Belépés
Arany János
... hallgatott rá,
S kedve-szegve rejtezék vadonba,
Hogy silányabb énekét elmondja.

Lába előtt a vad szenvedélyek
Megjuházva, békén figyelének:
De csak egy hang kelle, hogy kobozza
Mindeniket őrjöngésbe hozza.

És ha zengé a nyomort, inséget,
Kóros ágyán az emberiséget:
Jött az Inség, könnyezett dalára,
Szána...
Tündér álom
... hézag támadott,
Hézag, keblemnek legmelegebb részén.

És napról-napra nőttön-nőtt ez ür,
S ez ür miatt nem szállhatott már lelkem,
Félt, hogy mélyébe hull... s nem kelle többé.
Mit eddig olyan lángolón öleltem,
Nem kellett kincs és nem kellett dicsőség.
Mind a kettő oly fénytelen vala!
Oly fénytelen, mint lesz az ég idővel,
Ha elko...
A remete hagyománya
... mondhatnám, mintha valami nagy konverzációm lett volna az emberekkel, beszélni nem tudtam velök, mert nem szóltak emberi hangon; tetőtül talpig idegen az egész vidék. Most ha két napig ott kellene tanyáznom, megenne az unalom, akkor két hónapig laktam ott, s e két hónap volt legszebb része életemnek.

Akkor bennem volt a világ, magammal hordtam azt, most kívülem van, és...
Nincs Cím
... úgy ítélé; Kazinczy, hogy védelmezzen, szólla: Hiszem tsak gyermetske még. Fel-tsattana Sophie Asszony: -- Nem gyermetske, érett asszony ez már, hogy rosszabbat ne mondgyak. -- Ezért hát le kelle szállanom a férje-urárúl, és vőlegényem felé indúlék. Ám de nem várt fordúlattal a mellette ülő ifiú Vesseléni Mikát választám, és nagy szúszogva, mint eggy erőlködve kapaszkodó kis gyerm...
1846
... lát,
S ez öngyilkos kéz hányszor szálla ránk!...
Isten csodája, hogy még áll hazánk.

Igy hordozunk sok százados sebet,
Keblünk soha be nem gyógyúlhatott;
Mérget kellett mindenkor innia,
Ki sebeinkre önte balzsamot.
Valami rosz szellemtől származánk!
Isten csodája, hogy még áll hazánk.

S míg egymást martuk szennyes koncokért,...
Beszélgetések Istennel 1/3
... elképzelni, hogy
Én másmilyen Vagyok ?
Bizony, elfelejtetted, milyen feltétel nélkül szeretni. Nem emlékszel Isten
szeretetének élményére. Megpróbálod tehát elképzelni, milyennek kellene lennie
Isten szeretetének, arra alapozva, hogy milyennek látod a szeretetet a világban.
Istenre vetíted a ,,szülő" szerepét, és előhozakodsz egy olyan Istennel, aki...
Petőfi Sándor-Tündérálom
... hézag támadott,
Hézag, keblemnek legmelegebb részén.

És napról-napra nőttön-nőtt ez ür,
S ez ür miatt nem szállhatott már lelkem,
Félt, hogy mélyébe hull... s nem kelle többé.
Mit eddig olyan lángolón öleltem,
Nem kellett kincs és nem kellett dicsőség.
Mind a kettő oly fénytelen vala!
Oly fénytelen, mint lesz az ég idővel,
Ha elko...
x
... szenvede,
S a szent esküt esküdte meg,
Legszebb virága, éke volt
Magyarhon úri hölgyinek.
Hős Frangepánnak szép neje,
Termetben karcsú és sugár,
Fenség és kellem homlokán,
Lépése könnyü mint madár.
S ha rád tekinte szép szeme
Sötét selyempillák alól:
Kéken mosolygó ég hasadt
Rád éjfél hollószárnyiból.
S ha szóln...
Rászorulók, nyomor hajléktalan
... kényszerítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy nem a szeretet jelenléte volt az, ami kínzóimat arra bírta, hogy Simont kényszerítsék. Simont tudatlansága tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való félelem, hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segítenek.
Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbemarkolót fölismerje...
Gyógyíthatsz
... lehetőséggel?
Ha lehetőséged lenne arra, hogy elméd segítségével elaludj¡ ab¬bahagynád az altatók szedését?
Ha lehetőséged lenne arra, hogy segíts magadon és barátaidon a legkellemetlenebb egészségügyi gondok leküzdésében, élnél a lehetőséggel?
Hosszú idő után végre az orvosi szakma is kezdi felismerni, hogy elménk beteggé tehet minket, illetve, hogy elmén...
Rászorulók
... vagyok a szívedben. 24 / 2445


Kérdező: 2. Többször is vállalta a földi élet menetét?
HANG: 2. E második kérdésed mögött valami félreértés húzódik. Nekem, Jézusnak, nem kellett többször is vállalnom a földi élet menetét! Nekem lehetőségem volt, és éltem is ezzel a lehetőséggel, hogy az idők végezetéig itt maradjak köztetek és bennetek a földön azután is, hog...
G János
... szenvede,
S a szent esküt esküdte meg,
Legszebb virága, éke volt
Magyarhon úri hölgyinek.
Hős Frangepánnak szép neje,
Termetben karcsú és sugár,
Fenség és kellem homlokán,
Lépése könnyü mint madár.
S ha rád tekinte szép szeme
Sötét selyempillák alól:
Kéken mosolygó ég hasadt
Rád éjfél hollószárnyiból.
S ha szóln...
Dombi Ferenc, Jézus
... kényszerítették, hogy Nekem segítsem, mint ahogy nem a szeretet jelenléte volt az, ami kínzóimat arra bírta, hogy Simont kényszerítsék. Simont tudatlansága tette olyanná, hogy kényszeríteni kellett. Kínzóimat pedig az attól való félelem, hogy talán meghalok, mielőtt fölfeszíthetnének, ha nem segítenek.
Simonnak nem kellett sok idő ahhoz, hogy valami szívbemarkolót fölismerje...
Hizsnyai Zoltán
... kezed elolvadt s öt szürke erecskében kanyargott tova.
Utánuk rúgtál, ám a lendülettől kibomlott a lábbujjad,
s legombolyodtál - mint egy mohersál - homlokig.
Újból kellett gondolni a világot, hogy tapintható,
érzékelhető, megfejthető - s végül megint lefejthető legyen...
Az aznapi elemzés tárgya a fönti sorokkal kezdődő, T. S. mo-...
Versek a vértanúk tiszteletére
... némán és kővémeredten,
Vad iszonyattal csüngtünk ama tetten,
S a bősz sikoltás, mely keblünkből tört ki,
Ajkunkra fagyva, nem tudott kitörni.

S martir-haláluk végig kelle néznünk ;
S hogy mit jelent ez, látnunk kelle jól :
Az ő haláluk, a mi csúfos végünk,
A végitélet egy nemzetre szól ;
Jöhet új tavasz, új kor fakadása,
E népnek ...
Regénytrilógiám
... gondolatai-ban... A műhelyből átszüremlő kattogás elhalt, ismét kí-sérteties csend telepedett mindenre. A tájra, a kastélyra, a szívére, az elméjére -, künn és benn... ,,Telefonálnom kellene" - fogalmazódott meg monoton töprengésében a mentő ötlet. A készülékhez lépett, füléhez emelte a kagy-lót, de az is hangtalan volt... Ismét karosszékéhez ment, onn...
Kuthy Lajos:Hazai rejtelmek 2
... valamelyik tagbaszakadt kézláb, zugba szorítá. De Ferke rajta érte, s úgy meglegyezgeté, alig látott tőle hazamenni. A nyaggatás pedig úgy fejébe szalasztá a meleget a leánynak, hogy vérét kelle venni.

- Hm hm! ismétlé a zsendiczétől felmelegült kebel; s ki volt a megoldalgatott macska? akará szorgalommal tudni, miből látni lehete, miszerint ő, e történettel némi homály...
Kuthy Lajos:Hazai rejtelmek 1
... ki) s eltiltá az ügyvédi vizsga letételétől. Véges eszű birái azt hitték, hogy hivatásától vonják el, pedig épen a felé hömpölygették. Az öt hónapi magány és elmélkedés megtermékenyíté. Nem kellett már neki csak egy lökés, hogy hivatásához jusson. Ez is megjött s ez is szerencsétlenség alakjában. Megszabadulása után Nagyváradra ment vissza, hol tárt karokkal fogadták ismerősei s m...
GYULAI Pál (1826-1909)
... sarkantyúja nincsen,
Ej dehogy nincs, ád az Isten,
Ott a kréta, rajzol egy párt,
Ha eltörik sem vall nagy kárt.

Korbácsa is van e mellett,
Kenderből hogy jobb se' kellett,
Jó hajlós vessző a nyele,
Csak úgy csattint-pattint vele.

Gyi Fakó! vágtatva megyen,
Tüskén-bokron, völgyön-hegyen,
De már ez nem tréfa-dolog,
F...
A tengerszemű hölgy
... ölre kapta a táncosnőjét, s elindult vele keringeni, amíg egyszer aztán a zene abbamaradt, s ők ott találták magukat a terem túlsó végén, a szárazon; elfogyott a lábuk alól a nóta. Aztán úgy kellett nekik szégyenszemre visszagázolni, ahonnan elindultak, a bálanya tribünjéig. Erzsike úgy pörölt, Muki úgy szabadkozott; aki látta őket, azt hihette, hogy félesztendős házasok.
...
1 2 3 4 5 
Címkék: Arany János, Nincs Cím, Beszélgetések Istennel, Petőfi Sándor-Tündérálom, Dombi Ferenc, Hizsnyai Zoltán, Kuthy Lajos, GYULAI Pál, Fel-tsattana Sophie Asszony, Vesseléni Mikát, remete hagyománya, vértanúk tiszteletére, tengerszemű hölgy, hang kelle, egész vidék, olyan Istennel, szent esküt, szeretet jelenléte, attól való, altatók szedését, legkellemetlenebb egészségügyi, orvosi szakma, földi élet, idők végezetéig, földön azután, lendülettől kibomlott, mohersál &#8211, aznapi elemzés, fönti sorokkal, bősz sikoltás, nemzetre szól, műhelyből átszüremlő, mentő ötlet, készülékhez lépett, nyaggatás pedig, zsendiczétől felmelegült, megoldalgatott macska, ügyvédi vizsga, felé hömpölygették, zene abbamaradt, terem túlsó, lábuk alól, bálanya tribünjéig, szerencsétlenség, megtermékenyíté, regénytrilógiám, kényszerítették, hollószárnyiból, szívbemarkolót, megszabadulása, megoldalgatott, legombolyodtál, elfelejtetted, szégyenszemre, karosszékéhez, töprengésében, beszélgetések, hömpölygették, kényszerítsék, kényszeríteni,
© 2013 TVN.HU Kft.