Belépés
Az indiánfőnök
Egy misszionárius mondta el a következő esetet, amely egy istentisztelet alkalmával történt:
Az igehirdetés alatt fölemelkedett egy öreg indiánfőnök, előrement, és tomahawkját (csatabárdját) a misszionárius lába elé tette:
- Indiánfőnök adni tomahawkját Jézus Krisztusnak - mondta, és ismét leült.
A misszionárius tovább prédikált Isten szeretetéről a Jézus Krisztusban...
Egy- egy igehirdetés után
Egy- egy igehirdetés után elgondolkodom,hogy
mennyire van tele a szívem az ott hallottakon.
Talán annyira, hogy még másoknak is tudok belőle adni
azoknak akik nem tudtak eljönni, talán betegség, vagy
valami elfoglaltság miatt. Tudom-e az Úr elé vinni imádságba
az ő életüket is, hogy megtapasztalják az Ő gondoskodó szeretetét.
Uram add, hogy ne legyen ...
A titok
... titok

Azért is szerettem volna felnőtt lenni, mert szenvedélyem volt a titkok kutatása. Az emberek arca olyan, mint a titok. Valami atavisztikus dolog-é ez... régi sámán ősök és kései igehirdetők ösztöne bennem... Egy-egy ember egy külön titokzatosság, azt hittem, ezt csak akkor lehet megismerni, ha és is nagy leszek. Kis emberke voltam, a szőnyegen hasaltam, ép...
Történelmi fordulópont előtt -
... többé-kevésbé áruló keresztény papsághoz és értelmiséghez - elvégezze a rábízott civilizációs missziót.

Amúgy hatásköri, vagyis egyházi feladatai a következők:

az igehirdetésaz alapvetően kolostori keretekben végzett szellemi önmegvalósítás irányítása, a beavatások lebonyolításával egyetemben, az alacsonyabb szintű - materialista - oktatás is, a gyógyí...
Játsz!
... alatt formaszomjas márványkő,
faragd ki belőlem azt, amit elgondoltál rólam: hadd zengjem azt a da...
A gyógyulás útja
... van szükség, hogy hitből engedelmeskedjenek.
Nem tudjuk, hogy egyszerre vagy egyenként gyógyultak-e meg ezek a bélpoklosok. Talán te sem tudod megmondani, hogy egy imádság vagy igehirdetés alatt történt veled valami. Egyszer csak nagyon közel érezted magad az Úrhoz.
Nem tudom, hogy gyógyulásodnál kik lesznek a papok. Nálam otthon állapították meg, hogy nem lehet rám is...
Szent Korona visszaadása: 1978
... megadása.. Ezért még az evangéliumot is elviselik."

"Egyik nap Jimmy Carter az Egyesült Államok elnöke hívta fel Grahamet. Az elnök kifejezte jókívánságait a magyarországi igehirdetés kapcsán. Tudni kell, hogy Carter elnök maga is hívő baptista. Az elnök megkérte és meghatalmazta Grahamet, hogy áldáskívánásait adja át Magyarország népének, üdvözletét pedig a magyar kor...
Bibliáról
... nem bolondsággá tette-é Isten e világnak bölcseségét?

Mert minekutána az Isten bölcseségében nem ismerte meg a világ a bölcseség által az Istent, tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.

Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcseséget keresnek.

Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszí...
Ezen a napon történt
... Protestáns Szemle főszerkesztőjeként, a Református Élet, s a Magyar Kálvinizmus című lapok egyik megalapítójaként sokat tett a református egyház megerősödéséért. Mint színvonalas, nagyhatású igehirdető kiemelkedő prédikációkat tartott, és ehhez a rádiót is igénybe vette. Jó kapcsolatokat ápolt Horthy Miklóssal. 1948 májusában a kommunista hatalomátvétel miatt püspöki méltóságáról ...
Ezen a napon történt
... rövidesen a bennszülöttek ezreinek lett menedéke. 1917-ben feleségével együtt - német állampolgárságuk miatt - franciaországi internálótáborba hurcolták, majd Strasbourgban átmenetileg igehirdetői és orvosi munkát vállalt, több európai városban tartott előadásokat, adott orgonahangversenyeket. 1924-ben térhetett vissza Lambarénébe, ahol ekkortól fokozódó nemzetközi támogatással vé...
Mi történt a szülinapomon?
... Krakkóban tanult. Római katolikus papként lett a reformáció híve. Oláh Miklós esztergomi érsek üldözése elől menekült Magyaróvárra, ahol evangélikus lelkészi munkát vállalt. 1558-ban igehirdető munkája hatékonyabbá tétele érdekében nyomdát vásárolt, és kiadta igemagyarázatainak első kötetét, az első magyar prédikációs könyvet. 1559-ben megjelentette Sztárai Mihály Az igaz papság t...
Jézus az Élet


ÉLETRAJZA


...
A Biblia Isten szava
... ismeret:
Isten engem nagyon szeret!


Chícagoi Református Egyház

Igehírdetések

...
Segélynyújtás
... vesztünkbe rohanjunk. (Szalézi Ferenc)"Az igehirdetés ritka adomány, de az imádkozás még ritkább.
Az igehirdetés - mint a kard - fegyver, amit csak szűk helyen
lehet alkalmazni, olyanokat akik távol vannak nem érhetünk el ...
Előrehaladás
... KRISZTUSSAL VALÓ ÉLŐ KÖZÖSSÉGRE!Az igehirdetés hatása

- Múlt vasárnap nagyon szép prédikációt hallottam -
mondta egy gyülekezeti tag a szomszédjának.
- Miről szólt? - kérdezte az.
- Azt már nem tudom megmond...
Zsoltárok 119:10-11
... kellene ennek így lennie! Legalább közöttünk nem, kik az igei értelemben igazak táborában tudjuk magunkat. Természetesen sok a hibám, ha benned kevés a szeretet - fogalmaz a nagy igehirdető, Spurgeon. Beszédünk valójában szívünk állapotát tükrözi. Ha kevés a szeretet bennünk, akkor sok hibát látunk másokban. Ha viszont sok bennünk a szeretet, akkor felmutathatjuk annak türel...
Igehírdetés: Takaró Károly
Lekció: Lukács 12; 32-35
,,Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívete...
Mi történt a szülinapomon?
... Protestáns Szemle főszerkesztőjeként, a Református Élet, s a Magyar Kálvinizmus című lapok egyik megalapítójaként sokat tett a református egyház megerősödéséért. Mint színvonalas, nagyhatású igehirdető kiemelkedő prédikációkat tartott, és ehhez a rádiót is igénybe vette. Jó kapcsolatokat ápolt Horthy Miklóssal. 1948 májusában a kommunista hatalomátvétel miatt püspöki méltóságáról ...
Európa lelki megújítói
... Avianói Márk kapucinus szerzetesről sem!
BOLDOG AVIANÓI MÁRK, Európa lelki orvosa:

Avianói Márk (Marco d´Aviano) rendtársaihoz hasonlóan mindenekelőtt igehirdető volt. Egyszerű beszédével mindenki szívéhez eljuttatta az Evangélium üzenetét. Nemcsak szavai, de buzgó imádságos élete és szigorú kapucinus szellemisége is vonzotta a hívők tömegét, különö...
Modernkori világvége dátumok -
... ,,Biztosan érzem, hogy a 80-as években lesz női elnöke először az Egyesült Államoknak." Se női elnök nem, lett, se világvége.

1992, szeptember 28:
Az igehirdető Rollen Stewart-, biztos volt abban, hogy a világ 1992. szeptember 28-án pusztul el. A férfi több templomot bűzbombákkal dobált meg, de más, fura, vallási indíttatású tettet is elkövetett....
1 2 3 4 5 
Címkék: Szent Korona, Biblia Isten, Takaró Károly, Jézus Krisztusnak, Jézus Krisztusban, Jimmy Carter, Egyesült Államok, Protestáns Szemle, Református Élet, Magyar Kálvinizmus, Horthy Miklóssal, Oláh Miklós, Sztárai Mihály Az, Chícagoi Református Egyház, Szalézi Ferenc, KRISZTUSSAL VALÓ ÉLŐ KÖZÖSSÉGRE, Avianói Márk, BOLDOG AVIANÓI MÁRK, Egyesült Államoknak, Rollen Stewart-, igehirdetés után, gyógyulás útja, napon történt, misszionárius mondta, következő esetet, istentisztelet alkalmával, igehirdetés alatt, öreg indiánfőnök, misszionárius lába, misszionárius tovább, titkok kutatása, emberek arca, külön titokzatosság, szőnyegen hasaltam, rábízott civilizációs, igehirdetésaz alapvetően, beavatások lebonyolításával, alacsonyabb szint&ucirc, imádság vagy, elnök kifejezte, magyarországi igehirdetés, elnök megkérte, bölcseség által, igehirdetés bolondsága, zsidók jelt, görögök bölcseséget, református egyház, kommunista hatalomátvétel, bennszülöttek ezreinek, reformáció híve, első magyar, igaz papság,
© 2013 TVN.HU Kft.