgetés Tímár Ágnessel
... ember beszél erről.
Tímár Ágnes cisztercita szerzetes mintegy 6 évet ült börtönben. Nemrég
megjelent egy könyv Utak és útvesztők címmel, amelyben összefoglalja
Lénárd Ödön jezsuita pap írásait, egybegyűjtve, mit is jelent a
keresztény hit számára az üldözés időszaka. Amint elmondja, többek
között azt, hogy Krisztus hitében egyek voltak a börtönben a
l...
Pécs - 4 G. Kászim pasa dzsámi


Gázi Kászim pasa dzsámija, 16. sz. második fele (1766-ban a jezsuiták lebontották minaréját), a legnagyobb a Magyarországon megmaradt török épületek között, ma a Belvárosi plébániatemplomnak ad otthont, megőrizve az iszlám építészet jellegzetességeit.
Pécs,...
Boldogok, akiket összetörtek
..."Boldogok, akiket összetörtek, mert repedéseiken át beengedik a fényt!"
/egy kanadai jezsuita atya mondása/ ...
Nők a lélek szolgálatában
... kereszténynek. Kamasz volt, amikor elkezdte keresni Istent. Húszévesen tért meg. Az ELTE-n pszichológus diplomát szerzett, majd az Egyesült Államokban és Magyarországon lelkigondozást tanult. Jezsuita műhelyekben tanulta a lelkivezetést.
- A gyógyító team tagjaként részt veszünk az osztályos megbeszéléseken, ahol orvosok, nővérek, gyógytornászok összefogunk a beteg gyóg...
Részvét
... felvidéki Gácson. A Ludovika Akadémia elvégzése után repülőtiszt, a II. világháborúban az 1. nehézbombázó repülőszázad parancsnoka. A háború után nyugatra távozott és a Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen a sumerológia kinevezett egyetemi tanára lett. Az Ősi Gyökér című kulturális szemlét 1972-ben alapította, melynek évtizedeken át szerkesztője és kiadója volt. A lap 35 éve folyamat...
jóság és szeretet egy morzsája
..."Ha valaki a jóságnak és a szeretetnek csak egy morzsáját, az igazságnak és fénynek csak egy sugarát hozta a világra, már nem élt hiába: életének meg volt az értelme."
/P. Alfréd Delp jezsuita szerzetes utolsó szavai. 1945. február 2-án végezték ki a nácik/...
Ne merjétek!
... 1956-os
forradalmunk dicső jeleneteit idézik,
a belső tér pedig óriás kokárdát formáz.

A közelgő március idusa jegyében rendezett ökumenikus alkalmat Vértesaljai
László jezsuita szerzetespap celebrálta, akit október 23-án azért vert meg a
tobzódó magyar rendőrség, mert mérsékletre intette őket.
A prédikációban arról szólt, hogy a felelősségválla...
Kétszáztizenöt éves a nyaktiló
... rendszeres alkalmazását pedig Guillotin javasolta.

Guillotin doktor 1738-ban Saintes városában született és már fiatal korában kitűnt értelmi képességeivel.

Eleinte jezsuita tanár volt, de később kilépett a rendből és orvosnak tanult, majd a párizsi egyetemen kapott katedrát. 1788-ban röpiratot tett közzé a harmadik rendről, ennek hatására a nemzetgyűlés tagj...
Húsvéti ételek
Juhász Katalin:Hagyományos húsvéti ételeink

A magyar és az európai keresztény hagyományban az egész húsvéti ünnepkör során kiemelt jelentőséget kapnak az ünnep egyes szakai alatt fogyasztott ételféleségek. A hamvazószerdától Húsvét vasárnapjáig tartó 40 napos böjt már a 7. századtól szokás, sőt 1091-ben II. Orbán pápa még törvénybe is iktatta. A magyarországi katolikuso...
Budavár: lábuk alatt Budapest
... át, Mátyás uralkodásához köthető a harangtorony megépítése. A törökök rögvest Buda elfoglalása után mecsetet rendeztek be benne, a visszafoglalás után pedig egy hatalmas, barokk stílusú jezsuita rendház részévé vált. Az 1723-as budai tűzvészben le is égett.

Schulek Frigyes a folyamat gótikus elemét igyekezett megragadni. Ennek érdekében bontott és épített, a köveket pon...
Az új bíborosok rövid életrajz
... Andrea Cordero Lanza di Montezemolo 80 éves, torinói születésű volt szentszéki diplomata érsek, a falakon kívüli Szent Pál-bazilika főpapja.

3. Albert Vanhove 82 éves belga jezsuita. Rendjének főiskoláin tanított szentírástudományt, a Pápai Biblikus Intézet rektora, majd a Biblikus Bizottság titkára volt és számos kuriális hivatal, így a Hittani Kongregáció tanácsadója ...
Hazánk jelenleg nem bástya
... bástya, csak kivérzett rés a pannon pumán1919. április 18. - Nagypéntek

RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY.

Nagykapornak Zala megyei községben az ottani jezsuita papok állandóan
izgatták
a község lakóit a Tanácskormány és az ottani szocialista párt ellen.
A nagykanizsai direktórium jelentése alapján a belügyi népbiztos a budapesti...
1 2 3 ........55 56 ....82 83 ....109 110 111 
Címkék: Szent Vencel, Beszélgetés Tímár Ágnessel, Fodor Józsefre, Kedves Testvérek, Zrínyi Ilonát, MIKES KELEMEN, Mikes Kelemen, Grande Armée, Tímár Ágnes, Lénárd Ödön, Gázi Kászim, Egyesült Államokban, Ludovika Akadémia, Buenos Aires-i Jezsuita Egyetemen, Alfréd Delp, Juhász Katalin, Schulek Frigyes, Andrea Cordero Lanza, Szent Pál-bazilika, Albert Vanhove, Pápai Biblikus Intézet, Biblikus Bizottság, Hittani Kongregáció, RENDŐRSÉGI KÖZLEMÉNY, Nagykapornak Zala, győri téglák, szoknyás várkapitány, lélek szolgálatában, papot illeti, történelem folyamán, téglának nagy, rómaiak alkalmazták, utóbbi építőanyagot, rómaiak uralták, ismert világ, oktalanságot művel, olyan tárgyba, igazság kimondása, szenvedések óráján, főpap előtt, egyik poroszló, uralkodó Zrínyi, prágai jezsuita, galád tervet, egész régi, olyan vérbeli, nagy csevegőnek, első magyar, forrás elcsendesedett, felszín alatti, párizsi Diadalíven, grandiózus emlékművet, császár ókori, könyv Utak, üldözés időszaka, jezsuiták lebontották, iszlám építészet,
© 2013 TVN.HU Kft.