Belépés
Nincs Cím
... szólni nem lehet hozzá, s nem lehet mozgását semmiféle idegen akaratnak befolyásolni � de a telefonhoz valami misztikus varázserő folytán oda lehet kényszeríteni őt. Az akarat és engedelmesség törvényei oly kiszámíthatatlanok! talán a csillagok mozgását követik, s a csillagok titkát sűrű fátyol takarja. Bizonyos, hogy a telefont valami kiszámíthatatlan erő konstellációja fű...
A lappangó közvéleményről
... a korlátozott nyilvánosság feltételei között a véleménynyilvánítás - különösen a politikailag fontos kérdésekben - szükségszerűen tartalmazza a kényszer, a külső alkalmazkodás és az engedelmesség, esetenként a nyilvános behódolás jegyeit.

Az ilyen feltételek között működő társadalomban a közvélemény és kommunikációs folyamatainak értelmezése, a látens közvélemény koncep...
...bizonyságot tenni...
... Márdokeus korában, az Úr megvédi igazságát és népét.

Az Igét a legnagyobb tekintélyként fogadjuk el. Isteni intézkedésnek kell elismernünk az emberi kormányzatot, az iránta való engedelmesség a törvényes határon belül szent kötelességünk. De ha követelményei ütköznek Isten törvényeivel, akkor Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mintsem az embernek. Isten szavát mind...
Ezen a napon történt
... veresége nyomán kialakult helyzetet. Clemenceau, mint a békekonferencia elnöke június 7-én a tanácskormányhoz intézett jegyzékben követelte a felvidéki támadás haladéktalan beszüntetését. Engedelmesség esetén kilátásba helyezte: meghívják a magyar fél képviselőit Párizsba, és megkötik a békeszerződést.
Kun június 9-i válasza: Csehszlovákia szegte meg az 1918. novemberi belgr...
f
... álomban fürödni: harag.

A különös álmokból: fürdővízben azt látni, hogy a nő férfivá, és a férfi nővé változik: bujálkodás jegye. Fürdőházban lenni, de lábunk megtagadja az engedelmességet, hogy a vízbe vigyen, inkább egy szennyes helyre vonszolnak: titkos szerelem jegye. Fürdőházban hasítékon át leskelődni, és azt látni, hogy a mezítelen emberek állatokká változnak: g...
g , gy
...g

Gabona
Gazdagság.

Kerner Jusztinusz szerint: aratás: mindenre jó, főként nyereség. Gabonát őrölni: jegyzi, hogy nemsokára biztos kenyér lesz kezedben. Száraz gabona: tűzvész.

Az 1756-os könyv szerint: gabona: Istennek legnagyobb áldása. Gabonaföldön járni: imádkozni. Gabonával utazni: nagy szerencse. Ocsú: tűzvész.

Gácsér...
l,ly
... megcsalódást is mutat. Fiú, aki volna leány: öröm. Szent leánnyal lenni semmire sem jó. Cigányleány: utazás. Német leány: változás. Szatmári leány: fáradságos munka. Nyíregyházi leány: engedelmesség. Víg leány: bánat.

Leány a hold első negyedében: hideg időjárást jelez. Andráskor: hosszú telet. Nagyböjtben: tavaszi hó. Kántorböjtben: paráznaság. ( Régi magyar naptár .)...
A nemzetrontás stratégiája
... futószalagon. A kreatív ösztönt módszeresen kiirtják a fiatalokból; s mindenkit hyper-aktívnak bélyegeznek, aki valamilyen szempontból elüt az átlagostól. Az iskolai nevelés lényege: a szolgai engedelmesség kikényszerítése és fixálása a személyiségben, még fiatal korban. A félrevezetés, a manipuláció alapvetően hamis ideálok (példaképek), életideálok helyett illúziók és téveszmék ...
Hétköznapi felismerések.
... betartása
Epe................................. ..agresszió
Fogazat............................a gresszió, vitalitás
Foghús.............................ő sbizalom
Fül................................. ..engedelmesség
Genitáliák........................sz exualitás
Gyomor............................ér zések, befogadóképesség
Haj...............................
A nem önkéntes pszichiátria
... végzett "nyilvános" ECT, s az azt így megismerő többi beteg puszta megfenyegetése azzal, hogy ECT-t fognak kapni, ha nem engedelmeskednek, sokszor elegendő volt megfélemlítésükhöz s az engedelmesség kikényszerítéséhez. Az is előfordult, hogy az ECT hatásai iránt érdeklődő beteget nem tájékoztatták megfelelően, aki ezért tanácstalanságában a többi beteget kérdezgette, mit tudnak er...
CION BÖLCSEInek Jegyzőkönyve
... megvan a joga ahhoz, hogy a háború borzalmait kevésbé feltűnő és kielégítőbb halálos ítéletekkel helyettesítse, melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához, amely vak engedelmességet követel. Az irgalmatlan szigor a legerősebb hatalmi eszköz az államban. Nemcsak a haszon kedvéért, hanem a kötelesség nevében, a győzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erőszak és meg...
Isten szolgájának Mestere
... problémáját és zűrzavarát ismeri és megoldja. Semmivel sem jelent kevesebbet az, hogy mesterem van. "Egy a ti Mesteretek, a Krisztus" (Mt 23,8),

Urunk soha nem erőszakolja ki engedelmességünket: nem vesz igénybe eszközöket azért, hogy akarata teljesítésére rábírjon. Néha szeretném, bárcsak úrrá lenne rajtam és kényszerítene egy ügy elintézésére, de nem teszi. Van olyan ...
Leonardi Szent János
... Testvérületét. Ez a testvérület később, V. Pál pápa alatt nyerte el végső formáját és nevét: Isten Anyjának Reguláris Klerikusai (1614). A kongregáció jellegzetessége a szegénység, az engedelmesség és a bűnbánat. Lelki vezetőik az első időkben a luccai S. Romano konvent domonkos atyái, különösen Francesco Bernardini és Benedetto Onesti voltak.

A zsinati megújulásért fár...
ISTEN KINYILATKOZTATÁSAI 1rész
A KÉRDÉS: KI AZ ISTEN


Önmaga nyilvánítja ki magát nekünk

A János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE

Ezek az írások valláson felülállók:

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14, 21 ígérete...
Jézus kinyilatkoztatásai 17rés
... hogyan talál mindig keményebb szívekre, hogy szándéka újból és újból az elbukott gyermekei visszatérítése, és ezt nem ismerik fel - így aztán már csak egy eszköz marad hátra a szívek engedelmessé tevésére, és hiábavaló volna minden enyheség és könyörület, ha nem figyelnek rá.

Az emberek csak a nagy szomorúságban és szorongattatásban találnak vissza Teremtőjükhöz, azonba...
Mindenféle idézetek
Az igaz barát az, aki megfogja a kezed és a szíved érinti meg.Ne pazarold az idődet egy férfira, aki nem akarja az ő idejét rád fordítani.Ne erőltess semmit, mert a legjobb dolgok akkor történnek, amikor legkevésbé számítasz rá.Isten talán azt akarja, hogy találkozz néhány rossz emberrel, mielőtt találkozol ...
Mi történt a szülinapomon?
... veresége nyomán kialakult helyzetet. Clemenceau, mint a békekonferencia elnöke június 7-én a tanácskormányhoz intézett jegyzékben követelte a felvidéki támadás haladéktalan beszüntetését. Engedelmesség esetén kilátásba helyezte: meghívják a magyar fél képviselőit Párizsba, és megkötik a békeszerződést.
Kun június 9-i válasza: Csehszlovákia szegte meg az 1918. novemberi belgr...
Leonardi Szent János
... Testvérületét. Ez a testvérület később, V. Pál pápa alatt nyerte el végső formáját és nevét: Isten Anyjának Reguláris Klerikusai (1614). A kongregáció jellegzetessége a szegénység, az engedelmesség és a bűnbánat. Lelki vezetőik az első időkben a luccai S. Romano konvent domonkos atyái, különösen Francesco Bernardini és Benedetto Onesti voltak.

A zsinati megújulásért fár...
CION bölcseinek JEGYZŐKÖNYVEI
... megvan a joga ahhoz, hogy a háború borzalmait kevésbé feltűnő és kielégítőbb halálos ítéletekkel helyettesítse, melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához, amely vak engedelmességet követel. Az irgalmatlan szigor a legerősebb hatalmi eszköz az államban. Nemcsak a haszon kedvéért, hanem a kötelesség nevében, a győzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erőszak és meg...
Csak, hogy tudd! Cionék tervei
... megvan a joga ahhoz, hogy a háború borzalmait kevésbé feltűnő és kielégítőbb halálos ítéletekkel helyettesítse, melyek szükségesek annak a terroruralomnak fenntartásához, amely vak engedelmességet követel. Az irgalmatlan szigor a legerősebb hatalmi eszköz az államban. Nemcsak a haszon kedvéért, hanem a kötelesség nevében, a győzelem kedvéért is ragaszkodnunk kell az erőszak és meg...
1 2 3 4 
Címkék: Nincs Cím, CION BÖLCSEInek Jegyzőkönyve, Leonardi Szent János, ISTEN KINYILATKOZTATÁSAI, Kerner Jusztinusz, Isten Anyjának Reguláris Klerikusai, Francesco Bernardini, Benedetto Onesti, BERTHA DUDDE, lappangó közvéleményről, napon történt, nemzetrontás stratégiája, telefonhoz valami, csillagok mozgását, csillagok titkát, telefont valami, korlátozott nyilvánosság, politikailag fontos, külső alkalmazkodás, nyilvános behódolás, ilyen feltételek, látens közvélemény, legnagyobb tekintélyként, emberi kormányzatot, iránta való, törvényes határon, békekonferencia elnöke, tanácskormányhoz intézett, felvidéki támadás, különös álmokból, férfi nővé, vízbe vigyen, szennyes helyre, mezítelen emberek, 1756-os könyv, hold első, kreatív ösztönt, iskolai nevelés, szolgai engedelmesség, manipuláció alapvetően, többi beteget, joga ahhoz, háború borzalmait, terroruralomnak fenntartásához, irgalmatlan szigor, legerősebb hatalmi, haszon kedvéért, kötelesség nevében, győzelem kedvéért, testvérület később,
© 2013 TVN.HU Kft.