Belépés
Már nem tudok életül
Bethániában nem mondhatják:
Ennek pillája se rebbent...
Miként pillangó szárnya,
mikor elhagyja bábját...
Aztán vértelen ajkába
harapott a szín, ahogy nyíló
rózsabimbó szirmának szélébe
reggeli nap bátortalan fénye...
Aztán a vér végigsurrant
letapadt erein
- szentlélek infúzió -
és elért inas kézfejébe......
Egy dolgon fordul meg minden
... semmi olyan dolgot nem alkotnak, ami az örökkévalóság felé mutatna. Keresztyén tevékenységük nem sok örömet jelent Jézusnak. Kénytelen figyelmeztetőleg ránk szólni, mint egykor Bethániában: ,,Márta, Márta, sok mindenért aggodalmaskodol és töröd magadat!" Csak a lényeget nem látod meg. Ott vagy az élet forrása közelében és nincs hasznod belőle.

Egy a szüks...
Jézus legnagyobb csodája
... bizonyítani akarta nekik, hogy Ő a Helyreállító, aki egyedül képes életet és halhatatlanságot adni. Ez olyan bizonyíték volt, amelyet nem magyarázhattak félre a papok. Ezért késlekedett Bethániába menni. Lázár feltámasztásával koronázta meg csodáit, Isten pecsétjét helyezte ezzel munkájára, isteni jogcímére.

Olyan nyilvánvaló és letagadhatatlan csoda történt, amely mind...
János evangéliuma 12


John


Chapter 12
1 Jézus azért hat nappal a husvét előtt méne Bethániába, a hol a megholt Lázár vala, a kit feltámasztott a halálból.


2 Vacsorát készítének azért ott néki, és Mártha szolgál vala fel; Lázár pedig egy vala azo...
Niszán hó 9-10-ének, mely
... Dávidnak országa, a mely jő az Úrnak nevében! Hozsánna a magasságban!
11. És beméne Jézus Jeruzsálembe, és a templomba; és mindent körülnézvén, mivelhogy az idő már késő vala, kiméne Bethániába a tizenkettővel.
12. És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék.
13. És meglátván messziről egy fügefát, a mely leveles vala, odaméne, ha talán találna valam...
A király meztelen!-Úgy ám!
A király meztelen!-Úgy ám!


Tisztelt Honfitársak! Reményteli Lelkek! (Hívők és Hitetlenek!)Az UNIVERZUM él, lüktet, mozog s a látszat ellenére örökké VÁLTOZIK. Ne a szemednek higgy -kíváncsi olvasó- mely szerint a csillagok állása évszakonként változik ugyan, de mégis mindig ugyanott bukkannak föl, mint évezredek óta. Ez csupán a csalfa láts...
Vasárnapi evangélium
... egész
gondolkodása, és talán ettől kezdve kezd lopkodni a tanítványi kör
pénztárából is. "Ha Jézus így, akkor én is így." Valami biztosíték
kioldódott benne. Kritikussá Bethániában válik a helyzet: Mária drága
kenettel keni meg Jézus lábát, és hajával törli meg. Júdás nem bírja
tovább, és először helyezkedik szembe nyíltan Jézussal. 300 dénárt
l...
Egy dolgon fordul meg minden
... idegeskednek, de semmi olyan dolgot nem alkotnak, ami az örökkévalóság felé mutatna. Keresztyén tevékenységük nem sok örömet jelent Jézusnak. Kénytelen figyelmeztetőleg ránk szólni, mint egykor Bethániában: ,,Márta, Márta, sok mindenért aggodalmaskodol és töröd magadat!" Csak a lényeget nem látod meg. Ott vagy az élet forrása közelében és nincs hasznod belőle.
...
Ez tetszik a legjobban
Név: Szőke László
Született: 1924. november 23.
Születési hely: Marosvásárhely
Állampolgárság: Román
Nemzetiség: Magyar
Vallás: Református
Családi állapot: Nős
Gyermek: 5
Foglalkozás: Református lelkipásztor
Ítélet: 15 év

...Ezután már így gondolkodtam: Ha újjászületésem egyben azt jelenti, hogy bethánista, akkor vállalom: ...
A Mester és Margarita II./26.

Mihail Bulgakov

A Mester és Margarita

Fordította

Szőllősy Klára

HUSZONHATODIK FEJEZET

A temetés

Talán a szürkület volt az oka, hogy a helytartó külseje hirtelen megváltozott. Szinte szemlátomást megöregedet...
Máté 21. fejezettől- 25-ig
... mondanak ezek? Jézus pedig monda nékik: Hallom. Sohasem olvastátok-é: A gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?


17 És ott hagyván őket, kiméne a városból Bethániába, és ott marada éjjel.


18 Reggel pedig, a városba visszajövet, megéhezék.


19 És meglátva egy fügefát az út mellett, oda méne hozzá, és nem talála az...
Biblia olvasás!
... hívtak,
4 És tanácsot tartának, hogy Jézust álnoksággal megfogják és megöljék.
5 De azt mondják vala: Ne az ünnepen: hogy zendülés ne legyen a nép között.
6 És mikor Jézus Bethániában, a poklos Simon házánál vala,
7 Méne ő hozzá egy asszony, a kinél vala drága kenetnek alabástrom szelenczéje, és az ő fejére tölté, a mint az asztalnál ül vala.
8 Látván pedi...
Izrael Jézusa gyógyítani kezd
Robert Graves: King Jesus
Cassel-London Seventh Edition Januáry 1966

Fordította: Terényi István
Gondolat Kiadó Budapest, 1969
Megjelent a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közös könyvkiadás egyezményének keretében a Madách Könyvkiadó (Bratislava) részére a Gondolat Könyvkiadó (Budapest) gondozásában.
Zrinyi Nyomda, Budapes...
Zsidó Belzebúb,a Döglegyek Ura
... féltékenységében megölte Ábelt. Jézusnak hasonló aggályai voltak, amelyeket még megerősített Ámos prófétának a véres áldozatokat elítélő nyilatkozata. Húsvét estéjén kiment a városból a közeli Bethániába, hogy kovásztalan kenyeret meg keserű füveket egyék sógorának, Lázárnak házában, és ott találkozott a királynéjával - koronázásuk óta először.

Mária azóta is igen...
Minden nő a Nősténytől van
Robert Graves: King Jesus
Cassel-London Seventh Edition Januáry 1966

Fordította: Terényi István
Gondolat Kiadó Budapest, 1969
Megjelent a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közös könyvkiadás egyezményének keretében a Madách Könyvkiadó (Bratislava) részére a Gondolat Könyvkiadó (Budapest) gondozásában.
Zrinyi Nyomda, Budapes...
A Templomudvar megtisztítása
... öregeket, új orrot plántálnak a betegségtől elrothadt arcba, egyetlen kézmozdulattal furunkulusokat meg bibircsókokat szüntetnek meg.
- Azt is hallottam róla, hogy egy hónappal ezelőtt Bethániában életre keltett egy fiatal esszénust, akit Mária, a Hajbodorító - az a kénita boszorkány - halálosan mély álomba varázsolt. Négy napig feküdt a sírban, és a lelke már les...
A húsvéti vacsora - Nikodémus
... keveredett.

Lexicon Talmudicum ,,Abarbanel"
Alatt és babiloni Talmud Zanhedrin 106b, 43a, 51a.Huszonhatodik fejezet A kard


Azon az estén Jézus Bethániába ment vissza tanítványaival. Lázár házában akart megszállni, de a kapus nem engedte be. Lázár Mártát küldte ki a következő magyarázattal: a szabad esszénusok ált...
Húsvét a bibliában
...
Jn 11,55 Közel vala pedig a zsidók húsvétja: és sokan menének fel Jeruzsálembe a vidékről húsvét előtt, hogy megtisztuljanak.
Jn 12,1 Jézus azért hat nappal a húsvét előtt méne Bethániába, a hol a megholt Lázár vala, a kit feltámasztott a halálból.
Jn 13,1 A húsvét ünnepe előtt pedig, tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az Atyához, mive...
Önfeláldozó szeretet
... tó partján, ahol olyan szívesen tanított. Ha megpillanthatnák a völgyeket és a dombokat, amelyeken tekintete oly gyakran megnyugodott. Nem kell elmennünk Názáretbe, Kapernaumba vagy Bethániába azért, hogy Jézus nyomdokain haladhassunk. Megtalálhatjuk lábnyomát a betegágy mellett, a szegények viskóiban, a nagyvárosok zsúfolt utcáin, aluljáróiban és mindenütt, ahol emberszívek vigas...
2Korinthus 2:15
... bárhol hirdetik majd az evangéliumot; amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. (Mk 14,9)

Mielőtt húsvéthoz érünk, ne felejtsünk el megállni egy kicsit Bethániában, a leprás Simon házában. Miközben a vendégek gyülekeztek, jött egy asszony, összetört egy tégelyt, és megkente Jézust egy drága kenettel. Páran felháborodtak a pazarló cselekedetén, és...
1 2 3 
Címkék: Margarita II, Izrael Jézusa, Zsidó Belzebúb, Döglegyek Ura, Jézus Jeruzsálembe, Tisztelt Honfitársak, Reményteli Lelkek, Kritikussá Bethániában, Szőke László, Mihail Bulgakov, Szőllősy Klára, HUSZONHATODIK FEJEZET, Jézus Bethániában, Robert Graves, King Jesus, Cassel-London Seventh Edition Januáry, Terényi István, Gondolat Kiadó Budapest, Csehszlovák Szocialista Köztársaság, Magyar Népköztársaság, Madách Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, Zrinyi Nyomda, Lexicon Talmudicum, Talmud Zanhedrin, Jézus Bethániába, Lázár Mártát, dolgon fordul, király meztelen, húsvéti vacsora, örökkévalóság felé, élet forrása, husvét előtt, megholt Lázár, mely leveles, látszat ellenére, szemednek higgy, csillagok állása, csalfa láts, szürkület volt, helytartó külseje, városból Bethániába, városba visszajövet, poklos Simon, kinél vala, véres áldozatokat, közeli Bethániába, királynéjával &#8211, betegségtől elrothadt, hónappal ezelőtt, fiatal esszénust, estén Jézus, következő magyarázattal, szabad esszénusok, zsidók húsvétja,
© 2013 TVN.HU Kft.