Belépés
Árpádok Országa
... figyelemreméltó, hogy felfigyelt Ammianus Marcellinus azon adatára, hogy a Káspi-tengertől északra a Jeges-tengerig a finnek (finnbéliek) voltak a szomszédok, akik közül a cseremiszek is a hunokhoz tartoztak. (Ekkor még finnugor származáselméletről szó sem volt! (lásd a II. fejezetet) Valvasor ezután rátér az avarokra és antik auktorokra hivatkozva kijelenti: az avarok is hunok. A...
Wass A.:A hunok útra kelnek
... Béla és Kadosa is. Maga
Detre, hun nyíllal a homlokában, még élve eljutott Rómáig, hogy hírét
vigye a római hadak gesumori nagy vereségének.
Róma...
Attila -a hun
... Attila személyisége


Attila. Mai illusztráció az Edda-énekekhezAz Attiláról szóló tudásunk fő forrása Priscus leírása. A történész tagja volt II. Theodosius 448-ban a hunokhoz küldött, Maximosz által vezetett küldöttségnek. A nomád hunok falvát a kor nagyvárosaival megegyező méretűnek mutatta be, tömör fa falakkal. Attilát a következő képpen írta le:

&#...
Az ARVISÚRÁK összegyűjtése
Az ARVISÚRÁK összegyűjtése "B"

ELŐTÖRTÉNET

Sokezer évvel ezelőtt egy hatalmas sziget létezett valahol a Csendes óceánban, - mesélik az ősi regék. Ataisznak, Ata-Isisnek nevezték boldog lakói. Mediterrán éghajlata alatt bőven termett a föld, s az ott élő - magas kultúrájú - népek ismerték az írás tudományát is. Idővel behajózták a tengereket, s a Föld különböző...
WassAlbert:A hunok útra kelnek
... lelte Béla és Kadosa is. Maga Detre, hun nyíllal a homlokában, még élve eljutott Rómáig, hogy hírét vigye a római hadak gesumori nagy...
A KORONA tika.folyt köv.....A Szent Korona készítésének ideje, helye és alkalma

- Átszerkesztett és kiegészített kivonat ,,A Magyarság jelképei" c. kötetből, ahol a képanyag és az irodalomjegyzék is meg...
Wass A.: A hunok útra kelnek
... de halálát lelte Béla és Kadosa is. Maga Detre, hun nyíllal a homlokában, még élve eljutott Rómáig, hogy hírét vigye a római...
Anonymus titkos közlései 1/2
... állt - köztük alánokból is -, a többség meg onogur volt, "bolgár"-nak hívták, ami "kevert"-et jelent (különböző népekből összetett). Ezeknek az ősi bolgároknak már édeskevés közük volt a hunokhoz, az ő tudatukban Attila nem a hunok királyaként élt, hanem mint a világraszóló hatalom megtestesítője. Ezért is hangsúlyozta Kovrat a tőle való származását, és ezért nem beszélt az ő biro...
Magyarhon
... időkben is mindvégig éltek latinul beszélő csoportok, elsősorban a pusztai népek által megbecsült katonák, kézművesek, vagy az értelmiség között.

A latin nyelvet nem csupán a hunokhoz csatlakozott, vagy szolganépek ismerték, hanem maguk a hunok is. Thierry korabeli forrás nyomán írja a részben Rómában nevelkedett Atilláról, hogy zsöllyeszékében ülve fogadta a gall város...
K.S.M.:MAGYaR KRÓNIKÁJa
...
KÉZAI SIMON MESTER
MAGYAR KRÓNIKÁJA


Fordította: Szabó KárolyTARTALOM

ELŐBESZÉD


ELSŐ KÖNYV.
A HÚNOK TÖRTÉNETEI EREDETÖKTŐL ATTILA HALÁLÁIG
S BIRODALMUK FELBOMLÁSÁIG

I. FEJEZET.
A húnok és magyarok eredetéről és ősi lakaikról.

II. FEJEZET.
A húnok Pannoniába j...
ARVISURA. aVaGY A MAGYARSÁG 1
... ugyanis gyakorivá váltak a háborúzásaik, de változó szerencsével. Végül a kinajok elfoglalták az agabák által lakott tengerpartot. Az agabák egy része ekkor behódolt, többségük azonban a hunokhoz menekült. Vezetőjük egy Agaba nevű bölcs sámán volt, akinek leányát az úz törzs vezére, Uzon vette feleségül. A kinajok elől menekülő hunok magukkal vitték legértékesebb áruikat, élelmük ...
A magyar népek őstörténete 1
... hogy a külföldi (és magyarországi) hun-magyar kapcsolat hite általában ténybeli alap nélkül, tudós kitalálás következtében keletkezett" (146m. 265) és "a magyarságnak semmi köze sincs a hunokhoz s a magyar-hun rokonság gondolata tudós kitalálás", amit "tudományosan nem lehet bizonyítani" (146m. 8).

Tovább is mennek és tilalmazni akarják, hogy a hun-magyar testvériség ké...
A magyar népek őstörténete 7
... király, Attila leszármazója volt. Anonymus, az egykori párizsi diák, jól ismerhette a nyugatiak hun-gyűlöletét s bizonyára azért nem tartotta kívánatosnak, hogy Árpád származását nyíltan a hunokhoz kösse az idegenek számára írt latin nyelvű munkájában.

Emesének egy éjszaka csodás álma volt: madár (magyar) alakjában megjelent előtte Ast-Úr (a nyugati magyar fejedelem), m...
A HUNOK ARVISURÁJa 1-rész
... ugyanis gyakorivá váltak a háborúzásaik, de változó szerencsével. Végül a kinajok elfoglalták az agabák által lakott tengerpartot. Az agabák egy része ekkor behódolt, többségük azonban a hunokhoz menekült. Vezetőjük egy Agaba nevű bölcs sámán volt, akinek leányát az úz törzs vezére, Uzon vette feleségül. A kinajok elől menekülő hunok magukkal vitték legértékesebb áruikat, élelmük ...
A HUNOK ARVISURÁJa 12-rész
... harcossal az avarokhoz csatlakozott, s feleségül vette Baján avar fejedelem húgát, Keszőkét. Öccse, Szelegárd a feleségével, Tajmírral Aladár utódainak a birodalmába, költözött a kaza-hunokhoz. Szekeszárd nem sokáig örülhetett a házaséletnek: felesége, Keszőke hirtelen meghalt. Később, hogy ne éljen egyedül, az ogúz fiatalság élén elment háztűznézőbe a Jász-síkságra, és feleségül ...
FÖLDES PÉTER: Anonymus titkos közlései 1/2
... FÖLDES PÉTER: Anonymus titkos közlései 1/2

Kulcsok
Mikor működött
Évszám az iniciáléban
FEJ- FEJ MELLETT
Anonymus és az ősgeszta
A GESZTA MINT TÖRTÉNETI MŰ
A HONFOGLALÁS KRÓNIKÁJA
A Gesta Hangarum és a chanson de Beste
HOGYAN KÖVETKEZTETHETÜNK SZERZŐNK KILÉTÉRE?
A GESZTA MINT PRÉDIKÁCIÓ
ÍGÉRET A KIRÁLYOK ÁLTAL /IV. BÉ...
Erdélyi Zoltán Varsány: PALÓCOK ATAISZ REGÉJE
... észak felé terjeszkedő kínajokkal gyakorivá váltak háborús­kodásaik, s végül a kínajok elfoglalták az agabák által lakott tengerpartot. Az agabák egy része behódolt, többségük azonban a hunokhoz menekült. Vezetőjük egy Agába nevű bölcs sámán volt, akinek leányát az úz törzs vezére, Uzon vette feleségül.

A többségükben hajón menekülő rokonok magukkal hozták legértékesebb...
Kézai Simon Nimródról
KÉZAI SIMON NIMRÓDRÓL

ELSŐ KÖNYV

I. FEJEZET

2./ A Bábel tornyáról.

Minthogy az özönvíz csapása által Noén és három fián kívül minden test elpusztúlt, végre Semtől, Kámtól és Jáfettől az özönvíz után hetvenkét nemzetség származott: Semtől huszonkettő, Kámtól harminczhárom, Jáfettől pedig tizenhét. ...az özönvíz után a kétszázegyedik esz...
Olvasmány
... festőt. Az egyezséget nem lehetett visszacsinálni, s az ágyast el kellett küldeni messze idegenbe, ahol dalokban énekelte meg honvágyát.
75 Szu Vu: Vu-ti császár hű alattvalója. A hunokhoz (hsziung-nu) küldték követségbe i. e. 99-ben, ahol árulásra akarták rábírni, de sikertelenül, s ezért a hunok börtönbe zárták. Miután kiengedték, a hunok csordáját kellett legeltetnie. Csak...
Wass A.: A hunok útra kelnek
... de halálát lelte Béla és Kadosa is. Maga Detre, hun nyíllal a homlokában, még élve eljutott Rómáig, hogy hírét vigye a római hadak gesumori nagy vereségnek. Róma békeköveteket küldött a hunokhoz arany és ezüst ajándékokkal megrakodva, és attól kezdve minden évben adót fizetett, hogy megmentődjön a hunok betörésétől. ...
1 2 
Címkék: Árpádok Országa, Wass, MAGYaR KRÓNIKÁJa, HUNOK ARVISURÁJa, FÖLDES PÉTER, Erdélyi Zoltán Varsány, PALÓCOK ATAISZ REGÉJE, Kézai Simon Nimródról, Ammianus Marcellinus, Edda-énekekhezAz Attiláról, Maga Detre, Szent Korona, KÉZAI SIMON MESTER, MAGYAR KRÓNIKÁJA, Szabó Károly, ELSŐ KÖNYV, HÚNOK TÖRTÉNETEI EREDETÖKTŐL ATTILA HALÁLÁIG, BIRODALMUK FELBOMLÁSÁIG, Tajmírral Aladár, FEJ- FEJ MELLETT, GESZTA MINT TÖRTÉNETI MŰ, HONFOGLALÁS KRÓNIKÁJA, Gesta Hangarum, HOGYAN KÖVETKEZTETHETÜNK SZERZŐNK KILÉTÉRE, GESZTA MINT PRÉDIKÁCIÓ, ÍGÉRET KIRÁLYOK ÁLTAL, KÉZAI SIMON NIMRÓDRÓL, hunok útra, magyar népek, hunokhoz tartoztak, római hadak, történész tagja, hunokhoz küldött, nomád hunok, következő képpen, hatalmas sziget, írás tudományát, hunok királyaként, világraszóló hatalom, tőle való, pusztai népek, értelmiség között, latin nyelvet, hunokhoz csatlakozott, részben Rómában, gall város, húnok Pannoniába, kinajok elfoglalták, agabák által, része ekkor, hunokhoz menekült, kinajok elől, magyarságnak semmi, magyar-hun rokonság,
© 2013 TVN.HU Kft.