Belépés
nincs kész
... önmagunkért. Érdekes ha a reményre gondolok, mindig felfelé nézek, vagy legalábbis valami felettem álló jut eszembe. Mi, és miért? Isten...nem tudom, nem vagyok vallásos. Az egyházat meg egyenesen elítélem, de akkor miért eme felfelé tekintés?
Érdekes vizsgálat, az embereket figyelni, ki merre néz, mikor megy: van aki maga elé egyenesen ,mondhatnánk, céltudatos egy figura. S...
Szilveszter
... kereszténység történetének első nagy fordulópontja. A római birodalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévé emelték.

A néphagyomány és a városi folklór óév-búcsúztató szokásai viszont egyszerűen az év fordulójához kapcsolódnak. Az évkezdet minden népnél...
Az év utolsó napja
... kereszténység történetének első nagy fordulópontja. A római birodalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévé emelte.

A néphagyomány és a városi folklór óév-búcsúztató szokásai viszont egyszerűen az év fordulójához kapcsolódnak. Az évkezdet minden népnél ...
A fogorvosnő szerelme
... viszonyt megintcsak sokan elintézik valamiféle vallásosság keretei között. De az, aki elutasítja a vallást, felelősségét egyszeri és megismételhetetlen életére korlátozva kicsinységét egyenesen a világmindenséggel szemben vállalja! Persze, milyen igazságtalan is a sors, hogy olyan különböző képességeket oszt az embereknek, ezáltal végesen behatárolva felfogóképességüket. Ezek a te...
Boldogasszony tisztelete
... választott Ábráham is Úr városában élt, és onnan vándorolt Isten utasítására a későbbi Izrael területére. Így Szumer nemcsak földrajzilag esik egybe a Paradicsom valószínű helyével, hanem egyenesen a proto-keresztény idővonal közepében foglal helyet.

Most pedig ugorjunk pár ezer esztendőt. A magyarok, több ezer éves vándorlás után megjelennek a Kárpátoknál. A hagyomány...
Az egyre szépülő múlt
... egyházatya Protreptikosz (Hitbuzdító) című művében maradt fenn az a hagyomány, amely szerint Perdikkasz előtt egy Karanosz nevű férfiú volt az, aki a delphoi Apollón parancsára Argoszból egyenesen a Haliakmónhoz vándorolt, és ott fővárost alapított. Ezzel kapcsolatban egy zengzetes jóslat is fennmaradt:


,,Ó, te dicső Karanosz, sose vétsd el e látnoki szókat...
Bayer Zsolt: Ne hagyjátok a t
... józan ítélőképességet is. A józan ítélőképesség pedig néha nem cselekszik hideg fejjel. Aki állandóan hideg fejjel cselekszik, aki állandóan mérlegel, az lélekben halott. S az önfelmentés egyenesen kizárja a hitet - a hitet bármiben, érsek úr. Ha szabad erre figyelmeztetnem Önt, félő, hogy Önnek számos érve van már, s mind-mind ezt az önfelmentést támogatja. Egészen bizonyos vagyo...
Ne hagyjátok...a papot se...
... józan ítélőképességet is. A józan ítélőképesség pedig néha nem cselekszik hideg fejjel. Aki állandóan hideg fejjel cselekszik, aki állandóan mérlegel, az lélekben halott. S az önfelmentés egyenesen kizárja a hitet - a hitet bármiben, érsek úr. Ha szabad erre figyelmeztetnem Önt, félő, hogy Önnek számos érve van már, s mind-mind ezt az önfelmentést támogatja. Egészen bizonyos...
Janus Pannonius
... kánonjogot négy év alatt, meglepő gyorsasággal végezte el. Tanulmányai befejeztével Itáliai útra indult.

Hunyadi Mátyás a magyar trónra kerülvén, Janust hazahívták rokonai, egyenesen az udvarba; mert az új ország építéséhez jól képzett emberek kellettek. A királyné kancellárja, majd királyi kancellár - azaz az udvari hivatalok vezetője lett; rokona, Vitéz János bí...
Nyugat magyart kiirtása
...

http://www.lakatospal.hu/index.php?p age=articles&id=2303

Botos László(Grandpierre K. Endre nyomán): Királygyilkosságok (Magyarok Vasárnapja,2007. okt.1.)

Az agyagtáblákon napfényre került ősi magyar eredetünk - amely elhomályosítja nyugat dicsőségét - ez oknál kell kipusztítani népünket, mert élő vád vagyunk a Nyugat által kisajátított mű...
A nemzeti érdek támogatása az
... Murvai Miklós azt mondta, hogy az RMDSZ összetévesztette a célt az eszközzel. Az egység nem lehet öncél, hanem eszköz a politikai céljaink elérésére. Ha politikai céljainkat elvétjük, egyenesen erkölcstelen egységre buzdítani a magyarságot.

- Többen is keményen bírálják Orbán Viktort, amiért aktív szerepet vállal az ön választási kampányában. Egyes kommentárokban azt o...
Aprószentek
... kapcsolatban állott a Vízkereszttel, legalább annyiban, amennyiben ez a napkeleti bölcsek hódolatának az emléknapja. Hisz Máté imént idézett helye, a Heródes öldökléséről szóló versek, egyenesen a mágusok jöttéből és abból a körülményből folynak, hogy ezek Heródestől tudakolják a zsidók újszülött királyát, kinek csillaga őket Júdeába vezérelte. A Karácsonnyal való szorosabb kapcso...
Szilveszter
... kereszténység történetének első nagy fordulópontja. A római birodalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévé emelték.

A néphagyomány és a városi folklór óév-búcsúztató szokásai viszont egyszerűen az év fordulójához kapcsolódnak. Az évkezdet minden népnél...
I. (Szent) Szilveszter pápa
... kereszténység történetének első nagy fordulópontja. A római birodalom akkori uralkodója, Nagy Konstantin császár nemcsak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, intézkedései az egyházat egyenesen az állam első intézményévé emelték.

(...)

A néphagyomány és a városi folklór óév-búcsúztató szokásai viszont egyszerűen az év fordulójához kapcsolódnak. Az é...
Lajdi Tamás: A Magyar Apostol
... mondjon. Az árulóknak nincs joguk a közösség tagjaivá lenni!

9. Mivel a politikai élet a normális, mindennapi emberi élet szerves része, ezért nemhogy megtiltanánk, hanem egyenesen bíztatjuk őket, hogy a becsület hazafias oldalán vegyenek részt benne.

Attól mindenkit óvunk azonban, hogy politikai pártoknak tagja legyen, hiszen a szkíta-magyar keresztény min...
Magyar kérdés, magyar válasz
... Kívülről idegen érdekek ostromolnak bennünket, belülről az erjedésnek indult nemzeti öntudattal küzdünk. Európa ismét színt vallott, immár nemcsak hátat fordított Magyarországnak, hanem egyenesen kirabolja azt. Hazánk évszázadok óta szenvedi az idegen hatalmak, a diktatúrák és a szuperbirodalmak terrorját és ma sincs ez másképpen. Az utóbbi száz év alatt hadseregek, ideológiák és ...
A cserbenhagyott Isten és a me
... valósággal elnyomorított, mert a legvilágosabb jövendöléseket is teljesen fonákul magyarázza. Amit pedig ha szórványosan is, a názáreti Jézus Krisztusról és anyjáról, a B. Sz. Szűzről mond, az egyenesen égbekiáltó blaszfémia. […] Társadalmi vonatkozásban a zsidóság nemcsak nem iparkodott magát beleélni a keresztény világnézetbe, hanem a különböző országokban nyert emancipációja ót...
Az Erdő Péter-jelenség: nyomul
... boldoggá avatott mártír, Apor Vilmos. A ritka kivételek között van Karol Wojtyla, aki a pápák hosszú sorából méltán emelkedik ki!
DE sajnos az a jellemző, hogy az olyan világosan és egyenesen gondolkodó emberek, akik nem félnek véleményüket is vállalni, mint például Vértesaljai László jezsuita szerzetes - aki eddig még elmulasztotta olvasni a Heti Válaszban vele megjelent int...
Illyés Gyula: A bőgős fia...
... visszament leesett állal a pokolba. A fiú pedig a királykisasszonnyal addigra kiért a pokol határából. Tovább nem volt rajta hatalma Plutónak.

Amint felértek erre a világra, egyenesen a királykisasszony édesatyjához mentek. Mikor a király meglátta egyetlen kedves lányát, mikor megtudta, hogy milyen nagy bajjal, milyen sok veszedelem közt tudta megszabadítani a fiú, mind...
A király meztelen!-Úgy ám!
A király meztelen!-Úgy ám!


Tisztelt Honfitársak! Reményteli Lelkek! (Hívők és Hitetlenek!)Az UNIVERZUM él, lüktet, mozog s a látszat ellenére örökké VÁLTOZIK. Ne a szemednek higgy -kíváncsi olvasó- mely szerint a csillagok állása évszakonként változik ugyan, de mégis mindig ugyanott bukkannak föl, mint évezredek óta. Ez csupán a csalfa láts...
1 2 3 .5 6 7 8 9 10 11 
Címkék: Bayer Zsolt, Janus Pannonius, Lajdi Tamás, Magyar Apostol, Erdő Péter-jelenség, Illyés Gyula, Nagy Konstantin, Hunyadi Mátyás, Vitéz János, Botos László, Grandpierre, Magyarok Vasárnapja, Murvai Miklós, Orbán Viktort, Hisz Máté, Jézus Krisztusról, Apor Vilmos, Karol Wojtyla, Vértesaljai László, Heti Válaszban, Tisztelt Honfitársak, Reményteli Lelkek, fogorvosnő szerelme, egyre szépülő, nemzeti érdek, cserbenhagyott Isten, király meztelen, reményre gondolok, embereket figyelni, római birodalom, keresztények üldözésével, egyházat egyenesen, állam első, városi folklór, évkezdet minden, világmindenséggel szemben, későbbi Izrael, proto-keresztény idővonal, delphoi Apollón, zengzetes jóslat, józan ítélőképesség, lélekben halott, önfelmentés egyenesen, hitet bármiben, önfelmentést támogatja, hitet &#8211, magyar trónra, királyné kancellárja, udvari hivatalok, agyagtáblákon napfényre, politikai céljaink, napkeleti bölcsek, mágusok jöttéből, körülményből folynak, zsidók újszülött, árulóknak nincs,
© 2013 TVN.HU Kft.