Belépés
Dr.Kiszely I.:Besenyők,hajdúk
... Kárpát-medence elfoglalása előtt álltak, amikor keleti szomszédságukban a besenyők megjelentek. A magyarok a kazárokkal szövetkeztek a besenyők és a bolgárok ellen, akik a magyarok helyére, a Dnyeper és az Al-Duna közötti területre költöztek. A magyarok honfoglalása nem a besenyők támadása miatt következett be, hanem a besenyők megjelenése csak siettette azt a folyamatot, hogy a m...
Ősmagyarok háziállatai(1)
... István őseink lovairól való kutatását a következőkkel összegzi: "A Kárpát-medencében és a Középső-Volga vidékén az alacsony és a közepes marmagasságú lovak aránya közel azonos, a Középső-Dnyeper vidékén azonban az alacsony lovak dominálnak. A honfoglaló magyarok kis testű (taki) lovai a volgai bolgárok lovaival mutatnak hasonlóságot". Anghy Csaba ezt így fejezte ki: "Őseink lovain...
Jóka Mór.
... anya vagy Ödön visszaemlékezik a próféciára. A regényt mintegy keretbe foglalja Leonin és Ödön találkozása. A történet kezdetén a fiatal orosz tiszt menti ki magyar barátját a befagyott Dnyeper jege alól, a végén a megszálló hadsereg tisztjeként tartóztatja le Ödönt. S csak később derül ki, hogy voltaképpen ezzel mentette meg a Baradlay fiú életét az üldöző osztrákoktól. A regény ...
Felhőspirál
... felhőformáció.

A felvétel délnyugati (bal alsó) sarkán hazánk derült tájait figyelhetjük meg: a Balaton kékes foltját, a Duna és a Tisza vonalát. Délkeleten a Fekete-tenger kékje tűnik fel, a Dnyeper hordalékának és az azon elszaporodó planktonnak köszönhetően érdekes színjátékkal.

A kép keleti szélén alul a Krím-félsziget, felül, Kelet-Ukrajnában pedig néhán...
Őshazánk a Kárpát-medence
... táborok, kolóniák. A visszatérés népe a gravettiek. Nevüket jellegzetes, kőből pattintott nyílhegyfajtájukról kapták, amelynek alapján táborhelyeik nyomonkövethetők. Főbb telepeik a Don, Dnyeper, Dnyeszter mellett, majd sorban a moldvai területeken, a Keleti Kárpátokon keresztül a Kárpát-medencében, ahova kb. 25 ezer évvel ezelőtt érkeztek vissza.
A hivatalos álláspont szerin...
Az igaz magyar őstörténet
... meghalt./ megírja a Dentu-Magyariát, az igazi Honfoglalás történetét.
A Magyar törzsek / természetesen mindig ezen az összefoglaló néven említem Őket/ a Honfoglalást megelőző időben a Dnyeper folyó túlpartjánál található területen éltek és becsült létszámuk 500.000 fő volt. A férfiak fő tevékenysége természetesen a terület védelme és az egyéb harcászati feladatok ellátása vo...
65 éve volt Don-kanyar
... sem hirdették. Jány vezérezredes ezt később visszavonta, és elismerte hadserege helytállását. Tragikus mérleg A megmaradt csapatokat - mintegy 64 ezer katonát - március 5-én hátravonták a Dnyeper mögé, és május végéig hazaszállították.

A veszteségekről pontos adat ma sincs, a becslések 100 és 140 ezer közé teszik a halottak számát. A hadfelszerelés háromnegyed része ve...
Hunok
... "úgy-ahogy" igazolható, hogy ezek közül vándoroltak nyugatra egyes csoportok
¨ 370k. legyőzték az alánokat ( Aral-tó vidékétől Donig terjedő terület ), majd az osztrogótokat >- Dnyeperig terjed hatalmuk >- portyázások
¨ 396 után Uldin vezette csoport betör az Al-Duna térségébe, másik csoport pedig a Kárpátoktól északra lévő területeken tűnik fel >- germánok köz...
'43-as lapszemle: Zsidó GPU-bi
... 1940. februárjában és márciusában, aki a szovjet hatalmába került. A GPU emberei a lengyel tiszteket nyakszirten lőtték. (...) Kraszojbor község mögött a szmolenszk-minszki országút és a Dnyeper között egy két kilométer hosszú és egy kilométer széles fenyőerdő húzódik, és az erdőt magas kerítés veszi körül. Ebben az erdőben van a GPU üdülőhelye, ahol a lakosok elbeszélése szerint ...
Lengyel tisztek hóhérai ...
... 1940. februárjában és márciusában, aki a szovjet hatalmába került. A GPU emberei a lengyel tiszteket nyakszirten lőtték. (...) Kraszojbor község mögött a szmolenszk-minszki országút és a Dnyeper között egy két kilométer hosszú és egy kilométer széles fenyőerdő húzódik, és az erdőt magas kerítés veszi körül. Ebben az erdőben van a GPU üdülőhelye, ahol a lakosok elbeszélése szerint ...
Honnan vagyunk?
... határát képező Ural hegységtől a Kárpátok öveztetájakig reprodukálni lehetett. Valószínűleg megfordultak őseink az Azovi-tenger, az ingoványos Maeotis vidékén, de ami biztos az a Don és Dnyeper ill. a Dnyeper és az Al-Duna közötti Levédiában és Etelközben. Vándorlásaink közben sok néppel találkoztunk, hadakoztunk és keveredtünk. Éltünk a Kazár Bir. keretei között, török népek fenn...
Kik voltak?
... időben az ősmagyarokat kimozdította Nyugat-Szibériai hazájából és nyugati irányú vándorlásra késztette. Vándorlása során először a Volga és Urál között, majd a Don és Dnyeper közti Onogoriában telepedett le. Itt 7 törzsük élt, s a törzsek élén Lebedias állt, ezért őróla ezt a területet Lebediának, azaz Levédiának nevezték. Ebben az időben a magya...
Olvasónk cáfolja a zsidók "els
... vérszerződés színtere, az Etelköz nevének eredetéről a történelmi források mást mondanak, mint Orbán! ,,Konstantin császár szerint miután a magyarok a kazárok szomszédságából elköltöztek, a Dnyeper, Dnyeszter, Bug és Szeret folyók vidékén telepedtek meg, melyet ,,Etelküzü"-nek neveztek. ( Az ,,etel" vagy ,,etil" szó folyót jelent, így Etelköz ...
A ragozó nyelvű népek hazája
... pásztorok az Alföldön
Az i. e. 22. század körül indult meg az eurázsiai sztyeppék törzseinek első európai jelentőségű vándorlása és szétszóródása. A 3. évezred utolsó harmadában a Dnyeper és az Urál folyók között, valamint a Kaukázus északi előterében új nagy kultúra körvonalai bontakoznak ki.[iii]" Ezek valójában a Kubán-Majkop-i szkíta bronzkori műveltség képviselői, akik n...
A kőszívű ember fiai
... anya vagy Ödön visszaemlékezik a próféciára. A regényt mintegy keretbe foglalja Leonin és Ödön találkozása. A történet kezdetén a fiatal orosz tiszt menti ki magyar barátját a befagyott Dnyeper jege alól, a végén a megszálló hadsereg tisztjeként tartóztatja le Ödönt. S csak később derül ki, hogy voltaképpen ezzel mentette meg a Baradlay fiú életét az üldöző osztrákoktól. A regény ...
A kőszívű ember fiai
... anya vagy Ödön visszaemlékezik a próféciára. A regényt mintegy keretbe foglalja Leonin és Ödön találkozása. A történet kezdetén a fiatal orosz tiszt menti ki magyar barátját a befagyott Dnyeper jege alól, a végén a megszálló hadsereg tisztjeként tartóztatja le Ödönt. S csak később derül ki, hogy voltaképpen ezzel mentette meg a Baradlay fiú életét az üldöző osztrákoktól. A regény ...
Jókai Mór (1825 - 1904)
Jókai Mór (1825 - 1904)1825. február 18-án született Révkomáromban, nemesi, értelmiségi családban. pja Ásvay Jókay József hites ügyvéd és árvagyám, édesanyja Pulay Mária. Két idősebb testvére: Károly és Eszter.

1831-ben kezdi elemi iskoláit. 1835 őszén Pozsonyba megy német szóra, cseregyermekként két tanévre. Zsigmondy Sámuel evangélikus líceumi tanárhoz kerül kosztra-k...
Ezen a napon történt
... született. Frank Billings Kellogg, az USA külügyminisztere az ő tervezete alapján dolgozta ki a szerződés végleges szövegét a béke szavatolására.

1941 A német csapatok átlépik a Dnyepert

1944 A szovjetek elfoglalják Sósmezőt

1961 Meghal Rózsahegyi Kálmán színész
Endrődön született 1873. október 6-án. 1892-ben kezdte ...
Ezen a napon történt
... nemzetközi politikát követeltek. Velük szemben álltak az izolacionisták, akik az első világháborús elkötelezettség tapasztalatai alapján a szigorú semlegesség szószólói.

1941 A Dnyeper mentén megkezdődik a szovjet ellentámadás

1944 A Vörös Hadsereg elfoglalja Bukarestet

1947 Választás és kormányválság
Az előrehozott ...
Árpádok Országa
BAKAY KORNÉL: AZ ÁRPÁDOK ORSZÁGA 1/5

ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI
BEVEZETÉS
A TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA
HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK?
Jugria
A finn-magyar rokonítás
Új távlatok /1800-1849/
A finnugor irányzat uralomra jutása /1850-1867/
A KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI
Nos, mit mondanak a krónikáink?
Következzék a S...
1 2 3 4 5 7 8 9 10 
Címkék: Kiszely, Jóka Mór, Zsidó GPU-bi, Jókai Mór, Árpádok Országa, Anghy Csaba, Keleti Kárpátokon, Kazár Bir, Ásvay Jókay József, Pulay Mária, Zsigmondy Sámuel, Frank Billings Kellogg, Meghal Rózsahegyi Kálmán, Vörös Hadsereg, BAKAY KORNÉL, ÁRPÁDOK ORSZÁGA, ŐSTÖRTÉNETÜNK TITKAI, TÖRTÉNETÍRÁS MÓDSZERTANA, HOGYAN LETTÜNK FINNUGOROK, KERESZTÉNY MAGYAR KIRÁLYSÁG KORONÁZÁSI JELVÉNYEI, igaz magyar, ragozó nyelvű, kőszívű ember, napon történt, besenyők megjelentek, kazárokkal szövetkeztek, bolgárok ellen, magyarok helyére, magyarok honfoglalása, besenyők támadása, besenyők megjelenése, következőkkel összegzi, közepes marmagasságú, alacsony lovak, honfoglaló magyarok, volgai bolgárok, regényt mintegy, történet kezdetén, fiatal orosz, befagyott Dnyeper, megszálló hadsereg, üldöző osztrákoktól, felvétel délnyugati, azon elszaporodó, visszatérés népe, moldvai területeken, hivatalos álláspont, igazi Honfoglalás, összefoglaló néven, terület védelme, egyéb harcászati, megmaradt csapatokat, veszteségekről pontos,
© 2013 TVN.HU Kft.