Belépés
Mit jelent a Szentlélek elleni


Mit jelent a Szentlélek elleni bűn?

1Ján 5,16-17
"Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, könyörögjön, és az Isten életet ad annak, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, de v...
udás, hit, hiszékenység (4. ré
... fáradozott, hogy a szűk értelemben vett racionalizmus alapelveinek megfelelően vizsgálja át hitét) akkor mindent megtett. Ennél többre egyszerűen képtelen, mert korlátai áttörhetetlen kényszert jelentenek számára.
Mivel különböző képességekkel és lehetőségekkel rendelkezünk, ezért megtörténhet, hogy egy gyengébb képességű ember érvei többnyire érzelmi beállítottságúak, vagy i...
A magyar nyelv eredete
... U.o., iv oldal. Később ezt a szerepet mint "sensus fidei" kezeli.

[11] Interneten kaptam meg az "Eleink ismerték az őskinyiltkoztatást" cimü interju szövegét ami a Demokratában jelent meg.

[12] Daczó Árpád (P. Lukács O.F.M.), Csíksomlyó titka, Csíkszereda, 2001, 13 oldal.

[13] Az Interneten (Magyarjelen Forumon) 2003 nov. 23-án megjelent egy név...
Hites Gábor írása 5
... legnehezebb dolog, hogy a belenyugvás kényelme nélkül elfogadjuk magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Ez a harmonikus és természetes viselkedés alapja.
Természetesen viselkedni annyit jelent, mint tisztában lenni saját értékeinkkel és hibáinkkal, reálisan felmérni helyzetünket a környezetünkben, és nem kívánni, hogy jobbnak vagy rosszabbnak lássanak minket önmagunknál. Aki í...
Angyalok pedig vannak
... speciális ,,vallási szakkifejezést", mint amilyen a mi nyelvünkben az angyal szó. Héberül és arámul a nevük (maleach) egyszerűen hírnök, hírvivő, követ, küldött, és pontosan ugyanezt jelenti a görög angelosz is. Ha össze akarjuk foglalni a teljes kinyilatkoztatás által a természetükről adott képet, akkor azt mondhatjuk: az angyalok teremtett, azaz nem öröktől fogva, de ...
A természetgyógyászatról és
... hogy Isten, éppen mindenhatósága okán, a tudományoknak is ura?
Hiszi-e, hogy minden embernek meg kell térnie, s hogy egy egyház tagsága (akár egyházi vezetősége), a vallásosság még nem jelent megtérést?
Hiszi-e, hogy igaz, amit Jézus mondott: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (Jn 14:6)

Összefoglalóan: hisz-...
Igazság által leszel erős
... mindjárt ennek egy következményét is felvázolja. Ezt mondja a hívő népről: "minden fiaid az Úr tanítványai lesznek"

Isten fiai tanulni akarnak és fognak

Ez két dolgot jelent alapvetően: Először is a hívők jellemzője elsősorban az, hogy tanulnak Istentől, másodszor pedig, hogy a tanulásra való készség is megvan bennük, méghozzá folyamatosan. Ha valaki valakine...
Bevezetés
... teljes alanyt és állítmányt csak a kettőnek összetevéséből kaphatjuk meg. Pl. Zsolt. 91,3:

,,Hirdetni reggel kegyességedet,
éjszakánkint hűségedet.''
E vers nem azt jelenti, hogy Isten kegyességét reggel, hűségét pedig éjszakánként kell dícsérni, hanem a két sztichoszból egységes alanyt és állítmányt kell alkotnunk: ,,reggel és éjszaka hirdetem kegyességedet ...
Biliakülönlegességek
... bibliai jelenetet ábrázoló kép is van benne. Nagyítóval jól olvasható az egész. Ez a
Biblia összesen 20 grammot nyom.

Károlyi Gáspár Bibliája
A végleges nyomtatásban megjelent Károlyi Gáspár féle Biblia két kötetben 2412
oldalas volt , ami darabonként 6 kg-ot nyomott. Nyolcszáz példány készült első nekifutásra,
amiből 20 Károlyi Gáspár ...
Angyalok pedig vannak
... olyan speciális ,,vallási szakkifejezést", mint amilyen a mi nyelvünkben az angyal szó. Héberül és arámul a nevük (maleach) egyszerűen hírnök, hírvivő, követ, küldött, és pontosan ugyanezt jelenti a görög angelosz is. Ha össze akarjuk foglalni a teljes kinyilatkoztatás által a természetükről adott képet, akkor azt mondhatjuk: az angyalok teremtett, azaz nem öröktől fogva, de a jöv...
Jézusra emlékezünk
... zarándokokat és menekülteket és mindazokat, akik nem tudnak egyenesbe jönni önmagukkal. És bennefoglaltan ellenségeinkért is imádkozunk, bárhol legyenek is. Keresztény hitünk nem elzárkózást jelent, hanem fokozott nyitottságot: nem kitaszít, hanem egyesít. Nem azt fürkészi, hogy saját értékrendje mennyire nincs jelen a világban és másokban, hanem éppen arra nyitja fel a hívő szemé...
Jézusról. Jézus él, a szívünk
... szintén a levelekben írta: ,,...az az Evangélium, melyet én hirdettem, nem ember szerint való; mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a Jézus Krisztus kijelentése által.“ (Gal. 1,11. 12.)
Továbbá, a levelekből tudod meg, mi történt Jézussal, miután feltámadt a halálból. Emlékeztek, Mária látta Jézust a sírnál, és Ő ezt mondta neki: ...
A Pápa húsvéti üzenete
... (1Kor 15,14.19). Húsvét hajnalától a reménység új tavaszába öltözik a világ. Ettől a naptól kezdve már megkezdődött a mi föltámadásunk, mert a Húsvét nem egyszerűen egy történelmi pillanatot jelent, hanem egy új állapot elérkezése: Jézus nem azért támadt föl, hogy emléke élő maradjon tanítványai szívében, hanem azért, hogy ő maga éljen bennünk és benne máris élvezni tudjuk az örök...
,,Urbi et orbi
... (1Kor 15,14.19). Húsvét hajnalától a reménység új tavaszába öltözik a világ. Ettől a naptól kezdve már megkezdődött a mi föltámadásunk, mert a Húsvét nem egyszerűen egy történelmi pillanatot jelent, hanem egy új állapot elérkezése: Jézus nem azért támadt föl, hogy emléke élő maradjon tanítványai szívében, hanem azért, hogy ő maga éljen bennünk és benne máris élvezni tudjuk az örök...
Trausch Liza Zsid.11.04
... pénzéből, képességéből adott Istennek, és Isten nem tekintett Kain áldozatára.

Igy mondja Igénk: Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Kainnál. Hát mit vitt Ábel? A bárányt! Mit jelent ez ma számomra? Mit vitt Ábel, hogy becsesebb volt az áldozatota? Honnan tudhatta, ami sokkal később hangzott el: "Vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat". (Zsid 9,22/b). Ábel hitt Isten s...
1Mózes 27:28
... kisarjad.
A következő fájdalmas igazságot fedeztem fel. Annak, aki dédelgeti a keserűséget, sokkal nagyobb fájdalmat okoz, mint annak, aki felé irányul. Keserűségem ellopja az örömömet, akadályt jelent az Istennel való kapcsolatomban, ráadásul ellentétes Isten akaratával. Ha felfedezzük a keserűség gyökereit, Isten segítségünkre siet mind a megbocsátásban, mind pedig a gyöker...
Megváltás-gyógyulás Zsolt.103:
... Zsolt.103:3

A 103 Zsoltár egy csodálatos költemény.
A héber költészetre jellemző,hogy ugyanazt a mondanivalót ismétli más szavakkal.
A "megbocsátja minden bünödet "ugyanazt jelenti,mint a "meggyógyitja minden betegségedet"illetve "megváltja életedet a koporsótól "..Amikor olvassuk az Ószövetségben(Ésaiás 53-ban,)s az Újszövetségben Péter levelébőll"AZ Ő SEBEIB...
Hit vagy vallás?
... ritusok gyakorlása által az emberek a halál utáni boldog életet remélték elnyerni a mennyekben, amint azt Lucifer megigérte: ,,És olyanok lesztek mint az Isten" I.Móz 3:5 Ezen kijelentés a "vallás" alapját képezte a földön.
Az Igaz Isten Jehova meggyalázása és az a vallásos káosz, ami ezután következett, egy szellemi és erkölcsi hanyatlást idézett elő azo...
Jehova Tanúi története
... Barbourtól vette át azt a nézetet is, hogy Krisztus 1874-ben láthatatlanul visszatért, és hogy a jelenlegi világ 1914-ben elpusztul, átadva a helyét Isten Királyságának.

Fantasztikus kijelentések

1879-ben Russell elindította saját folyóiratát Sioni Őr Torony és Krisztus Jelenlétének Hírnöke címmel (ma: Az Őrtorony hirdeti Jehova Királyságát), hogy tanait terj...
Az Őrtorony T.és J.Greber
... többség ereje döntötte el, hanem Isten Szelleme vezette el azokra a hívők sokaságát - olykor egymástól függetlenül.
Honnan származnak az Őrtorony Társulat tanításai?

Saját kijelentésük szerint: "Jézus azt mondta, hogy felkent követőinek csoportja formájában 'hű és értelmes szolgája' lesz a földön, és ezt használja fel eszközként arra, hogy a hit háza népét ellássa ...
1 2 3 .5 6 7 8 9 10 11 
Címkék: Hites Gábor, Trausch Liza Zsid, Megváltás-gyógyulás Zsolt, Jehova Tanúi, Őrtorony, Daczó Árpád, Lukács, Magyarjelen Forumon, Károlyi Gáspár Bibliája, Károlyi Gáspár, Jézus Krisztus, Újszövetségben Péter, Igaz Isten Jehova, Isten Királyságának, Sioni Őr Torony, Krisztus Jelenlétének Hírnöke, Jehova Királyságát, Isten Szelleme, Őrtorony Társulat, magyar nyelv, ilyenért mondom, szűk értelemben, gyengébb képességű, szerepet mint, belenyugvás kényelme, görög angelosz, teljes kinyilatkoztatás, természetükről adott, angyalok teremtett, egyház tagsága, hívő népről, hívők jellemzője, tanulásra való, kettőnek összetevéséből, végleges nyomtatásban, hívő szemé, levelekben írta, levelekből tudod, naptól kezdve, történelmi pillanatot, következő fájdalmas, keserűség gyökereit, csodálatos költemény, héber költészetre, mondanivalót ismétli, halál utáni, jelenlegi világ, helyét Isten, hívők sokaságát, kinyilatkoztatás, beállítottságúak, ellenségeinkért, igazságtalanság, környezetünkben, bennefoglaltan, szakkifejezést,
© 2013 TVN.HU Kft.