Belépés
Álmos fősámán rovásaiból
... beavatott-rajcsur a Nyék-törzs központjában, a Marina-beli Győr városában folyt. Kőváron a Bizáncból hazatért Szőke Árpád vezette a képzést. Ügyek fiának, Álmosnak jutott a feladat, hogy a jászvásári sámán-rajcsurt vezesse, 1 idegen nyelv tanításával. A vezér-rajcsurt Lebed lovasfejedelem vezette Asszorügyeken. Közben védekezett a kazárok támadásai ellen is. Nyék vezér első leánya...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
ARVISURA.

AVAGY A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE.1.Az ARVISÚRÁK összegyűjtésével egy sajátos "mesemondó"; Paál Zoltán páratlan regevilágát szeretnénk a magyar néprajzkutatás számára megőrizni.

Miközben ezt a "regevilágot" tanulmányozod az az érzésed támad, hogy a másik történelem a mese, és ez az igazság. Másfél évez...
Arvisura Vázlatok 101-163
... 872.-ben kezdik el. (Árpád)

A medencében maradt hun és avar vezetők 880.-ban kérik a magyarokat, hogy a visszamenekült avarokkal jöjjenek be, Álmos vezetésével.

A jászvásári nagyszala határozata értelmében Álmosék a kedvező időpontra vártak a honfoglalás elkezdésére.

Az arab előretörés folyományaként ők 875.-ben elfoglalták...
Arvisura Vázlatok 51-100
Arvisura Vázlatok 51-100

Copyright

Arvisura vázlat (51.)

236/E. Arvisura, Boszkan és tarkacs rovása, ie. 63-iu.33.

V. Oscus tábla.

Octaviánus atyja Caesar unokahúgát vette feleségül , akinek az egyik felmenője ARNÓ volt.

Octaviánus támogatói között Ciceró is jelen volt.

Amikor Octaviánus átvette Ró...
valódi tört. István és Gézáról
... szolgálat után, amennyiben életben maradtak, Szö­rény, Halics, Jászvásár és Moldova térségében kapott családjával egyfalus birtokot Boja lovasfejedelem kérése alapján, s ezt az ifjú Kipcsák jászvásári fejedelem jóvá­hagyta. A megtakarított dénárjaikon gazdasági felszereléseket vásároltak. Ezek azon­ban 3 évig még kötelesek voltak először Zilah, majd Béga fejedelem-asszonynál test­...
Álmos fősámán rovásaiból
... beavatott-rajcsur a Nyék-törzs központjában, a Marina-beli Győr városában folyt. Kőváron a Bizáncból hazatért Szőke Árpád vezette a képzést.
Ügyek fiának, Álmosnak jutott a feladat, hogy a jászvásári sámán-rajcsurt vezesse,
1 idegen nyelv tanításával.
A vezér-rajcsurt Lebed lovasfejedelem vezette Asszorügyeken.
Közben védekezett a kazárok támadásai ellen is...
Legősibb adatok
... ifjú Árpád vezetésével Kassa, kabarszállásra lovagol, hogy az utakat megtisztítsa mindenféle akadálytól.
i.sz. 892. A Magyar Törzsszövetség vezéreinek vérszerződése...
A HUNOK ARVISURÁJa 9-rész
... Így Kőváron a szarmaták, Magyarkán a roxolánok, tehát a jász törzsek vették át a vezetést. A 24 hun törzs szövetségének eszméihez hű jászok az ez ellen lázadozókat négy alkalommal is a jászvásári és a jász síksági törzsszállásra vezényelték. Időszámításunk 24. évében Csatári aranyasszonyt ilyesmi miatt börtönbe vetették és ott halt meg Nagypályiban. Családja díszes külsőségek közö...
A HUNOK ARVISURÁJa 13-rész
... ötvös lett belőle. Először Kolozsvár kegyhelyen, majd Gyilyóváron, másképp Ilona-váron székelt. Első fia, Szamos, Doma fősámán után a törzsszövetség fősámánja, majd 538-ban, Torda után a Jászvásári síkság fejedelme lett. Második leánya, Szömörke, 492-ben született. 496-ban a Sarolt nevet adták neki. 510-ben a bizánci udvarba ment férjhez. Igen fontos szerepet és Ilona fejedelemass...
A HUNOK ARVISURÁJa 14-rész
... vonalán volt és Karakum-kátának is nevezték. Edemen, a jugurosok fejedelme Szolnokon úgy határozott, hogy ezentúl Mikó tárkány-fejedelem birodalmához akar tartozni.

SZOLNOK-DEÉS-JÁSZVÁSÁRI NAGYSZALA

289. Arvisura Edemen fősámán rovása 792-838 között

A Kr.u. 29. évben alapított Uruk város népe 226-ban szembefordult a párthus Garé-isten hívőkkel és K...
A HUNOK ARVISURÁJa 15-rész
A BARKÓK HONFOGLALÁSA

(A 290. Arvisurából) Bodor kaszu rovása 810-895-ig

(A magyar törzsszövetség honfoglalását négy Arvisura-a 290, 291, 292, 298-alapján szeretném ismertetni. A helyenkénti átfedések ezzel magyarázhatók. Bodor rovásával kezdem.) "Születésemkor három hun birodalom létezett. Ordosz: besenyő-mongol, Káspivár kaza-hun-kazár, Budavár-Győr...
A HUNOK ARVISURÁJa 16-rész
BUDA ÉS ATILLA

(A 273. Arvisurából)

Uruk-Dargin húsz évig harcolt azért, hogy unokaöccse, Hunyor elfoglalhassa az Ordosz-vidék fősámáni székhelyét. Amikor 20 éves korában a daliás Hunyor elfoglalta a Nagy-Süán után Ordosz kegyhelyet, a sorozatos gyilkosságok után nyugalmas 20 év következett. A 4440. medvetoros évben (Kr.u. 400) a birodalmi Nagy-Szalát megre...
A HUNOK ARVISURÁJa 17-rész
... ifjak belátták, hogy a megkezdett Nagy csatát nem fejezhetik be. Ezért a birodalmat pillanatnyilag egymás között felosztották. Ellák kapta a Tiszától nyugatra eső részt, Csaba a Tiszától Jászvásárig, Dengezik tőle kelet felé az Etilig, míg Aladár az Etiltől a Bajkál tóig. Dunna asszony, Réka asszony, meg én maradunk a Leó pápával történt római megbeszélés értelmében, mivel a hunok...
A HUNOK ARVISURÁJa 18-rész
... Ezért Szabolcs Jászvásáron védnökséget vállalt felette. Ő volt a 24 hun törzsszövetségnek nagyfejedelme, tehát Magyarország is hozzá tartozott. Fiai voltak: Csák, Karakán és Izbeg. A jászvásári fejedelmi palotában Csáknak szintén három fia született Kulján besenyő fejedelmi lánytól: Szabolcs, Tétény és Apor. Amikor az elaggott Szabolcs a jászvásári közös nagyfejedelem útbaindított...
A HUNOK ARVISURÁJa 19-rész
... határőrségnél.

Egy besenyő-bolgár betörés alkalmával Vid hősi halált halt. Unokája részére Géza nagyfejedelem egy gerendavárat építtetett és birtokot adományozott. 991-ben Géza lemondott a jászvásári nagyfejedelemségről és meglátogatta első unokáját. Pozsony nemzetségbeli kíséretéből 24 székely vitézt ott hagyott, hogy vigyázzanak Zoltánra. Vajkot 988-tól 992-ig tárkány...
A HUNOK ARVISURÁJa 20-rész
... máris helyettese II. Szabolcsnak és a keleti viszonyokat igen jól ismeri. Géza azonban nem értett egyet Boleszlávval és nagyfejedelmi országgyűlést tartott Jászvásáron még mielőtt a jászvásári nagyfejedelmi szék megürült volna. Kipcsák feleségének hadseregét pedig kizavarta Halicsból. Bátor Boleszló viszont kiutasította udvarából feleségét, Tolmát, Beszprim, Győr és Szónok nevű fi...
A HUNOK ARVISURÁJa 21-rész
... Szentléleknek ez ünnepére a pünkösdi királyság megünneplésére engedélyezte az ifjúsági lovas verseny megtartását. A csákvári lovasiskola, a vasvári uruki papképző, a kolozsvári táltos-, a jászvásári sámán-és a pusztaszeri tárkányképzősök, meg a szörényvári bödönösök négy-négy tehát 24 lovast állíthattak ki.

Így Pünkösd vasárnapján ez a 24 versenyző állott a pusztaszeri ...
Magyar Nép Feladata
... hogy az ő későbbi leszármazottja volt Dózsa György is. Hunyadi Mátyásnak Corvin Jánoson kívül még több gyermeke is volt. Lányain kívül Kopácsi-Kürt Mátyás, Gubacsi-Kuma László és Csala-Jászvásári Domonkos is az ő gyermekei voltak, valamennyien magas fokú beavatottak. Még gyermekkorukban Kuma-Magyarországra menekültek, mindhárman végigjárták a bugáti sámánképzőt, majd Ordoszban is ...
A valódi történet István és Gézáról
... szolgálat után, amennyiben életben maradtak, Szö­rény, Halics, Jászvásár és Moldova térségében kapott családjával egyfalus birtokot Boja lovasfejedelem kérése alapján, s ezt az ifjú Kipcsák jászvásári fejedelem jóvá­hagyta. A megtakarított dénárjaikon gazdasági felszereléseket vásároltak. Ezek azon­ban 3 évig még kötelesek voltak először Zilah, majd Béga fejedelem-asszonynál test­...
ARVISURÁK időrendi táblázata
ARVISURÁK időrendi táblázata Összeállította: Kozsdi Tamás

A dátumokat a többféle - nem egyeztetett - időszámítási módok, az időtörések hiányos ismerete és a földi forgásidő változásai miatt CSAK tájékoztató jelleggel kezeljük!

Legősibb adatok
i.e. 4 320 000 A végtelen Élet ideje (indijó megállapítás szerint)
i.e. 443 658 A laraki pap...
1 
Címkék: Arvisura Vázlatok, HUNOK ARVISURÁJa, Magyar Nép Feladata, Marina-beli Győr, Szőke Árpád, AVAGY MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, Paál Zoltán, Amikor Octaviánus, Magyar Törzsszövetség, Először Kolozsvár, SZOLNOK-DEÉS-JÁSZVÁSÁRI NAGYSZALA, Arvisura Edemen, BARKÓK HONFOGLALÁSA, BUDA ÉS ATILLA, Tiszától Jászvásárig, Ezért Szabolcs Jászvásáron, Bátor Boleszló, Dózsa György, Hunyadi Mátyásnak Corvin Jánoson, Kopácsi-Kürt Mátyás, Gubacsi-Kuma László, Csala-Jászvásári Domonkos, Kozsdi Tamás, valódi történet, jászvásári sámán-rajcsurt, vezér-rajcsurt Lebed, kazárok támadásai, magyar néprajzkutatás, másik történelem, medencében maradt, visszamenekült avarokkal, jászvásári nagyszala, honfoglalás elkezdésére, arab el&#245, egyik felmen&#245, ifjú Kipcsák, megtakarított dénárjaikon, utakat megtisztítsa, jász törzsek, jász síksági, törzsszövetség fősámánja, bizánci udvarba, jugurosok fejedelme, párthus Garé-isten, magyar törzsszövetség, helyenkénti átfedések, daliás Hunyor, sorozatos gyilkosságok,
© 2013 TVN.HU Kft.