Belépés
A legnagyobb hazugságok
...
ahogyan ezt a hírmagyarázók beállítani törekszenek! Aki tehát beéri
azzal, hogy Gy. F-nek mennie kell, vagy akár azzal, hogy új
választást kell kiírni, az a globális birodalmi diktatúra
fenntartása, és még leleményesebb üzemeltetése, tehát a nemzet
hatékonyabb kifosztása mellett foglal állást. Az egyetlen esély a
túlélésre a rendszerváltás ...
Geiger-féle sugárzásmérő
... foglal el a középpontban.Geiger 1912-tôl a berlini Physikalisch-Technische Reichsanstaltban (Birodalmi Fizikai-Muszaki Intézetben) folytatta az atomszerkezet tanulmányozását. Walter Bothe társaságában módszert dolgozott ki a koincidenciák számlálására, és 1924-ben ezzel tisztázták a Comp...
Vallások a halálról:Indián
... jelentős történeti változásokon átesve - ma is él, vagy úgy, hogy e régi hitrendszerek elemei beépültek később keletkezett vallások világába. Így India és Kína hite a régi 'birodalmi' vallási világ örököse, az ókori Közel-Kelet, Görögország és Róma vallása viszont a zsidó-keresztény-muszlim világvallások fejlődésének folyamatában őrződött meg. Meglehet...
Vallások a halálról:Görög
... számára.

Róma keleti terjeszkedésével a hellenizált keleti vallási kultúra gyors ütemben épült be a birodalom vallási világába. A meghódított tartományok istenei templomot kaptak a birodalmi fővárosban; ünnepeiket beiktatták az állami ünnepek rendjébe, személyüket pedig - ha lehetett - római istenekkel azonosították. Amikor Kr. e. 27-ben felépült a Pantheon, minden...
Tövises az út a csillagokig
... 1943. december 14.

Szíves tudomásulvétel céljából csatoltan megküldöm legújabb magyarországi jelentésem másolatát és annak három mellékletét. A jelentés december 10-e óta a birodalmi külügyminiszter úr előtt fekszik. Tekintettel arra, hogy a jelentés igen kényes kérdéseket tárgyal, azt javasolnám, a jelentés egyelőre ne kerüljön tovább, és az csak személyes tá...
Mikao Usui élet története
... megelőzte korát. Munkásságáért még életében a "Kun San To" nevű kitüntetést kapta a Meiji Császártól ami Japánban nagyon magas kitüntetésnek számit magyar megfelelője talán "Birodalmi Díszdoktor" lehetne. Ezt a kitüntetést csak nagyon különleges életmunkásságért adományozta a császár. Ezt követően híre még jobban terjedt. Régiókból több természetgyógyász...
Végső kisemmizésünk és likvid
... fölvásárolható áruvá válnak; az idegenek korlátlan beözönlésével lakosságuk elveszti
homogenitását (ill. fehér jellegét), fokozatosan megszőnnek nemzetállamok lenni; végül az EU-s birodalmi gépezet
fogaskerekévé integrálódnak.
Ha egyes országok átmenetileg élveztek is elınyöket, hosszú távon valamennyi résztvevı rosszul jár, és
sokkal többet veszít, m...
A Kínai Nagy Fal
... fogja, halála után megvédeni. A korábbi fejedelmek inkább a palotáik biztonságába húzódtak. De ez a Császár büszke volt alkotásaira, és mindent a saját szemével akart megnézni. Ezért 5 birodalmi körutat is megtett. Az utolsó közel egy évig tartott. Mindez, a hatalmas (több ezer fős) kíséret, és a szintén Õt kísérő hadsereg ellátása miatt, hatalmas költséget jelentet...
A mosoly országa Thaiföld 15.
...A Wang folyó völgyében, a 7. században alapított Lampang, a későbbi Khmer birodalmi település, hosszas burmai fennhatóságot követően, 1892-ben lett Thaiföld eggyik vezető helye.
A rizst és ananászt termelő földeket övező hegyekben lign...
Hitler zsidókra bízta
Hitler zsidó tábornokokra, főtisztekre bízta százezer katonáját!

Tudom, kegyetlenség folytatni, hiszen már a cím olvastán szívéhez kap sok antifasiszta meg nacivadász. S károg együttérzően a Holotitanic farvizének hulladékán tenyésző beetetettek hada. - Veszélyben az akadémiai kitűntetés, a könyvnapi siker is és megromlik Olliud soros, esti izgalma, amit talán éppen T...
Portugália 4. rész
... működését hatékonyabbá tevő un. Lisszaboni Szerződést.

A Jeromos kolostor előtt, a 3.300 négyzetméter nagyságú, az 1940-es Portugál Világkiállításra tervezett, Birodalmi tér{Praca do Império} terűl el.Az ibériai félsziget, egyben Eu...
Ezen a napon
... koronázási jelvények számára. A Szent Koronát tartalmazó ládát először Kőszegen őrizték, majd Szálasi intézkedésére 1945.01.12-én Velem községbe, onnan március 18-án osztrák (akkor német birodalmi) területre, a Mürzzuschlag melletti volt császári vadászkastély óvóhelyére vitték, majd Mariazellen keresztül a Salzburgtól keletre fekvő Atterseebe, végül a szomszédos Mattseebe szállít...
Magyarul beszélô törzs Equador
... feljegyzéseken sűrűn szerepel a Béla mint név és mint tisztség. A Bélából csináltak a spanyolok Buala-t, Zela-t stb.

Tampusnak nevezték az inkák birodalmában azokat a helyeket, ahol a birodalmi utakon és bizonyos távolságokra elhelyezve a hadsereg részére pihenő és utánpótlási célokra szolgáló épületcsoport volt, melyekben hadiszerek és élelmiszerek voltak elraktározva....
Botlókövek története
... *
3. Konyha
4. Fürdı és ruhatároló
5. Tábori kórház (bunker)
6. Betegkörzet, sebészeti osztály
7. Betegkörzet, munkahivatal és tábori irodák;
mögöttük a birodalmi németek blokkjai
8. Betegkörzet, hullakamra
9. Betegkörzet
10. A tábor utcája
11. A foglyok blokkjai
12. A rokkantak blokkjai
13. Papi blokk
14. A táb...
Amikor az Ég alászáll
... is, hogy a magyar nemzeten az évezredek alatt felhalmozott, ránk rótt több átokprogram lefusson. Mindez azóta kezdődött, amióta az ős-Egyiptomi (Atlantisz-kori), aranykori birodalmi állapotunktól, fénnyel írt világunktól megfosztottak bennünket, emberiséget. Az átokprogramok az elmúlt napfogyatkozás (1999) óta fejeződtek be, és a legutolsó még ma is futó átok ...
A Magyar Szent Korona.........
... fajta felépítés. Hangsúlyos rész elöl a kereszt, mögötte a boltívvel, valamint a nyolcszögletű lapkás felépítési mód. Rögtön szembetűnő, miért van a német-római birodalmi koronán kizárólag ószövetségi program. Ennek alapján ugyanis nyugodtan lehetne Dávid utódainak a koronája. Éppen ez a lényeg! Az is volt! Visszagondolva az előző részek fe...
Adolf Hitler - Harcom -1. rész
... nacionalista vált belőlem!
Másodszor: megtanultam belső tartalma és értelme szerint mérlegelni és felfogni a történelmet.
A régi Ausztria több nemzetiségű állam volt. A birodalmi német legalábbis akkoriban aligha tudta felfogni, mit jelent az egyén mindennapi életében egy ilyen nemzetiségi állam polgárának lenni. A német-francia háború hős német hadseregén...
Adolf Hitler - Harcom -2. rész
... német beavatkozással szemben biztosították, a német lassú elnyomására irányuló belpolitikájukat lényegesen könnyebben és veszélytelenebbül folytathatták. Tették ezt nemcsak azért, mert a birodalmi kormány részéről semmiféle beavatkozástól nem kellett tartaniuk, hanem azért is, mert a szlávosítás túlságosan gyalázatos módja ellen netán felzúduló németséget is mindjárt el lehet...
Adolf Hitler - Harcom -3. rész
... német "nehézipar" ellen folytatott szüntelen hadjárat volt, amelyet a marxizmusnak a forradalom útján aratott győzelme tett teljessé. Most, amikor e sorokat írom (1924), a német birodalmi vasutak ellen folytatott támadás is eredménnyel járt, úgyhogy ez a vállalat is a nemzetközi nagytőke birtokába került. Ezzel a "nemzetközi" szociáldemokrácia elérte fő céljainak eg...
Adolf Hitler - Harcom 4.rész
Adolf Hitler - Harcom 4.rész

II. Az állam

A polgári világ már 1920-21-ben szemére vetette mozgalmunknak, hogy elveti a mai államot. Ezért a különböző irányzatok pártpolitikai rablólovagjai jogosultnak érezték magukat arra, hogy ahol csak tehették, elnyomjak az új világnézetnek e fiatal, kényelmetlen hirdetőjét. Közben természetesen szándékosan elf...
1 2 
Címkék: Mikao Usui, Kínai Nagy Fal, Magyar Szent Korona, Adolf Hitler, Physikalisch-Technische Reichsanstaltban, Birodalmi Fizikai-Muszaki Intézetben, Walter Bothe, Amikor Kr, Meiji Császártól, Birodalmi Díszdoktor, Lisszaboni Szerz&otilde, Portugál Világkiállításra, Szent Koronát, legnagyobb hazugságok, mosoly országa, hírmagyarázók beállítani, egyetlen esély, atomszerkezet tanulmányozását, koincidenciák számlálására, ókori Közel-Kelet, hellenizált keleti, birodalom vallási, meghódított tartományok, birodalmi f&#245, állami ünnepek, jelentés december, birodalmi külügyminiszter, jelentés igen, jelentés egyel&#245, csak személyes, kitüntetést csak, idegenek korlátlan, korábbi fejedelmek, palotáik biztonságába, saját szemével, utolsó közel, évig tartott, szintén &#213, akadémiai kitűntetés, könyvnapi siker, 1940-es Portugál, ibériai félsziget, szomszédos Mattseebe, spanyolok Buala-t, inkák birodalmában, birodalmi utakon, hadsereg részére, birodalmi németek, tábor utcája, foglyok blokkjai,
© 2013 TVN.HU Kft.