Belépés
Hétfőn Árpád napja volt
... napja volt

Ami egészen bizonyosan nem újság: Álmos fia, Árpád (és népe) volt a magyarság Kárpát-medencei kizárólagos letéteményese, nemzetté formálója az itt élő uar-hunokkal (avarokkal) egységben. /Utóbbiak magukat sosem nevezték avaroknak/

Árpád a pozsonyi függetlenségi csatában két nagyfiával együtt életét áldozta a magyarságnak.

Szent István...
A magyarok őstörténete(2)
... keletkezhetett Ravennában a Cosmographia, amely a Fekete-tenger melléki népekről ad jó összefoglalást. Szent Bertin évkönyve 900 előtt készült; a magyarokat - az "ungrikat" - a hunokkal, majd az avarokkal azonosítja. A Fuldai Évkönyvek 714-901 közötti eseményeket tárgyalják, említést tesznek a magyarok eredetéről és nevéről; "a görögök békét kötöttek a magyaroknak nevezett avarokk...
A magyarok őstörténete
... Altaj, Közép-Ázsia valamint az Iráni-magasföld. Az e típushoz tartozó embereket temettek a belső-ázsiai asztanai és az ordoszi temetőkbe. A Kárpát-medencébe először a hunokkal, majd az avarokkal és Árpád magyarjaival került be. Az alföldi magyarságnak egyik jellemző típusa, ilyenek a "kiaszott arcú alföldi parasztok"; előfordulását a Kárpát-medencében 10-15 % körülire tesszük. A t...
Őseink háziállatai(3)
... be, amelynek megkötésekor a magyarok "kutyára, farkasra és más istentelen pogány dologra" esküdtek. Ugyanilyen szerződést kötöttek a magyarok a morvákkal, a bizánci császárok 580-ban az avarokkal, 815-ben a bolgárokkal és 917-ben a besenyőkkel.


A "teve-kérdés"


Belső-Ázsiában őshonos a kétpúpú teve - a Camelus bactrianus. Őseink őshazájában, majd k...
Az ősmagyarok konyhája
... sóval gyúrt erjesztetlen tészta, a lepénykenyér, a "csörege-fánk", az alföldi bográcsban készült krumplistészta, a "slumbuc", a magyarsággal, de feltételezhetően már a hunokkal vagy az avarokkal bekerült hsziungu áldozati étel a keng (a "pörkölt") és a ta-keng (a "gulyás"). A hunok sok évszádon keresztül szoros kapcsolatban voltak a kínaiakkal; e két nép sok kultúrértéket átvett e...
Történelmi kihívások és helyes
...
Történelmi kihívások és helyes válaszok

(Fico: nem kérünk bocsánatot Magyarországtól c. cikkre)

Kezdettől fogva helytelenítettem a történelmi ügyekben a bocsánatkérések felvetését.

A bocsánatkérések sok esetben, olyan "hibák" és "bűnök" elismerését jelentenék, amelyek nem történtek meg. Akkor pedig minek csatározzanak ilyen kérdésekben rosszul...
AZ ÚJ EURÓPA - Amikor hazánkat
... magyar nemzet a legnehezebb falat számukra. Ez a nép, mely három évezrede meghatározója Eurázsia szívritmusának, és a szkítákkal, sumerekkel, médekkel, etruszkokkal, hunokkal, türkökkel és avarokkal is rokon, ez a nép nem adja el szabadságát. Kiszabadult a török igából is, bár közben német járom alá is kényszerült, de szabadságharcos fiai (Rákóczi és Kossuth katonái) nem tűrtek me...
ÍROTT FORRÁSOK A magyarok ős
ÍROTT FORRÁSOK, AMELYEKBÕL ISMERETEKET SZEREZHETÜNK A MAGYAROK ELÕDEIRÕL ÉS A MAGYAROKRÓLA magyarok ősei Belső-Ázsiából a Kárpát-medencébe való jutása előtt mindig nagy kultúrnépek látókörében mozogtak. Mivel a finnugrizmus őseinket csak az Urál-hegységtől keletre fekvő területről - "az Ob-folyó alsó folyásvidékéről" - "indítja", így a magyar...
A Magyarság sorsa
... része, de nincsen megjelölve, hogy milyen intézményben található. További értesülésem erről nincsen."

Az avar kincsek lelőhelyeivel részletesen foglalkozik Fehér Jenő avarokkal kapcsolatos műveiben, de annyit megjegyezhetek, hogy szinte nincsen olyan nyugateurópai ország, ahol elrejtve ne lennének máig is avar kincsek. Múzeumokban ezen tárgyakat soha nem jelölik j...
Árpádok Országa
... Krajna népeivel foglalkozik. A szerző véleménye szerint a krajnaiak Ascenaztól származnának (II. kötet 4142.), de részletesen foglalkozik a keltákkal, a szkítákkal, majd a hunokkal és az avarokkal. Valvasor egyáltalán nem rokonszenvezett sem a szkítákkal, sem a hunokkal, sem az avarokkal, még kevésbé a magyarokkal, (24) a XVII. század végén fellelhető forrásoknak azonban birtokába...
A felvidéki magyarság helyzete
... az egyik legnehezebb falat számukra. Ez a nép, mely három évezrede meghatározója Eurázsia szívritmusának, és a szkítákkal, sumerekkel, médekkel, etruszkokkal, hunokkal, türkökkel és avarokkal is rokon, ez a nép nem adja el szabadságát. Kiszabadult a török igából is, bár közben német járom alá is kényszerült, de szabadságharcos fiai (Rákóczi és Kossuth katonái) nem tűrtek meg zsar...
A Magyar tengerek.............
... magatartásmintái az
ottani népesség génjeiben megőrizve maradjanak. Említésre méltó, hogy Atilla 453-ban
bekövetkezett halála után a birodalmat túlélők (Atilla fiai is), az avarokkal együtt
Kr. u. 500 táján a Fekete tenger térségének a kereskedelmét olyannyira a hatalmukban
tartották, hogy pl. Bizánc hajói csak engedélyükkel futhattak be a krimi kikötőkbe,...
Szevillai Szent Leander
SEVILLAI SZENT LEANDER püspök
Február 27.
*Cartagena, 549 előtt. +Sevilla, 600. március 13.

Leander olyan családból származott, amely négy szentet ajándékozott az Egyháznak: öccsét, Izidort (lásd: A szentek élete, 146. o.), aki utóda lett Sevilla püspöki székében, bátyját, Fulgentiust, aki Astigi püspöke volt és nővérét, Florentinát, aki egy női kolostor élén v...
A tizenharmadik törzs
... fővárost és gazdag zsákmánnyal tért vissza. Gibbon (Theophanesea alapuló) színes leírást adott a római császár és a kazár törzsfőnök első találkozásáról.


Chosroesnek az avarokkal kötött ellenséges szövetségével szemben a római császár a hasznos és dicsőséget hozó szövetséget állította a törökökkel.* Nagyvonalú meghívására a chazárok seregei a Volga melletti síksá...
A KORONA tika.folyt köv.....A Szent Korona készítésének ideje, helye és alkalma

- Átszerkesztett és kiegészített kivonat ,,A Magyarság jelképei" c. kötetből, ahol a képanyag és az irodalomjegyzék is meg...
ÖRÖKSÉG avagy egy Új Paradigma
... és tubáinak fenséges zenéje mellett. Mellékes, hogy a germán őskorban a lónak nincs szerepe és csak akkor ismerik meg azt, amikor közelebbi kapcsolatba kerülnek szkítákkal, hunokkal, avarokkal. A 19.sz. Európájának árvizeket idéző nacionalizmusa és romantikus életérzése a kicsinyes apróságokkal azonban nem törődött, épp ezért a tudományos alapok megteremtésére a legkevésbé se volt...
A magyarok őstörténete (2)
A magyarok őstörténete (2)

V. Muszlim források

Az arabok irodalmi tevékenysége elképzelhetetlen arányokban múlja felül mindazt, amit az európai könyvtárak kincse rejteget. Sajátos műfajuk a "földrajzi irodalom".

1. Az arab földrajzi irodalom kialakulásának korszakának nevesebb szerzői: al-Kvárezmi, al-Dzsarmi és Jahja.

2. Az arab földrajz...
Magyarság,mint faj és nemzet9
... nem olvasztotta be!

A régi két nép, a tót és a horvát, a magyarral szemben döntően súlyos nyereséget ért el. Ezek vére apai ágon már akkortól jelentősen hun, amikor azok az avarokkal bejöttek Középeurópába, ezeknek a galíciai Biecs, az osztrák Biécs és Dalmácia közötti birodalmába. A magyarság maga, népi mivoltukban, érintetlenül hagyta a török időkig őket, azután viszo...
magyarság mint faj és nemzet8
... írott történelemnek egymagában kétségtelen ténye az, hogy az avarok (Baján népe) nem voltak avarok, hanem határozott bizonyossággal hunok, s amikor ezek az álavarok (pseudo-avares) az avarokkal való összetévesztésükön kapva-kapnak, mert ez számukra erkölcsi nyereség, erőbeli többlet, amikor egy erősebb, kiválóbb, keletibb avar nép létezését ismerik, amely mind ezen okoknál fogva k...
Méhely L:A fajtagadás hóbortja
... tömegül érkeztek a Kárpátok medencéjébe s valamint az Etelközi hazában, úgy a hármas bérc és a négy folyó hónában is legfeljebb rokonfajú népekkel, besenyőkkel, kabarokkal, itt talált avarokkal, továbbá kunokkal, bolgár törökökkel és eszegelekkel (székelyekkel) keveredtek, mely kereszteződés, ha egyáltalában megtörtént, nem csorbíthatta a magyar fajiság örökítő állományának épségé...
1 2 3 
Címkék: Hétfőn Árpád, ÍROTT FORRÁSOK, Árpádok Országa, Szevillai Szent Leander, Méhely, Szent István, Szent Bertin, Fuldai Évkönyvek, ISMERETEKET SZEREZHETÜNK MAGYAROK EL&#213, Fehér Jenő, SEVILLAI SZENT LEANDER, Szent Korona, magyarok őstörténete, ősmagyarok konyhája, felvidéki magyarság, tizenharmadik törzs, fajtagadás hóbortja, magyarság Kárpát-medencei, pozsonyi függetlenségi, avarokkal azonosítja, magyarok eredetéről, görögök békét, magyaroknak nevezett, belső-ázsiai asztanai, ordoszi temetőkbe, alföldi magyarságnak, bizánci császárok, kétpúpú teve, alföldi bográcsban, hunokkal vagy, avarokkal bekerült, történelmi ügyekben, bocsánatkérések felvetését, legnehezebb falat, török igából, magyarok ősei, finnugrizmus őseinket, avar kincsek, szerző véleménye, krajnaiak Ascenaztól, egyik legnehezebb, birodalmat túlélők, avarokkal együtt, kereskedelmét olyannyira, krimi kikötőkbe, szentek élete, római császár, kazár törzsfőnök, avarokkal kötött, chazárok seregei, germán őskorban, lónak nincs,
© 2013 TVN.HU Kft.