Belépés
Mókás
... azt válaszolta, hogy azt csinál amit akar, majd szoknyáját felkapta és hirtelen lekuporodva újra a lépcs?re folyatta. A szabálysértés ténye több méter hosszan csordogált."

Gyanúsítotti jegyz?könyvb?l:"Levittem az alagsorba és meg homoszexuáltam, amit éreztem iránta."

"Ezennel a feljelentésnek helyt adok és bevallom, én követtem el Pistával azt a homok szexuál...
Érzelmek iskolája: szerelem Ma
... mondani az építésznek, hogy ne keresztrudas korlátot tegyen az emeletre, mert a gyerekek fel fog¬nak mászni rá, leesnek, és kitörik a nyakukat - meséli az új¬ságírónő. - Arra számítottam, hogy Tim megkéri a kezemet. Vasárnap este Tim kiteszi a nőt a lakásánál, és a lelkére köti, hogy el ne felejtse a keddi vacsorát. Kedden felhívja és megkéri: tegyék át a vacsorát egy mási...
Tali után
A reggeli koránkerés és vizsga ellenére nagyon jól éreztem magam nála-vele. Persze megint magamat adtam és nem jutottam szóhoz. Jójó, azért beszélgettünk...pár pohár bor után megeredt a nyelvem. És megtörtént az is amire talán számítottam is. Nagyon rendes volt. Tudtam hogy jó embert választok az első alkalomhoz. Bár kicsit zavart hogy az én bénaságom miatt neki sem volt jó, de ez...
Küzdelem az életbenmaradásért
... és fe­nye­ge­tés sok­kal kéz­zel­fog­ha­tóbb volt. Rá­adá­sul ez a fe­nye­ge­tés ál­lan­dó­an la­zult egy ki­csit, s ez az­zal az il­lú­zi­ó­val járt, hogy egy­re kö­ze­lebb ju­tunk az áhí­tott sze­mé­lyi és nem­ze­ti sza­bad­ság­hoz és per­sze a ve­le já­ró nyu­ga­ti jó­lét­hez. A ma­gyar nép 1990 után ret­te­ne­tes csa­ló­dá­son ment ke­resz­tül: nem­csak a szo­ci­a­liz­mus­ról ...
A bíbórszínű virág
... ismerek? Bíborszín virágot nem nehéz találni; de honnan tudjam, hogy melyik a legszebb az egész kerek világon? Rajta leszek, hogy megtaláljam, de azért ne számíts az ajándékra.
Ezzel elbocsátotta a derék kereskedő édes leányait, kedves leányait, szépséges leányait, és visszamentek azok ágyasházukba. Maga meg nekiállt készülődni hosszú útjára, nehéz útjára, távoli tengerentúli...
11 ezer
GUILLUAME APOLLINAIRE

TIZENEGYEZER
VESSZŐA mű eredeti címe:
Guiliaume Apollinaire:
Les onze nulle verges


Fordította:
Vargyas Zoltán


A versbetéteket fordította:
Somlyó György


Borítóterv:


Appel Béla


ISBN 963 85960 3 1
...
Holt-tengeri tekercsek
... júdai-kereszténység sok magyarázata arra hivatkozik, hogy Jézus a törvény kifejezés alatt a mózesi törvényt értette.

Ez tudatos félrevezetés, mert az evangéliumok szerint Jézusnak tulajdoní­tott szavakban félreérthetetlenül megtaláljuk azt a kifejezést, mely szerint Jézus a mózesi zsidó törvényt (a Thorat) a "ti törvényeiteknek" nevezi, amikor a zsidókkal beszél. (Jn. 8...
Szex Szótár, Szexuális Kifejez
... középkorban a tehetősebb, féltékeny férjek némelyike fémből készült rácsozatot szereltetett a felesége lábai közé, ha hosszabb útra indult. A rács lehetetlenné tette a közösülést, így a férj bízhatott neje hûségében. Azaz bízhatott volna, ha nem léteztek volna ebben a korban is remek lakatos mesterek...

Exhibicionizmus

A nemi eltévelyedések egyik leggyak...
Czike László: Rendszerváltó sz
... Legfőképpen a ,,hivatalos" mainstream álláspont szerint - még ,,az ellenkezője sem" igaz...

Nos, nézzük, mi minden miatt nem lehet valós a választott cím!

1. Magyarországon nem történt rendszerváltás. Csak ,,papíron".

2. A szabadkőművesek vagy nem is léteznek, vagy ha mégis - a po­litikával nem fogla...
Advent
... közelálló embernek látszani ...
S ez a benyomásom a nála eltöltött idő alatt csak még erősödött ... - Friss volt és fürge s pompás vendéglátó.
S noha én lehorgasztott fejjel, álmosan, üres lélekkel ültem kényelmes karosszékében ... - s csak valahol messze, mélyen rejtezve éreztem lesben állani bánatomat ... - ez őt egy cseppet sem zavart...
Gyógyíthatsz
... 1991

Az eredeti mû cime:
You the Healer (Kramer,1986.)

Copyright C José Silva 1986.


ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
Fordította:
Dr. Dómján László és Dómján Andrea
Korrektor: Blázy LászlónéMagyarországi kiadásra jogosult és a könyv kiadója

Dr.Domján László
AG...
Csehy Zol­tán
... vis­­sza.
Oda nő vis­­sza a kör­me is, a ha­ja, a sze­mé­rem­sző­re,
a sza­ga. Nem tu­dom, ha csak szól­ni ha­gyom őt,
a zö­rejt, ha csak meg­nyil­vá­nul­ni a töm­böt
a szag­ga­tott­sá­got gon­do­san ke­rül­ve, azt su­gall­va még­is,
nyil­ván­va­ló, hogy nem vé­tek az al­kí­mia
ele­mi sza­bá­lyai el­len.

Az égen a sar­ki maj­mok al­bí­nók,|...
A C-vitamin
... C-vitaminnak a máj méregtelenítő folyamatában -, amely megelőzi, hogy a káros anyagok a szervezetet roncsolhassák - kritikus szerepe van az egészség megőrzésében. A kutatá­sok azt is bizonyították, hogy ha a szervezet foko­zott mértékben van kitéve a mérgező anyagok­nak, akkor C-vitamin-szükséglete is megnő. Az olyan drogok szedése esetén, mint például az orális fogamzásgátlók, a ...
Déri Balázs
... Mondják: a ,,nincs tovább"
félelme tükröződik diorit-
szemében.
Ám ahogy a gyeplőt húzza,
ő most a tyrannos, ő Siracusa,
a kalos, a kedvelt. Összeszorí-
tott, húsos ajka ellazul parányi
kamasz-gőggel: most érdemes megállni.

2002. április 16. Athén-Marathón közöttEgy fiatal fenyőfához
...
x
... mocskos pára - s ITT vagyok?
Asszony, hit, kín, akarat már adott?
Lesz, aki öl, s akit én fogok ölni?
Csak egyszer hinni el: Téged szeretlek:
milliárdokból választott a rend,
mi bennem él, s oly biztos, mint a gyermek,
mely véresen öledben megjelent.
Csak egyszer, mikor nem bor, s vágy feszít,
érezni szíved dobbanásait.

...
Mikrohullámú szakácskönyv
...


Mikrohullámú szakácskönyv

Figyelmeztetések a túlzott mikrohullámú energiának való kitevés elkerülésére

a. Ne próbálja meg mûködtetni a sütőt nyitott ajtóval, mivel ekkor káros mikrohullámú energiának teszi ki magát. Fontos, hogy ne piszkálja a biztonsági zárat.
b. Ne helyezzen be semmilyen tárgyat a sütő eleje és az ajtó ...
Ráskai Gáspár
... szerencséjiben,
És senki ne bízzék ő okosságában,
Miként majd meghallod vitéz Franciskóról.

6 Nem volt soha senki oly bölcs őmagátúl,
Hogy ki nem csalatott valahon dolgában,
Jelesben ki elhitte magát dolgában,
Hanem ki követte magát dolgaiban.

7 Bizzék csak korosként Isten kegyelmében,
És nem ejt...
Czobor Mihály(?):
... látnak,
Azon csoda igen, miként álmékodnak,
Mert semmi új harcot ők nem hallottanak,
Melyben azok vesztek volna s hullottanak,
Hanemha magoktól erre jutottanak.

31 Nem is vala jele erős ütközetnek,
Hanem csak véletlen gonosz történetnek,
Vagy irégységének a vak szerencsének,
Mert hogy ...
Csáktornyai Mátyás
... erkölcsről
És az együgyű, szilíd magaviselésről,
Ne az igít, de értelmit nézzed elmédből.

14 Mert az ifjúságnak villongó természeti
Az megtiltott dolgot, mondják, inkább kedveli,
Kire tanulságot adnak, mint azt nehezli.

15 Azt nehezen vészi, mire tanulság inti,
Hanem ami tiltva vagyon, mind csak ...
Manuéla Negrító, avagy...
... lecsüngő kristálycsilláréval. Duruzsolássá olvadt be-szélgetések hangja szűrődött ki, pezsgőspoharak koccanása-inak miniatűr harangjátéka mellől. Az Orvosi Bál vendégei, jeles meghívottjai tartották év-végi összejövetelüket, díjki-osztó ünnepségüket. Az elegáns urak, estélyi-ruhás hölgyek kisebb csoportokat alkotva népesítették be a hatalmas csar-nokot. Szinte mindenki egyedül érk...
1 2 3 4 
Címkék: Szex Szótár, Szexuális Kifejez, Czike László, Csehy Zol­tán, Déri Balázs, Ráskai Gáspár, Czobor Mihály, Csáktornyai Mátyás, Manuéla Negrító, GUILLUAME APOLLINAIRE, Guiliaume Apollinaire, Vargyas Zoltán, Somlyó György, Appel Béla, Copyright José Silva, ELŐSZÓ MAGYAR KIADÁSHOZ, Dómján László, Dómján Andrea, Blázy Lászlóné, Domján László, Orvosi Bál, bíbórszínű virág, szabálysértés ténye, feljelentésnek helyt, homok szexuál, lelkére köti, keddi vacsorát, reggeli koránkerés, első alkalomhoz, fe­nye­ge­tés ál­lan­dó­an, il­lú­zi­ó­val járt, áhí­tott sze­mé­lyi, ve­le já­ró, egész kerek, derék kereskedő, versbetéteket fordította, törvény kifejezés, mózesi törvényt, evangéliumok szerint, mózesi zsidó, zsidókkal beszél, felesége lábai, rács lehetetlenné, férj bízhatott, nemi eltévelyedések, ellenkezője sem&#8221, szabadkőművesek vagy, nála eltöltött, eredeti m&#251, könyv kiadója, sar­ki maj­mok, káros anyagok, szervezetet roncsolhassák, egészség megőrzésében, szervezet foko­zott, mérgező anyagok­nak,
© 2013 TVN.HU Kft.