Belépés
Arasznyi repülés a földtől
... élete során, hogy készen álljon a halálon túli létre. Ezért fokozott figyelmet kellene szentelnie szellemi és lelki fejlődésének; ez többféleképpen is megvalósítható. Az egyik járható út az imádság és az elmélkedés, valamint a jótékonysági tevékenység. Istennek tetsző dolgot művel az ember azzal is, ha aktívan kiveszi a részét a kor legégetőbb problémáinak megoldásából, de nem sza...
Betegség és gyógyulás...
... következtében megjelent a betegség és a halál. A héber gondolkozás szerint a betegség a halál érintése. Legszemléletesebben a Zsoltárok könyve 88. fejezetében olvashatunk erről.
"Jusson hozzád imádságom, figyelj esedezésemre!"
"Mert tele van bajokkal a lelkem, életem közel került a holtak hazájához." - a lelki egyensúlya felborul.
"A sírba roskadók közé sorolnak, ol...
Ha kerestek..... Márc. 20.
... kerestek, megtaláltok:föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek.Megengedem majd,hogy megtaláljatok - mondja az Úr! "
/ JER 29,13-14/
" Az imádság Jákob lépcsője: az ember Istenhez emelkedik rajta, Isten kegyelme pedig leszáll hozzá."
/ Edith Stein/
" József a csendes,háttérben maradó ...
Szent Benedek
... rendelte őket, maga pedig a legfőbb irányítást vette át. ,,Az Úr szolgálatának ebben az iskolájában'' a jeruzsálemi ősegyház szelleme élt; főleg a monasztikus erényeket (engedelmesség, imádság, munka) gyakorolva élték az apostoli életet. A szerzetesi közösség felépítésén fáradozva Benedek megtapasztalta, mennyi törődést kíván a regulához igazodó élet lehetőségeinek megteremtése. |...
Húsvét vasárnap
... megválasztották elöljáróikat: "a főkirálybírót", a "dúló"-kat, a "bíró"-kat, a "pap"-ot, az "énekvezető"-t és másokat. Aztán zsoltárokat zengedezve templomot kerültek, majd az alkalmi pap imádságot rögtönzött, áldást kért, könyörgött a veszedelmek elhárításáért. Imádság után végigvonultak a falun imádkozva és énekelve az utcákon is. Végül a határba látogattak el. Ott kitakarítottá...
Légy jomind haláéig 3 4 rész
... az ebédhez.

Gulyásleves volt és tejbekása, jóízűen megette, a sok kanálcsörgés, tányércsörömpölés egészen jól hatott rá, mikor az ebéd végén a szénior felállott, s elmondta az imádságot, ő még evett, a szája tele volt kásával, s ami a tányérán maradt, azt még futva bekapta.

A coetusban aztán hozzáfogott öltözködni.

- Hová készül ez?

- Né...
2007. május 30. – Szerda
... szerepet betölteni nem uralkodást, hanem szolgálatot jelent.
Kész vagyok-e az üdvösségért felvenni a szenvedések keresztjét és elkötelezem-e magamat mások szolgálatára.


Imádság:

Ó Mária, irgalmasság Anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útjáról, el ne veszítse bűntudatát, gyara...
Máriapócs
... meggyógyulnak, az elkeseredettek vigaszra lelnek, a reményvesztettek életük új értelmét ismerik fel. Az emléktárgyak: a meggyógyult betegek mankói, az ártatlanul elitélt bilincse, az ezüstbe öntött imádság és hála, az arannyal kifejezett köszönet mind ezt tanúsítják. A könnyezés első napjaitól mindmáig folyamatosan számolnak be hívek imameghallgatásokról, ma is vannak csodálatos g...
Szent Mária Magdolna
... megjövendölék:
Ott sirt, ott tördelé fehér kezét.
Hirdetni a világnak ő ment
A Megváltó feltámadását;
Ő, a dicső, fényeskedő szent!...
Emléke illat, neve fény, imádság!...

De jaj, akkor volt az, midőn az isten
Közöttünk járt, emberré válva itten!
De hol keressük most, mely égi jelbe',
Ki az igaz bünbánót fölemelje?... ...
József Attila 1924
... lélek hullámhossza éppen a magasságom, ezért van az,
hogy csóknak mondjuk a szédítő naprendszereket
Forognak és zengő fekete hajuk alatt szelíden mosolyognak az imádságok.
Nehéz álomban hervadnak az órák
De violakert úszik belőlünk arasznyira a város fölé
Odaindul a vonat s a könnyek árnyékában odasikoltanak a karcsú tornyok
Hát ...
Hála Zsoltár
Hála Zsoltár (Áldások, imádságok)

Uram Istenem, anyiszor érzem, hogy benned élek, mozgok, vagyok. Hogy minden ami bennem szép, jó és igazán emberi, azt egyedül neked köszönhetem. Ha atyai szereteted megvonnád tőlem, abban a pillanatban a semmibe zuhannék vissza és értelmét veszitené létem, munkám, imám, mindenem. Szere...
Padmanaba
... leereszkedett a létrán, mely a kútban állott, le egészen a kút fenekére. A kútnak a fenekén volt egy rézajtó. Ez a rézajtó pedig lezárva rengeteg nagy acél lakattal. De a brámán a papirosra imádságot írt, azzal a papirossal megérintette a lakatot és íme, a lakat kinyílt azonnal. Kitárult az ajtó s beléptek egy bolthajtás alá. A bolthajtás alatt állott egy rettenetesen fekete szere...
A katolikus Magyarság 2
... asszonyok, legtöbbször a gyermek anyja vagy öreganyja már iskoláskor előtt megtanították keresztet vetni és imádkozni. Először a Miatyánkot, az Üdvözlégyet, valamint az esti és reggeli imádságot tanulta meg a gyermek. Az asztali áldást legtöbbször közösen imádkozta a család, így ezt is könnyen elsajátította. Ezután következett a Hiszekegy és az Úrangyala megtanulása. Az iskolában ...
A 95 tétel
... vannak még mindig halotti misék és évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza, vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett adományokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a búcsúcédula révén feleslegessé és jogtalanná vált?
84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és gonosz ember pénzért k...
A Reformáció ünnepe
... misék és évforduló ünnepek
a lelkekért, és miért nem adják vissza, vagy miért nem engedik
visszavenni a halottakért tett adományokat, ha a kiváltottakért való
imádság immár a búcsúcédula révén feleslegessé és jogtalanná vált?
84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápának az, hogy
megengedik, hogy egy istentelen és gonosz e...
2007. november 23. – Pén
... Péntek

Evangélium

Amikor Jézus Jeruzsálemben tartózkodott, bement a templomba, és kiűzte onnan a kereskedőket. Ezt mondta nekik: ,,Írva van: Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek." Ott tanított azután mindennap a templomban. A főpapok, az írástudók és a nép vezetői az életére törtek. De nem tudták eldönteni, hogy mit tegy...
Karácsonyi versek
...
köszöntve MÁRIA
újszülött kis Fiát.


%

Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.

Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta,szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér....
2007. december 23. – Adv
... nekünk, akik a Megváltó születését várjuk. Nagy álmunk, hogy találkozzunk Istennel, holnap, Karácsony napján valóra válik. A betlehemi Gyermekben megláthatjuk a Megváltót.

Imádság:

Ó jöjj, ó jöjj, Emmánuel,
csak téged áhít Izrael,
és hozzád sóhajt untalan,
mert Isten híján hontalan!
Eljő, eljő Emmánuel,
Hogy üdvözüljön Izrael!...
2005. december 25. – Uru
... úgy, mintha vakok volnánk, akik nem láthatjuk meg sosem a betlehemi kis Jézusban az Isten Fiát! Ne hitessük el másokkal, hogy némák vagyunk, akik nem vagyunk képesek elmondani a mindennapi imádságot! És ne játszuk el a szeretet ünnepén, hogy nekünk aztán igazán okunk van a szomorúságra és az elkeseredésre, mert minket senki sem szeret!

Abban egészen biztosak lehetünk é...
újévi köszöntő
... Folyton azt kérdezi.

Örömet takar-e vagy pedig bánatot?
Sikert, eredményt-e vagy pedig kudarcot?

Ne felejtsd, jó népem: a haladás titka,
Ma is, ezután is: imádság és munka.

Küzdj, és bízva bízzál, szükség az imádság,
Emberé a munka, Istené az áldás.

Örömmel köszöntlek ez Újesztendőben,
Áldás szálljon rátok gazdagon és...
1 2 3 ......22 23 ...34 35 ...44 45 46 
Címkék: Szent Benedek, Szent Mária Magdolna, József Attila, Hála Zsoltár, Edith Stein, Uram Istenem, Amikor Jézus Jeruzsálemben, Isten Fiát, katolikus Magyarság, halálon túli, egyik járható, jótékonysági tevékenység, ember azzal, héber gondolkozás, halál érintése, holtak hazájához, lelki egyensúlya, sírba roskadók, imádság Jákob, ember Istenhez, legfőbb irányítást, jeruzsálemi ősegyház, monasztikus erényeket, apostoli életet, szerzetesi közösség, regulához igazodó, veszedelmek elhárításáért, falun imádkozva, határba látogattak, ebéd végén, szénior felállott, szája tele, tányérán maradt, coetusban aztán, üdvösségért felvenni, szenvedések keresztjét, elkeseredettek vigaszra, reményvesztettek életük, meggyógyult betegek, ártatlanul elitélt, ezüstbe öntött, arannyal kifejezett, könnyezés első, igaz bünbánót, város fölé, könnyek árnyékában, karcsú tornyok, semmibe zuhannék, kútban állott, fenekén volt, rézajtó pedig, papirosra imádságot, papirossal megérintette, lakat kinyílt, bolthajtás alatt, rettenetesen fekete,
© 2013 TVN.HU Kft.