Belépés
Koalíciós kormány alakult
... hadjáratok
A középkori Magyar Királyság története
Árpád-kor
Anjou-kor
Vegyesházi királyok kora
Koraújkori magyar történelem
Török hódoltság
Erdélyi Fejedelemség
Királyi Magyarország
Rákóczi-szabadságharc
A Habsburg abszolutizmus kora
19. századi magyar történelem
Reformkor
1848-49-es forradalom és ...
Felvidék
... igen, mi volt annak a neve, és hol találhatók a maradványai? Valószínűleg védekezésül teszik fel az ellenkérdést a szlávok: hol van Atilla székhelye? A hunok az állítólagos ,,morva fejedelemség" előtt négyszáz évvel korábban éltek itt. A legújabb kori kutatások során megtalálták Atilla palotáját valamint az Árpádkori Buda romjait a Pilisben. (Bővebben Noszlopi Német Pét...
Megöl a disznófejű Nagyúr
... Ebben hamarosan szakértő lett, és amikor szüleit két évvel később elvesztette, majd néhány év múlva az üzletet is átvette, ez szolgált szédületes karrierje alapjául.

A hessei fejedelemség trónörököse, Vilmos herceg fő passziója a numizmatika volt, és Meyer Amschel ilyetén szolgálatai révén már 1763-ban bejáratos volt az udvarába. A trónörökös saját tartománya a ráérő id...
Ezen a napon történt
... uzsora azonban tiltott számukra. A zsidók, köztük Bécs leggazdagabb kereskedőinek a feladata, hogy támogassák Brandenburg gazdasági fejlődését. A Nagy Választó célja az, hogy Brandenburg fejedelemség gyéren lakott területeit tőkeerős polgárokkal benépesítse. Más üldözött vallási irányzatok képviselői is menedéket találnak Brandenburgban. A védettség kiváltságait élvező zsidók kise...
Magyarnak lenni
... össze már a X. század elején Nyugat-Európa népei (keresztes hadjáratot hirdetve) a Kárpát-medence magyarsága ellen? 907. júliusában a pozsonyi csatában hatalmas sereg vonult a Magyar Nagyfejedelemség ellen és igen csúfos vereséget szenvedett.

955-ben III. Abd al-Rahman mór kalifa I. Ottó királynak gratulált a Lech-mezei győzelméhez s egyben javasolta: hogy a magyarokat ...
Árpádok Országa
BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 1/5

ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI
BEVEZETÉS
A TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA
HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK?
Jugria
A finn-magyar rokonítás
Új távlatok /1800-1849/
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Következzék a S...
Gandhi
... város, és vasúti csomópont. Büszkén viseli a "Dekkán gyöngye" elnevezést, és azon a részen fekszik, amely közvetlenül határos az akkor még nagyobb önállóságot élvező Hajderábád fejedelemséggel. A hajderábádi nizám, India leggazdagabb embere 16 millió paraszt felett gyakorolt önkényuralmat. Púnába éveken át érkeztek a hírek az éhező parasztok lázadásairól a fejedelmi adós...
A barokk stílusról
... Németországot érintő harmincéves háború következményei bénítják. A háborút lezáró westfáliai béke (1648) a feudális viszonyokat rögzítette. A német területen megközelítően 300 kisebb-nagyobb fejedelemség osztozott. A gazdasági és politikai egység hiánya, a kereskedelmet gátló vámhatárok sokasága hátráltatta a fejlődését.

Oroszország a XVII. század végétől néhány évtized...
Nincs Cím
... szakad: a Habsburgok elfoglalják (bekebelezik) a nyugati részt, Magyarország középső része a törökök közvetlen ellenőrzése alá kerül, mialatt a Tiszától keletre levő részen az Erdélyi Fejedelemség jön létre.
1711 - 1848 `a155102`a1552D8013 osztrák uralom.
1867 - a körülbelül fél évszázadig tartó Osztrák-Magyar Monarchia létrehozása.
1914 - Magyarország részt vesz az...
Kiknek az érdekeit képviselik?
... uralkodni. Ha elérte az általa megjelölt évet, v. uralkodása éveinek száma 40 lett, megölték. Halál lett osztályrésze a népet ért csapásokért is. - A magyar törzsszövetségben a kettős fejedelemségnek megfelelően (Ibn Ruszta és Gardézi szerint) a kündü volt a szakrális fejedelem, míg a tényleges fejedelem dzs.l.h, azaz gyula volt. (,,Vezetőjüket kündünek hívják. Ez a név uralk...
Endrey : A disznófejű nagyúr
... Ebben hamarosan szakértő lett, és amikor szüleit két évvel később elvesztette, majd néhány év múlva az üzletet is átvette, ez szolgált szédületes karrierje alapjául.

A hessei fejedelemség trónörököse, Vilmos herceg fő passziója a numizmatika volt, és Meyer Amschel ilyetén szolgálatai révén már 1763-ban bejáratos volt az udvarába. A trónörökös saját tartománya a ráérő id...
Mi történt a szülinapomon?
... uzsora azonban tiltott számukra. A zsidók, köztük Bécs leggazdagabb kereskedőinek a feladata, hogy támogassák Brandenburg gazdasági fejlődését. A Nagy Választó célja az, hogy Brandenburg fejedelemség gyéren lakott területeit tőkeerős polgárokkal benépesítse. Más üldözött vallási irányzatok képviselői is menedéket találnak Brandenburgban. A védettség kiváltságait élvező zsidók kise...
Röpirat
... elfoglalják (bekebelezik) a nyugati részt, Magyarország
középső része a törökök közvetlen ellenőrzése alá kerül, mialatt a
Tiszától keletre levő részen az Erdélyi Fejedelemség jön létre.
1711 - 1848 `a155102`a1552D8013 osztrák uralom.
1867 - a körülbelül fél évszázadig tartó Osztrák-Magyar Monarchia létrehozása.
1914...
Az örök zsidó (Der Ewige Jude)
... erre ők egyszerűen tovább vándoroltak főleg Németországba.

Aztán innen továbbmenve Kelet-Európában és annak orosz részeiben gyűjtőhelyet találtak. Galicia, a volt Halics- fejedelemség egyik központjuk.

Később már egész Európában egyre gyarapodó számban már megtalálhatók voltak.

Kemény, émelyítő képek: ,,...a zsidóság őshazája Ázsia, a pat...
Ellopott őstörténet
... későbbi Han-dinasztia történeté"-ben olvashatjuk: "Amikor a jüe-csik uralkodóházát a hunok megsemmisítették, akkor az uralkodói ház székhelyét Ta-hiá-ba (Baktria) tették át. A királyság öt fejedelemségre szakadt..."


A hunok

Aki figyelmesen tanulmányozza az ujgur népről mondottakat, nem lehet kétsége a Hunok és az Ujgurok azonossága felől és arról sem, h...
Arvisura Vázlatok 101-163
... nagyfejedelem a 955. évi nyugati támadás szándékát megakadályozta, megszervezte a harcosokat itthon és külföldi -keleti- segítséget is kért. Tizenöt évig volt ekkor harckészültségben a fejedelemség. Jászvásártól Kolozsvárig uralkodott
Derencsény.

A római egyház erőszakos terjeszkedése kezdetén II. Szabolcs (Lebed) volt a nagyfejedelem. Látható volt Róma vallás...
Arvisura Vázlatok 51-100
... is.

Cikolusz halálát a lóbérci (Leoben) kabarok megbosszulták.

Pannónia lakói ie. 9.-6. között fellázadtak, sok rómait megöltek. A Hun Törzsszövetség ebben az időben (Kövesd fejedelemségeidején) a kínaiak támadásainak kivédésével volt elfoglalva.

Antónius császárnak Kövesd megigérte a kelták kiûzését és a légiók kenyérellátását, cserébe a...
Arvisura Vázlatok 1-50
... környékén török népcsoport is élt, Turkud pateszi vezetésével, de Ada nazír és kurd sámánok is éltek erre és kisebb ordoszi származású lovascsoportok is letelepedtek.

Az ordoszi fejedelemségből a látogatók egyre jobban megismerték ezt a marinai térséget is.

Uzapani amikor idelátogatott, tanácskozott Árpáddal, Suppival, Urással, Halpával és Nimróddal....
Zakar András:A sumér hitvilág1
... sem rémület,
Az embernek nem volt ellenlábasa.
Azokban a napokban Shubur (Kelet) földje, a bőség helye,
az igazságos végzéseké,
Dallamos nyelvű Sumér (Dél), a "fejedelemség rendeleteinek" nagy országa,
Uri (Észak), az ország, melynek megvan mindene, ami szükséges,
Martu (Nyugat) országa, biztonságban nyugovó,
Az egész világegyetem, a nép e...
Ezeréves átok? Történelmi vázlat a magyar külpolitika mozgás
... geopolitikai helyzetben volt a királyi Magyarország és megint másban Erdély az ország három részre szakítottságának másfél évszázada alatt. A Kárpátok hatalmas hegykoszorúi által övezett fejedelemség ugyanis kívül esett a Porta fő terjeszkedési és hódítási irányán, ezért sem vált szükségessé katonai megszállása, a felszabaduló emberi és anyagi erőforrásokat így fel lehetett haszná...
1 2 
Címkék: Árpádok Országa, Nincs Cím, Ewige Jude, Arvisura Vázlatok, Zakar András, Magyar Királyság, Erdélyi Fejedelemség, Királyi Magyarország, Árpádkori Buda, Bővebben Noszlopi Német Pét, Meyer Amschel, Nagy Választó, Magyar Nagyfejedelemség, BAKAY KORNÉL, ÁRPÁDOK ORSZÁGA, ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI, TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA, HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK, KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI, Osztrák-Magyar Monarchia, Jászvásártól Kolozsvárig, disznófejű Nagyúr, napon történt, barokk stílusról, érdekeit képviselik, disznófejű nagyúr, örök zsidó, sumér hitvilág1, magyar külpolitika, középkori Magyar, állítólagos &#8222, legújabb kori, hessei fejedelemség, numizmatika volt, trónörökös saját, védettség kiváltságait, pozsonyi csatában, finn-magyar rokonítás, finnugor irányzat, részen fekszik, hajderábádi nizám, fejedelmi adós, háborút lezáró, feudális viszonyokat, német területen, kereskedelmet gátló, nyugati részt, törökök közvetlen, általa megjelölt, magyar törzsszövetségben, kettős fejedelemségnek,
© 2013 TVN.HU Kft.