Belépés
Ősmagyarok Hitvilága(2)
... nagy hun király, Attila és Árpád örökösét látta. A dozmati regősénekben a szarvas Isten küldötte "szent angyalaként" jelenik meg. A magyar feszületeken igen gyakran alul, a boltívbe az Istenszülő Asszony, népünk Boldogasszonya áll. Április 25-én, Márk napján a keresztútnál állított feszületnél áldja meg a pap a határt, ég és föld közelgő ünnepe előtt a "nászágyat" szenteli meg e k...
Szent József
... hivatását megkülönbözteti a többi családapáétól:

,,... és téged Szent József ünnepén illő hódolattal dicsérjünk, magasztaljunk és áldjunk. Mert őt az igaz férfit, az Istenszülő Szűznek jegyesül adtad, hű és okos szolgát családod fölé rendelted, hogy atyai gonddal őrizze a Szentlélek erejéből megtestesült Fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust."
...
Ősmagyarok hitvilága
... nagy hun király, Attila és Árpád örökösét látta. A dozmati regősénekben a szarvas Isten küldötte "szent angyalaként" jelenik meg. A magyar feszületeken igen gyakran alul, a boltívbe az Istenszülő Asszony, népünk Boldogasszonya áll. Április 25-én, Márk napján a keresztútnál állított feszületnél áldja meg a pap a határt, ég és föld közelgő ünnepe előtt a "nászágyat" szenteli meg e k...
Ősmagyarok hitvilága
... nagy hun király, Attila és Árpád örökösét látta. A dozmati regősénekben a szarvas Isten küldötte "szent angyalaként" jelenik meg. A magyar feszületeken igen gyakran alul, a boltívbe az Istenszülő Asszony, népünk Boldogasszonya áll. Április 25-én, Márk napján a keresztútnál állított feszületnél áldja meg a pap a határt, ég és föld közelgő ünnepe előtt a "nászágyat" szenteli meg e k...
Babiloni hagyomány
... héber gyökerű kereszténységben (az egyetlen vallásban, melyben nincs istenanya!) a Magna Mater szerepét? Kézenfekvő volt Máriát, Jézus anyját e körbe helyezni. Ő volt a "Theo-tokosz" (istenszülő), és innen már csak egy lépés az isteni anya és az istennő státusza. A Theo-tokosz (latinul: Dei Genetrix) gondolatának eredete a III. századba nyúlik vissza. Az Efézusi Zsinat (i. sz. 431...
Máriapócs
... Pócs neve emlékezetessé, sokatmondóvá, port arannyá, fát rokonná, egét végtelenné változtatóvá? Akkor, amikor nemcsak földesurak osztoztak rajta, hanem egy darabkáját magának kérte az Istenszülő Szűz Mária. A kis fatemplomban csodát tett, népe közé költözött és hulló könnyeivel mutatta meg, hogy osztozik fájdalmában. Így lett vallási központ és lelki otthon Máriapócs.

1...
A szeplőtelen fogantatás
Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

Ősi ünnepünk, melyet egyházi könyveink "Szent Anna foganása, midőn a legszentebb Istenszülőt foganta" címen említenek és e hó 9-ére helyeznek.
A Gergely-naptárra való áttérésünk óta (1916) - mivel a latin szertartásúak ma nyilvános ünnepként ülik meg - mi is e napon tartjuk.
A ünnep tárgya Szűz Máriának ama kiváltsága, ame...
A 95 tétel
... szeretet és a való igazság kijátszásán mesterkednek.
75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy feloldozhatják az embert, még ha valaki képtelenséget mondva - az Istenszülő (Máriát) erőszakolta volna is meg.
76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkesség tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket sem vehetik el.
77. Az a szóbesz...
A Reformáció ünnepe
... és a való igazság kijátszásán mesterkednek.
75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy feloldozhatják
az embert, még ha valaki képtelenséget mondva - az Istenszülő (Máriát)
erőszakolta volna is meg.
76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkesség
tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket sem vehetik el....
Ikonosztáz
... ünnepi képeit.
A kórház mellett álló Károly templom (Feltámadásról nevezett) ad nekünk helyet, és most kis ikonosztázféleséget avattunk.
A négy ikon:
-Feltámadás
-Istenszülő
-Pantokrátor
-Árpádházi Szent Piroska, Szent Eiréné (az idegen szent)
Nagymihályi Géza őróla írt könyvet, most jelent meg. A képeken Géza atya, és Mosolygó Péter (a mi papunk...
Búcsú
... ideigtartó büntetést hol teljesen, hol részlegesen, akár egyetemlegesen bárkinek, akár különlegesen egyeseknek (ahogyan Isten szerint jónak látják). E kincstárhoz tartoznak ... a Boldogságos Istenszülő és az összes választottak érdemei." [36] 8. A már megbocsátott bűnökért járó ideigtartó büntetéseknek ezt az elengedését külön névvel indulgentia-nak, `búcsúnak' nevezték. [37] ...
2008. június 29. – Vasár
... adj nekem igaz bűnbánatot, hogy őszintén sajnáljam bűneimet és megjavuljak! Ezt kérem tőled teljes szívemből! Uram, Te győztél, engedd, hogy részesedjem a győzelmi koszorúban!
Ó Istenszülő, a legmagasabb trón mennyei Királynője, minden bűnösök legnagyobb reménysége, kérlek téged szent Fiadért, Jézusért, aki teremtett téged, hadd lássam meg megváltó művét! Üdvözlégy Krisztus ...
Ima
... bűnbánatot, hogy őszintén sajnáljam bűneimet és
megjavuljak! Ezt kérem tőled teljes szívemből! Uram, Te győztél, engedd,
hogy részesedjem a győzelmi koszorúban!
Ó Istenszülő, a legmagasabb trón mennyei Királynője, minden bűnösök
legnagyobb reménysége, kérlek téged szent Fiadért, Jézusért, aki teremtett
téged, hadd lássam meg meg...
Szent Joachim és szent Anna,
... legenda szerint Anna első férje volt Joakim. Sokáig nem volt gyerekük, végül is angyali jövendölést követően Anna teherbe esett és megszülte az ,,első" Máriát, a majdani ,,Istenszülő" Szűzanyát. Joakim hamarosan meghalt, s Anna újból férjhez ment. Új férjétől, Kleofástól fogant a ,,második" Mária, Alfeus jövendő felesége, kinek négy fia lett Jézus ...
A 95 TÉTEL
A 95 TÉTEL
Írta és közzétette LUTHER MÁRTON (1483-1546) német reformátor 1517. október 31-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára szögezve.

Az igazság kiderítése s és igyekezetétől indítva, megvitatásra kerülnek az alábbi tételek Wittenbergben, tisztelendő Luther Márton atya, a szabad művészetek és a szent teológia magisztere s ugyanott ezeknek rendes előadója elnök...
Szülőboldogasszony és a bába
... bábák Szülőboldogasszonyt képviselték, nevük is összefüggésbe hozható a mezopotámiai termékenységistennővel, Babával. A csángók Babba Máriának nevezik a Boldogasszony örökébe lépett istenszülő Szűz Máriát. (Valószínűleg tévesen eredeztetik tehát az ősi eredetű bába szót a szláv nyelvekből, ahová éppen magyar vagy türk-tatár, esetleg perzsa/méd közvetítéssel került.)

Az ...
Karácsonyi készületek
... királyotoknak

az aranyat, tömjént és a mirhát!

Hisz ma jelenik meg a Szűzanyától,

kihez Anyja is mint szolgálója simul és imádja..."

(Istenszülői ének, részlet)

A napkeleti bölcsek útnak indultak, hogy feltalálják a Messiást. Ajándékokat vittek: aranyat a királynak, tömjént az Istengyermeknek és mirhát az életét f...
Események Január 1.én
... Események

* i. e. 45 - A Julián naptár bevezetése.
* 431 - Az efezusi zsinat dogmaként mondja ki, hogy Szűz Mária Istenszülő (Theotokosz = Istenanya).
* 1438 - Habsburg Albert Magyarország királya lesz.
* 1502 - Felfedezik azt a helyet, ahol később felépül Rio de Janeiro városa.
* 1622 - A Gergely...
2009. január 1. – Csütör
... szóló hitigazságok közül az a legrégebbi, amely őt Isten Anyjának vallja. Az efezusi egyetemes zsinat résztvevői 431-ben ünnepélyes formában fogalmazták meg, hogy Mária Isten anyja (Istenszülő), mert a Szentlélek által ő foganta szűzi méhében és hozta világra Jézus Krisztust, az Isten Fiát. Mária istenanyaságának mai ünnepe szorosan hozzátartozik a karácsony ünnepéhez. Úgy is mond...
Szűz Mária
... legrégebbi, amely őt Isten Anyjának vallja. Az
efezusi egyetemes zsinat résztvevői 431-ben ünnepélyes formában
fogalmazták meg, hogy Mária Isten anyja (Istenszülő), mert a Szentlélek
által ő foganta szűzi méhében és hozta világra Jézus Krisztust, az Isten
Fiát. Mária istenanyaságának mai ünnepe szorosan hozzátartozik a karácsony...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Címkék: Ősmagyarok Hitvilága, Szent József, Szent Joachim, Események Január, Szűz Mária, Istenszülő Asszony, Istenszülő Szűznek, Jézus Krisztust, Magna Mater, Efézusi Zsinat, Istenszülő Szűz Mária, Szent Anna, Szűz Máriának, Szent Piroska, Szent Eiréné, Nagymihályi Géza, Mosolygó Péter, Boldogságos Istenszülő, Üdvözlégy Krisztus, LUTHER MÁRTON, Luther Márton, Babba Máriának, Szűz Máriát, Szűz Mária Istenszülő, Habsburg Albert Magyarország, Isten Anyjának, Mária Isten, Isten Fiát, szeplőtelen fogantatás, dozmati regősénekben, szarvas Isten, magyar feszületeken, keresztútnál állított, többi családapáétól, igaz férfit, egyetlen vallásban, isteni anya, istennő státusza, darabkáját magának, legszentebb Istenszülőt, latin szertartásúak, ünnep tárgya, való igazság, pápai búcsúk, vétkesség tekintetében, kórház mellett, négy ikon, idegen szent, képeken Géza, összes választottak, elengedését külön, győzelmi koszorúban, legmagasabb trón, majdani &#8222, vártemplom kapujára, igazság kiderítése, alábbi tételek,
© 2013 TVN.HU Kft.