Belépés
Segítsetek!
Segítsetek Magyarországnak!

H elp for Hungary!


Az igazságügyinek mondott és állítólag rendvédelemmel megbízott állítólagos miniszter úgy nyilatkozott, hogy nem kíván nemzetközi megfigyelőket hívni az országba 2007. március 15-ével kapcsolatos készülődés miatt.

Miért kellene megfigyelőket hívnia, ha ők maguk nem készülnek lövetni? Miért kell az...
Reggeli elmélkedés 2007.02.26
... imádság, igeolvasás, más hívőkkel való közösség és szolgálat. Pál apostol elmondja, hogyan kell óvakodnunk attól, ami tönkreteheti a Krisztussal való közösségünket: "Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját,felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével." (Ef 6,14-15)
Ahhoz, hogy lelkile...
udás, hit, hiszékenység (4. ré
A hiszékenység vizsgálata és a vallásos hit filozófiai rendszerbe foglalása (Vallásfilozófiai-teológiai irat)

X. Egyszerű (nem teológus) keresztény emberek ellenvetései.

1. Ha valaki nem vizsgálja meg a hitét, de jó hitrendszert fogadott el és követ, az is üdvözülhet, hiszen egy gyerek sem tudja semmilyen bizonyítékát adni abbéli meggyőződésének, hogy bizonyos...
Az egyre szépülő múlt
... Zeusz Héphaisztosz által kovácsolt pajzsa volt, melyet Homérosz szépen ír le akkor, amikor Athéné harci készülődését festi:


,,s fellegtorlaszoló Zeusz ércingét felövezve,

fegyveresen készült könnyontó háborúságra.

Rettenetes, bojtos pajzsát vállára vetette,

melyet mindenhol körben koszorúz meg a Rémség:

dermesz...
2007. augusztus 12.
...2007. augusztus 12. - Évközi 19. vasárnap

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezések...
2007. október 23. – Kedd
...2007. október 23. - Kedd

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, ...
2007. november 5. – Hétf
...2007. november 5. - Hétfő, Szent Imre herceg

Evangélium

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megér...
Együttérzés
... barátaidért tett erőfeszítések során csalódásokat is meg kell majd élned, de Isten azt ígéri (5.v.), hogy akik könnyezve vetnek, ujjongva fognak aratni.

Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. (Lk 12,35)

Akik könnyezve vetettek, ujjongva arassanak! (Zsolt 126,5)

...
Advent
Lukács Evangéliuma 12. fejezet 35-40.

Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is

Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva;

Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, a kik az ő urokat várják,

mikor jő meg a menyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget,
azonnal megnyissák néki.

Boldogok azo...
A napi Ige
NAPI IGE
--------

Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek
abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. I.Péter
1:13

A felkészülés idejét éljük: most még van idő elménket is felkészíteni. De vajon
holnap lesz-e? Éppen ezért lehet és kell abban a kegyelemben reménykednünk,...
I. Péter 1:13
NAPI IGE

Annakokáért felövezvén elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz néktek, mikor megjelen. I.Péter 1:13

A felkészülés idejét éljük: most még van idő elménket is felkészíteni. De vajon holnap lesz-e? Éppen ezért lehet és kell abban a kegyelemben reménykednünk, amit Jézus Krisztus számu...
Készenlétben
...2008. május 17. szombat

Lk 12,35-40.

Jézus nondja: 35 "Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva.
36 Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor
tér vissza uruk a menyegzőről, hogy amikor megérkezik és zörget,
azonnal ajtót nyithassanak neki. 37 Boldogok azok a szolgák, akiket az
...
1Péter Első fejezete
Péter Apostol I. levele 1. rész

1. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galátziában, Kappadóciában, Ázsiában és Bithiniában e...
A megfelelő eszközök
... magasságban vannak. 13 Éppen
ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a
gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14 Álljatok meg
tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a
megigazulás páncélját, 15 felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma
hirdetésének a készségével. 16 Vegyétek fel mindenképpe...
Lélek kardja
... magasságban vannak. 13 Éppen
ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a
gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. 14 Álljatok meg
tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel, és magatokra öltve a
megigazulás páncélját, 15 felsaruzva a lábatokat a békesség evangéliuma
hirdetésének a készségével. 16 Vegyétek fel mindenképpe...
Ciprián
... tolerandam mortis" (1).

"Itt áll Krisztus katonáinak fényes csapata, akik a szorongató üldözés őrjítő vadságát kitartó ütközetben megtörték, felkészülve a börtön eltűrésére, felövezve a halál elviselésére" (1).

"Ipse ad aram hostia, victima ipse venisti; immolasti illic salutem tuam, spem tuam, fidem tuam funestis illic ignibus concremasti" (8).

"A...
2008. október 21. – Kedd
...2008. október 21. - Kedd

Evangélium:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Biz...
Evangélium 2008. október 21.
...2008. október 21. - Kedd
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizony, mondom nektek, felövezi magát,...
2008. november 5. – Szer
...2008. november 5. - Szerda, Szent Imre herceg
Evangélium:

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezé...
Evangélium 2008. november 5.
...2008. november 5. - Szerda, Szent Imre herceg
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
,,Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és zörget, rögtön ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. Bizo...
1 2 3 .5 6 7 8 9 10 11 
Címkék: Segítsetek Magyarországnak, Zeusz Héphaisztosz, Szent Imre, Lukács Evangéliuma, NAPI IGE, Jézus Krisztus, Péter Apostol, Jézus Krisztusnak, egyre szépülő, megfelelő eszközök, igazságügyinek mondott, országba 2007, megigazulás páncélját, békesség evangéliuma, hiszékenység vizsgálata, időben Jézus, olyan emberekhez, felkészülés idejét, kegyelemben reménykednünk, szorongató üldözés, börtön eltűrésére, halál elviselésére, ellenállhassatok, fellegtorlaszoló, vallásfilozófiai, meggyőződésének, magyarországnak, megérkezésekor, rendvédelemmel, igazságügyinek, tanítványaihoz, reménykedjetek, megállhassatok, szövétnekeitek, hasonlítsatok, erőfeszítések, megfigyelőket, kappadóciában, közösségünket, reménykednünk, hiszékenység, elviselésére, ellenvetései, fegyverzetét, tönkreteheti, hirdetésének, készülődését, megérkezések, készenlétben, felkészíteni, nyithassanak, csalódásokat, bizonyítékát, héphaisztosz, hitrendszert, nyilatkozott, menyegzőről, készségével, megigazulás, kegyelemben, állítólagos, derekatokat, együttérzés,
© 2013 TVN.HU Kft.