Belépés
ájulás7
... miniszoknyája bizony alaposan felhúzódhatott, jócskán megmutatva combját, feneke gömbölyűségének alsó ívét. A katonatiszt pattant fel elsőként, s szorosan mögé állva ő is belekapaszkodott a fogantyúba. Laura érezte a férfi forró leheletét, és merevedését. Első reflexből elhúzódott, de aztán fenekét kicsit visszanyomta, s alig észrevehetően a másik öléhez dörzsölte. Nem akart kikez...
Tatárlaka titka(5)
Friedrich Klára:TATÁRLAKA TITKA
5. rész

Lord Colin Renfrew, cambridgei professzor napjainkban a legnagyobb ágyú a történelemkutatás terén. A civilizáció előtt (Osiris 1995) című könyvéből idézek: ,,A Vinca kultúra egy másik jellegzetessége, amely újabban a figyelem középpontjába került, az a szokás volt, hogy a kerámiát és egyéb agyagt...
"Akire Adolf Eichmann hullája
... megkérdezték az utolsó kívánság felől is. Este kilenckor felmentem a szobába, ahol a kötél lógott, és láttam, hogy már ott áll, a nyaka körül a kötéllel. Különösebb habozás nélkül megrántottam a fogantyút, megnyílt a csapóajtó, és ő lezuhant.

Hallott valamit?

A csapóajtó nyílásának zaját és némi rángatózást, miközben fuldokolt.

Mit érzett abban a p...
Rhonda Byrne: A titok részlet
Pdf-ben 68 oldal, az eredeti könyv nemtudom hány oldalas, a legegyszerűbb wordbe kimásolni szerintem.


RHONDA BYRNE
A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Rhonda Byrne: The Secret
Atria Books/Beyond Words, an imprint of Simon & Schuster, Inc., 2006
Fordította Cziczelszky Judit
Szerkesztette Miklós Gábor
Copyright © TS Product...
Kuthy Lajos:Hazai rejtelmek 2
... szemű, széles kalapú, magyarkába öltözött középkorú férfi, kezében kostök- s tajt pipával; másika fodrozott hajú, fehér keztyűs ifjú, Singer pesti zsidószabó formátlan divatruháiban, fehér fogantyús, könnyű nádbottal. A zömök úr fontoló, hivatalos arczczal haladt Vámos mellett, s élénk mohó figyelemmel látszék nyelni suttogó szavait, miket itt-ott, a tolongás közben füleihez érve,...
Kémkedés tolókocsiban
... sebesen, pánikban tolta a tolókocsit, hogy az csak úgy ugrált-zötyögött a köveken.
A terebélyes asszonyság megfenyegette a menekülő Kórót.
Kóró kezéből egy döccenőnél kiugrott a fogantyú, a tolókocsi imbolyogva elszabadult, magától futott, gurult a lejtőn. Panca kétségbeesve egyensúlyozott, hogy fel ne boruljon. Végre Kóró feleszmélt a bénultságból, utolérte a tolóko...
Pocaklakók új otthona I.
... az erdei sétákra a kicsivel, jobb, ha nagy kerekű kocsit választ.

A kocsi kiválasztásánál ellenőrizni kell, hogy a használata elég kényelmes-e a mama számára. Lényeges, hogy a fogantyú kézre essen, könnyen lehessen tolni és fordítani, illetve jól lehessen fékezni. Fontos szempont, hogy a kerekek egyenletesen gördüljenek, és hogy a fék ne akadályozza a bevásárlórekeszbe ...
KRIZANTÉM Mennyi lehet még
... a vékony drót nem bírja az ordítást, az áram túlfeszült, az acélszál halványan izzani kezd, aztán villanva fellángol körülötte a finom, szürke burkolat. Rövidzárlat! Gyorsan leránt egy fogantyút, kikapcsol valamit, egyszerre halálos csönd lesz, mint mikor elvágják a fővezetéket. Ebben a csöndben sebesen dolgozni kezdenek bűvészujjai, tapogatja az elégett huzalt, aminek burkolatán ...
szeretettel
... hajadonfőtt, ráncolva magas homlokát, s nyájas arckifejezéssel szigorú vádbeszédén gondolkozott, melyet egy sváb rablógyilkos ellen fog tartani. Városi urak haladtak lassan, elefántcsont fogantyús sétabottal. Priboczay már kiállt a Mária gyógytárba, és tollkésével szokott napi körömtisztogatását végezte. Füzes Feri az Úri Kaszinó felé sietett.

Füzes Ferinek a kaszinó tá...
szeretettel
MÁSODIK RÉSZ
Cosette

ELSŐ KÖNYV
Waterloo

I
Mit lát az ember Nivelles-ből jövet

A múlt évben (1861),[311] ragyogó májusi reggelen, egy utas, éppen az, aki ezt a történetet elbeszéli, Nivelles-ből jövet La Hulpe felé igyekezett. Gyalogszerrel. Két sor fa között a széles, kövezett országúton haladt, amely áthullámzott az egymás után köve...
szeretettel
... ember, ügyes,
mindenhez ért, az bizonyos...
Gyula ezek után könnyű szívvel ment a kertbe, mert nem szerette, ha az öreg Matulát
valaki szidja, viszont megtalálta a fogantyút, amivel Nancsi néni ellenségeskedésének gőzét ki
lehet ereszteni.
A kert most is csendes volt, mint a fáradt nyári délután. Az almafáknál leesett egy-egy
férges alma, és ...
szeretettel
... Olyan árva vagyok nélküled. Nagyon hiányzol nekem. Egyedül ténferegtem a házban egész nap, nem volt kivel beszélnem.

Lionel nem lökte arrébb a kormányrudat, csak a fából készült fogantyú rostjait vizsgálgatta.

- Beszélhetsz Sandrával - mondta.

- Sandra nem ér rá - felelte Boo Boo. - De különben is, veled akarok beszéln...
szeretettel
... elnevezés, mint ez a határozatlan értelmű szó: "tehetség", s amely neki magának szemlátomást ugyanolyan élvezetet szerzett, mint minekünk. Szívbéli öröm volt látni, ahogyan pálcájának ezüstfogantyúját megmarkolta, vagy ahogy kezeit nadrágzsebeibe dugta; ahogy meghajolt, ahogy sétafikált, abban, ahogy fölállt a székről, volt valami önelégültség, ami életörömmel töltötte el a néző s...
szeretettel
KARINTHY FRIGYES
GÖRBE TÜKÖR

KARCOLATOK, HUMORESZKEK
SZERKESZTETTE ÉS A SZÖVEGET GONDOZTA
UNGVÁRI TAMÁS

TARTALOM

Együgyű lexikon

Optimisták
A KÁLYHA MINDENKIHEZ MELEG
NA VÉGRE EGY EGÉSZEN KÖNNYŰ KIS FUTÓ VISZONYT FOGOK KÖTNI
A SZE...
szeretettel
... messzi táj, de most leereszkedtek a láthatárra, mintha elfáradtak volna. Az orgonaszót már nem hallotta. Fáradtságot érzett, de nyugodt volt. Ekkor egy pillanatra eleresztette a kormányrúd fogantyúját - a madár halkan siklott előre, ereszkedni kezdett.

A pilóta most lehajolt. Lábai előtt, kiterítve ott feküdt a fehér selyembe göngyölt test, mint valami selyemgubó, elvék...
szeretettel
... élelmezési módszert bevezették, a koporsók valóban egy kissé keskenyebbek és laposabbak, mint azelőtt; de hát nekünk is kell valamit keresnünk, nem igaz? A jó fa drága portéka, és a szükséges vasfogantyúkat Birminghamből szállítják vízi úton.

- Mindenesetre - mondta Bumble úr - minden szakmának megvan a maga hátránya. A tisztességes haszon természetesen megengedhető....
szeretettel
... divat szerint szabott sötét kabát és a pillanatnyi divat szerint megkötött nyakkendő volt rajta.
- Értem - suttogta Madeline.
- Ó, és majd elfelejtettem. Sétapálca volt nála. A fogantyúja aranyból volt, és sólyomfejet ábrázolt. Nagyon szép darab volt.
Madeline érezte, hogy a tarkóján felborzolódik a haj.


Tíz perccel később Artemis fölsegítette a koc...
szeretettel
... áradatában.

Eddig nem is sejtette, hogy fütyülni is tud. Mikor fütyörészhet
egy uralkodó? És hol? Az utcai automatáknál sorban megállt, és
bedobálta minden aprópénzét, húzta a fogantyút, nyomta a gombot,
míg végül százötven főnyi csődület kísérte egyik automatától a
másikhoz.

Az emberek nem értették, hogy a buzgó fiúnak mi szüksége van neg...
szeretettel
Buddha idézetek, mondások, élete, beszédei

Buddha idézetek 1:

"Amit gondolunk, azzá' leszünk." ,,Mindannyian saját tetteink rabszolgái vagyunk:
Miért haragudnánk emiatt másokra?"

,,Mindenki maga írányítja sorsát;
mi magunknak kell megteremtenü...
szeretettel
... hamvaikat kerek urnába helyezték el, ami lehetett finom ábrákkal díszített értékes bronz, de a szegények beérték dísztelen vörös urnával. Csupán a fedelén volt valamilyen idomtalan minta fogantyúként.
Éppen a szegények halotti urnáit nézegettem, amikor egy egyszerű paraszt házaspár kéz a kézben vagyonkájának megfelelő urnát keresett megboldogult leányának. Azt az urnát válasz...
1 2 
Címkék: Akire Adolf Eichmann, Rhonda Byrne, Kuthy Lajos, Friedrich Klára, TATÁRLAKA TITKA, Lord Colin Renfrew, RHONDA BYRNE, Atria Books, Beyond Words, Fordította Cziczelszky Judit, Szerkesztette Miklós Gábor, Végre Kóró, Füzes Feri, Füzes Ferinek, MÁSODIK RÉSZ, ELSŐ KÖNYV, Beszélhetsz Sandrával, KARINTHY FRIGYES, GÖRBE TÜKÖR, SZERKESZTETTE ÉS SZÖVEGET GONDOZTA, UNGVÁRI TAMÁS, KÁLYHA MINDENKIHEZ MELEG, VÉGRE EGY EGÉSZEN KÖNNYŰ KIS FUTÓ VISZONYT FOGOK KÖTNI, titok részlet, katonatiszt pattant, férfi forró, másik öléhez, legnagyobb ágyú, történelemkutatás terén, civilizáció előtt, másik jellegzetessége, figyelem középpontjába, utolsó kívánság, kötél lógott, nyaka körül, csapóajtó nyílásának, eredeti könyv, legegyszerűbb wordbe, alábbi kiadás, tolongás közben, terebélyes asszonyság, menekülő Kórót, döccenőnél kiugrott, tolókocsi imbolyogva, erdei sétákra, kocsi kiválasztásánál, használata elég, mama számára, fogantyú kézre, kerekek egyenletesen, vékony drót, áram túlfeszült, acélszál halványan, csöndben sebesen,
© 2013 TVN.HU Kft.