Belépés
Argentína kiesett a vb-ről..
Argentínok kikaptak a németektől 11-esekkel!!
Gyászba borultam teljesen!! Hiába az a két sör, amit magamba öntöttem, hiába a sok üvöltözés, amitől elment a hangom, fogytam 2 kilót úgy ugráltam... és tessék!!
Már csak a Brazilokban bízom, nincs mese! Német-Brazil döntőnek kell lennie!!!
Ráadásul fogadtam, és vesztettem egy üveg pezsgőt...! Pedig inkább a véremből egy...
Itt a folytatás... ;)
... néni, hát ín tínyleg megcsinyátam, csak teccik tudni mostan nem hoztam el. De esküszöm az anyám íletire, hogy megcsinyáltam!
Gazsi hazaér, hát ott fekszik az anyja felravatalozva, gyászban az egész cigánytelep. Harmadnap.
- Gazsika. Mára csináltál házi feladatot?
- Hat ín tínyleg csinyátam tanító néni csókolom..... az apám íletire esküszöm!
Gazsika hazaindul, ú...
Csalódtam a Rádió 1-ben!
... buszok a megállokban, a villamosok, mindenki meg tudott állni 1 percre.A vonatok meghúzták a kürtöket, így adva tiszele...
Gyászban
...

Meghalni te nem fogsz, csak az élet szalad el,
a csillagok hirdetik szép neved.
Felkiáltok hozzád - senki más nem érdekel.
Örülök hogy foghattam a kezed.

***
Gyújtok egy gyertyát, mert fénye s hője van.
Mert rád emlékszem róla untalan


...
mese..:-)
... Almafi, s levágta a szárnyakat.

Épp a palotakertbe estek. A sors úgy hozta, hogy épp a királylány apjának az ablaka elé. Míg a lánya oda volt, három évig az egész város fekete gyászba borult.

Mindenkinek fekete zászlót kellett kitennie a házra, s olyan szigorú parancsot adott ki a király, hogy még mosolyognia sem volt szabad senkinek sem, mert akit azon fogta...
Temetés
... átkozott fájó perceket.
Tudná hogy mekkorát hibázott.
S hogy egy édes sze...
Új Mohács
... -
S nekem látnom kell, sorsa magasábul
Meggyalázottan hogy zuhan a mélybe...

Dús palotában úr az idegenség,
Becsület jajján becstelen mulat;
A magyar gyászban nincs már semmi fenség,
Csak hervadó hit, dermedt öntudat;
Enyészet leng itt halmon, rónaságon, -
Óh itt már meddő minden álmodás...
Kalapom némán bús szememre vágom...
Imádkozzunk az elhunytainkért
Szent mise:
Könyörgés az Úrhoz:
Segíts népednek összefogni mindenféle gyászban! Hogy halottaink emléke még szorosabban kapcsoljon össze örök rendeltetésünkkel!
Hallgass meg, Urunk.
Mária, a szomorúak vigasztalója tanítson meg mindnyájunkat igent mondani saját életünkre, minden nekünk ajándékozott életre és végül a halálra is!
H...
Nincs Cím
CHARLES BAUDELAIRE: TALÁLKOZÁS EGY ISMERETLENNEL

A kába utcazaj vad hangokat vetélt.
Mély gyászban karcsu hölgy, arcán szent szenvedéssel
suhant egyszerre el előttem, lusta kézzel
emelve ringatón a fodrot és szegélyt.

Nemes, nagy, ideges, lába szobor. Előre
görbedve, mint különc, ittam én, elbüvölt,
a kába mézet és a gyilkoló...
Nincs Cím
... közeledő koporsóra.

Nem kérdezni, hogy kit temetnek,
Csengettyűzni a gyász-menetnek.

Ezüst sátrak, fekete leplek
Alatt lóbálni egy keresztet.

Állni gyászban, súlyos ezüstben,
Fuldokolni a fáklyafüstben.

Zörgő árnyakkal harcra kelni,
Fojtott zsolozsmát énekelni.

Hallgatni orgonák búgását,
Síri harangok ...
Puskás Ferenc
... volna egy jó kis beszédet, érzékenyült volna el Puskás Öcsi temetésén. A stadion, a Hősök tere és maga a szertartás mindenképpen remek alkalom lett volna némi népszerűségjavításra, a nagy gyászban még talán össze is borult volna egy kicsit a nemzet az ő nemszeretett/szeretett miniszterelnökével. (Nem véletlenül esett ám térdre megint a Gyurcsány ott a ravatal előtt még reggel a Ba...
Somogyi Ottó: Máglyák a szerelemnek
... ölelkező lángnyelv,
átitatott gyolcsunk adtuk,
sercegő vérünk husáng nedv.

Égj, lángolj velem e nászban,
izzon köröttünk levegő,
búsuljon más balga bús gyászban,
máglyánk felhőkön lebegő.

És...ha angyali glóriád
egyszer gyarló földre koppan,
könnycsepp elolt majd, óriás
tűz hamvad, többé nem moccan.
...
Wass A:Az én titok-karácsonyom
... ha tudtak volna ünnepelni, a karácsonyfa gyertyái mellett az ünnepi gondolatok magasságából meglátták volna az utat, mely
már akkor is egyenesen vezetett a reménység felé.
De gyászba s ünneptelen hallgatásba rejtőztek az idő elől, pedig az idő azért múlott, éppen úgy.
Karácsony szombatja volt. Kint nagy puha hó, a kerti fákat belepte egészen.
Olyan csöndes vo...
Mint a szarvas
... fölöttem!
Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez.
Hadd mondjam Istennek, az én kőszálamnak: Miért felejtkeztél el rólam? Miért kell gyászban járnom ellenség háborgatása miatt?
Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim, naponként ezt mondván nékem: Hol van a te Istened?
Miért csüg...
Juhász Gyula
... erdélyi síkon
Tűnt a dicsőség nem múló egébe
Az ifjú és szabad Petőfi Sándor!
Ő egymaga a diadalmas élet,
Út és igazság csillaga nekünk,
Ha őt fogod követni gyászban, árnyban,
Balsorsban és kétségben, ó, magyar,
A pokol kapuin is győzni fogsz,
S a földön föltalálod már a mennyet!
S tudnád feledni a szelíd Szalontát,
hol A...
Lélekről lélekre
... régi kedvesét.
Keresi untalan, míg eljő a várvavárt tavasz.

Újból nyeregben, vágtat erdőn, mezőn, bérceken,
Míg falusi temető felé viszi útja, hol épp gyász ered.
Gyászban látja viszont, rég nem látott kedvesét.
Hol tekintetük találkozik, s látja kisírt két szemét.

Gyászol a kis, szegény csoport, édesatyja ravatalon,
Mire vége a temet...
Te küldtél engemet
... vergődöm.
Te akarod. Jól van.
Hiszek igazadban,
Megnyugszom valódban.

Te tudod, én Uram,
Mi célod szívemmel,
Az engem ostromló
Sötét keservekkel;
Gyászba borítottál,
Örömöm eltépted,
Zsákmánnyal engedtél
Tenger szenvedésnek.

Vádlóimmá tetted,
Kik baráim voltak;
Virágos kertemet
Pusztává tarolta...
Emlékek
... íródott:

Már jóideje, hogy
Feketében járok
Mindenki tudja:
Ez jövőm múltja

Az elmúlás füstjét
Itatta belém
Az asztalra tett...
Poénok éjjelre....
... tanítónéni, hát in tínyleg megcsinyátam, csak teccik tudni mostan nem hoztam el. De esküszöm az anyám íletire, hogy megcsinyáltam!
Gazsi hazaér, hat ott fekszik az anyja felravatalozva, gyászban az egész cigánytelep.
Harmadnap:
- Gazsika! Mára csináltál házifeladatot?
- Hát in tinyleg csinyátam tanítónéni csókolom... az apám íletire esküszom!!
Gazsika haza...
Október huszonharmadika
Kettőezerhat október huszonharmadika


Megtaposott zászlók a mocskos utcán,
Parádézó rendőrlovak.
Becsavarva piros gyászba a
forradalom, rávarasodott szavak.

A tűzijáték és a vállhoz emelt fegyver
egymást kioltó két szörnyű kép.
,,Ezerkilencszázötvenhat te csillag",
fölér hozzád e mai szörnyűség?

Döglött...
1 2 3 .......50 51 ....75 76 ....99 100 101 
Címkék: Nincs Cím, Puskás Ferenc, Somogyi Ottó, Wass, Juhász Gyula, CHARLES BAUDELAIRE, TALÁLKOZÁS EGY ISMERETLENNEL, Puskás Öcsi, Petőfi Sándor, németektől 11-esekkel, üveg pezsgőt, anyám íletire, anyja felravatalozva, egész cigánytelep, apám íletire, vonatok meghúzták, élet szalad, csillagok hirdetik, palotakertbe estek, királylány apjának, egész város, magyar gyászban, szomorúak vigasztalója, kába utcazaj, kába mézet, szertartás mindenképpen, nagy gyászban, ravatal előtt, karácsonyfa gyertyái, ünnepi gondolatok, reménység felé, kerti fákat, diadalmas élet, pokol kapuin, földön föltalálod, szelíd Szalontát, várvavárt tavasz, engem ostromló, elmúlás füstjét, asztalra tett, mocskos utcán, vállhoz emelt, huszonharmadika, felravatalozva, meggyalázottan, elhunytainkért, fáklyafüstben, megcsinyáltam, ismeretlennel, házifeladatot, csengettyűzni, mindnyájunkat, felejtkeztél, palotakertbe, kettőezerhat, megcsinyátam, nemszeretett, szenvedésnek, ajándékozott, vigasztalója, csontjaimban, szorongatóim, szenvedéssel, magasságából,
© 2013 TVN.HU Kft.