Belépés
Magdeburgi szent Norbert
... nevét az új közösség: premontreiek. A premontreieknek a kolostori elmélyedést, tanulmányokat társítaniuk kellett a világban folytatott működéssel, és azzal, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumról keresztények és nem keresztények között. Norbert továbbra is vándorszónok akart maradni anélkül, hogy egyetlen apátsághoz kötné magát. 1126-ban Rómába ment, és ott megkapta a pápától az...
Az aratni való sok, a munkás..
... bennük. Akik a félelmeiket hangoztatják, a múltba néznek, a pápa pedig a jövőbe tekint. Pontosabban minden egyes alkalommal Jézusra tekint a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Az evangéliumról beszél, imádkozik, áld, türelmet és igazságosságot kér. A világ úgy tűnik minden látszat ellenére, ki van éhezve az evangéliumra. II. János Pál gyenge lábakon, de hordozza ezt az üzenetet. V...
Mi a sátán 3. támadása?
... tanúi.

Az ember elveszettnek érzi magát a törvényrengetegben, médiauralomban,
információözönben.
A dezinformáció hatékonyan tombol: elég egy 20 perces műsor a "Júdás
evangéliumról",
hogy újabb tömegek kételkedjenek az általunk vallott négyben - miközben azt
sem tudják,
hogy az egy kizárja a négyet, vagy fordítva.

Elég egy perv...
Ima
... Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz!
Ti mindannyian, szentek és boldogok! Szolgáltátok a szegényeket és e
városhoz kötődve tettetek tanúságot az evangéliumról. Imádkozzatok értünk,
hogy közbenjárásotokra Isten Országa láthatóvá váljék bennünk és általunk.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben m...
2007. szeptember 21. – P
... valamennyi embert. Érintsd meg a szívüket! Vezesd őket szeretett Fiadhoz!
Ti mindannyian, szentek és boldogok! Szolgáltátok a szegényeket és e városhoz kötődve tettetek tanúságot az evangéliumról. Imádkozzatok értünk, hogy közbenjárásotokra Isten Országa láthatóvá váljék bennünk és általunk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörö...
Medjugorje, 2008. január 25
... időszak, amelyben Isten közelségéből erőt meríthetünk a megújulásra, hogy azután könnyebben szót értsünk embertársainkkal, és eredményesebben tanúskodhassunk nekik a jó hírről, az evangéliumról.

Az ószövetségi időkben a vezeklés, a bűnbánat, külső jelekben nyilvánult meg, ahogy napjainkban is, amikor a nagyböjti időben egyes hívők lemondanak az ételről, a csemegékről st...
Elmélkedések az Evangéliumról.
... volna rajtam s testvéreimen?
Mikor gyónni megyek, e vérben mosom meg lelkemet. Mikor áldozom, ezt veszem s arco...
2008. július 6. – Évközi
... történteket. Azt mondta, hogy olyan volt a harang hangja, mintha csak Jézus hívta volna: Jöjj felém!

Az ő szerencsétlen eltévedése és szerencsés hazatalálása jutott eszembe a mai evangéliumról, amelyben egy kis harang csendes hangjához hasonló szelídséggel mondja Jézus: ,,Jöjjetek hozzám mindnyájan!" De vajon meghalljuk-e ezt a csendes hívást? Vajon elindulu...
Ádám és Éva bünbeesése........
... aggódom: kevésbe veszem életemet, csakhogy végigfussam pályámat és teljesítsem a feladatot, amelyet Urunk Jézus bízott rám, vagyis hogy tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdetô Evangéliumról.'' (ApCsel 20,24) Még jobban megértjük, ha megnézzük mit mondott a bűnbeesésről a Szűzanya: A Szűzanya megjegyzései ezzel kapcsolatban: ,,Öröm töltött el, hogy boldoggá tettem Istent: a hív...
Ádám és Éva de ami kimaradt
... aggódom: kevésbe veszem életemet, csakhogy végigfussam pályámat és teljesítsem a feladatot, amelyet Urunk Jézus bízott rám, vagyis hogy tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdetô Evangéliumról.'' (ApCsel 20,24) Még jobban megértjük, ha megnézzük mit mondott a bűnbeesésről a Szűzanya: A Szűzanya megjegyzései ezzel kapcsolatban: ,,Öröm töltött el, hogy boldoggá tettem Istent: a hív...
Napi Igék
... 1,15


Uram!
A puszta kiáltó szava: János, ehhez hasonlót mondott. Néhány szót - megtérésről, Isten országa eljöveteléről - pontosan úgy hirdetett, mint Te. Csak az evangéliumról nem szólt még. Nem is tehette. Ő csak a szigorú követeléseket tartalmazó szent törvényt ismerte. Ezt szólaltatta meg. Megtérést sürgetett.
Te Keresztelő János szolgálatát igazolta...
Isten lehetőségei
... hogy minden Isten ajándéka. Az asztali áldás nemcsak jámbor szokás, hanem mély emberi igény, hogy hálát adjon Istennek a betévő falatért.

Nem könnyű a vasárnapi evangéliumról beszélni. Megtudjuk, hogy egy szerencsétlen leprás jött Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. Mit tudunk mi itt Európában a lepráról? Amit tudunk róla, azok könyvekből vett ismeretek, valószínűleg e...
Falfirka
... erőlteti, hogy őt kövessük valamiféle szent életben!
Olyan szabadelvű világ részei vagyunk, ahol rettenetesen kellemetlen így szembesülni Krisztussal, vagy hallgatni azt, aki az evangéliumról szónokol. Hagyjon már békén, hadd éljünk úgy, ahogy akarunk! Nem veszi észre magát? Nem kell és kész! De mit mond a halálos beteg, az elhagyatott, a szegény, akinek az élete tönkrement,...
Igehírdetés: Takaró Károly
Lekció: Lukács 12; 32-35
,,Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot. Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívete...
Szent X. Piusz pápa
... pápa lett, minden áldott vasárnap a vatikáni kertben vagy valamelyik vatikáni udvaron a világ minden részéről érkezett zarándokok számára egyszerű katekézist tartott, vagy a napi evangéliumról beszélt röviden. Különös gondot fordított az Eucharisztiára és a belső életre. A mai liturgikus élet kulcsszava, az actuosa participatio, 'tevékeny részvétel', tőle származik. Az volt a cél...
Prohászka Ottokár kommunikációs blog
... Isten és világ - Missziós levelek
2. A keresztény bűnbánat és bűnbocsánat
3. Fold és ég I.
4. Fold és ég II.
5. A diadalmas világnézet
6. Elmélkedések az evangéliumról I.
7. Elmélkedések az evangéliumról II.
8. Magasságok fele
9. Világosság a sötétségben
10. Korunk lelke
11. Kultúra és terror
12. Ünnepnapok
13...
Assisi Frenc élete c. könyvből
... mellékutakat, sikátorokat és a külvárosokat. Sok száz emberrel találkoztak. A nap végeztével hazaindultak. Ferenc egyetlen egyszer sem prédikált a tömegnek, és nem beszélt senkinek az evangéliumról. Fiatal társa nagy kiábrándultsággal mondta:
-Azt gondoltam, hogy prédikálni megyünk a városba.
Ferenc ezt válaszolta:
- Fiam, prédikáltunk. Prédikáltunk, amikor mentünk....
Nem hallgathatunk
... evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot!"
(1. Korinthus 9:16)

Az evangéliumról általában az Újszövetség első négy könyve, vagyis a négy evangélium jut eszünkbe. De az evangélium nem könyv, vagy papiros, hanem a mindennapi életben megtapasztalható szeretet, valóságos s...
2010. március 7. Nagyböjt 3. v
... rátekintett Péterre" (Lk 22,61). E tekintetből azonban nem elítélés, hanem megbocsátás sugárzik.

A bűnbánatra való felszólítás az evangélium középpontja, s éppen ezért az evangéliumról szóló igehirdetésnek is a központi témája. Szent Márk írásának kezdetén olvashatjuk: ,,Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!" (Mk 1,15). Nyilvános működésé...
Napi evangélium
... rátekintett Péterre" (Lk 22,61). E tekintetből azonban nem elítélés, hanem megbocsátás sugárzik.

A bűnbánatra való felszólítás az evangélium középpontja, s éppen ezért az evangéliumról szóló igehirdetésnek is a központi témája. Szent Márk írásának kezdetén olvashatjuk: ,,Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!" (Mk 1,15). Nyilvános működésén...
1 2 3 4 5 6 7 
Címkék: Napi Igék, Takaró Károly, Szent, Prohászka Ottokár, Assisi Frenc, János Pál, Isten Országa, Urunk Jézus, Keresztelő János, Szent Márk, aratni való, kolostori elmélyedést, világban folytatott, evangéliumról keresztények, félelmeiket hangoztatják, múltba néznek, pápa pedig, jövőbe tekint, evangéliumról beszél, ember elveszettnek, dezinformáció hatékonyan, általunk vallott, ószövetségi időkben, nagyböjti időben, harang hangja, csendes hívást, puszta kiáltó, szigorú követeléseket, asztali áldás, betévő falatért, vasárnapi evangéliumról, szerencsétlen leprás, evangéliumról szónokol, halálos beteg, élete tönkrement, tolvaj hozzá, vatikáni kertben, világ minden, napi evangéliumról, belső életre, actuosa participatio, keresztény bűnbánat, diadalmas világnézet, evangéliumról általában, négy evangélium, mindennapi életben, bűnbánatra való, evangélium középpontja, evangéliumról szóló, központi témája, megtapasztalható, embertársainkkal, beteljesítőjére, premontreieknek, tanúskodhassunk, eredményesebben,
© 2013 TVN.HU Kft.