Belépés
A magyar nép történelmének egy
A magyar nép történelmének egyik nagy tragédiája!


2007 augusztus 17 - péntek, 15:16

(A szerző a hitelesség kedvéért szó szerint idézte a nyilatkozó személyeket, nem mindenben ért egyet a megszólalókkal)
A magyarországi demokratikus erőd utóvédharcai és a kékcédulás választások.

A KOMMUNISTA PÁRTBAN ELHATÁROZTÁK, HOGY HAMIS KÉKC...
2007.08.19.
... R.(-)(Lévai D. (5)), - Szili T.(5),(Nyerges I.(6),) Szenner G.(6), HujberL.(6).

Csere: Heresznyei Zoltán

Kitűnő időben játszottunk és a kezdésünk is hasonlóra sikeredett! Ellenfelünk a tavalyi eredményekből indult és valószínűleg nagyon lazán vett bennünket.
Kontráink ekkor jók voltak és mi irányítottuk a játékot.
Sajnos hamar kellett cserélni (Tőke...
2007.09.23.
... Németh T.(5), Szenner G.(5), Nagy V.(5), Hujber L.(5), Molnár J.(4).

Kellemes időben találkozott egymással a két csapat.
Az első félidőben szervezetten játszottunk. Igaz, az ellenfelünk többet támadott de ezeket az támadásokat egymást segítve sikerült megakadályoznunk. Saját kidolgozott helyzetük alig akadt. Amikor helyzetbe kerültek azt általában mi hoztuk össze. ...
Árpádok Országa
... folytonos kritikával kísérje a maga nézetét csak úgy, mint a másét, s ne restellje bevallani, hogy tévedett" (4) "mindenféle badar ítélet és következtetés" képviselőjének nevezték el az ellenfelet. (5) Jól emlékszem, milyen megrökönyödéssel forgatgattam 1966-ban Bobula lda, A magyar nemzet eredete c. munkáját, (6) mint a hozzá nem értők egyikének "fekete bibliáját", aki mindenféle...
Tövises az út a csillagokig
... politikájában itt hálás és kényszerítő feladat adódik, ha hozzányúl ehhez a kérdéshez és azt tisztázza. Annál is inkább, mert ez nem katonai, hanem szinte kizárólag politikai kérdés. Ha az ellenfélen félelem és gyávaság vesz erőt, elegendő a világos szó, a kemény követelés, amit alátámaszt a német hadosztályok és harci repülőrajok említése. Véleményem szerint e...
Meditáció kézikönyve
... azaz megállítja az emóciók, a szenvedélyek, a lelkiállapotok, a lélek esszenciájának ellentmondó gondolatok inspirátora, a ,,Lucifer"-lény tevékenységét. De a vérben tevékeny Ellenfél befolyásának akár csak rövid időre történő felfüggesztése is automatikusan izolálja a másik, az idegrendszeren át tevékeny Ellenfelet, függetleníti a lelket az ,,arimáni" lénytő...
ISTEN KINYILATKOZTATÁSAI 1rész
A KÉRDÉS: KI AZ ISTEN


Önmaga nyilvánítja ki magát nekünk

A János evangélium 14/21 ígérete alapján prófétai módon kapta és írta: BERTHA DUDDE

Ezek az írások valláson felülállók:

Valláshoz tartozástól nem akarnak senkit eltéríteni, sem valami vallási közösségre rábeszélni. Megjelenésének egyedüli oka, hogy a Ján. Ev. 14, 21 ígérete...
ISTEN KINYILATKOZTATÁSAI 2rész
... világosságukat és erejüket. Egyúttal átfordultak mindennek az ellenkezőjére, és elvesztettek minden isteni tulajdonságot - helyette magukba fogadtak minden rossz tulajdonságot és ösztönt. Ellenfeleim lettek, - míg végül szellemi szubsztanciájuk teljesen meg nem keményedett, és már önmaguk létének sem voltak tudatában.

Ezt a megváltozott szellemit száműztem a ...
Jézus KINYILATKOZTATÁSAI 7rész
... magukat átadják nekem, hogy szellemüket megvilágosítsam. Ezek átfogó tudást kaphatnak, lassan az ismeretnek abba az állapotába jutnak, amelyben-kezdetben éltek. Eltávozik a sötétség, amit ellenfelem rájuk akasztott. Ismét világosságban élnek, mert kapcsolatukat teljes tudattal helyreállították velem, az örökkévalóság ŐSFÉNYÉVEL. Engedik, hogy szeretetemet rájuk sugározhassam ̵...
MARSCHALKÓ Lajos
... láttak először napvilágot. Az első KZ-et nem Heinrich Himmler alapította, hanem Salamon király. A "Vernichtung" jelszava Mózes, a zsidó Führer utasításaiban hangzott el először, a legyőzött ellenféllel szemben.

Hitler csupán annyit hirdetett, hogy a germánság a zsidóságnál magasabbrendű fajta. Mózes sokkal tovább ment ezen a téren, amikor kinyilatkoztatta, hogy a zsidós...
A végtelen vonal...
... versenyt.

Goy visszaemlékezett a vitára, melyet korábban Gellérttel és Bíróval folytatott a találmányról, ahol is ő játszotta az ,,ördög ügyvédjének" a szerepét, felidézte akkori ellenfelének érveit:

54

- Úgy látszik, nem fejeztem ki magam elég világosan. Ennek a golyóstollnak minden eddigi változattal szemben egy sor előnye van. T...
A MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI 2.
... kijelölésében vezető szerepet játszott. Jelentős része volt abban, hogy az antiszemita párt a politikailag iskolázottabb rétegek körében is népszerűségre tett szert. A mozgalom politikai ellenfelei pedig veszedelmes versenytársat láttak az új pártban. Elsők között lépett szorosabb együttműködésre Istóczyval. Mindenben teljes egyetértés uralkodott közöttük. Az Istóczy vezetésével m...
Adolf Hitler - Harcom -1. rész
... mellett sok szabadidőm maradt. Így bizony többet voltam Isten szabad ege alatt, mint a szoba négy fala között.
Boldog vagyok és hálás az égnek azért, mert most, amikor politikai ellenfeleim szorgos és kedves figyelmességgel kutatják életpályámat kora ifjúságomig visszamenőleg, és megkönnyebbülten megállapítják ennek a "Hitler"-nek pajkos voltát Ennek folytán újra és...
Adolf Hitler - Harcom -2. rész
... köszönhette nagy sikerét is.
A propaganda helyes alkalmazásának beláthatatlan eredményeit azonban elsősorban a háború ideje alatt láthattam. Sajnos, ezen a téren is mindent csak az ellenfél oldalán tanulmányozhattam, mert a mieink tevékenysége szerfölött szerény volt. Már önmaga, a német részről tapasztalt általános felvilágosításnak minden katona szemében feltűn...
Adolf Hitler - Harcom 4.rész
Adolf Hitler - Harcom 4.rész

II. Az állam

A polgári világ már 1920-21-ben szemére vetette mozgalmunknak, hogy elveti a mai államot. Ezért a különböző irányzatok pártpolitikai rablólovagjai jogosultnak érezték magukat arra, hogy ahol csak tehették, elnyomjak az új világnézetnek e fiatal, kényelmetlen hirdetőjét. Közben természetesen szándékosan elf...
ORSZÁGHÓDÍTÓK 2.rész
... a vörös zászlót tűzik ki a repatriáló vonatra. Jönnek a pápai menlevéllel, vagy a svéd protestáns egyházak menlevelével "átvészelt" fajilag üldözöttek, akik most nem annyira a közvetlen ellenfeleknek vélt hungaristákkal akarnak leszámolni, hanem az egész magyar néppel.

Az úgynevezett faji kérdés, csak most, és csak általuk válik faji kérdéssé, mégpedig nyers és meztelen...
Magyarország árulói /1918/
... Wilsonban

XVIII.
Jászi-Jakubovicsék felfegyverzik a román nemzeti gárdát Pogány- Schwarz elűzi Bartha Albertet, a hadügyminisztert - Gömbös Gyula: Ettől a pillanattól kezdve ellenforradalmár lettem

UTÓSZÓ

Pillanatképek a patkányforradalomból

Magyarok! Sohase felejtsük el azt az októbert! Emlékezzünk 1918-ra!

I.
Töret...
Angyali korona, szent csillag
...
Pap Gábor

Angyali korona, szent csillag
BESZÉLGETÉSEK A MAGYAR SZENT KORONÁRÓL
A szerző hasonló című, megjelenés előtt álló könyvének első fejezete, kézirat gyanánt

Kegyelem néktek és bölcsesség

Mitől sze...
Koós Kálmán -Voltunk, vagyunk3
...
Koós Kálmán - Voltunk, vagyunk, leszünk

Molotov a szovjet külügyminiszter október 8-án fogadta a magyar küldöttséget és közölte velük a fegyverszüneti szerződés feltételeit, amelyek a következők voltak:

Magyarország köteles kiüríteni az egész általa elfoglalt csehszlovák, jugoszláv és román területeket, illetve területekről visszavonja az összes magya...
Koós Kálmán -Voltunk, vagyunk1
... A zűrzavaros helyzet végül akként tisztázódott, hogy a románok visszavonultak Erdélybe és Tiszántúl egy részére, a tisztán maradt ország területén pedig az időközben Szegeden megalakult ellenforradalmi mozgalom és nemzeti hadsereg vette át a hatalmat. Többféle kormány váltotta egymást (szocialista, ellenforradalmi, nemzeti, keresztény, koalíciós) rövid időközökben, míg végül 1921-...
1 2 3 
Címkék: Árpádok Országa, ISTEN KINYILATKOZTATÁSAI, Jézus KINYILATKOZTATÁSAI, MARSCHALKÓ Lajos, MAGyar FAJVÉDELEM ÚTTÖRŐI, Adolf Hitler, Koós Kálmán, KOMMUNISTA PÁRTBAN ELHATÁROZTÁK, HOGY HAMIS KÉKC, Lévai, Szili, Nyerges, Szenner, Heresznyei Zoltán, Németh, Nagy, Hujber, Molnár, BERTHA DUDDE, Heinrich Himmler, Pogány- Schwarz, Bartha Albertet, Gömbös Gyula, BESZÉLGETÉSEK MAGYAR SZENT KORONÁRÓL, végtelen vonal, hitelesség kedvéért, nyilatkozó személyeket, magyarországi demokratikus, kékcédulás választások, tavalyi eredményekből, első félidőben, ellenfelünk többet, támadásokat egymást, maga nézetét, magyar nemzet, ellenfélen félelem, kemény követelés, német hadosztályok, lélek esszenciájának, vérben tevékeny, írások valláson, megváltozott szellemit, ismeretnek abba, állapotába jutnak, örökkévalóság ŐSFÉNYÉVEL, első KZ-et, zsidó Führer, legyőzött ellenféllel, zsidóságnál magasabbrendű, golyóstollnak minden, antiszemita párt, politikailag iskolázottabb, mozgalom politikai, szoba négy, égnek azért, propaganda helyes,
© 2013 TVN.HU Kft.