Belépés
Ausztráliáról minden
... álmodott "szárnyaló vitorlákkal". A munkálatok 1959-ben kezdôdtek. A négy évre ütemezett építkezés költségeit hét millió ausztrál dollára becsülték, a hatalmas, ívelt betonhéjak behelyezése azonban nem várt nehézségek elé állította a kivitelezôket, s a befogadóteret is meg kellett növelni. Utzon megsértôdött és hazautazott. Az átadásra így csupán 14 év elteltével, 1973-ban kerülhe...
Árpádok Országa
... eredetének és őstörténetének vizsgálata - aktuális, és nyilvánvalóan minden komoly szakértelemmel bíró szerzőtől várhatók új eredmények, az eddigi adatok újfajta megközelítése. A pályázó azonban - eddigi dolgozataiból ítélve - nem von be új forrásanyagot vizsgálatába, nem komoly szakértelemmel rostálja meg az eddigi forrásokat, hanem a középkori eredetű hun-magyar és avar-magyar r...
Guiteau
... golyó a vállát ütötte át, a másik megakadt a mellkasában, de Garfield nem halt meg azonnal. Csaknem három hónapig küszködött a halállal. Ma az orvosok bizonyára megmentették volna, 1881-ben azonban nem remélhetett. Amint később kiderült, a második golyó a gerincébe hatolt.

1881. szeptember tizenkilencedikén halt meg, de pár nappal halála előtt annak a vélemény...
A Keresztelő küldetése
... Jézus ideje János keresztségétől a mennybemenetelig terjed, és így az előfutárra vonatkozó szöveg az evangéliumi meghirdetés része. [1] A Máté által Jánosnak szentelt néhány megjegyzés azonban nem életrajzi, hanem teológiai és apologetikus célzattal fogalmazódik meg. Nem idézi fel életének előző részeit, születését, családi nevét, meghívását (vö. Lk 1-2), hanem csupán személyének ...
Az illuminátusok
... főleg ha nagy pénz van az ügyben.
Itt van tehát ez az elismert színjátékíró, aki megtámadja saját fajtestvéreit s színleli, hogy kommunistaellenes s anticionista. Munkája végén azonban vadul megtámadja Hitlert is, aki kétségtelenül a legvadabb antikommunista volt ezen a bolygón. A nemzeti szocializmus közvetlen ellentéte a kommunizmusnak. Ha az USA-t nem a zsidók irányít...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 2.rész
... Tan alapján a zsidóság elkülöníti magát az összes népektől. A mosai judaizmus lelkileg is a teljes elkülönülésre nevelte a zsidó népet, és ez ma is erősebb, mint bármely gettó fala volt, azonban ebben a nagy népi és faji szolidaritásban igyekszik a népek arisztokratájává válni. A lényeges tétel, hogy a zsidók törvénye nemcsak vallási, hanem állami törvény volt, ők azonban az idege...
A magyar népek őstörténete 1
... földből az egykori városok romjait és hozzák napfényre a letűnt idők emlékeit. E fáradozások nyomán az ókori világ történetét ma másként látjuk, mint akár tíz évvel ezelőtt. Egy ponton azonban, éppen a leglényegesebb vonatkozásban, mégsem tudtak átütő eredményt elérni: nem sikerült az ókori népek nyelvi hovatartozását, népi és faji kilétét határozottan megállapítani és így az első...
A magyar népek őstörténete 2
... kérdést, mindazt elolvasva, amit addig (1942) a témára nézve közrebocsátottak. Eredményeivel alaposan megtámogatta és igaznak minősítette a már tett megállapításokat. A hazai nyelvészek azonban Varga Zsigmond munkája mellett is észrevétlenül mentek el, a mai nyelvészeti munkák meg sem emlékeznek róla. Újabban a külföldön élő magyar tudósok vették fel a kutatás fonalát, legkorábban...
A magyar népek őstörténete 7
... leggyakoribb hét helynévképző szavunkon kívül természetesen más képzők is szerepelnek Magyarországon ókori eredetűnek tekinthető hely neveiben, aminők például a Mező és Erdő szavunk. Ezeket azonban nehéz az újabb keletű helynevektől elkülöníteni, mert e két szó hangtani alakja a hosszú évezredek alatt alig változott. Kivételt tehetünk Erdély nevével amelynek Kr. e. évezredekbe vis...
Arvisura Vázlatok 101-163
... a 24 Hun Törzsszövetséggé szervezte, a védelem, a hatékonyság érdekében. Ez ie. 4040.-ben, Ordoszban történt meg, a Sárga folyónál.

A rovásírást is egységesítette Agaba, ezt azonban csak szûk réteg (sámánok, esetleg rimalányok) ismerhetik.

Tárkány, sámán, beavatott és rimalányképzést vezet be a törzszöveség. Az itt tanulók számát határozott elvek szerint...
Arvisura Vázlatok 51-100
... meg. Brutus és hívei Görögországban, Szicíliában, Szíriában leszámoltak Caesar híveivel és nagy hadsereget is toboroztak. Macedóniában pedig erődöket építettek. Octáviánus hadserege azonban legyőzte őket ie. 42.-ben Macedóniában.

Antóniust és híveit Perugia városánál győzték le Octáviánus hívei. Ekkor Octáviánus földet osztott híveinek.

An...
Mosórongy
... dolláros fődijat ez a pályamű vitte el:

Délre kaptam időpontot a nőgyógyászhoz, örültem, hogy délelőtt viszonylag stresszmentesen fel tudok készülni majd az eseményre.
Reggel azonban telefonhívást kaptam a rendelőböl, hogy jó lenne, ha 9:30-ra ott tudnék lenni. "Persze, ott leszek" mondtam a legnagyobb nyugalommal, és csak utána estem pánikba. A reggeli kapkodás a ...
magyarorszag_tortenete_05_az_anjouk_birodalma_1301-1387
... foglaló egyházi állam határain is. Befolyása alá tar tozott a pápai hbéres Szicíliai Királyság, egyházi fhatalmát E u r ó p a szinte m i n d e n országában igyekezett érvényesíteni. Boni fác azonban n e m érte be ennyivel: Skóciá tól Magyarországig további országokat igyekezett a pápaság h b é r e s e k é n t kezelni, kéretlenül is beavatkozva az a d o t t királyság politikájába. ...
szeretettel
... öreg Liszt - szerelmi suttogás nélkül elképzel¬hetetlen hölgyeink világában.
Mily bohóság erről komolyan beszélni! Mintha nem ugyanazt tennék a nők mindenütt, mint Pesten!
Azonban valahogy mégis más a pesti szerelem, mint a többi. Talán azért, mert ebben a városban semmit sem szokás komolyan venni, és a helybeli sánta ördög hiába nézne be a körutak háztetőin, sehol ...
Nincs Cím
... a mitologikus elképzeléseket.
A M. régi állapotának és szerkezetének megismeréséhez a többi finnugor nép mitológiája és
istenrendszere kellene, hogy mintául szolgáljon. Sajnos azonban a magyar anyag erre nem ad
lehetıséget, mert teljesen eltér a többi finnugor, de még a nyelvileg legközelebbinek tartott obiugor
anyagtól is. Ez azzal magyarázható, hogy a le...
Egy kicsit gondoljuk végig HUSVÉT jelentését, történetét....
... bort, mondván:

"Igyátok, mert ez az én vérem."

A vacsora után Jézus tanítványaival a Getsemáné kertbe ment, s arra kérte őket, hogy virrasszanak vele. A tanítványok azonban elaludtak, nem virrasztottak mesterükkel. Itt a Getsemáné kertben árulta el Júdás egy csókkal Jézus kilétét a katonáknak, akik elhurcolták.

Mivel Jézus azt állította magáról, ...
Gyógyító konyha
... eldolgozni nincs ideje, mert most ott
keletkezik repedés, ahonnan elvonta a meszet, és má
ris azzal kell foglalkoznia. Tehát egy-szerre
áll fenn csontritkulás, helyenként azonban a repedé
s kijavításához odaszállított mész "kupacban
áll", a csontfaló sejteknek nincs idejük a javításo
k elvégzésére. A folyamat folytatódik, egés...
Levelezik a NER-értelmiség:
... merül fel - így festenek: "A víkendházban a sértett egy dívány-félén helyet foglalt és beszélgetett R.-rel, a beszélgetés közben R. Tibor kérte a sértettet, hogy közösüljenek. A sértett azonban R. Tibor kérésének nem tett eleget, holott R. Tibor most már tettlegesen is kezdeményezte a közösülést [sic!], közben elővette a hímvesszejét is. Miután a közösülés, amely a sértett el...
Magyarország is éltek óriások?
... lelnek, amire a tudomány jelenleg nem tud magyarázattal szolgálni.

Többméteres emberi csontvázakat már a világ több pontján is találtak, így például Magyarországon is. A régészek azonban ezeket a leleteket nem hozzák nyilvánosságra, viszont azt feltételezik, hogy egy másik humanoid faj is élhetett a Földön.

Ugyancsak az óriások létezését támasztja alá, hogy ...
Mit üzen a ma élőknek Leonardo utolsó vacsorája?
... Spanyol-Német Birodalom küzdőtere és vágyainak fő célja. Ide számíthatnánk egy harmadik eseményt is: 1498-ban gyulladt ki Firenze főterén Savonarola máglyája, ennek a jelentőségét azonban a kortársak még annyira se ismerték fel, mint az előző kettőét. VIII. KÁROLY (1470 - 1498) 1494-BEN A FRANCIA SEREGE ÉLÉN BEVONUL FIRENZÉBE KOLUMBUSZ KRISTÓF (1451 - 1506) 1492-...
1 
Címkék: Árpádok Országa, Arvisura Vázlatok, Nincs Cím, Varga Zsigmond, Ekkor Octáviánus, Szicíliai Királyság, Mivel Jézus, Német Birodalom, FRANCIA SEREGE ÉLÉN BEVONUL FIRENZÉBE KOLUMBUSZ KRISTÓF, magyar népek, kicsit gondoljuk, munkálatok 1959-ben, négy évre, eddigi adatok, pályázó azonban, eddigi forrásokat, középkori eredetű, vállát ütötte, másik megakadt, orvosok bizonyára, második golyó, gerincébe hatolt, mennybemenetelig terjed, előfutárra vonatkozó, evangéliumi meghirdetés, elismert színjátékíró, legvadabb antikommunista, nemzeti szocializmus, zsidók irányít, zsidóság elkülöníti, összes népektől, mosai judaizmus, teljes elkülönülésre, zsidó népet, nagy népi, népek arisztokratájává, lényeges tétel, zsidók törvénye, egykori városok, letűnt idők, ókori világ, ponton azonban, leglényegesebb vonatkozásban, ókori népek, témára nézve, hazai nyelvészek, kutatás fonalát, újabb keletű, hosszú évezredek, hatékonyság érdekében, pályamű vitte, legnagyobb nyugalommal, reggeli kapkodás, pápai hbéres, pesti szerelem,
© 2013 TVN.HU Kft.